hallgatói-önkormányzat

Tervezett napirend:

1. Beszámolók
2. Alapszabály
3. Mentorkoncepció
4. Ügyrendek
5. Bejelentések

Tervezett napirend:

1. Beszámolók

2. Személyi kérdések

3. Alapszabály

4. Mentorkoncepció

5. Bejelentések

Tervezett napirend:

1. Beszámolók

2. Személyi kérdések

3. Jutalomkeret

4. Bejelentések

A TTK és az IK közös tanrendje nem készült el időben, ezért sokan fordultatok hozzánk segítségért. Megoldásként a két Karon meghosszabbításra került a rangsorolásos jelentkezés szeptember 9. (vasárnap) 16:00-ig. A versenyjelentkezés szeptember 9-én 20:00-kor kezdődik.

A TTK HÖK köszönetét fejezi ki a két kar dékáni vezetésének és az Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatának a közreműködésükért!

Ahogy a Nyúzban annak idején tájékoztattunk benneteket, a HÖOK februárban, a hallgatói szerződésről szóló rendelet megjelenése után fordult Szabó Mátéhoz, az alapvető jogok országgyűlési biztosához. A beadványban arra kérték a Hallgatói Önkormányzatok, hogy vizsgálja meg a hallgatói szerződés ügyét, ugyanis annak bizonyos pontjai ellentétesek Magyarország január 1-jén életbe lépett Alaptörvényével. 2012. március 29-én ennek folyományaként Szabó Máté az Alkotmánybírósághoz fordult, ugyanis megalapozottnak találta a HÖOK panaszát.

A mai napon az Alkotmánybíróság határozatot hozott, amelyben megsemmisíti a rendeletet és a törvény azon részét, amely rendeleti szabályozást engedélyez a hallgatói szerződés tartalmáról.

A TTK HÖK üdvözli a határozatot, hiszen a szerződéssel és a törvénnyel kapcsolatos egyik legfőbb problémának azt tartottuk, hogy rendeleti szabályozásra ad felhatalmazást. Ez egyoldalú és nem tartalmaz megfelelő garanciákat, ellentétben a törvényi szabályozással. Reméljük, hogy a külföldre vándorló értelmiségiek problémáját rövid időn belül megnyugtató módon sikerül rendezni.

Tervezett napirend:

1. Beszámolók

Szervező eh.
Kémia szk.
Föld. szk.
Biológia szk.
Körny. szk.
Matematika szk.
Esélyegyenlőségi biztos
Tudományos biztos
Fizika szk.
Ellenőrző Biz. (.doc file, átnevezve megnyitható)
Szociális eh.
Informatikus
Tanulmányi eh.
Elnök
Hallgatói Alapítvány
Gazdasági eh. (.docx file, átnevezve megnyitható)

2. Személyi kérdések

Tanulmányi eh. pályázat - Nagy Katalin
Irodavezetői pályázatok - László Dorina, Prikoszovich Mihály

3. Tájékoztató a felsőoktatási törvényről és a kapcsolódó jogszabályokról
4. Bejelentések

Választási Bizottság ülés, 2012. június 1., 11:37, Déli Hallgatói Iroda

Jelen vannak: Péntek András, a Választási Bizottság elnöke, Knitlhoffer Vanda, Kolev Ádám, Sándor Máté Csaba, Seltsam Anna, Váry Zsolt választási bizottsági tagok, és Sik Zsuzsanna Brigitta, az Ellenőrző Bizottság tagja.

A bizottság határozatképes.

A bizottság a szavazatok összeszámlálása után kihirdeti az ELTE TTK HÖK 2012. évi választások eredményét.

Az érdeklődők kedvéért a választási rendszerről röviden:

Szakterületenként az 5 legtöbb szavazatot kapott jelölt automatikusan képviselőnek megválasztva (Összesen 30 fő). A maradék 12 kiosztandó hely a szakterületek közötti részvételi arány alapján kerül kiosztásra.
Akire az adott szakterületen voksolók legalább 15%-a szavazott, de nem került be a Küldöttgyűlésbe, póttag lesz. Ha az adott szakterület valamely képviselője lemond vagy megszűnik képviselősége, helyére a soron következő póttag kerül, ha nincs, akkor a részvételi arány szerinti kiosztást folytatva más szakterület képviselője kerül be.
Aki nem érte el az adott szakterületen leadott szavazatok 15%-át, nem került be képviselőnek.

