A Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői

Alább a 2016-2017-es mandátumévben a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői, elérhetőségei és a fogadóórák időpontjai találhatók.
Vizsgaidőszakban a tisztségviselők e-mailes (vagy telefonos) egyeztetés alapján tartják fogadóóráikat, míg tanítási szünet alatt fogadóórák nincsenek (de tisztségviselőink természetesen továbbra is elérhetőek e-mailen és/vagy telefonon keresztül).

  • Az Északi Hallgatói Iroda, vagyis az Északi HALI az északi épület földszintjén a lifteknél található 0.75-ös helyiség;
  • a Déli Hallgatói Iroda, vagyis a Déli HALI a déli épület -1. szintjén található 00.732-es helyiség;
  • a Hallgatói Alapítvány déli irodája, vagyis a Déli Alapítvány a déli épület -1. szintjén található 00.734-es helyiség;
  • míg a MAFIHE iroda az északi épület 2. emeletén található 2.106-os helyiség.

 


 

ELTE TTK HÖK Elnök - Hoksza ZsoltElnök - Hoksza Zsolt

E-mail: elnok()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: csütörtök 12:00-14:00 Déli HALI // Telefon: 70/3914937

Az elnök feladata a TTK HÖK operatív irányítása, a tisztségviselők munkájának koordinálása illetve a Kar valamennyi hallgatójának képviselete a kari, egyetemi és egyéb fórumokon.

Ha úgy érzed, hogy a megfelelő tisztségviselő már nem tud rajtad segíteni, problémát érzel a munkájukban, vagy egyszerűen csak azt gondolod, hogy velem kell megbeszélned, keress nyugodtan!

ELTE TTK HÖK Gazdasági elnökhelyettes - Lukács MártonGazdasági elnökhelyettes - Lukács Márton

E-mail: gazdeh()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: csütörtök 8:00-10:00 Északi HALI // Telefon: 70/415-48-98 // Kérdésem van, írok neki!

Gazdasági elnökhelyettesként feladatom a TTK HÖK működési keretének felügyelete, a költések megtervezése, a költségvetés elkészítése, Küldöttgyűlés elé terjesztése, illetve annak megvalósítása.

Legfőbb célom és feladatom, hogy segítsem, hogy a TTK Hallgatói Önkormányzat a rábízott pénzeszközöket hatékonyan, pazarlás nélkül használja fel és a Kar bármely érdeklődő hallgatója átlássa működésünket.

Részt veszek az érdekképviseleti feladatokban és az elnök munkáját igyekszem közvetlenül segíteni.

ELTE TTK HÖK Tanulmányi elnökhelyettes - Rádl AttilaTanulmányi elnökhelyettes - Rádl Attila

E-mail: taneh()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: kedd12:00-13:30, Északi HALI // Kérdésem van, írok neki!

A tanulmányi elnökhelyettes feladata a Karon felmerülő bármely tanulmányokkal, illetve térítési ügyekkel kapcsolatos probléma kezelése. Emellett elnökhelyettesként fontos érdekképviseleti tevékenységet is végez elsődlegesen a hallgatók szempontjait figyelembe véve.

Bármilyen problémád merül fel tanulmányaid alatt a fent említett témákban, keress bátran a fogadóórámban vagy e-mailben!

ELTE TTK HÖK Kommunikációs elnökhelyettes - Kovács FanniKommunikációs elnökhelyettes - Kovács Fanni

E-mail: kommeh()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: hétfő 14:00-16:00, Északi HALI - 02.20.-án 12:00-14:00 // Telefon: 30/957-6311

Az Önkormányzat kommunikációs elnökhelyetteseként elsődleges feladatom, hogy a Karunkon (Egyetemünkön) zajló eseményekről, az Önkormányzat érdekképviseleti tevékenységéről tájékoztassam Karunk hallgatóit.

Ezentúl gondoskodom a képviselők és tisztségviselők érdekképviseleti munkára vonatkozó továbbképzéséről, illetve segítem az érdeklődő hallgatók érdekképviseleti tevékenységekbe történő bekapcsolódását, előadások és képzések szervezésével.

