hallgatói-önkormányzat

Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottsága képviselőválasztást ír ki a 2013-2014-es választási ciklusra vonatkozóan, melynek során az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kerülnek megválasztásra.

Képviselőnek indulhat az ELTE TTK minden hallgatója. (Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytatnak tanulmányokat.)

VÁLTOZÁS!

A jelöltállítási időszak: 2013. április 17. – 2013. május 3.
A szavazási időszak: 2013. május 6. - 2013. május 14.

A szavazás pontos időpontjai és a szavazás helyszínei később kerülnek kihirdetésre a TTK HÖK weboldalán és lapjában.  A szavazási időszakot a Választási Bizottság egy alkalommal meghosszabbíthatja.

A SZAVAZÁS MEGHOSSZABÍTVA! RÉSZLETEK ITT

A képviselőjelöltek jelentkezési lapot az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) tudnak kérni, vagy letölthető innen is.

A jelentkezési lapokat az Északi Hallgatói Irodában lehet leadni az iroda nyitvatartási idejében.

A leadás végső határideje 2013.május 3. (Péntek) 14:00.

A fényképeket és a bemutatkozásokat a vbelnok@ttkhok.elte.hu címre 2013. május 3 (péntek) este 18 óráig lehet elküldeni.


A képviselőválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok(kukac)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2013. április 16.

A Választási Bizottság nevében:

Költő Enikő
a Választási Bizottság elnöke

Tervezett napirend:

1. Beszámolók
2. Személyi kérdések
3. Választási bizottság
4. Szabályzatok
5. Egyebek

Szeretnél aktívan részt venni a hallgatói közéletben? Szeretnél tenni hallgató társaidért? Viszont nem tudod hogy hogyan kezdhetsz neki?

Ezúton szeretnénk meghívni benneteket az ELTE TTK HÖK idei Bevonó Táborába!

Hogy miről szól a hétvége? A tábor három napos, és igen változatos programok várnak rátok. Betekintést nyerhettek a TTK HÖK működésébe, a hallgatói érdekképviselet mibenlétébe. Jó társasággal ismerkedhettek meg, részt vehettek vetélkedőn és csapatépítőn, mindeközben olyan ismeretekre tehettek szert, amelyek hasznosak lehetnek későbbi egyetemi tanulmányaitok, vagy esetleges jövőbeni HÖK-ös vagy más egyetemi közéleti tevékenységeitek során.

A tábor nektek szól! A TTK HÖK ből csak néhány tisztségviselő vesz részt rajta, akik a szakmai programokat vezetik, így senki nem fog kilógni a sorból.

Ebben a három napban mindent megtudhatok arról hogyan vehettek részt abban ami érdekel titeket, legyen szó akár tanulmányi ügyekről, sportéletről, rendezvényekről, kollégiumokról, kommunikációról vagy akár a külföldi ösztöndíjakról.

Ha mindez érdekel, nincs más dolgotok, mint szabaddá tennetek magatok április 12-14 között és jelentkezni a következő űrlapon április 11-ig.

További információk, részletes programbontás április 4-re várható, ezután fog megtörténni a jelentkezés véglegesítése is. Addig is, ha kérdésetek merülne fel, forduljatok hozzánk bizalommal az elnok (kukac) ttkhok.elte.hu vagy a taneh(kukac) ttkhok.elte.hu címen.

A tábor facebook eseményén is értesülhettek az aktuális fejleményekről: 

Találkozzunk április 12-én!

 A Választási Bizottság bonyolítja le a TTK Hallgatói Önkormányzatá­nak képviselőválasztását, amely idén is tavasszal kerül lebonyolításra. Ehhez a felelősségteljes feladathoz keresünk lelkes hallgatókat.

A Választási Bizottság tagjait az Önkormányzat tagjai közül választja a Küldöttgyűlés vagy a Választmány. Az Önkormányzat tagja minden olyan hallgató, akinek alapkara az ELTE TTK, vagy akik a Karon minor szak­irányon vagy tanári modulon tanulnak és az Egyetemen hallgatói jogviszo­nyuk van.

Mivel az ELTE TTK HÖK új Alapszabálya nem került felterjesztésre a legutóbbi Szenátusra, így a következő Küldöttgyűlésen (árhatóan áprilisban) tudunk csak VB tagokat választani. Ezért a Választási Bizottság
továbbra is várja a jelentkezőket az eb(kukac)ttkhok.elte.hu címen.

A Bizottság tagja nem jelentkez­het képviselőnek a következő válasz­tási ciklusra (tanévre).

A Választási Bizottság tagjainak megválasztását a tervek szerint a TTK HÖK Küldött­gyűlése március 12-ei ülésén veszi napirendre,az ülés szokás szerint este 6 órakor kezdődik,helyszíne: É 0.87 (Marx terem).

