szakmai-gyakorlat

Kíváncsi vagy milyen a nagybetűs élet a világ többi részén?

Szeretnél egy felejthetetlen kaland részese lenni?

Ha igen, akkor kattints weboldalunkra és jelentkezz külföldi fizetett szakmai gyakorlati helyeinkre!

Az oldalon folyamatosan frissülnek az állások.

http://www.iaestehungaryexchange.com/
https://www.facebook.com/iaeste.hungary

Tehetséges magyar fiataloknak (egyetemisták, frissen végzettek stb.) ösztöndíjat ajánlunk 1 hónapra, hogy tapasztalatot és inspirációt szerezhessenek olyan cégeknél, mint a Bridge Budapest alapító cégei. A világ minden tájáról fogadunk ösztöndíjasokat az NNG-hez, a Prezihez vagy a Ustreamhez, Budapestre. Szeretnénk, ha az ösztöndíjasok élményei minél több emberhez eljutnának, minél többen megismerhetnék és másokat is inspirálnának.

A 6-8 legmeggyőzőbb jelentkezőnek az alábbi lehetőséget kínálják:

A választott területen egy mentor segít eligazodni az adott cégnél.

Eszközök, amelyekkel támogatjuk a programot: okostelefon, retúr repülőjegy, szállás, biztosítás, költőpénz, segítség a vízum intézéshez.

Jelentkezés kezdete: 2015. március 18

Jelentkezés határideje: 2015. április 10.

Kiválasztási időszak: 2015.április-július

Ösztöndíj kezdete: 2015.augusztus

Részletes információ: http://hu.bridgebudapest.org/osztondij

  • Mi az az Erasmus+?
  • Kihez forduljak, ha Németországba, Amerikába, Kínába vagy épp Egyiptomba szeretnék ösztöndíjat nyerni?
  • Milyen nyelvvizsga és tanulmányi eredmény kell ahhoz, hogy külföldön tanulhassak tovább? 
  • Ha önkénteskedni szeretnék, vajon Svédországban is kipróbálhatom magam?
  • Szakmai gyakorlatot végezhetek akár Barcelonában is?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre találhatsz választ, ha eljössz az ELTE Külügyi Börzéjére!

Sok nemzetközi mobilitással foglalkozó szervezettől, egyetemi illetékesektől, nyelvvizsgaközpontoktól és tapasztalt kiutazóktól érdeklődhetsz a téged érintő lehetőségekről. Az ÁJK, a BTK és a PPK hallgatói ezen belül karspecifikus információkkal is találkozhatnak.

De ha nincs konkrét elképzelésed, akkor sincs gond! A börzén játékos, külügyi témájú feladatok során ismerkedhetsz a nemzetköziség világával.

MIKOR: 2014. november 26., 10-17 óráig

HOL: 
Lágymányosi Campus, Északi Tömb, TTK HÖK iroda melletti folyosó (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A)

Friss információkért látogass el a https://www.facebook.com/events/831150166907239/ weboldalra


Campus Hungary Pályázati Felhívás
hallgatók számára
 
A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” és a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program” című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható HALLGATÓI MOBILITÁSRA.
 
Ki pályázhat?
Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki
• aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (Már abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók is pályázhatnak, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak.);
• legalább két lezárt félévvel rendelkezik (MA/MSc és PhD hallgatók esetén nem feltétel);
• a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;
• rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével;
• küldő intézménye támogatja pályázatát;
• vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási
kötelezettségeinek: Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás).
 
Hol lehet pályázni?
A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2013. február 10-től.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. március 10. éjfél
A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.
 
Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?
A kiválasztás szempontjai:
• Súlyozott féléves átlag
• Tudományos tevékenység
• Munkaterv
 
Előnyt élveznek:
• Akiknek pályázott tevékenysége beszámítható a jelenlegi tanulmányaiba,
kreditelismeréssel jár
• OTDK helyezettek
• Műszaki- és természettudományos területen tanulók
• Akiknek pályázott tevékenysége konkrét kutatási eredménnyel, publikációval jár
• Akik vállalják, hogy tevékenységükről színes élménybeszámolót készítenek, blogot írnak, vagy hazaérkezésük után előadást tartanak.
 
