Emlékeztető az ELTE TTK HÖK 2011. március 8-i Küldöttgyűléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jánosi Attila 18:11-kor megnyitotta az ülést.

Jelen vannak: Árendás Ákos Tuzson, Barát Viktor, Berta Márton, Csenki Tamás, Darvas Alexandra, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Fadel Nadin, Ferdinandy Bence, Ferenczi Zita, Földi Mátyás, Hamow Kamirán Áron, Hegedüs György, Hermán Dániel, Ivancsó Veronika, Jánosi Attila, Král Adrienn, Kopcsó Dániel, Lakatos Dóra, Lakó Viktória, László Dávid, László Dorina, Lukács Ferenc, Lövei Klára, Németh Dávid, Pálfy Gyula, Prikoszovich Mihály, Pozsonyi Alexandra, Radnai Tamás, Sándor Máté Csaba, Sik Zsuzsanna Brigitta, Slimbarszki Réka, Szakács Dávid, Tischler Orsolya, Tóth Máté, Tudja Éva, Varga Erna, Varga János, Varga Sándor és Váry Zsolt szavazati joggal. Adorján Gábor, Árendás Péter, Farkas Bálint, Ferenczi Attila, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Horváth Dóra, Horváth Eszter, Jancsó Tamás, Kalina Gergely, Kard Anna, Michaletzky György, Muray Edina, Németh Antal Márton, Ota Ayaka, Polai Dóra, Pomothy Judit Mercédesz, Sánta Dorina, Szabó Judit, Szellák Zsanett, Tabajdi Péter, Tillné Kiss Andrea, tanácskozási joggal.

A Küldöttgyűlés 36 fővel határozatképes.

Jánosi Attila ismertette a napirendi pontokat, majd javasolta a Mentorrendszer és Költségvetés beszámoló 2010. napirendi pontok felvételét.
A Mentorrendszer és Költségvetés beszámoló 2010. napirendi pontok felvételét a Küldöttgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Jánosi Attila javaslatot tett a napirendi pontok sorrendjének módosítására. Dukán András Ferenc hozzászólt a javaslathoz.
A napirendi pontok sorrendjének módosítását a Küldöttgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A Küldöttgyűlés az alábbi napirendet 36 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:
1. Beszámolók
2. Személyi kérdések
a, Lemondások
b, Választási Bizottság tagjainak megválasztása
c, Tisztségviselők választása
d, Delegáltak választása
3. Mentorrendszer
4. Költségvetés beszámoló
5. Bejelentések

Jánosi Attila bejelentette, hogy a későbbiekben levezető elnökre lesz szükség.
Jánosi Attila jelölte Hermann Gábort levezető elnöknek. A jelölt vállalta a jelölést.
Jánosi Attila ismertette a szavazás menetét, miszerint nyílt szavazással és szótöbbséggel fog dönteni a Küldöttgyűlés.
A Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett elfogadta azt az indítványt, miszerint Hermann Gábor lesz a levezető elnök, a Küldöttgyűlés azon részein, mikor elnököt érintő kérdésről szavaz a Küldöttgyűlés.

1. Beszámolók (18:21)

Jánosi Attila ismertette, hogy a szavazás egy tömbben, írásban, titkos módon fog történni a levelező listára kiküldött és a helyszínen is kiosztott beszámolókról.

Jánosi Attila elnök vasárnap délután kiküldte beszámolóját, melyben igyekezett munkáját röviden összefoglalni. Hozzáfűzte, hogy az őszi időszak és az elmúlt 3 hónap mozgalmas volt, ami megnehezítette a tisztségviselők munkáját. Elnézést kért az esetleges késésekért. Köszönte a támogatásokat és együttműködéseket. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Polai Dóra gazdasági elnökhelyettes vasárnap délután kiküldte beszámolóját. A beszámolót kiegészítette azzal, hogy a közbeszerzés kapcsán felmerült nehézségeket igyekeznek megoldani és az évzárásról, illetve a költségvetésről majd későbbi napirendi pontban fog beszélni. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Jánosi Attila bejelentette, hogy vendégünk Kalina Gergely az EHÖK elnöke, aki megfigyelőként vesz részt az ülésen.