A tagok megválasztása után a Bizottság egy alakuló ülésen áll fel, ahol elkezdik munkájukat: először elnököt választanak maguk közül, aki koordinálni fogja a Bizottság mun­káját. Ez általában egy tapasztaltabb ember szokott lenni, aki már a korábbi években is volt a Választási Bizottság tagja, de legalábbis közelebbről isme­ri a választási rendszert és az ezzel kapcsolatos általános teendőket. Ezek után írja ki a Bizottság a képviselővá­lasztást, mely jelöltállítási és szavazá­si időszakból áll. A kiírást meg kell jelentetni az Önkormányzat lapjában, a Tétékás Nyúzban, illetve a ttkhok.elte. hu honlapon. A jelöltállítási időszak (min.10 oktatási nap) után a beérke­zett jelentkezési űrlapokat a Bizottság összesíti, és ezek alapján elkészíti a sza­vazólapokat, melyeken szerepelnek a jelöltek, fényképükkel és szakjukkal illetve bemutatkozásukkal. A szavazá­si időszaknak min. 7 max. 14 oktatási napon át kell tartania. A választás érvé­nyes, ha azon a Kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak leg­alább 25 százaléka igazoltan részt vett.

A Bizottság tagjai bonyolítják le a választás operatív részét is, ők adják az urnáknál a szavazólapot, és ők figyelik, hogy ne történjen visszaélés. Miután véget ért a szavazási időszak, a Bizottság összeszámolja és összesíti a leadott szavazatokat, majd kihirdeti az eredményt. Ha nem szeretnél képvi­selőnek indulni az idei választásokon, viszont motivációt érzel a fenti össze­foglalás után magadban, jelentkezz a Választási Bizottságba TTK HÖK Ellenőrző Bizottságánál az eb(kukac)ttkhok. elte.hu címen április  15-ig !(az időpont még bizonytalan) Kérdéseitekkel kérlek, for­duljatok hozzám, a fenti e-mail címen, vagy fogadóóránkban személyesen is megkereshettek (Péntekenként 10-12 Déli hallgatói iroda: D.00.732)

 

Sik Zsuzsanna Brigitta

ELTE TTK HÖK
Ellenőrző Bizottság elnöke

Tervezett napirend:

1. Beszámolók
2. Személyi kérdések
3. Választási bizottság
4. Szabályzatok
5. Egyebek

Az ELTE TTK HÖK pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya szerint a matematika szakterület szakjaira, illetve matematika tanár szakokra 2013-ban felvételt nyert hallgatók számára szervezett gólyatábor szervezésének HÖK részéről történő koordinálására.

A pályázat célja, hogy a Karon indított alap- és mesterszakok gólyatáborainak operatív szervezésével a nyertes pályázó(ka)t a HÖK megbízza.
Pályázhatnak a HÖK tagjai vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.
Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyeket a pályázat kiírásától számított két éven belül alapítottak meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a társadalmi szervezet adatait (név, székhely, cím, elérhetőség, nyilvántartási szám, adószám, összes bankszámlaszám, az operatív főszervező(k) adatai) vagy a pályázó személy(ek) adatait (név, cím, anyja neve, születési hely, idő, elérhetőség);
  • a pályázó által tervezett szolgáltatásokat, programokat, azok ütemezésével;
  • a rendezvény (Gólyatábor) költségtervét, megjelölve a támogatás felhasználásának módját. A pályázó előre vállalja:
  • a rendezvényről készült információs anyagok (meghívó, plakátok, szórólapok, kiadványok) készítését és közzétételét az interneten, valamint amennyiben a kar engedélyezi, úgy szóróanyagok elkészítését, és időben ;
  • a regisztráció lebonyolítását;
  • a szállás és a helyszín biztonságát, tisztaságát és berendezését;
  • az események dokumentálását, későbbi közzétételét;
  • a HÖK mentorrendszerével történő együttműködést a HÖK 2012. évi mentorkoncepciója szerint.

A pályázat benyújtásának határideje papírosan:

2013. február. 22., 16:30; elektronikusan: április 6., 23:59.

Február 4-én megkezdődik a jelentkezés a TTK HÖK mentorrendszerébe!

Ha szeretnél a leendő gólyáknak segíteni és egy remek közösségbe tartozni, add be jelentkezésedet a http://mentor.elte.hu/jelentkezes oldalon.

A mentorrendszerről minden információt megtudhatsz, a "Milyen a jó mentor?" című előadáson, a jelentkezés ideje alatt (febr 4-20) minden kedden és csütörtökön 18:00-kor (febr.5, 7, 14, 19). Február 5-én és 7-én a Jedlik teremben É 0.89

A két további időpont helyszínéről később értesülhetsz.

Ha most bármi kérdésed van, írj a mentorkord@ttkhok.elte.hu-ra!

Tervezett napirend:

1. Bejelentések
2. Beszámolók
3. Alapszabály
4. Ügyrendek
5. Határozatok az új Alapszabály kapcsán
6. Személyi kérdések
7. Egyebek

Tervezett napirend:

1. Bejelentések
2. Személyi kérdések
a)szervező elnökhelyettes visszahívása
b)egyéb személyi kérdések
3. Egyebek


Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk mindenkinek!


 

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.