Emlékeztető az ELTE TTK HÖK 2010. október 19-i Küldöttgyűléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jánosi Attila 18:25-kor megnyitotta az ülést.

Jelen vannak: Árendás Ákos Tuzson, Berta Márton, Darvas Alexandra, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Fadel Nadin, Ferdinandy Bence, Fórizs Dorottya Csilla, Hamow Kamirán Áron, Hegedüs György, Hermán Dániel, Ivancsó Veronika, Jánosi Attila, Král Adrienn, Kiss Bence, Lakatos Dóra, László Dávid, László Dorina, Lukács Ferenc, Lövei Klára, Németh Dávid, Pálfy Gyula, Pozsonyi Alexandra, Prikoszovich Mihály, Radnai Tamás, Sik Zsuzsanna Brigitta, Szakács Dávid, Szenes Áron, Tischler Orsolya, Tóth Máté, Tudja Éva, Varga Erna, Varga János, Varga Sándor és Váry Zsolt szavazati joggal. Adorján Gábor, Ferenczi Attila, Ferenczi Kinga, Horváth Anikó, Horváth Dóra, Kard Anna, Magyar Róbert, Polai Dóra, Szabó Judit és Tillné Kiss Andrea tanácskozási joggal.

A Küldöttgyűlés 30 fővel határozatképes.
A Küldöttgyűlés az alábbi napirendet 30 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:
1. Beszámolók
2. Személyi kérdések
a, mentorkoordinátor választása
b, általános biztos választása
3. Jutalomkeret-pályázati kiírás
4. Bejelentések

1. Beszámolók (18:28)

Jánosi Attila ismertette, hogy a szavazás egy tömbben, írásban, titkos módon fog történni. Bejelentette, hogy kérésükre a gazdasági és a szociális elnökhelyettes beszámolójára a beszámolók végén fog sor kerülni.

Jánosi Attila elnök kiküldte beszámolóját, amit annyival egészített ki, hogy tegnap lezajlott egy választmányi ülés, ahol a Kari Tanács anyagait is tárgyalták. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Hermann Gábor szervező elnökhelyettes, nincs jelen a Küldöttgyűlés ülésén, beszámolót nem küldött. Helyette az elnök számolt be. Elmondta, hogy a Gólyabál pénteken megrendezésre került. Sok pozitív visszajelzés érkezett, a rendezvény sikeresnek bizonyult.
Szenes Áron javasolja a beszámoló elfogadását és kér egy rendkívüli beszámoltatást.

Dukán András Ferenc tanulmányi elnökhelyettes kiküldte beszámolóját, ezt nem kívánta kiegészíteni. Annyit fűzött hozzá, hogy hétfőn 12-14 tart fogadóórát a Déli Hallgatói irodában.

Sándor Máté Csaba esélyegyenlőségi biztos kimentését kérte a Küldöttgyűlésről, mert más ülésen vesz részt. Kiküldte beszámolóját, melyhez kérdés nem érkezett.

Fórizs Dorottya Csilla kollégiumi biztos beszámolóját kiküldte. Jelezte, hogy késni fog, beszámolójához kérdés nem érkezett.

Hamow Kamirán Áron külügyi biztos kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre viszont szívesen válaszol. Beszámolójához azonban kérdés nem érkezett.

Juhász Krisztina tudományos biztos elküldte beszámolóját. A Küldöttgyűlésen nincs jelen. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Szabó Judit sportbiztos kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre viszont szívesen válaszol. Beszámolójához azonban kérdés nem érkezett.

Tillné Kiss Andrea főszerkesztő kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni. Szenes Áron kérdést intézett a főszerkesztő asszonyhoz, illetve Dukán András Ferenc hozzászólt a témához.

Dudás Gábor informatikus nincs jelen az ülésen. Beszámolóját kiküldte, melyhez kérdés nem érkezett.

Ivancsó Veronika titkár kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Ferenczi Kinga biológia szakterületi koordinátor nincs jelen a Küldöttgyűlésen. Kiküldte a beszámolóját, melyhez kérdés nem érkezett.

Ferdinandy Bence fizika szakterületi koordinátor kiküldte beszámolóját, melyet nem kívánt kiegészíteni. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Emődi Flóra kémia szakterületi koordinátor kiküldte beszámolóját. Elmondta kiegészítésként, hogy a KÉKO népszerűsítése elkezdődött. A beszámolóhoz kérdés nem érkezett.

László Dávid környezettudományi szakterületi koordinátor kiküldte beszámolóját. Elnézést kért a beszámoló késéséért. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Váry Zsolt földrajz- és földtudományi szakterületi koordinátor beszámolóját kiküldte, mely beszámolóhoz kérdés nem érkezett.

Árendás Ákos Tuzson matematika szakterületi koordinátor elküldte beszámolóját, melyet kiegészített a helyszínen azzal az információval, hogy tegnap Választmányon vett részt.

18:42. Tischler Orsolya megérkezett.

