felhívás

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar kíváló oktatójának emlékére komplex problémamegoldó verseny kerül megrendezésre vegyészeknek és vegyészmérnököknek.
A versenyen 3 fős csapatok mérik össze tudásukat. 
A csapatoknak egy komplex feladatsort kell megoldani, amelyben a vegyipar számos területe előkerül: a gyógyszeripar, a műanyagipar, a környezetvédelem, a biztonságtechnika, a biotechnológia és a szennyvízkezelés is. (Korábbi feladatsor letölthető a honlapról.) Segédeszköz nem használható csak számológép. 
A döntőbe jutott csapatok pedig néhány komplex feladatból egyet választanak és csapatban dolgozzák ki, egy előadást készítenek, majd prezentálják, ezt követően a zsűri az előadást díjazza. Az előadásra körülbelül 10 perc áll rendelkezésre, amit 5 perc vita követ. Számítógép, könyvek, jegyzetek és internet használható, de külső telefonos és egyéb külső segítség nem.
 
 
Pár fontos információ
 
 1. Jelentkezni az ezen linken tudtok.
 2. Jelentkezés kezdete: 2016. november 21.
 3. Jelentkezési határidő: 2017. január 17.
 4. Verseny időpontja: 2017. február 3-4.
 5. A verseny helyszíne: BME CH épülete
 6. Böngésszétek a verseny honlapját, illetve a verseny facebook eseményét.
 7. Kérdés esetén keressetek bátran az alábbi email címen:gaev@vegyeszhk.hu
 8. Díjak:
 • I. helyezett: 100.000 Forint
 • II. helyezett: 50.000 Forint
 • III. helyezett: 25.000 Forint

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2016/2017. tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre

A pályázat keretében 2016. augusztus 29-szeptember 29-ig:

RÉSZKÉPZÉSRE
(tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban) és

SZAKMAI GYAKORLATRA
(külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban) lehet pályázni.

További információ: Pályázati felhívás

Pályázati kiírás

Gólyatábor programfelelős tisztségre

 

    Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban HÖK) pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya szerint az ELTE TTK szakjaira, illetve természettudományi tanári szakokra 2016-ban felvételt nyert hallgatók számára szervezett gólyatábor szervezésének HÖK részéről történő koordinálására. A pályázat célja, hogy a Karon indított alap- és mesterszakok gólyatáborainak szervezése során felmerülő, HÖK hatáskörbe tartozó feladatok ellátásának koordinálásával (különös tekintettel a koncepcióalkotásra és a programterv kialakítására) a nyertes pályázó(ka)t a HÖK megbízza.

Pályázhatnak a HÖK tagjai* vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.

Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyeket a pályázat kiírásától számított két éven belül alapítottak meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait (név, székhely, cím, elérhetőség, nyilvántartási szám, adószám, összes bankszámlaszám, a programfelelős szervező(k) adatai) vagy a pályázó személy(ek) adatait (név, cím, anyja neve, születési hely, idő, elérhetőség);

 • az alap- és mesterszakos hallgatók integrációját szolgáló rendezény koncepcióját, különös tekintettel a pályázó által tervezett szolgáltatásokra, programokra és azok ütemezésére;

 • a rendezvény (gólyatábor) előzetes költségtervét, megjelölve az igényelt támogatás összegét és felhasználásának módját.

A pályázó:

 • felelős a rendezvény programjaiért;

 • felelős a megítélt támogatás felhasználásáért;

 • vállalja, hogy betartja az ELTE gólyatáborok és orientációs napok szervezéséről szóló mindenkor hatályos szabályzatainak rendelkezéseit;

 • vállalja, hogy a Természettudomány Kar vezetésével együttműködik, dékáni kérésre mind a részletes programról (egyes programok konkrét feladatairól is), mind a költségvetésről beszámol;

 • vállalja, hogy biztosítja a HÖK érintett szakterületi koordinátorá(i)val (vagy szakterületi bizottsági elnökével) a folyamatos információcserét, az érintett szakterületi bizottság(ok) véleményét figyelembe veszi;

 • vállalja, hogy a HÖK elnökének utasítására a információkat szolgáltat a szervezés menetéről;

 • vállalja, hogy az események és a szervezés menetét dokumentálja, később közzéteszi;

 • vállalja, hogy együttműködik a HÖK mentorrendszerével, a HÖK 2016. évi mentorkoncepciója szerint;

 • vállalja, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatát  betartja;

 • vállalja, hogy a rendezvényről október 17-ig beszámol. Amennyiben a beszámolás nem történik meg, vagy a HÖK Választmánya nem fogadja el a beszámolót, úgy az elkövetkezendőkben a pályázó gólyatábor programfelelős csak a Választmány legalább 4/5-ének támogatásával lehet.

