Gazdaság, pénzügyek

Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az átláthatóságot. Ez az oldal azért jött létre, hogy megmutathassuk az általunk képviselt hallgatóknak, hogy az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzata korrekten bánik a rá bízott pénzekkel. Reméljük, hogy az alább található információk az ELTE hallgatói (és persze mindeki más számára is) átláthatóan, egyértelműen bemutatják, hogyan is történik azon pénzek elosztása, amelyek felett a HÖK diszponál vagy amelyek szétosztásában a HÖK is részt vesz.

Az ELTE-n a kifizetések nem úgy működnek, mint a magánéletben, s ez a TTK HÖK esetében is helytálló. Ahhoz, hogy például a Tétékás Nyúz (az ELTE TTK HÖK heti kiadású lapja) ára a nyomdához eljusson, egy körülbelül tízoldalas iratcsomagot - úgynevezett utalványrendeletet - kell összeállítani különböző nyomtatványokból, amit természetesen csak ellenjegyzéssel fizet ki az ELTE központi pénzügyekkel foglalkozó egysége, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság. A folyamat során közbeszerzésre kerül sor a jelenleg hatályos törvények alapján.

Ahhoz, hogy valaki szociális ösztöndíjat kaphasson, még egy ennél is összetettebb folyamatban kell részt vennie. Ennek során a hallgatók által benyújtott pályázatokat a Kari Ösztöndíjbizottság egyesével elbírálja egy szigorúan betartott pontrendszer alapján (a KÖB állandó tagja hét hallgatói delegált, a Tanulmányi Osztály osztályvezetője, illetve a HÖK esélyegyenlőségi biztosa és szociális elnökhelyettese), majd meghatározza az aktuális félévi keretnek megfelelő ponthatárt stb. (részletesen lásd a megfelelő aloldalon).

A ránk bízott pénzek összességét nem úgy kell elképzelni, hogy abból kapunk egy nagy halomnyit, majd abból utalgatunk és vásárolgatunk kényünkre-kedvünkre, hanem úgy, hogy több, jól meghatározott célra elkölthető halmocskánk van, amelyekből csak sokszoros ellenőrzés után lehet a tényleges kifizetést/utalást megindítani és megkapni. (Ilyen, ellenőrzést végző ELTE-s szervezeti egységek például az ELTE GMF, ELTE TTK TO, ELTE TTK KÖB, ELTE EHÖK, ELTE TTK HÖK Választmány stb., illetve például Karunk dékánja).

Tehát pénz fizikailag nincs a HÖK-nél, közvetlenül az Államkincstárból kerülnek kiutalásra az egyes ösztöndíjak, jutalmak, pénzösszegek. Van olyan keret, amiből csak a szociális juttatásaitokat utalhatjuk, van olyan, amiből a TTK HÖK működését stb. A hiedelemmel ellentétben például a tanulmányi ösztöndíjhoz és annak kifizetéséhez - a vonalhúzáson kívül - gyakorlatilag semmi közünk.

A TTK HÖK kifejezetten csak egy pénzügyi keret fölött diszponál saját hatáskörben (zárójelben az éves keretösszeg):

  • Működési keret (~10m Ft): A HÖK saját költségvetése, melyet az éves működéséhez tud felhasználni.

A Kari Ösztöndíjbizottság (amely jórészt, de nem kizárólag HÖK által delegált tagokból áll) pedig a következő keretek elosztásáról dönt (zárójelben az éves keretösszeg):

  • Szociális ösztöndíjkeret (~160m Ft): Döntő hányadát a - minden félévben kiírt - rendszeres szociális ösztöndíjak kifizetése viszi el, illetve a további fennmaradó részéből egyéb szociális ösztöndíjak kerülnek folyósításra (lásd a fenti, "Szociális" menüpontot).
  • Intézményi, szakmai, tudományos és közéleti keret (~35m Ft): Mint neve is mutatja, ezekből szakmai, tudományos, sport és közéleti ösztöndíjak kerülnek kifizetésre. Emellett ebből folyósítjuk például szervezetünk tisztségviselőinek ösztöndíját, de példának okáért a terepgyakorlati ösztöndíj is innen "ered".

Az ELTE TTK dékánja és az ELTE TTK HÖK elnöke pedig az alábbi keret elosztásáról hoz közös döntést (amit megelőz az ELTE TTK HÖK Választmányának a leadott pályázatokra vonatkozó előzetes véleményezése is, illetve fontos megjegyezni, hogy ezen pályázatokat Karunk bármely hallgatója is véleményezheti online felületen itt):

  • Kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíja (~15m Ft): Innen kerül kifizetésre az összes egyszeri (sport-, tudományos- és kulturális) támogatás, emellett az év közben szervezett számtalan kulturális, sport- és tudományos rendezvény, illetve a különböző kisebb-nagyobb bulik szervezői, valamint a Kar Kiváló Hallgatói díj elnyerői is ebből a keretből részesülnek.

Összehasonlításul: a TTK-s tanulmányi ösztöndíjkeret évente körülbelül 225m Ft.

A fenti keretek forrásáról, pontos nagyságáról, éves és/vagy féléves részletes lebontásáról, felhasználásuk lehetőségeiről bővebben is olvashattok, ha az alább található linkekre kattintotok. Emellett ha bármilyen kérdésetek merülne fel az ELTE TTK HÖK gazdasági és/vagy pénzügyeivel kapcsolatban, keressétek bizalommal gazdasági vagy szociális elnökhelyetteseinket bármelyik elérhetőségükön, de használhatjátok akár az oldal beépített funkcióját is erre a célra. Emellett természetesen minden ELTE TTK-s hallgatót szeretettel várunk Választmányainkon és Küldöttgyűléseinken, hogy saját szemetekkel is megbizonyosodhassatok az ezen oldalakon leírtakról, illetve, hogy feltehessétek élőben is kérdéseiteket, javaslataitokat.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.