Hermann Gábor szervező elnökhelyettes kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Tischler Orsolya szociális elnökhelyettes kiküldte beszámolója, melyet a helyszínen kiegészített. Elmondta, hogy a párhuzamos képzés kompenzációjáról szóló pályázatok leadása az ETR-en keresztül történik és március 25-e lesz a leadási határidő. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Dukán András Ferenc tanulmányi elnökhelyettes kiküldte beszámolóját. Elnézést kért, hogy beszámolóját nem tudta a kért formázásban megírni. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Sándor Máté Csaba esélyegyenlőségi biztos kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Fórizs Dorottya Csilla kollégiumi biztos kiküldte beszámolóját. Jelezte, hogy késni fog a Küldöttgyűlésről. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Ferenczi Attila általános (kommunikációs) biztos kiküldte beszámolóját, melyet a helyszínen kiegészített. Elmondta, hogy a levelező listán a tisztségviselőktől nagyobb aktivitást szeretne, ismertette meglátásait a nyomtatott Nyúzzal kapcsolatban és megköszönte az együttműködő munkát.
Jánosi Attila hozzászólt a beszámolóhoz. Más hozzászólás, kérdés nem érkezett.

Hamow Kamirán Áron külügyi biztos kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni. A beszámolóhoz hozzászólás, kérdés nem érkezett.

Juhász Krisztina tudományos biztos elküldte beszámolóját, de a Küldöttgyűlésen nincs jelen. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Szabó Judit sportbiztos kiküldte beszámolóját és jelezte, hogy késni fog a Küldöttgyűlésről.

Tillné Kiss Andrea főszerkesztő kiküldte beszámolóját, melyet a helyszínen kiegészített. Elmondta, hogy a HÖK honlapján újra működnek a Nyúzzal kapcsolatos linkek. A holnapra írt az újságról egy általános bemutató szöveget is. Elmondta továbbá, hogy holnap lesz Lapindító, ahova szeretettel várja az érdeklődő képviselőket. Ismertette elképzelését arról, hogy hallgatói felmérést szeretnének végezni, ami a nyomtatott Nyúzra való igényt mérné fel.
Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Jánosi Attila a Nyúz nyomtatásának megoldását ismertette. Bejelentette, hogy az első árajánlat már beérkezett és pénteken lesz borítékbontás.

18:36. Szabó Judit megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila jelezte, hogy Szabó Judit sportbiztos megérkezett az ülésre. Beszámolóját nem kívánta kiegészíteni. A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Dudás Gábor informatikus beszámolóját kiküldte és kimentését kérte a Küldöttgyűlés alól. Hamow Kamirán Áron az számítástechnikai eszközök állapotáról kérdezte az elnököt.

Ivancsó Veronika titkár kiküldte a beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Kard Anna mentorkoordinátor kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni.
Jánosi Attila tájékoztatta a Küldöttgyűlés tagjait, hogy a mentorrendszer koncepcióját későbbi napirendi pontban vitatjuk majd meg.
Fadel Nadin kérdezett a beszámolóról.

18:42. Michaletzky György dékán úr megérkezett az ülésre.

Ferenczi Kinga biológia szakterületi koordinátor kiküldte a beszámolóját. Jelezte, hogy késni fog a Küldöttgyűlésről.

Ferdinandy Bence fizika szakterületi koordinátor kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

18:43. Csenki Tamás megérkezett az ülésre.

Váry Zsolt földrajz és földtudományi szakterületi koordinátor beszámolóját kiküldte, melyet nem kívánt kiegészíteni. A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Emődi Flóra kémia szakterületi koordinátor kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

László Dávid környezettudományi szakterületi koordinátor kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Árendás Ákos Tuzson matematika szakterületi koordinátor elküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni. Beszámolójához kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Ónodi Ferenc László az Alapítvány elnöke kiküldte az Alapítvány titkárával együttes beszámolóját. Ónodi Ferenc László kimentését kérte a Küldöttgyűlés alól. A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Szenes Áron, Varga Sándor és Adorján Gábor kiküldték beszámolójukat. Adorján Gábor bejelentette, hogy Szenes Áron jogviszonya megszűnt. Helyette Hauptricht Tamás kapott képviselői mandátumot, melyről a tegnapi nap folyamán lemondott, így Kopcsó Dániel a Küldöttgyűlés új szavazati jogú tagja.
Adorján Gábor ismertette Szenes Áron korábbi kérését, miszerint nem szeretett volna az Ellenőrző Bizottság beszámolójába bekerülni. Adorján Gábor elnézést kért, hogy mégis belekerült.
Ferdinandy Bence kérdezett a beszámoló kapcsán.

Varga Sándor ismertette a szavazás módját és jelezte, mely tisztségviselők késtek a beszámolójuk kiküldésével.

Jánosi Attila 18:51-kor szünetet rendelt el.
Jánosi Attila 19:03-kor újra megnyitotta az ülést.

Az Ellenőrző Bizottság mandátumellenőrzést tartott, amiből kiderült, hogy 38 szavazati jogú tag van jelen az ülésen, így a Küldöttgyűlés határozatképes.