Leadható szavazatok száma: 5210
Leadott szavazatok száma: 1432
összesen: 1432
érvényes: 1428
érvénytelen: 4
A választáson a leadható szavazatok 27,48%-a került leadásra, a választás érvényes.

BIOLÓGIA szakterület választási csoport (9 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 279 (23,867%)
Érvényes szavazatok száma: 277

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Kovács Fanni

198

70,79%

Tóth Róza

174

62,37%

Zomborácz Kitti

107

38,35%

Kovács Tamás

95

34,05%

Szabó Tamás Zoltán

76

27,24%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Vörös Éva

58

20,79%

Horváth Tamás

53

19,00%

Nem érte el a szakterületen leadott szavazatok 15%-át, így nem lehet képviselő:

Név

Szavazat

Százalék

Henkey Zalán Márk

35

12,54%

Csémi Zoltán

29

10,39%

FIZIKA szakterület választási csoport (7 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 122 (21,404%)
Érvényes szavazatok száma: 122

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Tóth Zsolt

94

77,05%

Radnai Tamás

88

72,13%

Enyingi Vera Atala

83

68,03%

Kovács Olivér

63

51,64%

Béni Kornél

58

47,54%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Pintér Ádám Balázs

46

37,70%

Póttagnak megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Berki Péter

29

23,77%

FÖLDRAJZ ÉS FÖLDTUDOMÁNYI szakterület választási csoport (11 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 418 (29,541%)
Érvényes szavazatok száma: 418

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Finder Balázs

189

45,22%

Hajdu Vivien

158

37,80%

Molnár Zsolt

156

37,32%

Csutka Boglárka

152

36,36%

Tájmel Dániel

138

33,01%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Zakariás Barbara

127

30,38%

Kozma Márton

124

29,67%

Póttagnak megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Jesch György

120

28,71%

Mihály Eszter

89

21,29%

Prikrill Odett

78

18,66%

Nem érte el a szakterületen leadott szavazatok 15%-át, így nem lehet képviselő:

Név

Szavazat

Százalék

Domján Csaba

62

14,83%

KÉMIA szakterület választási csoport (11 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 165 (31,015%)
Érvényes szavazatok száma: 165

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Hegedüs György

114

69,09%

Barát Viktor

110

66,67%

Nagy Katalin

82

49,70%

Érsek Gábor

67

40,61%

Tóth László

60

36,36%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Adorján Gábor

50

30,30%

Simon Flóra

47

28,48%

Póttagnak megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Füzesi Zsanett

38

23,03%

Bozsér Bernadett

36

21,82%

Pálfy Gyula

35

21,21%

Nem érte el a szakterületen leadott szavazatok 15%-át, így nem lehet képviselő:

Név

Szavazat

Százalék

Boros Nimród

10

6,06%

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI szakterület választási csoport (8 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 182 (34,535%)
Érvényes szavazatok száma: 180

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Koczúr Szilvia

110

60,44%

László Dávid

105

57,69%

Gere Kálmán

94

51,65%

László Dorina

86

47,25%

Máthé Ágnes

68

37,36%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Bérces Bence

64

35,16%

Sipőcz László

52

28,57%

Grebenár Bettina

51

28,02%

MATEMATIKA szakterület választási csoport (11 jelölt)
Beérkezett szavazatok száma: 266 (26,680%)
Érvényes szavazatok száma: 266

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Hermán Dániel

159

59,77%

Dukán András Ferenc

145

54,51%

Ivancsó Veronika

136

51,13%

Kuti Péter

120

45,11%

Szellák Zsanett Titanilla

91

34,21%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Dienes Petronella

86

32,33%

Danyluk Tamás

69

25,94%

Póttagnak megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Nagy Richárd

65

24,44%

Nyitrai Károly

61

22,93%

Kis Róbert

55

20,68%

Lenger Dániel

45

16,92%

A szakterületi részvételi arány alapján kiosztandó helyek sorrendje:

Név

Szakterület

Szavazat a szakterületén

Százalék a szakterületén

Részvételi arány százalék

1

Bérces Bence

Környezettudományi

64

35,16%

34,535 %

2

Adorján Gábor

Kémia

50

30,30%

31,015 %

3

Zakariás Barbara

Földrajz- és Földtudományi

127

30,38%

29,541%

4

Dienes Petronella

Matematika

86

32,33%

26,680%

5

Vörös Éva

Biológia

58

20,79%

23,867%

6

Pintér Ádám Balázs

Fizika

46

37,70%

21,404%

7

Sipőcz László

Környezettudományi

52

28,57%

17,268 %

8

Simon Flóra

Kémia

47

28,48%

15,508 %

9

Kozma Márton

Földrajz- és Földtudományi

124

29,67%

14,770%

10

Danyluk Tamás

Matematika

69

25,94%

13,340%

11

Horváth Tamás

Biológia

53

19,00%

11,933%

12

Grebenár Bettina

Környezettudományi

51

28,02%

11,512 %

A póttagok sorrendje:

