Emlékeztető az ELTE TTK HÖK 2010. szeptember 24-i Záró Küldöttgyűléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

15:28 Jánosi Attila megnyitotta az ülést.

Jelen vannak: Boldizsár Márton, Fejes Bálint, Ferdinandy Bence, Hegedűs Endre, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Král Adrienn, László Dávid, Lellei Nóra, Pauer Eszter, Prikoszovich Mihály, Pozsonyi Alexandra, Radnai Tamás, Semperger István, Sik Zsuzsanna Brigitta, Varga Sándor szavazati joggal; Adorján Gábor, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc, Ferenczi Attila, Fórizs Dorottya, Jancsó Tamás, Magyar Róbert, Németh Dávid, Polai Dóra, Tischler Orsolya, Tóth Máté tanácskozási joggal.
A Küldöttgyűlés 16 szavazati jogú taggal határozatképes.
Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.
A küldöttgyűlés az alábbi napirendet 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:
1. Beszámolók
2. Bejelentések

1.Beszámolók (15:30)

Jánosi Attila, elnök kiküldte beszámolóját. Elnézést kért, amiért a beszámolóját késve küldte ki. Kifejtette, hogy milyen feladatokat látott el az elmúlt időszakban. Megköszönte a Nyílt nap szervezőinek munkáját. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Tóth Máté gazdasági elnökhelyettes kiküldte beszámolóját. Kiegészítésként elmondta, miket tapasztalt az elmúlt egy év munkája során. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Hermann Gábor, szervező elnökhelyettes kiküldte beszámolóját, ezt nem kívánta kiegészíteni. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Tischler Orsolya, szociális elnökhelyettes kiküldte beszámolóját. Kiegészítésül elmondta, hogy 350 pályázat érkezett az alaptámogatásra, és több mint 1700 a rendszeres szociális támogatásra. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Dukán András Ferenc, tanulmányi elnökhelyettes kiküldte beszámolóját. Kiegészítésül elmondta, hogy részt vett a Felsőoktatási Törvény módosításával és a Tanulmányi Osztállyal kapcsolatos munkákban, és a Beiratkozáson tartott előadásokat. Elmondta, hogy az elektronikus kérvények bevezetése októberre várható. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Kiss Anita, esélyegyenlőségi biztos kiküldte beszámolóját. Az ülésről kimentését kérte. A nyáron végzett munkáról Sándor Máté Csaba számolt be. Sándor Máté Csaba válaszolt Ferdinandy Bence kérdésére.

15:52 Lövei Klára, Ferenczi Kinga és Fórizs Dorottya megérkezett az ülésre.

Tillné Kiss Andrea, főszerkesztő kiküldte beszámolóját. Az ülésről kimentését kérte. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Dudás Gábor, informatikus kiküldte beszámolóját. Az ülésről kimentését kérte. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Ring Péter Dániel, külügyi biztos beszámolóját. Az ülésről kimentését kérte. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Hegedűs Endre, sportbiztos beszámolóját, ezt nem kívánta kiegészíteni. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Polai Dóra, titkár kiküldte beszámolóját, ezt nem kívánta kiegészíteni. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Láng Teodóra, kommunikációs biztos nem küldte ki beszámolóját, és nem jelent meg az ülésen. Jánosi Attila elmondta, hogy magánéleti problémák miatt nem elérhető a kommunikációs biztos, és a tisztségéért nem kíván újra indulni.

Magyar Róbert, mentorkoordinátor kiküldte a beszámolóját. Kiegészítésül elmondta, hogy július óta milyen feladatokat végzett el. Bemutatta a mentorkisokost, és a mentortábor 38 oldalas beszámolóját, valamint elmondta a tapasztalatait. Elmondta, hogy szeretne eleget tenni a Választmány előtti beszámolásról érkezett kérésnek. Magyar Róbert válaszolt Pauer Eszter, Jánosi Attila, Fórizs Dorottya, Ferdinandy Bence, Ferenczi Kinga, Polai Dóra és Dukán András Ferenc kérdéseire.

Ferenczi Kinga, biológia szakterületi koordinátor kiküldte beszámolóját, ezt nem kívánta kiegészíteni. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

László Dávid, környezettudományi szakterületi koordinátor kiküldte beszámolóját, ezt nem kívánta kiegészíteni. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Fejes Bálint, az Ellenőrző Bizottság tagja kiküldte beszámolóját, ezt nem kívánta kiegészíteni.
Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Prikoszovich Mihály, az Ellenőrző Bizottság tagja kiküldte beszámolóját, ezt nem kívánta kiegészíteni. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Jánosi Attila elmondta, hogy a hétfői Választmány második felében nem tudott jelen lenni az EB egyik tagja sem, helyettesük Dukán András Ferenc volt.

Ónodi Ferenc László, az Alapítvány elnöke kiküldte a beszámolóját. Az ülésről kimentését kérte. Beszámolójához kérdés nem érkezett.

Árendás Ákos Tuzson elmondta, hogy elégedett a mentorrendszerrel és a mentorokkal.

A beszámolókról együttesen, titkosan, írásban szavazott a Küldöttgyűlés.

A beszámolók többségét a küldöttgyűlés elfogadta.
(igen, nem, tartózkodás, érvénytelen)

Elnök: 14,1,1,0
Szervező elnökhelyettes: 15,0,1,0
Szociális elnökhelyettes: 15,0,1,0
Gazdasági elnökhelyettes: 16,0,0,0
Tanulmányi elnökhelyettes: 16,0,0,0
Külügyi biztos: 15,0,1,0
Sportbiztos: 15,0,1,0
Esélyegyenlőségi biztos:12,2,2,0
Informatikus: 11,1,4,0
Titkár: 15,0,1,0
Főszerkesztő: 13,1,2,0
Biológia szakterületi koordinátor: 13,1,2,0
Környezettudományi sz. k.: 15,0,1,0
EB tag (Fejes Bálint): 15,0,1,0
EB tag (Prikoszovich Mihály): 15,0,1,0
Alapítvány elnöke és titkára: 14,1,1,0

A Küldöttgyűlés titkosan határozatot hozott:

20/2010 (IX.24.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése a Kommunikációs biztos beszámolóját a Küldöttgyűlés 5 igen, 8 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

21/2010 (IX.24.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése a Mentorkoordinátor beszámolóját a Küldöttgyűlés 5 igen, 7 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

2. Bejelentések (16:40)

Jánosi Attila elmondta, hogy a múlt héten lezajlott az EHÖK elnökválasztás, ahol az EHÖK Elnökének Kalina Gergelyt választották meg. Mandátuma október 6-án lép majd életbe. Jánosi Attila gratulált az új elnöknek, és az kabinet jelen levő TTK-s tagjainak, Pauer Eszternek (leendő szociális alelnök) és Jancsó Tamásnak (leendő kabinetfőnök).

Jánosi Attila tájékoztatta a Küldöttgyűlést az elmúlt hetekben lezajlott programokról.

Tóth Máté elmondta, hogy lezajlott a Nyílt nap, amit sikeresnek értékelt. Megköszönte a szervezők munkáját.

Jánosi Attila 16:43 -kor bezárta az ülést.

Határozatok:

20/2010 (IX.24.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése a Kommunikációs biztos beszámolóját a Küldöttgyűlés 5 igen, 8 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

21/2010 (IX.24.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése a Mentorkoordinátor beszámolóját a Küldöttgyűlés 5 igen, 7 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.