Az Önkormányzat felépítése

Az Önkormányzat működését az ELTE TTK HÖK Alapszabálya szabályozza: ebben van meghatározva, hogy milyen szervezeti struktúrában működik az Önkormányzat, az egyes döntések pontosan milyen mechanizmusok révén születnek.

Az ELTE TTK HÖK felépítése meglehetősen összetett: a legfőbb döntéshozó szerv a Küldöttgyűlés, a napi ügyeket pedig a Választmány, a különböző bizottságok illetve a tisztségviselők intézik.

A Küldöttgyűlés és a képviselők

A Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai a képviselők, akiket a kar hallgatói közvetlenül választanak a minden év tavaszán tartott képviselőválasztáson. Ez a szavazás akkor érvényes, ha a hallgatók legalább huszonöt százaléka leadja szavazatát.

A HÖK egy éves munkája mindig az egyes tanévekhez köthető. A nyári vizsgaidőszak után tartott Záró-alakuló küldöttgyűléssel fejeződik be az előző évi, és kezdődik el a következő évi munka. A Küldöttgyűlésnek kizárólagos hatásköre van többek között az Önkormányzat alapszabályának módosításában, az elnök és elnökhelyettesek, az Ellenőrző Bizottság megválasztásában, az Önkormányzat költségvetésének elfogadásában is.

A választmány

A Küldöttgyűlés egy félévben általában háromszor ülésezik; az Önkormányzat ügyeivel kapcsolatban azonban ennél lényegesen gyakrabban kell döntést hozni. Az Önkormányzat operatív döntéshozó testülete a Választmány. A Küldöttgyűlésnél lényegesen kisebb létszámú, ezért gyorsabb döntéshozatalra képes, és nem utolsósorban könnyebben összehívható testület. A szorgalmi időszakban általában hetente ülésezik, ahol - többek közt - dönt az Önkormányzat napi ügyeiről és a Kari Tanács napirendi pontjaitól kezdve egészen a szakterületi rendezvények pályázataiig sokmindenről. Nem mellesleg itt adnak tájékoztatást is a tisztségviselők munkájukról "heti" rendszerességgel.

A tisztségviselők

A tisztségviselők - az elnök, az elnökhelyettesek, a biztosok, a titkár, az informatikus, a főszerkesztő és az ellenőrző bizottság tagjai - meghatározott felelősségi és esetenként döntési jogkörrel felruházott személyek. Feladatuk általában az Önkormányzat tevékenységének egy adott területen történő irányítása és elvégzése. A tisztségviselőket általában egy évre választják, mandátumuk a Záró küldöttgyűlésig tart.

Az Önkormányzat bizottságai

Az Önkormányzat egyes területek ügyeinek intézésére nem csak egy tisztségviselőt, de egy bizottságot is kinevezhet. A bizottság munkáját jellemzően az adott területre választott tisztségviselő vezeti: a tanulmányi elnökhelyettes például a tanulmányi bizottság munkájáért is felelős.

Jelenleg a következő bizottságok működnek a HÖK-ben: külügyi, rendezvényszervező, sport, tanulmányi, tudományos és informatikai. Ezen bizottságok nem döntéshozó testületek, hanem a döntéseket előkészítő munkabizottságok, így bárki részt vehet rajtuk. Ha esetleg érdekel valamelyik terület nyugodtan keresd meg az adott tisztségviselőt és vegyél részt a munkában.

Ellenőrző Bizottság

Az Önkormányzat egy speciális bizottsága. Három tagja van, elnökét - az Önkormányzat bizottságai közül egyedüliként - maga választja, és feladata ellenőrizni, hogy az Önkormányzat tisztségviselői és testületei valóban szabályosan (tehát a rájuk vonatkozó szabályzatokat betartva) végzik-e a munkájukat. E felügyeleti munka mellett a képviselők mandátumait is az Ellenőrző Bizottság felügyeli.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.