 

A rendezvény előzetes költségkalkulációja szerint nem törekedhet nyereség felhalmozására. A pályázó személy vagy szervezet nem használhatja a  befolyt részvételi díjakat és a HÖK támogatását eszközfelhalmozásra. A pályázatok bírálásakor előnyt élvez az a szervezet, amelyik önrésszel járul hozzá a szervezéshez. A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani a ttkhok.elte.hu/gtpalyazat címen. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 7., 23:59.

A pályázat elbírálásáról és a támogatás mértékéről a HÖK Választmánya dönt, amely döntést követően a HÖK a nyertes pályázót 8 napon belül értesíti.

Budapest, 2016. április 18.


* Az ELTE TTK HÖK Alapszabálya szerint: “Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytatnak tanulmányokat.

Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottsága képviselőválasztást ír ki, az ELTE HÖK rendelkezése alapján a 2016-2017-es választási ciklusra vonatkozóan, melynek során az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kerülnek megválasztásra.

Képviselőnek indulhat az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat minden tagja. Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat. 

Jelöltállítási időszak: 2016.03.16. 00:00 – 2016.03.22 23:59 és 2016.03.30.00:00 – 2016.04.01. 23:59
Nyilatkozat leadási határideje: 2016.03.16 8:00 - 2016.04.04. 16:00
Jelöltállítás eredményének kihirdetése: 2016.04.04. 20:00
Szavazási időszak: 2016.04.08. 00:00 - 2016.04.22. 23:59
Eredményhirdetés: 2016.04.26.

 A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra.

A képviselőjelölteknek jelentkezésüket elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján (http://ttkhok.elte.hu/elte-ttk-hok-kepviselojelentkezes). A jelentkezés elfogadásának feltétele, egy írásbeli nyilatkozat  leadása az ELTE TTK HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75).

A képviselőválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok(kukac)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2016. 03. 07.

Választási Bizottság
ELTE TTK HÖK

Pályázati kiírás elnöki tisztségre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Választási Bizottsága pályázatot ír ki az Önkormányzat elnöki tisztségének jelöltállítására.

Pályázat célja:

Az Önkormányzat elnöki tisztségének betöltése.

Pályázók köre:

Az Önkormányzat Alapszabályának 2. §-ban meghatározott hallgatók.

Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) bekezdése alapján meghatározott hallgatók közül az, akinek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat.” - ELTE TTK HÖK Alapszabály 2. §

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

 • nevét;
 • Neptun kódját;
 • e-mail címét;
 • képzési formáját;
 • szakját és szakirányát;
 • tanulmányainak kezdetét;
 • papíros nyilatkozat a jelölés vállalásáról;
 • terveit az Önkormányzat érdekképviseleti fejlődésére vonatkozóan, minimum 5000 karakterben.

A pályázat leadásának módja:

A pályázatot elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján (http://ttkhok.elte.hu/palyazat-elnoki-poziciora). Amennyiben a honlap nem üzemel, a pályázatot el kell juttatni a Választási Bizottság elnökének (vbelnok()ttkhok.elte.hu).
A pályázat elfogadásának feltétele a – képviselőjelölteknek is kitöltendő - nyilatkozat illetve a szavazásra jogosult hallgatók 2%-ának ajánlását igazoló írásos dokumentum leadása az ELTE TTK HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75).

A pályázat leadásának ideje: 2016.03.16. 00:00  – 2016.04.1. 23:59
Nyilatkozat leadási ideje: 2016.03.16 8:00 - 2016.04.04. 16:00
Szavazási időszak: 2016.04.08.  00:00 – 2016.04.22. 23:59

A beérkezett pályázatok érvényességét a Választási Bizottság határozza meg. Az elfogadott pályázatokat 2016. április 4-én hozza nyilvánosságra és eljuttatja azokat az Önkormányzat tagjaihoz.