A beszámolókat a Küldöttgyűlés egy kivétellel elfogadta.
(igen, nem, tartózkodás, érvénytelen)

Elnök: 38,0,0
Gazdasági elnökhelyettes: 36,1,1
Szervező elnökhelyettes: 37,1,0
Szociális elnökhelyettes: 34,2,2
Tanulmányi elnökhelyettes: 38,0,0
Esélyegyenlőségi biztos: 38,0,0
Kollégiumi biztos: 30,4,4
Kommunikációs biztos: 36,0,2
Külügyi biztos: 37,0,1
Sportbiztos: 38,0,0
Tudományos biztos: 32,3,3
Főszerkesztő: 33,2,3
Informatikus: 29,3,6
Titkár: 34,2,2
Mentorkoordinátor: 26,4,8
Biológia szakterületi koordinátor: 33,2,3
Fizika szakterületi koordinátor: 38,0,0
Földrajz- és földtud. szakterületi koordinátor: 38,0,0
Kémia szakterületi koordinátor 38,0,0
Környezettudományi szakterületi koordinátor: 38,0,0
Matematika szakterületi koordinátor: 37,0,1
Ellenőrző bizottság elnöke (Szenes Áron): 19,11,7,1
Eb tag (Adorján Gábor): 38,0,0
Eb tag (Varga Sándor): 36,1,1
Hallgatói Alapítvány elnök és titkár: 35,2,1

A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság elnökének, Szenes Áronnak a beszámolója kivételével a beszámolókat elfogadta.

2. Személyi kérdések (19:08)

a, Lemondások (19:08)
Jánosi Attila ismertette, hogy az elnök, a tanulmányi elnökhelyettes, a biológia szakterületi koordinátor és az általános (kommunikációs) biztos lemondtak tisztségükről. Jánosi Attila lemondott továbbá az Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöki posztjáról. Árendás Ákos Tuzson lemondott Választmányi delegáltságáról.
Pálfy Gyula megkérdezte Árendás Ákos Tuzsontól lemondásának okát. Árendás Ákos Tuzson később kívánt a kérdésre válaszolni.

Jánosi Attila megköszönte Ferenczi Attilának az elmúlt időszakban betöltött kommunikációs tevékenységét.

Jánosi Attila a szavazatszámlálás alatt ismertette a Választási Bizottságba jelentkező hallgatók névsorát.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

1/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 36 igen, 1 nem szavazat ellenében elfogadta Jánosi Attila lemondását az ELTE TTK HÖK elnöki tisztségéről.

2/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 36 igen, 1 nem szavazat ellenében elfogadta Jánosi Attila lemondását az Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöki posztjáról.

3/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Dukán András Ferenc lemondását az ELTE TTK HÖK tanulmányi elnökhelyettes tisztségéről.

4/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Ferenczi Kinga lemondását az ELTE TTK HÖK biológia szakterületi koordinátor tisztségéről.

5/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Ferenczi Attila lemondását az ELTE TTK HÖK általános (kommunikációs) biztos tisztségéről.

6/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Árendás Ákos Tuzson lemondását a Választmányi delegáltságáról.

Hermann Gábor átvette a Küldöttgyűlés levezetését.

Dukán András Ferenc, Hermann Gábor, Polai Dóra és Tischler Orsolya megköszönte Jánosi Attila elnöki munkáját.

b, Választási Bizottság tagjainak választása (19:13)

Hermann Gábor ismertette, hogy Ring Péter, Hollósy Györgyi, Boldizsár Márton, Samu Viktória, Orbán Barbara, Szabó Judit, Péntek András, Jánosi Attila és Polai Dóra jelentkeztek a Választási Bizottságba. Más jelölés nem érkezett.

A jelöltek személyéről kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Hermann Gábor ismertette a szavazás módját.

A jelöltek távollétében nem kíván senki vitát folytatni.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

7/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 36 igen, 1 nem szavazat ellenében elfogadta Ring Péter jelentkezését a Választási Bizottságba.

8/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 35 igen, 2 nem szavazat ellenében elfogadta Hollósy Györgyi jelentkezését a Választási Bizottságba.

9/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Boldizsár Márton jelentkezését a Választási Bizottságba.

10/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 35 igen, 2 nem szavazat ellenében elfogadta Samu Viktória jelentkezését a Választási Bizottságba.

11/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 35 igen, 2 nem szavazat ellenében elfogadta Orbán Barbara jelentkezését a Választási Bizottságba.

12/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Szabó Judit jelentkezését a Választási Bizottságba.

13/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Péntek András jelentkezését a Választási Bizottságba.

14/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 34 igen, 3 nem szavazat ellenében elfogadta Jánosi Attila jelentkezését a Választási Bizottságba.

15/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 34 igen, 3 nem szavazat ellenében elfogadta Polai Dóra jelentkezését a Választási Bizottságba.

