Amire büszkék vagyunk: HÖK üvegzseb - élen a TTK HÖK

Az elteonline.hu lehozott egy cikket, amely az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának és annak részönkormányzatainak gazdálkodásával, s azok nyíltságával, átláthatóságával foglalkozik. A cikkben elismerőleg szólnak az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzatáról. Ez nem a véletlen műve... Honlapunk létezésének hetedik évében közöljük első "PR" cikkünket.

A TTK HÖK hosszú ideje kiemelt figyelmet fordít a működésével kapcsolatos, illetve a "rajta átfolyó" pénzügyekre, azok racionalizálására és átláthatóságára. Úgy tűnik az utóbbi évek komoly erőfeszítései meghozták az első elismerést. 

Mégsem voltak hiábavalóak törekvéseink:

  • Évek óta hangsúlyosan jelenik meg "hököseink" és "hök közeli szervezeteink tagjainak" továbbképzésein a gazdasági terület, hogy mindenki tisztában lehessen vele mire, mikor és mennyit fordítunk.
  • Évekkel ezelőtt megszüntettük a tisztségviselőink számára, tisztségviselői munkájukhoz szorosan kapcsolódó többletmunkáért járó külön jutalmazás rendszerét.
  • Minden egyes, a kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíja pályázatra (ma KHTEÖ, régebbi nevén jutalomkeret, vagyis jutker) benyújtott pályázat két körös ellenőrzésen megy keresztül: "A pályázatokat a HÖK Választmánya (továbbiakban Választmány) bírálja el, a pályázat beérkezésétől számított legalább négy, legfeljebb harminc napon belül, és tesz javaslatot a kari HÖK elnöke és a dékán felé.".
  • A nehéz anyagi helyzetben lévő egyetemünk, illetve hallgatótársaink csökkenő szociális és tanulmányi ösztöndíjaival párhuzamosan, illetve ezekre reflektálva Alapszabályunk módosításával - önmegtartóztató módon - csökkentettük a tisztségviselőinknek maximálisan kiutalható keretösszeget.
  • Számos, tájékozódásra lehetőséget adó csatornánk közé beillesztettük külön a gazdasági részleget is: http://ttkhok.elte.hu/kerdesemvan/gazdasagi
  • Megreformáltuk legfőbb döntéshozó szervünk, a Küldöttgyűlés elé bekerülő anyagaink, az ide benyújtott beszámolóink, illetve az ide beérkező pályázataink rendszerét, emellett a meghívók kiküldésének menetét is, hogy mindenki könnyen nyomon követhesse Önkormányzatunk munkáját (klikk egy régebbi hírre), vagy éppen időben értesülhessen arról, hogy hol és mikor lesz a következő alkalommal az összehívva.
  • Pár hónapja még teljesen nyílt(!) és átlátható volt az - a régi nevén - jutalomkeret rendszerünk, amit az ELTE ÁJK HÖK határozathozatallal próbált részben, hozzájárulás esetén átláthatóvá tenni. Időközben Főtitkár Úr határozataival összhangban módosítani voltunk kénytelenek ezen a szisztémán, de próbáltuk az új rendszert minél átláthatóbbá és követhetőbbé tenni - nem véletlen, hogy elektronikus, online leadási rendszert vezettünk be. Ezzel a lehetőségeinkhez mérten maximálisan biztosítjuk az adatok megismerhetőségét, miközben nem sértünk vele személyes adatokhoz fűződő jogokat, s közben bárki számára biztosítjuk a leadott pályázatok véleményezhetőségét is.
  • A 2013-as év első hónapjában létrehoztunk egy külön részt az oldalunkon, amely részletesen foglalkozik Önkormányzatunk gazdasági és pénzügyeivel, ami tételesen, keretről keretre próbálja tisztába tenni és elmagyarázni, hogy mit, miért és hogyan teszünk. Nem árulunk zsákbamacskát, és nem rejtegetjük, hogy ki, miért és mennyit kap: tudjuk, hogy mennyi munkát ölünk egy-egy projektbe, s erről Küldöttgyűlésről Küldöttgyűlésre számot is adunk itt, a honlapon.
  • Az idén februárban, Rektor Úr által elrendelt ellenőrzést a lehető legkomolyabban próbáltuk venni: 80 oldalas, több mint 100 mellékletet tartalmazó dokumentumcsomagot állítottunk össze.

A jövőben is várjuk mindenki észrevételét azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lehetne még transzparensebb, még jobb, még hatékonyabb Önkormányzatunk működése. Van még hol csiszolnunk a rendszerünkön. Mi is látjuk némely hiánnyosságát, gyenge pontját. De úgy gondoljuk jó úton járunk, és reméljük, hogy az általunk képviselt hallgatók is többségében meg vannak elégedve velünk. Ha pedig ez nem állna fenn, nyugodtan tudasd velünk, akár anonim módon is (s jó ha tudod, hogy TTK-s hallgatóként direkt miattad tesszük ki minden Küldöttgyűlésünk meghívóját a honlapra, hogy akár személyesen is megjelenhess és elmondhasd a véleményed a képviselői plénum előtt).

Alább pedig az EO cikkének első felét olvashatjátok:

 

Közkívánatra: HÖK üvegzseb

 

"Gyakran érik támadások a hallgatói önkormányzatokat pénzügyeiket illetően, elsősorban gazdálkodásuk átláthatatlansága miatt.

Ez ellen kívánt tenni az ELTE ÁJK hallgatói önkormányzata azzal, hogy Bubla Áron HÖK elnök kezdeményezésére elfogadtak egy határozatot, mely szerint az ösztöndíjjal jutalmazott hallgatók nyilatkozattal hozzájárulhatnak a nevük, a számukra kiutalt pénzösszeg és annak jogcíme nyilvánosságra hozatalához.

Ugyanakkor az átláthatóság megteremtése is csak a szabályok keretei között történhet meg, így Dr. Rónay Zoltán ELTE főtitkár észrevételei mellett a határozat felfüggesztésre került, és a HÖK ELTE-szinten látott hozzá a megfelelő körülmények kialakításához, hogy az ösztöndíjak kifizetéséről a személyiségi jogok és az egyenlő elbánás elvének megsértése nélkül lehessen képet adni.

Az ELTE-n a HÖK-ök közül is jó példával a TTK HÖK jár elöl évek óta tételes beszámolással és magyarázattal, de Rónay Zoltán főtitkár útmutatása mellett minden HÖK megkezdi a felzárkózást. Az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat esetében például a tisztségviselői ösztöndíjak összegéről, nem pedig annak nyilvánosságáról hozott határozatot az ELTE HÖK Küldöttgyűlése – melynek tagjai a részönkormányzatok által delegált képviselők, és az ELTE HÖK elnöke – 2010. júniusában. Mivel a küldöttgyűlési határozatok nyilvánosak, ezért az ELTE EHÖK tisztségviselőinek járó ösztöndíjak összege is nyilvános. A maximális havi juttatások mértéke azóta is változatlan:(...)". Tovább az elteonline cikkére.

Emitt pedig a cikksorozat 2., itt pedig a 3. részét olvashatjátok.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.