Kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíja - pályázati kiírás

Utolsó módosítás:2013.12.17.

Pályázati kiírás

Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban HÖK) pályázatot hirdet kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíjára.

A pályázat célja: az ELTE TTK hallgatóiért végzett kiemelkedő tanulmányi, tudományos, kulturális, sport- és művészeti, közéleti, illetve egyéb egyetemi tevékenység elismerése, amelyért a hallgató nem részesül ösztöndíjban, egyéb egyetemi forrásból.

Pályázatot benyújthat: a Kar minden polgára.

Pályázaton támogatható: az ELTE minden az ELTE SzMSz II. kötet 116. és 572. §-ának megfelelő hallgató*. Pályázni a pályázat beadását megelőző 6 hónapban végzett tevékenységekkel lehet (ez nem vonatkozik az átdolgozásra visszaküldött pályázatok újbóli beérkezésére).

Formai követelmények: A pályázatot elektronikus formában kell leadni. A pályázat leadója vállalja, hogy a pályázatban szereplő személyek tájékoztatásra kerültek a pályázat beadásáról és azt, hogy a pályázat tartalma a valóságnak teljes egészében megfelel és - a pályázatban szereplő személyek elérhetőségeitől, Neptun kódjaitól, az egyes személyekhez tartozó bepályázott összegektől eltekintve - nyilvános. A valótlan adatközlés Kari fegyelmi eljárást von maga után.

A pályázás a http://ttkhok.elte.hu/khteo/leadas honlapon történik. A pályázat leadásához előzetes regisztráció szükséges az említett honlapon, mely regisztráció minden esetben akkor lép érvénybe, ha a felhasználó írásos nyilatkozatot** tesz, melyben rögzíti, hogy az adott felhasználó által leadott pályázatoknak ő a leadója, valamint a pályázat beadásának feltételeit maradéktalanul teljesíti. A nyilatkozatot a TTK HÖK Hallgatói Irodájában (1117 Budapest, Pázmány Péter Sétány 1/A, 0.75. terem) kell leadni - a leadást minden esetben dokumentálás kíséri, mely rögzíti a leadó személy nevét és a leadás időpontját. Amennyiben a pályázó valamilyen okból kifolyólag nem tudja leadni a nyilatkozatot, úgy írásos formában meghatalmazhat egy másik személyt a leadásra (a meghatalmazáson szükséges a meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosítását lehetővé tevő adatot feltüntetni (például személyigazolvány-szám, jogosítványszám, útlevélszám, stb.)). A nyilatkozat elérhető az említett honlapon, illetve a Hallgatói Irodában.

Amennyiben a TTK honlapja nem üzemel, a pályázatokat elektronikusan, a pályázati kiírásnak megfelelően kell eljuttatni a gazdasági elnökhelyettesnek, aki az így beérkezett pályázatokat köteles megosztani a HÖK Választmányával.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázott tevékenység, rendezvény rövid, közérthető tartalmi beszámolóját,
 • a pályázó
  • nevét,
  • Neptun kódját,
  • elérhetőségét (e-mail, telefon),
  • beszámolóját a saját tevékenységéről (ha van);
 • a pályázat tárgyát,
 • az ösztöndíjra felterjesztett(ek)
  • számát,
  • neve(i)t,
  • Neptun kódja(i)t,
  • képzési kódja(i)t***,
 • a végzett tevékenység leírását,
 • a tevékenység időbeli kiterjedését (rendezvények esetén);
 • az igényelt ösztöndíj felterjesztettek közötti százalékos elosztását vagy konkrét összegeket az ösztöndíjra felterjesztettek számára.
 • a felterjesztett hallgatók számát (beleértve a saját tevékenységet)
 • az igényelt legnagyobb és legkisebb ösztöndíj összegét.
 • a pályázat teljes összegét

A pályázó nem szerepelhet a pályázatban, mint ösztöndíjra felterjesztett, de saját tevékenységére ösztöndíj adható, amennyiben az űrlapon feltünteti, hogy az adott tevékenység során milyen feladatokat látott el, és ez hogyan aránylik a többiek által ellátott feladatok nagyságához, illetve konkrét összeget is meghatározhat.

A pályázatokat a HÖK Választmánya (továbbiakban Választmány) bírálja el, a pályázat beérkezésétől számított legalább 96 óra, legfeljebb harminc napon belül, és tesz javaslatot a kari HÖK elnöke és a dékán felé. A bírálás során az egy pályázatra adható ösztöndíj javasolt mértékét és elosztását a Választmány módosíthatja, vagy a pályázatot a pályázónak átdolgozásra és újra beadásra visszaküldheti. 

A HÖK Küldöttgyűlése döntést hozhat rendszeresen vagy egyszer benyújtandó pályázatokról, az ösztöndíj összegére vonatkozó korlát vagy egyéb kikötés meghatározásával. Ez a döntés kötelező érvényű a pályázatot az adott tárgyban benyújtó Kari polgárra.

A pályázatok bárki számára véleményezhetőek a http://ttkhok.elte.hu/khteo/leadott honlapon. A honlapon található és a titkar{kukac}ttkhok.elte.hu címre eljuttatott véleményeket a TTK HÖK titkára köteles az adott pályázatot tárgyaló választmányi ülésen ismertetni, amennyiben azok legalább 24 órával az ülés előtt beérkeztek. A Választmány köteles figyelembe venni a véleményeket.

Formailag hibás, illetve hiányos pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat a pályázónak javításra visszaküldi.

Az elbírált, illetve az átdolgozásra visszaküldött pályázatokat, a HÖK gazdasági elnökhelyettese köteles a Választmány esetleges módosításaival/kiegészítéseivel együtt, a honlapon keresztül a pályázat leadójával ismertetni a bírálástól számított 4 munkanapon belül.

Az elbírált pályázatokról készült statisztikák megtekinthetőek a http://ttkhok.elte.hu/khteo/elbiralt honlapon.


* Ösztöndíjat csak a juttatásképes hallgatók számára lehet kiutalni. Ösztöndíj ennek ellenére megítélhető nem juttatásképes hallgatónak, amennyiben jogviszonyban van az Egyetemmel. A megítélt ösztöndíj automatikusan kiutalásra kerül amennyiben a hallgató juttatásképes jogviszonyba kerül az Egyetemmel. Az ilyen módon elhalasztott ösztöndíjakat a HÖK gazdasági elnökhelyettese tartja számon. A hallgatói jogviszony megszűnése az Egyetemmel a függőben levő ösztöndíjak törlését vonja maga után.

** A nyilatkozatban szereplő személyes adatok kezelése a HÖK egyszeri szociális támogatás és ösztöndíj pályázatok kezelésére vonatkozó eljárásrendje alapján történik.

*** Az egyes TTK-s szakokhoz tartozó képzési kódok a csatolmányban (lent: “képzési kódok”) találhatóak. Amennyiben nem TTK-s hallgatót pályáztok be, Neptunba belépve olvasható a képzési kód (Tanulmányok // Képzési Adatok - Kód).
képzési kód minta: kar-szak-képzésiforma,
például: TTK-BIOLÓGIA-NBHU;
NBHU feloldása: N - nappali, B - alapképzés, HU - magyar

 

CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon nyilatkozat26.5 KB
Microsoft Office document icon pályázati kiírás40.5 KB
Office spreadsheet icon képzési kódok26 KB
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.