ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés

Ezen az oldalon a Hallgatói Önkormányzat legfontosabb döntéshozó szerve, a Küldöttgyűlés munkájáról található néhány információ. A Küldöttgyűlés tagja minden megválasztott képviselő. A Küldöttgyűlés szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik, az ülések nyilvánosak a Kar polgárai számára.

Az Önkormányzat működését az ELTE TTK HÖK Alapszabálya szabályozza: ebben van meghatározva, hogy milyen szervezeti struktúrában működik az Önkormányzat, az egyes döntések pontosan milyen mechanizmusok révén születnek.

Az ELTE TTK HÖK felépítése meglehetősen összetett: a legfőbb döntéshozó szerv a Küldöttgyűlés, a napi ügyeket pedig a Választmány, a különböző bizottságok illetve a tisztségviselők intézik.

A küldöttgyűlés és a képviselők

A küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai a képviselők, akiket a kar hallgatói közvetlenül választják, a minden év tavaszán tartott képviselő-választáson, ez a szavazás akkor érvényes, ha a hallgatók legalább huszonöt százaléka leadja szavazatát.

A HÖK egy éves munkája mindig az egyes tanévekhez köthető, a nyári vizsgaidőszak után tartott záró-alakuló küldöttgyűléssel fejeződik be az előző évi, és kezdődik el a következő évi munka. A küldöttgyűlésnek kizárólagos hatásköre van többek között az Önkormányzat alapszabályának módosításában, az elnökhelyettesek, az ellenőrző bizottság megválasztásában, az Önkormányzat költségvetésének elfogadásában is.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.