Szociális (ösztöndíj) keret

Az ELTE TTK HÖK többek között ahhoz is hozzájárul, hogy a szociális támogatásra pályázó, és arra jogosult hallgatókhoz eljussun a támogatás. Ennek a folyamatnak egy fontos stádiuma a pályázatok elbírálása, amelyet a Kari Ösztöndíjbizottság (KÖB) tagjai végeznek.

A KÖB nem hallgatói szervezet, de tagjainak jelentős része hallgató. Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése (kivételes esetben a Választmány) delegál minden szakterületről egy tagot és egy póttagot a KÖB-be. Ezen felül a Bizottság hallgatói tagjai a szociális elnökhelyettes (aki egyben a KÖB elnöke is) valamint az esélyegyenlőségi biztos.

Természetesen a KÖB nem a saját belátása szerint bírálja a szociális támogatásra történő pályázatokat. Csupán azt ellenőrzik, hogy a feltüntetett szociális helyzetre vonatkozó adatok (melyek tökéletes biztonságban vannak tárolva, és a KÖB tagjai titoktartási nyilatkozatot írnak alá) a valóságnak megfelelőek-e. Amennyiben a feltüntetett adat valós, jár érte a megfelelő számú pont, amely előre meghatározott (részletes pontrendszer).

A rendszeres ösztöndíjpályázatokon túl, a KÖB bírálja el az egyéb ösztöndíjakat, rendkívüli támogatásokat is.

A támogatási összeg felosztása jól definiált. Az ELTE Hallgatói Követelményrendszerének (ELTE Szervezezeti és Működési Szabályzat II. kötete) 560. §-a úgy határoz, hogy az ELTE TTK HÖK, a Kar hatáskörébe utalt támogatási összeg felosztását a következőképp teszi:

a) teljesítmény alapú ösztöndíjon belül

(aa) tanulmányi ösztöndíjra a szabályzat 92. § (3) b) pontja szerinti összeget
(ab) intézményi szakmai tudományos és közéleti ösztöndíjra a szabályzat 95.§ (1) b) pontja szerinti összeget, ezen belül

  • szakmai ösztöndíjra 25%-ot,
  • tudományos ösztöndíjra 27%-ot,
  • közéleti ösztöndíjra 30 %-ot,
  • kari sport- és kulturális ösztöndíjra 18%-ot.

b) szociális alapú ösztöndíjon belül
(ba) rendszeres szociális ösztöndíjra a szabályzat 95. § (5) bekezdése szerinti összeg 96%-át;
(bb) rendkívüli szociális ösztöndíjra a szabályzat 95. § (5) bekezdése szerinti összeg 4%-át
c) a szabályzat 4.§ (6) bekezdésében meghatározott jogcímen belül
(ca) kari hallgatói jutalomra a szabályzat 116.§ (2) b) pontjában meghatározott összeg 56%-át
(cb) kari egyszeri támogatásra a szabályzat 116.§ (2) b) pontjában meghatározott összeg 44%-át

A Kar bármely hallgatója delegálható a KÖB-be, így az érdeklődőket várják az illetékes tisztségviselők vagy a KÖB tagjai, akik részletesebb felvilágosítást tudnak adni ebben a témában.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.