A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra.

Az elnökválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok(kukac)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2016 március 7.

Választási Bizottság
ELTE TTK HÖK

A 2015/2016-os tanév rendje

I. (őszi) félév
   
Regisztrációs időszak 2015. szeptember 2–4. (szerda–péntek)
Tanévnyitó 2015. szeptember 4. (péntek)
Szorgalmi időszak
Első nap 2015. szeptember 7. (hétfő)
Őszi szünet 2015. október 26-tól (hétfő)
2015. október 30-ig (péntek)
Utolsó tanítási nap 2015. december 11. (péntek)
Vizsgaidőszak
Első nap 2015. december 14. (hétfő)
Utolsó nap 2016. január 29. (péntek)
II. (tavaszi) félév
   
Regisztrációs időszak 2016. február 1–5. (hétfő–péntek)
Szorgalmi időszak
Első nap 2016. február 8. (hétfő)
Tavaszi szünet 2016. március 23-tól (szerda)
2016. március 29-ig (kedd)
Utolsó tanítási nap 2016. május 13. (péntek)
Pázmány-nap 2016. május 6. (péntek)
Vizsgaidőszak
Első nap 2016. május 17. (kedd)
Utolsó nap 2016. július 1. (péntek)

forrás:elte.hu

 • Tárgyfelvétel
  • Előzetes: 2015-12-13 17:00–2016-01-29 16:00
  • Rangsorolásos: 2016-01-29 20:00–2016-02-04 16:00
  • Verseny: 2016-02-05 8:00–2016-02-12 16:00

 

 • Regisztráció: 2015-12-13 17:00–2016-02-07

Kedves Mindenki!

Az idei Erasmus pótpályázatot csak szakmai gyakorlatos ösztöndíjra hirdetik meg, mert részképzésre már beteltek a helyek!


Egyéb információ erről és a szociális kiegészítő támogatásról az ELTE Erasmus honlapon található:


http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob

A 2015/2016-os tanév őszi félévére vonatkozó határidőket itt tudjátok elérni:

Jelentkezési felhívás mentori posztra a 2015/2016-os tanévre

HÖOK Mentorprogram – Felsőoktatási Mentorhálózat

Jelentkezési határidő: 2015. május 08. ( péntek),
a jelentkezési lap feladásának határideje: 2015. május 08. ( péntek)!

A jelentkezési lap innen érhető el: http://hook.hu/mentor/felveteli/

Kedves Hallgatók, leendő mentorok!

A HÖOK Mentorprogram országosan felvételt hirdet kortárssegítői, mentori feladatok ellátására a 2015/2016-ös tanévre. A HÖOK Mentorprogram egy olyan, az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) által támogatott esélyegyenlőségi program, mely az elsőéves hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókat segíti a felsőoktatásban.

Felvételi kritériumok:

Szóbeli meghallgatás. A felvételire egy rövid kiadványból készülhettek fel, amelyet honlapunkon a felvételi kiírásban értek el: http://hook.hu/mentor/felveteli/

Mentornak jelentkezhet minden olyan, nappali tagozatos hallgató, aki nem első tanévét kezdi a felsőoktatásban (Bsc vagy Msc vagy osztatlan képzésből vagy felsőfokú szakképzésből) a 2015/2016-os tanévben.

A jelentkezők vállalják, hogy amennyiben a mentorfelvételin maximum pontszámot érek el, akkor 2015. július 12. és 15. között részt vesznek a Mentorprogram által Balatonlellére szervezett Mentorképzésen; ahol a szállást, étkezést és képzést a Program biztosítja számukra, de az utazás költségei a jelentkező mentorokat terheli.

A mentornak jelentkező hallgatók a júliusi Mentorképzésen való részvételről - a mentor felvételi lezárta után- június végén/július elején elején kapnak értesítőt emailben- a jelentkezésükkor megadott emailcímre. A Mentorképzésen való részvétel automatikusan nem jelent bekerülést a HÖOK Mentorprogramba, mint mentor. A felvételi végleges eredményéről augusztus elején értesülnek a jelentkezők.