Hermann Gábor bejelentette, hogy minden jelentkezést elfogadott a Küldöttgyűlés.

c, Tisztségviselők választása (19:20)

Elnöki tisztség:
Dukán András Ferenc nyújtott be pályázatot. Hermann Gábor jelölte Dukán András Ferencet az ELTE TTK HÖK elnöki tisztségre. A jelölt vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

A Küldöttgyűlés meghallgatta Dukán András Ferencet.
A jelölt ismertette programját, elmondta koncepcióját, terveit. Kiemelte ötleteit, melyekhez hozzászólásokat, kritikákat vár, illetve jelezte, hogy új ötleteket is szívesen fogad. Szeretné, ha a HÖK belsőleg rugalmatlan, míg a hallgatók és partnerei felé rugalmas lenne. Ezen kívül beszélt még a kommunikációs terveiről, a szakterületi csoportok szerepéről, közbeszerzésről, belső kommunikációról és utódok betanításáról is.

Hermann Gábor, Jánosi Attila, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence és Berta Márton kérdezett a jelölttől a rugalmasságról, kihívásokról, a pályázatról és a jelölt tanulmányairól. A jelölt minden kérdésre válaszolt és kérte a kritikus szavazást.

Michaletzky György megköszönte az eddigi HÖK elnökök munkáját és elmondta, hogy a jó együttműködésben továbbra is bízik. Meggyőződése, hogy bárki lesz is a HÖK elnöke, jól tudnak majd együttműködni. A dékán úr elmondta, hogy az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének ülését és általában a működését jónak, sőt lelkesítőnek találja.

A Küldöttgyűlés Dukán András Ferenc távollétében vitát folytatott a jelöltről.
Hozzászólás nem érkezett.

Dukán András Ferenc visszatért az ülésre.

19:48. Hermann Gábor szünetet rendelt el.
19:54. Hermann Gábor megnyitotta az ülést.

Az Ellenőrző Bizottság mandátumellenőrzést tartott, amiből kiderült, hogy 35 szavazati jogú tag van jelen az ülésen, így a Küldöttgyűlés határozatképes.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

16/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett Dukán András Ferencet megválasztotta az ELTE TTK HÖK elnökének.

Dukán András Ferenc átvette a Küldöttgyűlés levezetését.

Kalina Gergely köszöntötte a Küldöttgyűlésen megjelenteket és gratulált a megválasztott elnöknek.

Ferenczi Kinga bejelentette, hogy szeretne lemondani a Választmányi delegálásról és Intézeti Tanács tagságáról.

Dukán András Ferenc megköszönte Ferenczi Kinga eddigi munkáját.

Dukán András Ferenc ismertette a szavazás menetét.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

17/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 38 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Ferenczi Kinga lemondását a Választmányi delegáltságáról.

18/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 38 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Ferenczi Kinga lemondását az Intézeti Tanács tagságról.

Ellenőrző Bizottsági tag választása (20:04)

Pálfy Gyulától érkezett be pályázat. Dukán András Ferenc jelölte Pálfy Gyulát az Ellenőrző Bizottság tagjának. A jelölt vállalta a jelölést. Hamow Kamirán Áron jelölte Kopcsó Dánielt. A jelölt vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

Pálfy Gyula meghallgatása:
A jelöltet a Küldöttgyűlés Kopcsó Dániel távollétében hallgatta meg.

Pálfy Gyula röviden összefoglalta pályázatát, amit a levelező listára korábban ki is küldött.
A jelölt válaszolt Varga Sándor és Árendás Ákos Tuzson kérdéseire.
Hozzászólás nem érkezett.

Kopcsó Dániel meghallgatása:
A jelöltet a Küldöttgyűlés Pálfy Gyula távollétében hallgatta meg.

Kopcsó Dániel megindokolta, miért nem küldött pályázatot, majd válaszolt Hermán Dániel, Ferdinandy Bence, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc, Tischler Orsolya, Adorján Gábor és Jánosi Attila kérdéseire.

A Küldöttgyűlés a két jelölt távollétében vitát folytatott a jelöltekről.
A Küldöttgyűlés Hamow Kamirán Áron, Emődi Flóra, Polai Dóra, Varga Sándor, Tischler Orsolya, Dukán András Ferenc és Ferenczi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a jelöltekről.
Jánosi Attila megkérdezte a Ellenőrző Bizottság tagjait és a már leköszönt Ellenőrző Bizottsági elnököket, hogy megkereste-e őket valamelyik jelölt. Azt a választ kapta, hogy csak Pálfy Gyula kereste meg szándékával az Ellenőrző Bizottságot.

20:13. Darvas Alexandra megérkezett az ülésre.

A két jelölt visszatért az ülésre.

Dukán András Ferenc ismertette a szavazás módját és a szavazati arányok függvényében a Küldöttgyűlés további teendőit.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

19/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 33 igen, 4 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett Pálfy Gyulát választotta meg az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottság tagjának.