Név

Szakterület

Szavazat a szakterületén

Százalék a szakterületén

Részvételi arány százalék

Berki Péter

Fizika

29

23,77%

10,702%

Füzesi Zsanett

Kémia

38

23,03%

10,338%

Jesch György

Földrajz- és Földtudományi

120

28,71%

9,847%

Nagy Richárd

Matematika

65

24,44%

8,893%

Bozsér Bernadett

Kémia

36

21,82%

7,754%

Mihály Eszter

Földrajz- és Földtudományi

89

21,29%

7,385%

Nyitrai Károly

Matematika

61

22,93%

6,670%

Pálfy Gyula

Kémia

35

21,21%

6,203%

Prikrill Odett

Földrajz- és Földtudományi

78

18,66%

5,908%

10 

Kis Róbert

Matematika

55

20,68%

5,336%

11 

Lenger Dániel

Matematika

45

16,92%

4,447%

A szakterületi aktivitás szerint kiosztható képviselői helyek elosztása:

 

Bio.

Fiz.

Földt.

Kém.

Környt.

Mat.

Leadható szavazatok

1169

570

1415

532

527

997

Leadott szavazatok

279

122

418

165

182

266

arány/1

23,867%

21,404%

29,541%

31,015%

34,535%

26,680%

arány/2

11,933%

10,702%

14,770%

15,508%

17,268%

13,340%

arány/3

7,956%

7,135%

9,847%

10,338%

11,512%

8,893%

arány/4

5,967%

5,351%

7,385%

7,754%

8,634%

6,670%

arány/5

4,773%

4,281%

5,908%

6,203%

6,907%

5,336%

arány/6

3,978%

3,567%

4,923%

5,169%

5,756%

4,447%

arány/7

3,410%

3,058%

4,220%

4,431%

4,934%

3,811%

arány/8

2,983%

2,675%

3,693%

3,877%

4,317%

3,335%

arány/9

2,652%

2,378%

3,282%

3,446%

3,837%

2,964%

arány/10

2,387%

2,140%

2,954%

3,102%

3,454%

2,668%

ELTE TTK HÖK 2012/2013-as ciklus most megválasztott képviselői

 1. Adorján Gábor
 2. Barát Viktor
 3. Béni Kornél
 4. Bérces Bence
 5. Csutka Boglárka
 6. Danyluk Tamás
 7. Dienes Petronella
 8. Dukán András Ferenc
 9. Enyingi Vera Atala
 10. Érsek Gábor
 11. Finder Balázs
 12. Gere Kálmán
 13. Grebenár Bettina
 14. Hajdu Vivien
 15. Hegedüs György
 16. Hermán Dániel
 17. Horváth Tamás
 18. Ivancsó Veronika
 19. Koczúr Szilvia
 20. Kovács Fanni
 21. Kovács Olivér
 22. Kovács Tamás
 23. Kozma Márton
 24. Kuti Péter
 25. László Dávid
 26. László Dorina
 27. Máthé Ágnes
 28. Molnár Zsolt
 29. Nagy Katalin
 30. Pintér Ádám Balázs
 31. Radnai Tamás
 32. Simon Flóra
 33. Sipőcz László
 34. Szabó Tamás Zoltán
 35. Szellák Zsanett Titanilla
 36. Tájmel Dániel
 37. Tóth László
 38. Tóth Róza
 39. Tóth Zsolt
 40. Vörös Éva
 41. Zakariás Barbara
 42. Zomborácz Kitti

Ülés lezárva: 2012. június 1, 14:47, Déli Hallgatói Iroda

 

Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottságának hirdetménye a 2012-es képviselőválasztás szavazási időszakáról és helyszíneiről.