Az augusztusban felvételt nyert mentorok vállalják, hogy augusztus folyamán a kötelező esetmegbeszélőkön részt vesznek. Az esetmegbeszélők az ország több pontján, minden felsőoktatási régióban megrendezésre kerülnek,  az időpontok és városok közül minden mentor maga választja a számára legmegfelelőbbet.

Az esetmegbeszélők pontos időpontját sajnos, csak azután tudjuk meghatározni, hogy az Oktatási Hivatal átküldte számunkra azon elsőéves hallgatók adatait, akik részt kívánnak venni a Programban- ezután kell a mentoroknak időt is hagynunk, hogy megtörténjen a kapcsolatfelvétel.

A tavalyi évben is irányadó volt számunkra, hogy az esetmegbeszélők augusztus 20-a előtt legyenek, ugyanis 20-a után szinten mindenhol gólyatáborok vannak, és sok mentor ott is vállal feladatot.

A mentorok tevékenységükért díjazásban részesülnek, amennyiben vállalt feladataikat teljesítik.

A mentor feladata:

A mentor azonos intézményben és szakterületen tanuló felsőbb éves, aki segíti a rábízott hallgatók intézményi beilleszkedését: tanácsokat ad tanulmányi és oktatási ügyekben, informál az aktuális pályázatokról, hallgatói juttatásokról, és ösztöndíjakról. A mentorok legfontosabb feladata, hogy felkészítsék a mentorált hallgatókat segítség nélküli egyetemi életre.
Egy mentor több hallgatót is segíthet.

A felvételt nyert hallgatók 10 hónapra- egy tanévre- vállalják mentori tevékenységüket.

A mentorok vállalják, hogy megbízásuk idején folyamatosan kapcsolatot tartanak a mentoráltjukkal/ mentoráltjaikkal, régió és/vagy intézményi koordinátorukkal; és a munkájukhoz tartozó adminisztrációs feladatokat maradéktalanul teljesítik, munkájukról írásbeli beszámolót készítenek.

További információk: http://hook.hu/hu/web/mentor

A jelentkezés módja:

Mentorjelentkezési lap kitöltése online (elérhető: http://hook.hu/mentor/felveteli/ oldalon), melynek kitöltése után nyomjátok meg az "elküld" gombot, ezt követően megjelenik egy oldal, amelynek alján található linkre kattintva kaptok egy pdf dokumentumot. Ezt nyomtassátok ki, írjátok alá, és legkésőbb 2014. május 08-án adjátok postára a HÖOK iroda címére (1055 Budapest, Honvéd utca 38.). A  postára adási határidő: 2015. május 08. ( péntek)

Fontos, hogy a jelentkezésnél az intézményeteknek megfelelő régiót jelöljétek be! A HÖOK Mentorprogram régiói városok szerint:

 • Budapesti régió ( Budapest, Gödöllő)
 • Debreceni régió (Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Hajdúböszörmény)
 • É-Magyarországi régió (Miskolc, Eger, Gyöngyös, Sárospatak)
 • ÉNY- Magyarországi régió ( Sopron, Szombathely, Mosonmagyaróvár, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Dunaújváros, Keszthely)
 • Pécsi régió (Pécs, Kaposvár, PTE Zalaegerszeg, PTE Szombathely)
 • Szegedi régió (Szeged, Békéscsaba, Kecskemét, Szarvas, Gyula, Baja)


Csak annak a jelentkezőnek a regisztrációja sikeres, aki a pdf formátumú jelentkezési lapot visszaküldi a megadott postai címre!

Jelentkezési határidő: 2015.május 08. (péntek)

A szóbeli meghallgatások régiónként lesznek, 2015. május 18. -2013. június 15 között. A felvételi pontos időpontjairól és helyszíneiről a HÖOK Mentorprogram honlapján tájékozódhattok 2015.május 08. után.

A felvételi végleges döntésről augusztusban kaptok értesítést e-mailben.( 2015.június 15. után a felvételi sikertelenségéről vagy a Mentor Táborba való meghívásról küldünk emailt.)

Amennyiben bármilyen kérdésetek van, az alábbi elérhetőségen jelezzétek ( a programvezető privát Facebook oldalára küldött üzenetre nem áll módunkban válaszolni!)

Csuhaj Andrea programvezető

csuhaj.andrea@hook.hu

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.