Tanulmányi elnökhelyettes választása (20:19)

Árendás Péter küldött be pályázatot. Dukán András Ferenc jelölte Árendás Pétert. A jelölt vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

A Küldöttgyűlés meghallgatta Árendás Pétert.
Árendás Péter bemutatkozott, majd pályázatát két dologgal egészítette ki. Egyrészt elmondta, hogy a következő két hétben a Kar Kiváló Hallgatója pályázat rendszerének felülvizsgálatát szeretné kezdeményezni külön figyelmet fordítva arra, hogy a felterjesztés intézeti hatáskör alatt maradjon vagy hallgatók is pályázhassanak intézeti felterjesztés nélkül. Másrészt az OMHV fontosságát emelte ki.

20:30. Polai Dóra elhagyta a termet.
20:32. Polai Dóra visszatért az ülésre.

A jelölt válaszolt Földi Mátyás, Ferdinandy Bence, Hamow Kamirán Áron és Szakács Dávid kérdéseire. A felmerült kérdésekhez Varga Sándor, Dukán András Ferenc és Jánosi Attila is hozzászólt.

20:45. Jánosi Attila elhagyta a termet.

A jelölt távollétében a Küldöttgyűlés vitát folytatott.
Hamow Kamirán Áron, Barát Viktor és Árendás Ákos Tuzson hozzászólt a felmerült kérdésekhez és a jelölt személyéhez. Dukán András Ferenc a jelölt felkészítéséről beszélt.

Árendás Péter visszatért az ülésre.

20:50. Jánosi Attila elhagyta a termet.

20:52. Dukán András Ferenc szünetet rendelt el.
20:57. Dukán András Ferenc újra megnyitotta az ülést.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

20/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 36 igen, 1 ellenszavazat mellett Árendás Péter választotta meg az ELTE TTK HÖK tanulmányi elnökhelyettesének.

Általános biztos megválasztása (20:59)

Muray Edina nyújtott be pályázatot. Dukán András Ferenc jelölte Muray Edinát Általános (Kommunikációs és PR biztos) tisztségre. A jelölt vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

A Küldöttgyűlés meghallgatta Muray Edinát.
Muray Edina bemutatkozott, majd feladatairól és a tisztségviselői hétvégéről beszélt.

A jelölt válaszolt Ivancsó Veronika, Tischler Orsolya és Pálfy Gyula kérdéseire.

A Küldöttgyűlés a jelölt távollétében vitát folytatott a jelöltről.
Dukán András Ferenc elmondta meglátásait a tisztség fontosságáról és a jelölt személyéről.

Muray Edina visszatért az ülésre.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

21/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 36 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztotta Muray Edinát az ELTE TTK HÖK Általános (Kommunikációs és PR) biztos tisztségére.

Mentorkoordinátor (21:23)

Dukán András Ferenc emlékeztette a Küldöttgyűlést, hogy mentorkoordinátort március 15-i dátummal választunk. Dukán András Ferenc jelölte Kard Annát. A jelölt vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

A Küldöttgyűlés meghallgatta Kard Annát.
Kard Anna már beszámolójában is kitért arra, mit tervez a jövőben, ezt nem kívánta bővebben kiegészíteni.

A jelölthöz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

A Küldöttgyűlés a jelölt távollétében vitát folytatott.
Dukán András Ferenc és László Dávid a jelöltről folytattak rövid beszélgetést.

Kard Anna visszatért az ülésre.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

22/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 34 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Kard Annát az ELTE TTK HÖK mentorkoordinátorának 2011. március 15-től.

Biológia szakterületi koordinátor választása (21:34)

Két pályázat érkezett be. Dukán András Ferenc jelölte Szakács Dávidot. A jelölt vállalta a jelölést. Dukán András Ferenc jelölte Sik Zsuzsanna Brigittát. A jelölt vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

Szakács Dávid meghallgatása:
A jelöltet a Küldöttgyűlés Sik Zsuzsanna Brigitta távollétében hallgatta meg.

Szakács Dávid összefoglalta pályázatát, ismertette jövőbeli elképzeléseit, melyekben különböző szakmai programok, a szakterület aktivizálása, hatékony képviselői munka szerepelt.
A jelölt válaszolt Varga János, Árendás Ákos Tuzson, Kopcsó Dániel, Jánosi Attila, Pálfy Gyula, Ivancsó Veronika, Hamow Kamirán Áron, Lakó Viktória és Ferdinandy Bence kérdéseire.

Sik Zsuzsanna Brigitta meghallgatása:
A jelöltet a Küldöttgyűlés Szakács Dávid távollétében hallgatta meg.