A szavazási időszak és a szavazás helyszínei:

Május 9-én:

 • Északi tömb, Kémia porta - 9-13h-ig
 • LEN Civil Falu - 14-18h-ig
 • Déli tömb, nyugati kapu - 9-16h-ig

Május 10-én és május 11-én:

 • LEN Civil falu - 14-18h-ig

Május 14-től 25-ig:

 • Északi tömb, kémia porta - 9-16h-ig
 • Déli tömb, nyugati kapu - 9-16h-ig

Továbbá az Északi Hallgatói Irodában az Iroda ügyfélfogadási idejében!

A 2012. évi képviselőválasztás felhívásának szövege ITT olvasható.

Budapest, 2012. május 2.

Péntek András
elnök
Választási Bizottság

Jelentős átalakulás előtt áll a magyarországi felsőoktatás.

A múlt év végén aláírt új felsőoktatási törvény, és az azt követő már megjelent, illetve készülő alsóbb jogszabályok részben már kifejtették hatásukat, többségük azonban csak augusztus után lép hatályba.

A három lágymányosi kar, az IK, a TáTK és a TTK hallgatói önkormányzatainak szervezésében rövid előadások keretében ismertetjük és elemezzük az aktuális helyzetet, a fórumot adó közös beszélgetés felvezetéseként.

Ha érdekel az egyetemi élet jogszabályi hátterének átalakulása, és nincs épp órád, gyere el április 19-én, 18 órától az É 0.100A-ba! :)

Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban HÖK) pályázatot hirdet TTK-s hallgatók számára szervezett gólyatábor(ok) szervezésének TTK HÖK részéről történő koordinálására.
A pályázat célja, hogy a Karon indított alap- és mesterszakok gólyatáborainak operatív szervezésével a nyertes pályázó(ka)t a HÖK megbízza.

Pályázhatnak a TTK HÖK tagjai* vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.
Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyeket a pályázat kiírásától számított két éven belül alapítottak meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a társadalmi szervezet adatait (név, székhely, cím, elérhetőség, nyilvántartási szám, adószám, összes bankszámlaszám, az operatív főszervező(k) adatai) vagy a pályázó személy(ek) adatait (név, cím, anyja neve, születési hely, idő, elérhetőség)
 • a pályázó által tervezett szolgáltatásokat, programokat, azok ütemezésével
 • a rendezvény (Gólyatábor) költségtervét, megjelölve a támogatás felhasználásának módját

A pályázó előre vállalja:

 • a rendezvényről készült információs anyagok (meghívó, plakátok, szórólapok, kiadványok) készítését és közzétételét az interneten,
 • a regisztráció lebonyolítását,
 • a szállás és a helyszín biztonságát, tisztaságát és berendezését,
 • az események dokumentálását, későbbi közzétételét
 • az ELTE TTK HÖK mentorrendszerével történő együttműködést az ELTE TTK HÖK 2012. évi mentorkoncepciója szerint.

A rendezvény előzetes költségkalkulációja szerint nem lehet nyereséges.

A pályázó személy vagy szervezet nem használhatja a tábor költségeit eszközfelhalmozásra.

A tábor részvételi díjainak csökkentése a frissen felvett hallgatók részére előnyt élvez a szolgáltatásokkal és programokkal szemben.

A pályázatok bírálásakor előnyt élvez az a szervezet, amelyik önrésszel járul hozzá a szervezéshez.

A pályázatot elektronikus, illetve papíros formában kell benyújtani az elnok@ttkhok.elte.hu címen, illetve a Hallgatói Irodában (1117, Bp, Pázmány P. stny 1/A, 0.75) személyesen vagy ajánlott küldeményben.
A pályázat benyújtásának határideje: papirosan 2012. április 11. 16:30, elektronikusan április 6. 23:59.
A pályázat elbírálásáról és a támogatás mértékéről a HÖK Választmánya dönt, amely döntést követően a HÖK a nyertes pályázót 8 napon belül értesíti. A bírálás 2012. április 11-én történik.

A nyertes pályázónak a TTK HÖK megbízott szervezőjeként és kapcsolattartójaként együtt kell működnie a Gólyatábor szervezését lebonyolító ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező KFT-vel, annak Eljárásrendje szerint.

Budapest, 2012. március 26.

az ELTE TTK HÖK Választmánya

* A TTK HÖK Alapszabálya szerint: Minden, a Karon alap- vagy mesterszakon, doktori képzésben vagy egyéb, hallgatói jogviszonnyal járó képzésen tanulmányokat folytató hallgató, akinek alapkara az ELTE TTK, továbbá a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon tanuló hallgató, akinek az Egyetemen hallgatói jogviszonya van.

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.