A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.
 
Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni?
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.
 
A Campus Hungary Program keretében a következő tevékenységekre lehet pályázni:
 
FÉLÉVES RÉSZKÉPZÉS
Célja: hogy a hallgató egy trimesztert vagy szemesztert valamely külföldi felsőoktatási intézményben töltsön tanulmányok folytatása céljából.
Időtartama: 12-26 hét
Előnyt élveznek azok, akiknek a kint elvégezni kívánt tanegységeket küldő intézménye beszámítja hazai tanulmányaiba.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 150.000 Ft – 220.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.
Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Munkaterv
• Fogadólevél
• Féléves részképzéshez kapcsolódó tanszéki jóváhagyás.
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• OTDK helyezés esetén igazolás
Féléves részképzés esetén érdemes a küldő intézmény már meglévő kapcsolatait kihasználni. Ezzel kapcsolatosan az intézmény Campus Hungary koordinátorához lehet fordulni segítségért. Lehetőség van egyénileg is fogadó intézményt keresni, ez esetben azonban nem garantált a tandíjmentesség és a hallgató felelőssége a feltételek egyeztetése.
Tandíjas részképzés esetén lehetőség van magasabb ösztöndíj összegre pályázni.
 
SZAKMAI GYAKORLAT
Célja: A külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak után a hallgató olyan tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodva térjen haza, mely a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít számára.
Időtartama: 4-21 hét
Előnyt élveznek azok, akiknek külföldi szakmai gyakorlatát küldő intézménye hazai kötelező szakmai gyakorlataként beszámítja.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően (illetve AIESEC szakmai gyakorlat esetén egyéni elbírálás alapján) a nyertes pályázó havi 150.000 Ft – 220.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.
Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Munkaterv
• Fogadólevél a szakmai gyakorlatról
• Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• OTDK helyezés esetén igazolás
 
 
RÖVID TANULMÁNYÚT
Célja: hogy a pályázók lehetőséget kapjanak a nemzetközi hallgatói tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétellel. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.
Időtartama: 3 nap - 6 hét
Előnyt élveznek azok, akik előadóként vesznek részt nemzetközi tudományos konferencián, akiknek tervezett tevékenysége kreditelismeréssel is jár, valamint szakdolgozat, illetve doktori disszertáció megírásához szükséges a tanulmányút.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 75.000 Ft – 250.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.
Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Munkaterv
• Fogadólevél a rövid tanulmányúthoz
• Rövid tanulmányúthoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• OTDK helyezés esetén igazolás
 
 
CSOPORTOS TANULMÁNYÚT
Célja: A hallgatók lehetőséget kapnak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve vezető oktató
jóváhagyása, támogatása is.
Időtartama: 1-4 hét.
Létszám: Egy csoport minimum 5 főből állhat.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek szakmai tartalma szorosan kapcsolódik a résztvevők hazai tanulmányaihoz, konkrét tanegységhez/tanegységekhez; az egyetem/tanszék szervezi; a program tartalmaz Magyarországot, a Campus Hungary Programot, illetve a küldő egyetemet népszerűsítő elemet is.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól, a csoport létszámától, a kint eltölteni kívánt időtartam és a beadott költségvetési terv figyelembevételével a nyertes csoport hallgatói ösztöndíjban részesülnek, melynek összegét a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság állapítja meg. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, ugyanakkor a küldő intézmény kiegészítheti a támogatást.
Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Fogadólevél a csoportos tanulmányútról
• Csoportos Tanulmányúthoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• Munkaterv
• OTDK helyezés esetén igazolás
Csoportos Tanulmányút esetén a pályázás csoportosan történik. A pályázók által választott
csoportvezető tölti fel a szükséges dokumentumokat és a csoporttagok adatait is. A
konvergencia régió intézményei esetében kísérő oktatónak is lehetősége van pályázni. Az
ehhez kapcsolódó pályázati felhívás elérhető a www.campushungary.hu oldalon.

At Anheuser-Busch InBev, we believe we have the best portfolio of brands in the industry. There are well over 200 brands in our global portfolio, 14 of which have estimated retail sales value of over $1 billion. We know that it takes great people to build a great company. Our people represent our most important competitive advantage. That’s why we run one of the most challenging Graduate Recruitment and Internship Programmes around.
A programme that pushes you to prove yourself earlier, so that you can rise faster.