ELTE TTK HÖK Szombathelyi ügyekért felelős alelnök - Kausits AnitaSzombathelyi ügyekért felelős alelnök - Kausits Anita

E-mail: szombathely()ttkhok.elte.hu // Telefon: -

A szombathelyi ügyekért felelős alelnökként feladatom a szombathelyi telephelyen a TTK HÖK tagjainak érdekképviselete, tájékoztatása. A TTK HÖK tisztségviselőivel folyamatosan együtt kell működnöm, illetve a TTK HÖK döntéshozó testületeit tájékoztatnom kell a szombathelyi telephelyen történő érdekképviseleti munkáról. Ezenkívül együtt kell működnöm a többi részönkormányzat szombathelyi ügyekért felelős tisztségviselőjével, és az ELTE HÖK illetékes alelnökével.

ELTE TTK HÖK Esélyegyenlőségi biztos - Seres ÁkosEsélyegyenlőségi biztos - Seres Ákos

E-mail: eselyegybiz()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: csütörtök 11:45-13:45, Északi HALI // Telefon: 30/7790573

Feladatom a Kar hátrányos helyzetű és speciális szükségletű hallgatóinak érdekképviselete, az egyetemi életbe történő beilleszkedésük segítése.

ELTE TTK HÖK Ösztöndíjakért felelős biztos - Égerházi BálintÖsztöndíjakért felelős biztos - Égerházi Bálint

E-mail: osztondij()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: hétfő 12:00 - 13:30 Déli Hali // Kérdésem van, írok neki!

Az ösztöndíjakért felelős biztos felelős a juttatásokkal kapcsolatos érdekképviseleti munka koordinálásáért. Segíti a hallgatókat a területén felvetődő problémáik megoldásában, folyamatosan tájékoztatja őket a vonatkozó szabályok változásáról, a különböző ösztöndíj-lehetőségekről.

ELTE TTK HÖK Kollégiumi biztos - Járó KristófKollégiumi biztos - Járó Kristóf

E-mail: kollbiz()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: szerda 13:30-15:00

Feladatom a kollégiumi ügyekben való segítés. Ha bármilyen kérdésed van az elhelyezkedéssel, kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban, állok rendelkezésedre, keress bátran fogadóidőmben, vagy e-mailben!

ELTE TTK HÖK Külügyi biztos - Biró MátéKülügyi biztos - Biró Máté

E-mail: kulbiz()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: Kedd 12-14 Déli HALI // Telefon: +36304727700

Külügyi biztosként én gondoskodom a külföldre utazó hallgatók informálásról, a külföldi ösztöndíjas információk terjesztéséről, valamint a mobilitásukat töltő hallgatók integrációjának segítéséről.

As commissioner for external relations I am responsible for informing students from mobility programs, and scholarships and also distributing the information from those. I keep contact with ELTE ESN to help the integration of foreign students spending their mobility at ELTE.

ELTE TTK HÖK Sportbiztos - Fodor Dávid TiborSportbiztos - Fodor Dávid Tibor

E-mail: sportbiz()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: Kedd: 10:00-11:30, Északi Hali

ELTE TTK HÖK Tudományos biztos - Zsilák Borbála AnnaTudományos biztos - Zsilák Borbála Anna

E-mail: tudbiz()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: 04.26. 16:20-17:20 Déli Hali // Telefon: 30/380-52-35

Ha bármilyen kérdés felmerül Benned a Karunkon zajló tudományos élettel kapcsolatban, legyen ez konferenciákkal, versenyekkel, előadásokkal, előadássorozatokkal kapcsolatos, keress bátran e-mailben vagy személyesen!

ELTE TTK HÖK Főszerkesztő - László LíviaFőszerkesztő - László Lívia

E-mail: foszerkeszto()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: 04.24-én elmarad, helyette csütörtök 12.15 - 13.45 Déli HALI // Telefon: 20/331-8715

Főszerkesztőként a Tétékás Nyúz megjelenéséért felelek, ami magában foglalja a szerkesztőség vezetését, a szerkesztések koordinálását, valamint a külsős cikkek, esetleges hirdetések ügyeinek intézését. Ezenfelül én vagyok az a személy, aki az újság folyamatos megújulásáért és fejlődéséért felel, ezzel kapcoslatban szívesen fogadom észrevételeiteket az e-mail címemre. A Nyúzt nemcsak nyomtatva olvashatjátok, hanem online formában is az ISSUU-n és a honlapunkon is.

