2007. július 6.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK 2007. július 6-i küldöttgyűléséről

Jelen vannak: Bosnyák András, Fazekas Tímea, Ferenczi Attila, Földi
Mátyás, Guber Tamás, Jancsó Tamás, Köhler János, Kövi Piroska Anna, Kray
Zsuzsanna, Kürtösi Szilvia, Lellei Nóra, Magyar Róbert, Ónodi Ferenc
László, Palkó Tamás, Seres Alexandra, Szabó Csaba, Szenes Áron, Végh
Tamás szavazati joggal; Árvay Márton, Ekker Nikoletta, Gönci
Balázs,Hermann Gábor, Kajdy Tímea, Kiss Viktor, Lakó Viktória, Laszák
Nikolett, Mécs Anna, Nagy Melinda, Pataki Zoltán, Pauer Eszter, Ring
Péter, Sáfrány Edina Rita, Szalóki Gábor, Takács Szabina tanácskozási
joggal.

A küldöttgyűlés határozatképes.

Napirend elfogadása: Magyar Róbert indítványozta a napirendről az
Alapszabály napirendi pontot. A küldöttgyűlés Szenes Áron, Guber Tamás,
Magyar Róbert, Palkó Tamás, Pataki Zoltán, Ring Péter, Ónodi Ferenc,
Gönci Balázs, Jancsó Tamás hozzászólásaival megvitatta a kérdést és
ügyrendi szavazással 11 igen és 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás
ellenében levette napirendjéről a kérdést.

Gönci Balázs indítványozta az Alapítvány Alapító okiratának
módosításának felvételét. A küldöttgyűlés vita nélkül, 16 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett felvette a napirendi pontot a
tárgyalandók közé.

Az így kialakult, alább látható napirendet a küldöttgyűlés 16 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

1. Beszámolók
2. Alapítvány Alapító okiratának módosítása
3. Bejelentések

1. Kürtösi Szilvia megtartotta tájékoztatóját. A küldöttgyűlés a
napirendi pont végén véleményezi a tájékoztatót.
Szenes Áron megtartotta beszámolóját. A beszámolót a küldöttgyűlés 15
igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Fazekas Tímea megtartotta beszámolóját. A beszámolót a küldöttgyűlés 17
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Ónodi Ferenc László megtartotta beszámolóját. A beszámolót a
küldöttgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
Seres Alexandra megtartotta beszámolóját. A beszámolót a küldöttgyűlés
18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Sudár István Ákos távollétében kiküldött beszámolójáról döntött a
küldöttgyűlés, melyet 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
Dudás Gábor távollétében kiküldött beszámolójáról döntött a
küldöttgyűlés, melyet 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.
Csupor Mariann távollétében kiküldött beszámolójáról döntött a
küldöttgyűlés, melyet 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
Palkó Tamás megtartotta beszámolóját. A beszámolót a küldöttgyűlés 16
igen és 1 nem szavazattal 2 tartózkodással elfogadja.
Újváry Angelika távollétében kiküldött beszámolójáról döntött a
küldöttgyűlés, melyet 5 igen és 3 nem szavazattal, 10 tartózkodás
mellett nem fogadja el.
Kálózi Attila megtartotta beszámolóját. A beszámolót a küldöttgyűlés 19
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Jancsó Tamás megtartotta beszámolóját. A beszámolót a küldöttgyűlés 18
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
Guber Tamás megtartotta beszámolóját. A beszámolót a küldöttgyűlés 17
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.
Földi Mátyás megtartotta beszámolóját. A beszámolót a küldöttgyűlés 14
igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja
Harangozó József távollétében a kiküldött beszámolójáról döntött a
küldöttgyűlés, amelyet 14 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja.
Mészáros Csaba megtartotta a beszámolóját. A beszámolót a küldöttgyűlés
18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Bosnyák András megtartotta beszámolóját. A beszámolót a küldöttgyűlés 16
igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.
Ferenczfi Zoltán távollétében az el nem küldött beszámolójáról döntött a
küldöttgyűlés, amelyet 10 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett nem
fogadta el.
Gönci Balázs megtartotta beszámolóját. A beszámolót a küldöttgyűlés 19
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Az ellenőrző bizottság beszámolóját a küldöttgyűlés 18 igen szavazattal,
egyhangúlag tudomásul vette.

2. Gönci Balázs terjesztette be az Alapítvány Alapító Okiratának
módosítását. A küldöttgyűlés határozatot hozott a kérdésben.

3. Szenes Áron tájékoztatta a képviselőket az EHÖK vezetőképzőről,
illetve a készítendő prezentációról, valamint bejelentette, hogy indulni
kíván az elnöki posztért.

Határozatok:

46/2007 (VII. 6). számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK Hallgatói
Önkormányzat küldöttgyűlése 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta
az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány Alapító Okiratának módosítását; a
dokumentum 3.1 pontjának új szövege: "Az *ELTE Lágymányosi Kampuszára
járó* hallgatóinak szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása."

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.