Sik Zuszsanna Brigitta bemutatkozott, ismertette eddigi hallgatókért végzett munkáit és pár szóban jellemezte jövőbeli terveit.
A jelölt válaszolt Varga János, Kopcsó Dániel, Sándor Máté Csaba, Lakó Viktória, Varga Erna, Hamow Kamirán Áron, Jánosi Attila és Pálfy Gyula kérdéseire.

A Küldöttgyűlés a két jelölt távollétében vitát folytatott a jelöltekről.
Pálfy Gyula, Emődi Flóra, Ferenczi Kinga, Fadel Nadin, Váry Zsolt, Darvas Alexandra, Tischler Orsolya, Hamow Kamirán Áron, Sándor Máté Csaba, Ferenczi Zita, Kopcsó Dániel, Jánosi Attila, Lakatos Dóra, Lakó Viktória, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc és Földi Mátyás a szakterületi koordinátor feladatairól, oktatók általi megítéléséről, a pályázók személyéről folytattak vitát.

22:02. Berta Márton elhagyta a termet.

A jelöltek visszatértek az ülésre.

22:28. Dukán András Ferenc szünetet rendelt el.
22:56. Dukán András Ferenc újra megnyitotta az ülést.

Az Ellenőrző Bizottság mandátumellenőrzést tartott, amiből kiderült, hogy 27 szavazati jogú tag van jelen az ülésen, így a Küldöttgyűlés határozatképes.

A Küldöttgyűlés szavazott a kérdésben. Sik Zsuzsanna Brigitta 20, Szakács Dávid 12 szavazatot kapott, és 3 érvénytelen szavazat is született. A választás a jelöltállítástól újraindul, mivel egyik jelölt sem ért el kétharmados többséget.

Jánosi Attila, Hermann Gábor, Prikoszovich Mihály, Hamow Kamirán Áron, Varga Sándor és Dukán András Ferenc a tartózkodó szavazatokról folytatott vitát.

Dukán András Ferenc jelölte Szakács Dávidot. A jelölt vállalta a jelölést. Dukán András Ferenc jelölte Sik Zsuzsanna Brigittát. A jelölt vállalta a jelölést. Árendás Ákos Tuzson jelölte Hermán Dánielt. A jelölt nem vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

Sik Zsuzsanna Brigitta meghallgatása:
A jelöltet a Küldöttgyűlés Szakács Dávid távollétében hallgatta meg.

Sik Zsuzsanna Brigitta megköszönte a szavazatokat és támogatásokat. Pályázatát nem kívánta kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett a jelölthöz.

Szakács Dávid meghallgatása:
A jelöltet a Küldöttgyűlés Sik Zsuzsanna Brigitta távollétében hallgatta meg.

Szakács Dávid pályázatát kiegészítette azzal, hogy a szakmai programok mellett az EBIHAL fellendítését is el szeretné érni. Illetve szeretné, ha a Biológia Intézet döntéseit gyorsabban kommunikálná a hallgatók felé.

A két jelölt távolléte alatt a Küldöttgyűlés tagjai vitatkozást folytattak a jelöltekről.
A Küldöttgyűlés Ferdinandy Bence, Hermán Dániel, Lakó Viktória, Ferenczi Zita, Hermann Gábor, Hamow Kamirán Áron, Jánosi Attila és Dukán András Ferenc hozzászólásaival vitát folytatott a jelöltek személyéről.

A jelöltek visszatértek az ülésre.

A Küldöttgyűlés szavazott a kérdésben. Sik Zsuzsanna Brigitta 21, Szakács Dávid 15 szavazatot kapott. A választás tovább folytatódik, mivel egyik jelölt sem ért el kétharmados többséget. Az Ellenőrző Bizottság ismertette a következő szavazás módját.

Szakács Dávid meghallgatása:
A jelöltet a Küldöttgyűlés Sik Zsuzsanna Brigitta távollétében hallgatta meg.

Szakács Dávid nem kívánta kiegészíteni pályázatát, de kérdéseket szívesen fogadott.
A jelölt válaszolt Hermán Dániel és Dukán András Ferenc kérdéseire.

23:43. László Dávid elhagyta a termet.
23:47. László Dávid visszatért az ülésre.

Sik Zsuzsanna Brigitta meghallgatása:
A jelöltet a Küldöttgyűlés Szakács Dávid távollétében hallgatta meg.

Sik Zsuzsanna Brigitta az eddigi eredményeiről, munkáiról beszélt, majd válaszolt Ferdinandy Bence kérdésére.

A Küldöttgyűlés a két jelölt távollétében vitát folytatott a jelöltekről.
Árendás Ákos Tuzson, Hermán Dániel, Hamow Kamirán Áron, Németh Antal Márton, Darvas Alexandra, Ferenczi Kinga, Ferenczi Zita, Pálfy Gyula, Hermann Gábor és Dukán András Ferenc vitatkoztak a jelöltekről és a jelöltekkel kapcsolatos kérdésekről.

