Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Választási bizottsága pályázatot ír ki az Önkormányzat elnöki tisztségének jelöltállítására.

Pályázat célja:
Az Önkormányzat elnöki tisztségének betöltése.
 
Pályázók köre:
Az Önkormányzat Alapszabályának 2. §-ban meghatározott hallgatók.

Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) bekezdése alapján meghatározott hallgatók közül az, akinek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat.” - ELTE TTK HÖK Alapszabály 2. §

 A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
 • nevét;
 • Neptun kódját;
 • e-mail címét;
 • képzési formáját;
 • szakját és szakirányát;
 • egyetemi tanulmányainak kezdetét;
 • papíros nyilatkozatát a jelölés vállalásáról;
 • terveit az Önkormányzat érdekképviseleti fejlődésére vonatkozóan, minimum 5000 karakterben;
 • elnökhelyettese nevét;
 • elnökhelyettese Neptun kódját;
 • elnökhelyettese e-mail címét;
 • elnökhelyettese képzési formáját;
 • elnökhelyettese szakját és szakirányát;
 • elnökhelyettese egyetemi tanulmányai kezdetét;
 • elnökhelyettese papíros nyilatkozatát a jelölés vállalásáról;

ELTE TTK HÖK Alapszabály 67. § (2) Az elnökválasztás során valamennyi elnökjelölt pályázatának mellékletként tartalmaznia kell a következő ciklusra vonatkozó tisztségviselői pályázatok kiírásait. Amennyiben az elnökválasztás eredményes, úgy a megválasztott elnökjelölthöz tartozó pályázatokat a Választási bizottság az elnökválasztás eredményének kihirdetésével ki kell írnia.

A pályázat leadásának módja:

A pályázatot elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján. Amennyiben a honlap nem üzemel, a pályázatot el kell juttatni a Választási bizottság elnökének (vbelnok(at)ttkhok.elte.hu).

A pályázat elfogadásának feltétele a – képviselőjelölteknek is kitöltendő – nyilatkozat, illetve 60 (azaz hatvan) szavazásra jogosult hallgató ajánlását igazoló írásos dokumentum leadása az ELTE TTK HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75). Az ehhez való hitelesített ajánlóív a Választási bizottságtól elektronikus levélben igényelhető (vbelnok(at)ttkhok.elte.hu)!

 

Pályázási időszak: 2023. 03. 28. 17.00 – 2023. 04. 24. 14:00
Pályázatbenyújtási időszak: 2023. 04. 12. 00.00 – 2023. 04. 24. 14:00
Nyilatkozat leadási határideje: 2023. 04. 12. 00.00 – 2023. 04. 24. 14:00
Jelöltállítás eredményének kihirdetése: 2023. 04. 25.
Szavazási időszak: 2023. 05. 04. 00.00 – 2023. 05. 12. 23.59
Eredményhirdetés: 2019. 04. 15.

A beérkezett pályázatok érvényességét a Választási bizottság határozza meg. Az elfogadott pályázatokat 2023. április 25-én hozza nyilvánosságra és eljuttatja azokat az Önkormányzat tagjaihoz.

A Választási bizottság tájékoztatása: amennyiben több mint 1 érvényes pályázat kerül benyújtásra, a Választási bizottság nyílvános vitát kíván rendezni az összes érvényes pályázatot benyújtott hallgató részvételével.

A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra.

Az elnökválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A. Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok(at)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2023. március 28.

Választási bizottság
ELTE TTK HÖK

Az ELTE TTK HÖK Választási bizottsága képviselőválasztást ír ki, az ELTE HÖK rendelkezése alapján a 2023-2024-es választási ciklusra vonatkozóan, melynek során az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kerülnek megválasztásra.

Képviselőnek indulhat az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat minden aktív státuszú tagja. Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat.

Jelöltállítási időszak: 2023. 04. 12. 00.00 – 2023. 04. 24. 14.00
Nyilatkozat leadási határideje: 2023. 04. 12. 00.00 – 2023. 04. 24. 14.00
Jelöltállítás eredményének kihirdetése: 2023. 04. 25.
Szavazási időszak: 2023. 05. 04. 00.00 – 2023. 05. 12. 23.59
Eredményhirdetés: 2023. 05. 15.