We are currently recruiting for our 2 programmes within Hungary:

Global Management Trainee Programme for those looking for a Management career with the opportunity to live and work in different areas of our business.
The programme offers a 10 month comprehensive training programme with AB InBev that will give you a base understanding of the organisation from a variety of perspectives and will give you hands-on experience, leading you to a junior management position within the company when completed.

Internships for those in the early stages of their studies who are interested in learning and developing their management skills through summer work.

All our opportunities offer you hands-on experience and the chance to work on real projects from day one.

  • Do you possess a passionate, energizing, entrepreneurial spirit?
  • Are you results-driven?
  • Do you dare to be different?
  • Are you fluent in English?
  • Have you undertaken a leadership position either inside or outside of university?

If so, you could be the candidate we are looking for and we want to hear from you.

How to Apply: To learn more about our vacancies and apply online visit www.bestbeerjob.gtios.com

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program kivételes lehetőséget biztosít a felsőoktatási hallgatók, valamint friss-diplomások számára. A Program keretein belül 150 fiatal kap lehetőséget, hogy 8 hónapot töltsön el valamely magyarországi államigazgatási szervnél, illetve háttérintézménynél, mint szakmai gyakornok és további 2 hónapot hasonló feltételekkel bármely uniós tagállamban. A Program 10 hónapja alatt havi 130 000 forintot biztosít a kormány minden ösztöndíjas számára.

A programról bővebb információt, a pályázási feltételeket a következő linken olvashatjátok:
http://www.kozigosztondij.gov.hu/2013/

A pályázat beadási határideje: 2012. november 30.

2012 októberétõl kerülnek meghirdetésre az elsõ ösztöndíjak a Campus Hungary Program keretében, amelyekkel külföldön végezhetnek szakmai gyakorlatot, féléves részképzést, nyári/téli egyetemet, valamint csoportos tanulmányutat a magyar felsõoktatási intézmények már két szemesztert végzett hallgatói.

Mi a program célja?

A program célja, hogy minél több magyarországi felsõoktatási hallgató tanulhasson külföldön, csiszolja nyelvtudását és hazaérkezését követõen kamatoztassa a külföldön szerzett ismereteket. A Campus Hungary kiemelt célja továbbá az is, hogy növelje a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi hallgatók létszámát, elmélyítse, illetve kiterjessze a magyar és a külföldi felsõoktatási intézmények közötti kapcsolatot. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány együttmûködésében valósul meg.

Miért érdemes kitölteni a kérdõívet?

A kérdõív kitöltésével segíted munkánkat, és válaszaid alapján lehetõvé válik, hogy olyan mobilitási ösztöndíj rendszer kerüljön kialakításra (például: kint tölthetõ idõ, ösztöndíj összege, egyéb szolgáltatások, kommunikáció), melyek igényeidnek és tanulmányaidnak a legmegfelelõbb. Ezen felül a kérdõív kitöltését követõen lehetõséged van email-címeddel regisztrálni, mely alapján elsõ kézbõl értesülhetsz a projekt keretében meghirdetésre kerülõ ösztöndíjakról, programokról. A kérdõív kitöltése nagyjából 15-20 percet vesz igénybe. A válaszokat név és azonosítók nélkül, összesítve elemezzük, az elemzés során a kitöltõk anonimitását biztosítjuk.

Kérjük, a kérdõívet a napokban, vagy a lehetõ leghamarabbi idõpontban töltsd ki!

http://www.soreco.hu/CampusHungary/index.php

Érdekelnek a pályázatok és az Európai Unió támogatási rendszere?
Szívesen építenél karriert a pályázati szektorban?
Úgy érzed ideje belépned a munka világába?
Szeretnéd, ha a munkád a fejlődést szolgálná?
Próbára tennéd magad, hogy értékes gyakorlati tudást szerezz?
Pályakezdőként már dolgozol, de érdeklődsz egy új lehetőség iránt?

Ha bármelyikre is igen a válaszod, lesd meg a csatolt anyagot.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.