A két jelölt visszatért az ülésre.

Dukán András Ferenc ismertette a Küldöttgyűlés lehetőségeit a szavazás kimenetele alapján.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

23/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 21 igen szavazattal, 13 ellenszavazat mellet megválasztotta Sik Zsuzsanna Brigittát az ELTE TTK HÖK biológia szakterületi koordinátorának.

c, Delegáltak választása (23:58)

Hermann Gábor átvette a levezető elnöki szerepet.

Dukán András Ferenc pályázik az Alapítvány Felügyelő Bizottságába.
Hermann Gábor jelölte Dukán András Ferencet. A jelölt vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.
Hermann Gábor jelölte Dukán András Ferencet a Fegyelmi Testület tagjának. A jelölt vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

Dukán András Ferenc ügyrendi javaslatot tett, miszerint az Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöki tisztségéről és a Fegyelmi Testületbe való delegálásról egyszerre szavazzon a Küldöttgyűlés.

A Küldöttgyűlés meghallgatta Dukán András Ferencet.
Dukán András Ferenc megindokolta a két delegálási pályázatát.

A jelölthöz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

A Küldöttgyűlés a jelölt távollétében vitát folytatott.
Hozzászólás nem érkezett.

Dukán András Ferenc visszatért az ülésre.

Hermann Gábor ismertette a szavazás menetét.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

24/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 33 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztotta Dukán András Ferencet az Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnökének.

25/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 33 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Dukán András Ferenc delegálását a Fegyelmi Testületbe.

Dukán András Ferenc visszavette az ülés vezetését.

Hermann Gábor jelölte Sik Zsuzsanna Brigittát a biológia szakterület Választmányi delegáltjának. A jelölt vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

A Küldöttgyűlés meghallgatta Sik Zsuzsanna Brigittát.
A jelölt nem kívánt szólni.

A jelölthöz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

A Küldöttgyűlés a jelölt távollétében vitát folytatott.
Hozzászólás nem érkezett.

Sik Zsuzsanna Brigitta visszatért az ülésre.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

26/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen, 2 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett Sik Zsuzsanna Brigittát delegálta a Választmányba a biológia szakterület részéről.

Kopcsó Dániel jelölte Szakács Dávidot a Kari Tanácsba, mint biológia szakterületi delegált. A jelölt vállalta a jelölést. Kopcsó Dániel jelölte Sik Zsuzsanna Brigittát. A jelölt nem vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

A Küldöttgyűlés meghallgatta Szakács Dávidot.
A jelölt nem kívánt szólni.

A jelölthöz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

A Küldöttgyűlés a jelölt távollétében vitát folytatott.
Hozzászólás nem érkezett.

Szakács Dávid visszatért az ülésre.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

27/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 27 igen, 2 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett Szakács Dávidot delegálta a Kari Tanácsba a biológia szakterület részéről.

Varga János jelölte Szakács Dávidot a Biológia Intézeti Tanácsba. A jelölt vállalta a jelölést. Kopcsó Dániel jelölte Sik Zsuzsanna Brigittát. A jelölt vállalta a jelölést.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

28/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett delegálta Szakács Dávidot a Biológia Intézeti Tanácsba.

29/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Sik Zsuzsanna Brigitta delegálását a Biológia Intézeti Tanácsba.

Árendás Ákos Tuzson jelölte Hermán Dánielt a matematika szakterület Választmányi delegáltjának. A jelölt vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

A Küldöttgyűlés meghallgatta Hermán Dánielt.
Hermán Dániel elmondta, hogy Árendás Péterrel és Árendás Ákos Tuzsonnal többször beszélgettek már a Választmányi delegálásról és úgy látták jónak, ha Hermán Dániel lesz a matematika szakterület Választmányi delegáltja.

A jelölthöz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

A Küldöttgyűlés a jelölt távollétében vitát folytatott.
Hozzászólás nem érkezett.

Hermán Dániel visszatért az ülésre.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

30/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett delegálta Hermán Dánielt a Választmányba a matematika szakterület részéről.

3. Mentorrendszer (0:37)

Dukán András Ferenc megkérte Kard Annát, hogy fejtse ki elképzeléseit a mentorrendszerrel kapcsolatban.

Kard Anna elmondta, hogy a képviselő listára a legújabb tervezetet még nem küldte el, de a Küldöttgyűlésre kinyomtatott anyagok között az új verzió látható. Ezek után ismertette a tervezetek közötti eltéréseket.

Dukán András Ferenc a tervezetet jónak találta és elmondta, hogy a koncepció sok átbeszélés, átgondolás eredményeképpen jött létre.