Ónodi Ferenc László az Alapítvány elnöke kiküldte az Alapítvány elnöke és titkára együttes beszámolóját. A Küldöttgyűlésen egyikük sincsen jelen. A beszámolóhoz kérdés nem érkezett.

Szenes Áron az Ellenőrző Bizottság elnöke kiküldte az ellenőrző bizottság együttes beszámolóját. Kiegészítésként elmondta a késésük okát. Adorján Gábor és Varga Sándor nem szerette volna kiegészíteni a beszámolót. A beszámolóhoz kérdés nem érkezett, azonban Tóth Máté és Jánosi Attila hozzászólt a beszámolóhoz.

Tischler Orsolya szociális elnökhelyettes beszámolója megérkezett, melyet nem kívánt kiegészíteni. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Polai Dóra gazdasági elnökhelyettes kiküldte a beszámolóját, amit kiegészített a helyszínen. Elnézést kért, hogy későn küldte ki beszámolóját, majd a Küldöttgyűléssel együtt köszönte meg Tóth Máténak, az előző gazdasági elnökhelyettesnek rengeteg és hasznos munkáját.

Szenes Áron ismertette a szavazás módját.

19:01. Fórizs Dorottya Csilla megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila 19:02-kor szünetet rendelt el.
Jánosi Attila 19:20-kor újra megnyitotta az ülést.

A beszámolókat a Küldöttgyűlés elfogadta.
(igen, nem, tartózkodás)

Elnök: 31,0,1
Szervező elnökhelyettes: 27,4,1
Szociális elnökhelyettes: 31,0,1
Gazdasági elnökhelyettes: 28,2,2
Tanulmányi elnökhelyettes: 32,0,0
Külügyi biztos: 30,0,2
Sportbiztos: 31,0,1
Kollégiumi biztos: 30,0,2
Esélyegyenlőségi biztos: 29,2,1
Informatikus: 25,4,2
Titkár: 30,2,0
Főszerkesztő: 26,4,2
Tudományos biztos: 22,7,3
Biológia szakterületi koordinátor: 29,1,2
Fizika szakterületi koordinátor: 32,0,0
Földrajz- és földtudományi szakterületi koordinátor: 30,0,2
Kémia szakterületi koordinátor 32,0,0
Matematika szakterületi koordinátor: 29,1,2
Ellenőrző Bizottság elnöke (Szenes Áron): 30,1,1
EB tag (Adorján Gábor): 30,1,1
EB tag (Varga Sándor): 30,1,1
Hallgatói Alapítvány elnök és titkár: 30,1,1

2. Személyi kérdések (19:20)

a, mentorkoordinátor megválasztása (19:24)

Magyar Róberttől érkezett be pályázat. Jánosi Attila Magyar Róbertet jelölte. A jelölt vállalta a jelölést.

A Küldöttgyűlés Magyar Róbertet meghallgatta.
A jelölt ismertette programját, elmondta terveit, vázolta elképzeléseit, majd válaszolt Szenes Áron, Fadel Nadin és Ferdinandy Bence kérdéseire.

A Küldöttgyűlés Magyar Róbert távollétében vitát folytatott a jelöltről.
A jelölt távollétében a Küldöttgyűlés Dukán András Ferenc, Kiss Bence, Ferdinandy Bence, Szenes Áron, Árendás Ákos Tuzson, Szabó Judit, László Dávid hozzászólásaival vitát folytatott a jelöltről.

A szavazás első körben nem hozott eredményt, mivel 14 igen, 14 nem és 4 érvénytelen szavazat született. Az Alapszabály értelmében a tisztségviselő választása a jelöltállítástól újraindult.

Jánosi Attila Magyar Róbertet jelölte. A jelölt vállalta a jelölést. Más jelölés nem érkezett.

A Küldöttgyűlés Magyar Róbertet újra meghallgatta.
A jelölt kérte a Küldöttgyűlés támogatását és bizalmát ahhoz, hogy befejezze a mentorkoordinátori tisztség szükséges dolgait, feladatait.

Lövei Klára, Dukán András Ferenc, László Dávid, Jánosi Attila és Ferdinandy Bence kérdéseket intézetek a jelölthöz, illetve hozzászóltak a jelölt által elmondottakhoz. Magyar Róbert reflektált a felmerült kérdésekre.

A Küldöttgyűlés Magyar Róbert távollétében újfent vitát folytatott a jelöltről.
A jelölt távollétében a Küldöttgyűlés Kiss Bence, Váry Zsolt, Szenes Áron, Jánosi Attila, Dukán András Ferenc és Tudja Éva hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A szavazás második körben sem hozott eredményt, mivel 17 igen, 16 nem és 1 érvénytelen szavazat született. Az Alapszabály értelmében folytatódik a tisztségviselő választása. Magyar Róbert fenntartja a jelölését.

A Küldöttgyűlés Magyar Róbertet ismételten meghallgatta.
A jelölt kiegészítette programját, elmondta véleményét, csalódottságát és terveit, majd válaszolt Ferdinandy Bence, Varga Erna és Jánosi Attila kérdéseire.