Az újságot természetesen nemcsak itt, hanem a Facebook-on is megtalálhatjátok.

Amennyiben szeretnél csatlakozni a szerkesztőséghez (semmilyen előképzettség nem szükséges), vagy csak érdekel, hogyan is alakul ki az újság végleges formája minden héten, esetleg bármi egyéb kérdésed lenne, keress bátran fogadóórámban vagy e-mailben!

ELTE TTK HÖK Informatikus - Szabó ÁronInformatikus - Szabó Áron

E-mail: informatikus()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: Hétfő 12:00-14:00 Déli HALI // Telefon: 70/392-3525

Informatikusként a feladatom a HÖK eszközparkjának karbantartása, működtetése, illetve a hivatalos levelezés és weblapok megigénylése és fenntartása. Amennyiben a HÖK tisztségviselőinek informatikai jellegű problémája van, nekem kellene elhárítanom. Amennyiben valakinek ".elte.hu"-s hivatalos honlapra van szüksége, hozzám tud fordulni. Azonban tanrendes és neptunos problémákkal feleslegesen zaklattok, az nem az én hatásköröm! :)

ELTE TTK HÖK Mentorkoordinátor - Vigh PatriciaMentorkoordinátor - Vigh Patricia

E-mail: mentorkord()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: kedd 10:00-12:00, Északi HALI // Telefon: 20/978-0926

A Mentorrendszer irányítása a feladatom Mentorkoordinátorként. Olyan lelkes hallgatókat keresünk, akik vállalják, hogy a képzés során minden olyan készséget elsajátítanak, ami egy sikeres mentori tevékenységhez szükséges.

Egy mentor a Karunkra érkező gólyáknak segít a beilleszkedésben.

A képzés során átfogó ismereteket szerezhetsz a tanulmányi, szociális, kollégiumi és egyéb ügyekről. Ezen felül komoly hangsúlyt fektetünk a mentorok problémamegoldó és csapatépítő készségeinek fejlesztésére is. A képzés során az Egyetemről szóló ismereteken túl megszerzhetsz a saját szakterületedet és a Hallgatói Önkormányzatot érintő információkat is.

Ha bármi kérdésed van, vagy bármiben segíthetek, fordulj hozzám bátran!

ELTE TTK HÖK Titkár - Pintér KornéliaTitkár - Pintér Kornélia

E-mail: titkar()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: 03.17.-án elmarad, helyette 03.28. 9:30-11:00 | hétfő 9:30-11:00, DÉLI HALI // Telefon: 30/514-8882

Titkárként feladatom a Hallgatói Önkormányzat iratkezelése és adminisztrációs feladatainak ellátása.

ELTE TTK HÖK Jegyzőkönyvvezető - Teveli DalmaJegyzőkönyvvezető - Teveli Dalma

E-mail: jegyzokonyv()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: szerda 17:00-18:00, Északi HALI a 2017.04.26-ai fogadóóra elmarad, 2017.05.03-án 18:00-19:00-ig lesz bepótolva // Telefon: +36304681441

Feladatom a Küldöttgyűléseken és a Választmányokon jegyzőkönyvet vezetni, ezekről a megadott határidőn belül emlékeztetőt készíteni.

ELTE TTK HÖK Biológia Szakterületi Koordinátor - Farkas Sophie ZoeBiológia Szakterületi Koordinátor - Farkas Sophie Zoe

E-mail: bioszk()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: szerda 11:00-12:30, Déli HALI // Telefon: 20/481-1974 // Kérdésem van, írok neki!

Biológia Szakterületi Koordinátorként az egyik legfontosabb, hogy megfelelően képviseljem a biológia hallgatók érdekeit minden felületen. Továbbá a folyamatos tájékoztatás is elengedhetetlen része a feladatkörömnek. Ezenkívül ide tartozik még a szakterület közéletének megszervezése a Szakterületi Csoporttal.

Ha bármilyen kérdésed merülne fel, vagy egyszerűen csak be szeretnél kapcsolódni a szakterület munkájába, keress bizalommal!

