Képviselőjelöltek a 2019/20-as ciklusban - Representative candidates 2019/20

Ferenczi Tibor (Matematika Doktori Iskola, Doctoral School of Mathematics)

Ferenczi Tibor vagyok, első éves Doktorandusz hallgató a Matematika Doktori Iskolában. A hallgatók érdekében tanulmányaim folyamán tenni szeretnék. Javítani a hallgatók életkörülményeit és élvezetessé tenni az egyetemi éveiket. Naprakész információkkal szeretném ellátni a hallgatóságot. Hatékonyan képviselni az érdekeiket a döntéshozatalokkor. Szeretném hasznosítani azt az elsajátított tudást, mely segít a különböző DÖK-ös feladatok megszervezésében, megoldásában, koncepciók megvalósításában.

I am Tibor Ferenczi, a first year PhD student at the Doctoral School of Mathematics. I want to do something for students, during my studies. I want to improve students' living conditions and make their university years enjoyable.I would like to keep the audience up to date. Represent their interests effectively. I want to use the knowledge I have acquired, which helps to organize, solve and implement various DÖK tasks.

 

Hamar Renáta (Biológia Doktori Iskola, Doctoral School of Biology)

DÖK képviselőként kellő odafigyeléssel és igyekezettel fogom segíteni hallgatótársaim. Szeretnék hozzájárulni a fejlődéshez úgy, hogy hatékonyabb információáramlást alakítunk ki a doktoranduszok, a DÖK és az ELTE oktatói között. Fontosnak tartom, hogy kutatási eredményeinket megosszuk, növeljük hazai és nemzetközi láthatóságunk, valamint hogy kialakítsunk egy sikeres kutatói közösséget, melynek tagjai olyan köteléket alakítanak ki egymással, mely későbbi karrierjük során is támaszt nyújt majd.

As a representative of DÖK, I will help my fellow students with all care and effort. I would like to contribute to the development by creating a more efficient flow of information between the PhD students, DÖK and ELTE's teachers. I consider it's important to share our research results, increase our domestic and international visibility, and to build a successful research community whose members will form bonds that will continue to support them in their later careers.

 

 

 

 

Hegedüs Dávid (Fizika Doktori Iskola, Physics Doctoral School)

Hegedüs Dávid vagyok, a Fizika Doktori Iskola harmadéves hallgatója. Idén második alkalommal indulok képviselőjelöltnek a Doktorandusz Önkormányzatban. Emellett a Fizika Doktori Iskola üléseire vagyok delegálva hallgatóként egy éve. Ezúttal célom, hogy hatékonyabban elérjenek a megfelelő információk a hallgatók felé, és a másik irányban a hallgatók problémái a Doktori Iskola felé. Köszönöm, ha támogattok szavazatotokkal.

I am Dávid Hegedüs, third year doctoral student in the Physics Doctoral School. This year I run second time for representative position in the TTK DÖK. I am also the student delegate at the meetings of the Physics Doctoral School in the last year. In the DÖK my main goal is to make the communication between the doctoral school and the students more fluent and efficient. Thank you for your possible vote to support this.

 

Kirchkeszner Csaba (Hevesy György Kémia Doktori Iskola, Hevesy György PhD School of Chemistry)

Kirchkeszner Csaba vagyok, a Hevesy György Kémia Doktori Iskola harmadéves PhD hallgatója. Kutatási témám az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokból kioldódó vegyületek analitikája. A kutatás mellett fontos számomra az oktatás. Ugyanis abban hiszek, hogy a jövő kutatói, mérnökei olyanok lesznek, amilyen képzést ma adunk nekik. Továbbá fontos számomra, hogy hallgatótársaim mindig naprakész információkat kapjanak a jelenlegi PhD képzésről.

My name is Csaba Kirchkeszner. I am a third year PhD student at the Hevesy György PhD School of Chemistry. I do research on the field of qualitative and quantitative analysis of migrating chemical compounds that can be release from food contact materials. Besides research, education is also important to me because it is important to provide usable and solid knowledge for future researchers and engineers. Moreover it is important for me to ensure the up-to-date information about PhD training.

 

Pál Bernadett (Fizika Doktori Iskola, Physics Doctoral School)

Harmadéves doktorandusz vagyok az ELTE Fizika Doktori Iskolájában. Fő kutatási témám az asztrobiológiához köthető; Földön kívüli folyékony víz megjelenési lehetőségeinek modellezése, elsősorban a Marson. Korábbi egyetemi éveim alatt 2 éven keresztül töltöttem be a Mafihe média-koordinátori posztját, jelenleg pedig a Konkoly Tudományos Tanács fiatal kutató tagja vagyok. Szeretnék visszatérni a hallgatói képviselethez is, segíteni eligazodni doktorandusztársaimnak a képzés útvesztőiben.

I am a third year doctoral student at ELTE Physics Doctoral School. My main topic of research is astrobiology related; modelling the occurence of liquid water outside the Earth, mainly on Mars. During my previous years at the university, I was a member of Mafihe as a media-coordinator for 2 years, and now I am a young researcher member at Konkoly Scientific Committee. I wish to return to representing students, and to help my fellow doctoral students in navigating through doctoral school.

 

 

 

Rádl Attila (Fizika Doktori Iskola, Physics Doctoral School)

Rádl Attila vagyok, tanulmányaimat a Részecskefizika és csillagászat programban folytatom. A kutatási témám nagyenergiás kísérleti részecskefizikához kapcsolódik. Az első évemet töltöm doktori hallgatóként, de úgy gondolom, ennek ellenére a korábbi tapasztalataimat felhasználva hatékonyan tudnám képviselni megválasztásom esetén hallgatótársaimat a felmerülő kérdésekben.

My name is Attila Rádl, I am a doctoral student in the Particle physics and astronomy programme. My research interest is focused on experimental high energy particle physics.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.