A jelölt távollétében Szenes Áron hozzászólt a témához.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

74/2010 (X.19) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 15 igen szavazattal, 16 ellenszavazat és 1 érvénytelen szavazat mellett Magyar Róbertet nem választotta meg mentorkoordinátornak.

Magyar Róbert elbúcsúzott a Küldöttgyűléstől, tanácsokat adott a továbbiakhoz, majd távozott az ülésről. Jánosi Attila megköszönte neki az elmúlt 4 évet és kérte, hogy legyen jelen a következő Küldöttgyűlésen, hogy köszönetünket másféleképpen is ki tudjuk nyilvánítani.

A következő Küldöttgyűlésen, mely novemberben lesz, újra elő fog kerülni a mentorkoordinátor megválasztásának kérdése. Főmentori találkozót fog összehívni Jánosi Attila a feladatok kiosztása végett, melyre természetesen Magyar Róbertet is meghívják.

21:07. Árendás Ákos Tuzson és Szenes Áron elhagyta a termet.

b, általános biztos megválasztása (21:08):

Jánosi Attila Ferenczi Attilát jelölte. A jelölt vállalta a jelölést.

A Küldöttgyűlés meghallgatta Ferenczi Attilát.
A jelölt elnézést kért, hogy a pályázata nem érkezett be időben. Ismertette programját és válaszolt Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Ivancsó Veronika, Fórizs Dorottya Csilla, Polai Dóra, Radnai Tamás és Berta Márton kérdéseire. Az általános biztos közéleti ösztöndíjának meghatározása kapcsán Varga Sándor elmondta, hogy a Küldöttgyűlés ezt a jogát átruházhatja a Választmányra.

21:21. Árendás Ákos Tuzson és Szenes Áron visszatért az ülésre.

A Választmány Ferenczi Attila távollétében vitát folytatott a jelöltről.
A jelölt távollétében a Küldöttgyűlés Tudja Éva, Jánosi Attila, Hamow Kamirán Áron és Polai Dóra hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

Jánosi Attila 21:42-kor szünetet rendelt el.
Jánosi Attila 21:54-kor újra megnyitotta az ülést.

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott.

75/2010 (X.19) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 érvénytelen szavazat mellett Ferenczi Attilát választotta meg az ELTE TTK HÖK Általános biztosának.

Szenes Áron, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette a Küldöttgyűlés lehetőségeit az általános biztos honoráriumának meghatározása kapcsán.

22:04. Darvas Alexandra elhagyta a termet.

A Küldöttgyűlés Ferenczi Attila, Szenes Áron, Jánosi Attila, Tóth Máté és Berta Márton hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben. Varga Sándor az Alapszabály 5. paragrafusát idézte.

22:08. A Küldöttgyűlés 30 fővel határozatképes.

Jánosi Attila javaslata szerint a hallgatói normatíva 10%-át kapja havonta az általános biztos. Ezen összeg jutalomkeretből rendszeresen kiegészíthető, amennyiben szükség van rá.

22:12. Szenes Áron elhagyta a termet.

A Küldöttgyűlés határozatot hozott.

76/2010 (X.19) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az általános biztos havi juttatásának megállapítását, miszerint a hallgatói normatíva 10%-át kapja meg.

3. Jutalomkeret pályázati kiírás (22:18)

Jánosi Attila ismertette a legjelentősebb változást, ami szerint nem félévente egyszer történne elbírálás. Bejelentette, hogy Tischler Orsolya előre elkészítette, hogy várhatóan mikor lesznek Választmányi ülések.

A Küldöttgyűlés határozatot hozott.

77/2010 (X.19) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta a pályázati kiírást.

22:21. Hamow Kamirán Áron elhagyta a termet.

4. Bejelentések (22:21)

Jánosi Attila elmondta, hogy november 5-én kerül megrendezésre az Összetartás. Ismertette a Küldöttgyűléssel, hogy László Dávid és Polai Dóra a program megszervezői, melyre mindenkit szeretettel vár. László Dávid nem szeretne még részletekbe bonyolódni, de elmondta, hogy a KCSSK-ba szeretnék a bulit vinni.

Tóth Máté elmondta, hogy Jánosi Attila és ő képviselik az Educatio-n az ELTE TTK-t. Dukán András Ferenc kérdést intézett a témával kapcsolatban Tóth Mátéhoz.

22:24. Szenes Áron visszatért a terembe.

Szenes Áron elmondta, hogy alapszabály módosító ülés lesz holnap.

Jánosi Attila 22:29-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

74/2010 (X.19) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 15 igen szavazattal, 16 ellenszavazat és 1 érvénytelen szavazat mellett Magyar Róbertet nem választotta meg mentorkoordinátornak.

75/2010 (X.19) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 érvénytelen szavazat mellett Ferenczi Attilát választotta meg az ELTE TTK HÖK Általános biztosának.

76/2010 (X.19) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az általános biztos havi juttatásának megállapítását, miszerint a hallgatói normatíva 10%-át kapja meg.

77/2010 (X.19) számú Küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta a pályázati kiírást.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.