ELTE TTK HÖK Fizika szakterületi koordinátor - Rácz GergelyFizika szakterületi koordinátor - Rácz Gergely

E-mail: fizikaszk()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: kedd 13:00-13:45, Északi HALI; csütörtök 12:00-12:45, Északi HALI // Telefon: 20/520-7810 // Kérdésem van, írok neki!

Fizika Szakterületi Koordinátorként legfontosabb feladatom, hogy a fizikushallgatók érdekeit megfelelően képviseljem a Hallgatói Önkormányzatban. A folyamatos kommunikációs és tájékoztatás elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakterület hallgatói mindig naprakész információval rendelkezzenek. Az érdekképviselet mellett fontos feladatomnak tekintem a szakterület közéletének szervezését is, amit hallgatótársaimmal közösen igyekszünk színesebbé tenni.

Ha bármilyen kérdésed van, keress bátran az elérhetőségeim egyikén vagy személyesen!

ELTE TTK HÖK Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor - Laza DánielFöldrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor - Laza Dániel

E-mail: foldtudszk()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: szerda 11:30-13:00 Déli HALI // Telefon: 06302438445 // Kérdésem van, írok neki!

A szakterület koordinátoraként fő feladatom a szakterületünk közéletének összefogása, annak képviselete, hallgatóink segítése és számukra programok, rendezvények szervezése, illetve képviselőink és mentoraink irányítása.

Célom, hogy egy jól működő, barátságos és jó hangulatú közösséget alakítsunk ki, és általunk mindenki megtalálhassa a neki megfelelő programot. :)

Ha bármi kérdésed, ötleted, gondod van, nyugodtan keress meg!

ELTE TTK HÖK Kémia szakterületi koordinátor - Vajda LeventeKémia szakterületi koordinátor - Vajda Levente

E-mail: kemiaszk()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: hétfő 10:15-11:45 Északi Hali // Telefon: 06203226722 // Kérdésem van, írok neki!

Feladatom a kémiás hallgatók érdekképviselete a HÖK-ben. Ezen felül koordinálom a Szakterületi Csoport és a Szakterületi Bizottság munkáját.

Ha bármi problémád vagy kérdésed akad keress nyugodtan e-mailben vagy akár személyesen a fogadó órámban is.

ELTE TTK HÖK Környezettudományi Szakterületi Koordinátor - Pánczél BalázsKörnyezettudományi Szakterületi Koordinátor - Pánczél Balázs

E-mail: kornyszk()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: hétfő 10:15-11:45, Déli HALI // Telefon: 30/3918577 // Kérdésem van, írok neki!

Környezettudományi Szakterületi Koordinátorként elsődleges feladatom a környezettanos hallgatók érdekképviselete a Hallgatói Önkormányzatban, valamint a tájékoztatásuk az őket érintő kérdésekről, eseményekről. Kötelességemnek érzem mindemellett a hallgatói életük színesebbé tételét különféle programlehetőségek biztosításával, továbbá a véleményük meghallgatását, melyre lehetőséget biztosítanak a Szakterületi Csoport ülések.

Ha bármi kérdésed, óhajod, panaszod van, keress bátran valamelyik elérhetőségemen, vagy állíts meg a folyosón, igyekszem a segítségedre lenni.

ELTE TTK HÖK Matematika Szakterületi koordinátor  - Tóth Marcell DávidMatematika Szakterületi koordinátor - Tóth Marcell Dávid

E-mail: matekszk()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: hétfő 14:00-16:00 Déli HALI // Telefon: +36-30/3239-717 // Kérdésem van, írok neki!

Matematika Szakterületi Koordinátorként feladatom a matekos hallgatók érdekeinek megfelelő képviselete mellett folyamatos tájékoztatásuk az őket érintő tudnivalókról, illetve a delegáltak képviselők és mentorok feladatainak átlátása, a velük való folyamatos egyeztetés, munkájuk segítése, összefogása és koordinálása. Eme rendkívül hosszú mondat után szeretném említeni a szakos rendezvények és programok szervezését is, hiszen elengedhetetlen részét képezik a feladatkörömnek.