Jánosi Attila és Tudja Éva kérdezett Kard Annától, aki szívesen válaszolt a kérdésekre.

A Küldöttgyűlés nyílt szavazás során határozatot hozott.

31/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2011-2012-es mentorkoncepciót.

4. Költségvetés beszámoló 2010. (0:45)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Tóth Máté leköszönt gazdasági elnökhelyettes és Polai Dóra jelenlegi gazdasági elnökhelyettesek állították össze a költségvetést.
A Küldöttgyűlésen Polai Dóra részletes prezentációt tartott a költségvetésről.
Jánosi Attila kiegészítette a beszámolót.

Hermann Gábor és Pálfy Gyula a közbeszerzésekről kérdezte Polai Dórát. Polai Dóra és Dukán András Ferenc válaszoltak a kérdésekre.

A Küldöttgyűlés nyílt szavazás során határozatot hozott.

32/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2010-es év költségvetési beszámolóját.

5. Bejelentések (0:58)

Dukán András Ferenc megköszönte a bizalmat és egyben gratulációját fejezte ki a megválasztott tisztségviselőknek.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés után kötetlen beszélgetésre invitál mindenkit.

Dukán András Ferenc 0:59-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

1/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 36 igen, 1 nem szavazat ellenében elfogadta Jánosi Attila lemondását az ELTE TTK HÖK elnöki tisztségéről.

2/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 36 igen, 1 nem szavazat ellenében elfogadta Jánosi Attila lemondását az Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöki posztjáról.

3/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Dukán András Ferenc lemondását az ELTE TTK HÖK tanulmányi elnökhelyettes tisztségéről.

4/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Ferenczi Kinga lemondását az ELTE TTK HÖK biológia szakterületi koordinátor tisztségéről.

5/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Ferenczi Attila lemondását az ELTE TTK HÖK általános (kommunikációs) biztos tisztségéről.

6/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Árendás Ákos Tuzson lemondását a Választmányi delegáltságról.

7/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 36 igen, 1 nem szavazat ellenében elfogadta Ring Péter jelentkezését a Választási Bizottságba.

8/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 35 igen, 2 nem szavazat ellenében elfogadta Hollósy Györgyi jelentkezését a Választási Bizottságba.

9/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Boldizsár Márton jelentkezését a Választási Bizottságba.

10/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 35 igen, 2 nem szavazat ellenében elfogadta Samu Viktória jelentkezését a Választási Bizottságba.

11/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 35 igen, 2 nem szavazat ellenében elfogadta Orbán Barbara jelentkezését a Választási Bizottságba.

12/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Szabó Judit jelentkezését a Választási Bizottságba.

13/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Péntek András jelentkezését a Választási Bizottságba.

14/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 34 igen, 3 nem szavazat ellenében elfogadta Jánosi Attila jelentkezését a Választási Bizottságba.

15/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 34 igen, 3 nem szavazat ellenében elfogadta Polai Dóra jelentkezését a Választási Bizottságba.

16/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 37 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett Dukán András Ferencet megválasztotta az ELTE TTK HÖK elnökének.

17/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 38 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Ferenczi Kinga lemondását a választmányi delegáltságáról.

18/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 38 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Ferenczi Kinga lemondását az Intézeti Tanács tagságról.

19/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 33 igen, 4 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett Pálfy Gyulát választotta meg az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottság tagjának.

20/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 36 igen, 1 ellenszavazat mellett Árendás Pétert választotta meg az ELTE TTK HÖK tanulmányi elnökhelyettesének.

21/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 36 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztotta Muray Edinát az ELTE TTK HÖK általános (kommunikációs és PR) biztos tisztségére.

22/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 34 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Kard Annát az ELTE TTK HÖK mentorkoordinátorának 2011. március 15-től.

23/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 21 igen szavazattal, 13 ellenszavazat mellett megválasztotta Sik Zsuzsanna Brigittát az ELTE TTK HÖK biológia szakterületi koordinátorának.

24/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 33 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztotta Dukán András Ferencet az Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnökének.

25/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 33 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Dukán András Ferenc delegálását a Fegyelmi Testületbe.

26/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen, 2 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett Sik Zsuzsanna Brigittát delegálta a Választmányba a biológia szakterület részéről.

27/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 27 igen, 2 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett Szakács Dávidot delegálta a Kari Tanácsba a biológia szakterület részéről.

28/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett delegálta Szakács Dávidot a Biológia Intézeti Tanácsba.

29/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Sik Zsuzsanna Brigitta delegálását a Biológia Intézeti Tanácsba.

30/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett delegálta Hermán Dánielt a Választmányba a matematika szakterület részéről.

31/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2011-2012-es mentorkoncepciót.

32/2011 (III.8) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2010-es év költségvetési beszámolóját.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.