A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra.

A képviselőjelölteknek jelentkezésüket elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján. A jelentkezés elfogadásának feltétele, egy írásbeli nyilatkozat leadása az ELTE TTK HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75). A leadás postai úton is lehetséges, postacím: 1117 Budapest XI., Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75, ELTE TTK HÖK Választási Bizottság. A postai úton leadott nyilatkozatok postára adási határideje 2023. 04. 24., és beérkezési határideje a szavazás megkezdését megelőző munkanap.

A nyilatkozat mintapéldánya a jelöltállításig publikálásra kerül az Önkormányzat honlapján, ehhez a hírhez is csatolva lesz. Kitöltendő nyilatkozat kérhető a leadás helyszínén.

A képviselőválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok(at)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

 

Budapest, 2023. március 28.

Választási bizottság
ELTE TTK HÖK

Meghívó Küldöttgyűlésre - 2023. 04. 11., kedd, 18:00, Kari Tanácsterem

Tervezett napirend:

1. Bejelentések
2. Beszámolók
3. Személyi kérdések
4. Gólyatábor
5. Elnöki referens
6. Egyebek

Amennyiben pályázatot nyújtanál be a TTK HÖK valamely tisztségére, akkor azt ide kattintva teheted meg. Az eddig benyújtott pályázatokat pedig ezen az oldalon olvashatod.

Meghívó Rendes Küldöttgyűlésre - 2023. 02. 28., kedd, 18:00, Kari Tanácsterem

Tervezett napirend:
1. Bejelentések
2. Beszámolók
3. Személyi kérdések
4. Alapszabály
5. TéTéKás NYÚZ
6. Egyebek

Amennyiben pályázatot nyújtanál be a TTK HÖK valamely tisztségére, akkor azt ide kattintva teheted meg. Az eddig benyújtott pályázatokat pedig ezen az oldalon olvashatod.

Meghívó Rendkívüli Küldöttgyűlésre - 2023. 01. 10., kedd, 18:00, Microsoft Teams

Tervezett napirend:
1. Bejelentések
2. Személyi kérdések
3. Alapítványi ügyek
4. Egyebek

CsatolmányMéret
PDF icon Meghívó150.71 KB
PDF icon KGy Anyagok 2023. 01. 10.937.33 KB
PDF icon Emlékeztető835.44 KB
Amennyiben pályázatot nyújtanál be a TTK HÖK valamely tisztségére, akkor azt ide kattintva teheted meg. Az eddig benyújtott pályázatokat pedig ezen az oldalon olvashatod.

Meghívó Küldöttgyűlésre - 2022. 11. 29., kedd, 18:00

Tervezett napirendi pontok:
1. Bejelentések
2. Személyi kérdések
3. Elnöki referens
4. Mentorkoncepció
5. Gazdasági tervezet módosítása
6. Negyedéves gazdasági beszámoló
7. Gólyatábor
8. Egyebek

CsatolmányMéret
PDF icon Meghívó180.01 KB
PDF icon KGy Anyagok 202211291.13 MB
PDF icon 2022_harmadik_negyedéves_gazd_besz358.07 KB
PDF icon Emlékeztető453.01 KB
Amennyiben pályázatot nyújtanál be a TTK HÖK valamely tisztségére, akkor azt ide kattintva teheted meg. Az eddig benyújtott pályázatokat pedig ezen az oldalon olvashatod.

Meghívó Küldöttgyűlésre - 2022. 11. 08., kedd, 18:00 Kari tanácsterem

Tervezett napirend:
1. Bejelentések
2. Beszámolók
3. Személyi kérdések
4. Gólyatábor
5. Egyebek

Amennyiben pályázatot nyújtanál be a TTK HÖK valamely tisztségére, akkor azt ide kattintva teheted meg. Az eddig benyújtott pályázatokat pedig ezen az oldalon olvashatod.

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.