Eljárásrend

Az ösztöndíjakkal minden esetben, ha az az állami költségvetés terhére folyósított ösztöndíj (a TTK KÖB és a TTK HÖK által meghírdetett ösztöndíjak mindegyike ilyen) a 2/2013. (IV. 12.) számú rektori utasítás 2. §-a szerint járunk el.

A Bizottságra és a Bizottság elnökére a 2. bekezdés következő d)-g) pontjai vonatkoznak:

  • döntés az ösztöndíjak összegéről: a hallgatói kifizetés összegét és a jogosultak pontos körét a kari adminisztráció, a Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság vagy az Egyetemi, illetve kari Hallgatói Önkormányzat, továbbá az Egyetemi Hallgatói Szociális és sztöndíjbizottság állapíthatja meg;
  • az 1. sz. mellékletben található minta alapján az ösztöndíjra jogosultakat tartalmazó Ösztöndíj kifizetési lista elkészítése, juttatásképesség ellenőrzése az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben;
  • az Ösztöndíj kifizetési lista hitelesítése; (dékáni aláírással)
  • az Ösztöndíj kifizetési lista elektronikus, valamint eredeti aláírt példányának eljuttatása a kifizetési lista feldolgozójához

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2013.10.03.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.