Gombás András Elnöki Pályázata 2024

For the english version click here

A 2024-as választásokon Gombás András elnöki pályázatát itt is olvashatjátok teljes terjedelmében. 

Gombás András

Elnökjelölt

Gombás András vagyok, elsőéves vegyész mesterszakos hallgató. 2000. november 15-én születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a budapesti Karinthy Frigyes Gimnáziumban végeztem, ahol 2020 tavaszán érettségiztem, mely után az egyetemi képzést a 2020/21-es tanévben kezdtem meg az ELTE kémia alapképzésén. Az alapszakos diplomámat 2023 nyarán védtem meg, ezt követően tanulmányaimat 2023 szeptemberében mesterképzésen folytattam, melyet jelenleg is végzek. A mesterszakos diplomamunkámat előreláthatólag 2024 tavaszán fogom leadni. A mesterszakkal párhuzamosan kémiatanári mesterképzést is el tervezek végezni.

Az ELTE TTK HÖK működésében immár harmadik éve veszek részt, az utóbbi közel két évben tisztségviselőként. Önkormányzati pályafutásom kezdetekor, a 2021/22-es tanévben a kémia szakterület mentora, valamint küldöttgyűlési képviselője, illetve a mentorok kiválasztásáig a mentorképzés kémiás mentorfelelőse voltam. Az ELTE TTK HÖK 2022/23-as önkormányzati ciklusának alakuló küldöttgyűlésétől kémia szakterületi koordinátor voltam. 2023 tavaszán tanulmányi referens tisztségre választott meg a Küldöttgyűlés, melyet jelenleg is betöltök. Delegált vagyok az ELTE TTK Kari Tanácsban, a kari Tanulmányi és Oktatási Bizottság mellett számos kari szintű bizottságban, a Kémiai Intézeti Tanácsban, az ELTE HÖK Küldöttgyűlésben és az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottságban. A tisztségemből adódó feladataim mellett 2023/24-es tanév során részt veszek az ELTE TTK HÖK Alapszabályát revizionáló munkacsoportban és az ELTE HÖK Alapszabály Műhely munkájában. A szakterületi, kari és egyetemi feladatkörök mellett az országos szintű érdekképviseletben is részt veszek, a HÖOK Vezetőképző és Közgyűlés egyes alkalmain, illetve a Természettudományos Hallgatók Szakmai Szövetségének munkájában.

A hallgatói önkormányzat mellett a Tanítsunk Magyarországért! programban is tevékenykedem immár harmadik éve, egy ceglédi általános iskolában mentorként. Töltöttem be vezetőmentori pozíciót a programban, illetve a 2021/22-es tanév tavaszi félévében voltam az ELTE mentornagykövete.

Alapszakos szakdolgozatomat a Kémiai Intézet Elméleti Kémia Laboratóriumában írtam Surján Péter és Szabados Ágnes témavezetésével, melyben egy, az irodalomban nemrég közölt particionálási módszerrel foglalkoztam a sokelektron perturbációszámítás tárgykörében. A megkezdett munka folytatását és új, saját eredményeinket Tudományos Diákkör-i dolgozatomban részleteztem, mellyel a Kémiai Intézet idei TDK konferenciáján a Fizikai, elméleti, analitikai, kolloid- és elektrokémiai szekcióban I. helyezést értem el és a Bolyai Kollégium különdíját is elnyertem.

Elnökjelöltségem fő motivációit és az Önkormányzat működéséről megfogalmazott javaslataimat a megválasztásom esetén kinevezendő elnökhelyettes-jelölt, Novák Zsófia bemutatkozását követően, pályázatom 2. szekciójában olvashatod.

Novák Zsófia

Elnökhelyettes jelölt

Novák Zsófia vagyok, ötödéves biológia-földrajz tanárszakos hallgató. 2000. december 15-én születtem Budapesten. Gimnáziumi éveimet a budapesti Eötvös József Gimnázium természettudományos osztályában töltöttem. Érettségi után 2019-ben kezdtem meg egyetemi éveimet az ELTE-n. A 2022/23-es tavaszi félévemet pedig kint töltöttem Finnországban Erasmusszal.

Először 2020-ban adtam le a jelentkezést képviselőnek. Ekkor csak póttaggá választottak meg, így következő évben újraprobálkoztam. Ekkor már sikerrel, így idén haramadik éve vagyok képviselő a TTK HÖK Küldöttgyűlésében. 2022/23-as ciklusban leadtam a pályázatomat a külügyi referensi pozícióra, amit meg is nyertem. A ciklus felét ugyan külföldön töltöttem, meglátásom szerint minden fontos feladatomat el tudtam látni, sőt segítették a munkámat az Erasmus alatt szerzett tapasztalatok. A 2023/24-es ciklusban újból jelentkeztem a tisztségre, és ismét megszavazták pályázatom. A tisztség betöltési ideje alatt delegáltként vettem részt az ELTE HÖK Külügyi Bizottságában. Emellett kétszer voltam mentor, a TTK HÖK Mentorrendszerében. Jelenleg már harmadik éve vagyok delegálva valamelyik Intézeti Tanácsba és idén először a Kari Tanácsba is.

Úgy érzem, az említett feladatkörök ellátása az évek során elég tapasztalathoz juttatott ahhoz, hogy átlássam a kari és kisebb mértékben az egyetem többi önkormányzatának működését is.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.