Célom, hogy az Önkormányzat és a Szakterület életébe minél több tenni akaró hallgatót sikerüljön bevonni, és egy vidám, segítőkész és jól együttműködő csapat jöjjön létre, ahol szívesen működnek együtt a hallgatók a közösségi élet jobbá tételén.

Kérdéseiddel fordulj hozzám bizalommal! :)

ELTE TTK HÖK Tanárképzési Szakterületi Koordinátor - Kanti EszterTanárképzési Szakterületi Koordinátor - Kanti Eszter

E-mail: tanarszk()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: Szerda 14:00-16:00 Északi hali (Ezen a héten kivételesen 02. 23-án, csütörtökön 13:00-15:00 Északi hali // Telefon: 20/212-7932

Feladatom a Tanárszakos hallgatók érdekképviselete a TTK HÖK-ben, illetve tájékoztatás, hallgatói élet szervezése, a szakterületet koordinálása és a Szakterületi Bizottság vezetése. Célom, hogy a tanárszakos hallgatókat segítsem és megoldást találjak minél több felmerülő problémára.

ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottság elnöke - Dohány-Juhos NikolettEllenőrző Bizottság elnöke - Dohány-Juhos Nikolett

E-mail: eb()ttkhok.elte.hu // Fogadóóra: 04.20.-án ELMARAD! Csütörtök 8:00-10:00 Déli HALI // Telefon: 30/863-4799

Az Ellenőrző Bizottság elnökeként feladatom a bizottság feladatainak koordinálása, üléseinek összehívása és levezetése. A bizottság felügyeli a Hallgatói Önkormányzat munkáját, szabályos működését. Ezen kívül ellenőrizzük a tisztségviselők fogadóóráinak tényleges meglétét és időnkhöz mérten részt veszünk az összes ülésen. Ha bármely panasz merülne fel a Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatban, kérjük írjatok az e-mail címünkre, vagy keressetek meg személyesen fogadóóránkon.

ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottság tagja - Jelenleg betöltetlenEllenőrző Bizottság tagja - Jelenleg betöltetlen

E-mail: eb()ttkhok.elte.hu // Telefon: -

A poszt jelenleg betöltetlen. Ha érdekel ez a tisztség, keresd meg az Önkormányzat elnökét valamely elérhetőségén.

Ellenőrző bizottsági tagként fő feladatom a Tisztségviselők és Bizottságok munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, annak az aktuális törvényeknek, jogszabályoknak, egyetemi és kari szabályoknak, valamint az Önkormányzat Alapszabályának való megfelelésének ellenőrzése. Szem előtt kell tartanom azt is, hogy az egyes döntések ne sértsék a hallgatók érdekeit.

ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottság tagja - Jelenleg betöltetlenEllenőrző Bizottság tagja - Jelenleg betöltetlen

E-mail: eb()ttkhok.elte.hu // Telefon: -

A poszt jelenleg betöltetlen.

ELTE TTK HÖK ELTE TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnök - Béni KornélELTE TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnök - Béni Kornél

E-mail: elnok()alapitvany.elte.hu

Az Alapítvány stratégiai döntéseit annak (TTK HÖK által megválasztott) kuratóriuma hozza. Ennek a testületnek az üléseit hívom össze és vezetem, illetve kifelé képviselem az Alapítványt. Amennyiben szeretnél többet tudni rólunk és hogy mi mindent csinálunk, látogass el az alapitvany.elte.hu oldalra.

ELTE TTK HÖK ELTE TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi titkár - Lukács KárolyELTE TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi titkár - Lukács Károly

E-mail: titkar()alapitvany.elte.hu

Az Alapítvány kapcsán a mindennapi működés során fellépő adminisztrációs ügyek intézésében veszek részt.

Ezen felül tagja vagyok az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 6 fős kuratóriumának (döntéshozó szervének), amely üléseinek jegyzőkönyveit én készítem.

ELTE TTK HÖK Irodavezető - Lukács MártonIrodavezető - Lukács Márton

E-mail: irodavezeto()ttkhok.elte.hu // A Hallgatói Iroda nyitvatartási ideje // Telefon: 372-2654 // Kérdésem van, írok neki!

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.