ösztöndíj

A Coimbra Csoport egyetemi hálózat ismét közzétette az Arenberg-díjra szóló pályázati felhívását volt Erasmus-hallgatók számára.

A díj összege: EUR 5000.

Pályázhat:
 - bármely mesterszakon frissen végzett ELTE-s hallgató (azaz aki a benyújtási határidőt megelőző egy évben szerezte diplomáját 2011.11.30-2012.11.30. között),
 - és korábban cserehallgató volt Erasmus ösztöndíjjal egy másik, a Coimbra Csoporthoz tartozó egyetemen. (A Coimbra Csoport tagjai: http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=members).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 - Jelentkezési lapot (“Template to accompany applications”, amely letölthető a http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=arenberg-prize oldalról.)
 - egy négy oldal terjedelmű, angol nyelvű írást, melyben a hallgató bemutatja a szakdolgozatát, valamint azt, hogy az Erasmus csereprogram mennyiben járult hozzá szakdolgozata megírásához/tanulmányai elvégzéséhez

Határidők:
 - A pályázat beérkezésének határideje az ELTE RH NKMO-ra: 2012.11.30. (Egyetemenként max. 3 jelölt anyagát továbbíthatjuk 2013.01.30-ig a Coimbra Csoport központjába.)
 - A pályázat benyújtásának módja: személyesen az ELTE RH NKMO-ra (1056 Budapest, Szerb u. 21-23.), vagy elektronikus úton az nkmo@rekthiv.elte.hu címre. A tárgyban szerepeljen: NÉV_Arenberg-díj.

Részletes információ a http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=arenberg-prize oldalon található.

A tavalyi évekhez hasonlóan az ELTE Egyetemi Kollégium és az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat az előző, 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a Kollégiumi Hallgatói Ösztöndíjra.


A Kollégiumi Hallgatói Ösztöndíjat bármely kollégista, szakkollégista illetve szakkollégium külsős tagja megpályázhatja, aki az alábbi három feltételnek megfelel:


- Kollégiumi jogviszonnyal rendelkezik,
- A 2012-es tavaszi félév folyamán valamely kollégiumi közéleti tevékenységben részt vett,
- Juttatásképes hallgató.


A pályázatokat az erre rendszeresített űrlapokon kell benyújtani elektronikusan az alábbi oldalon:

http://tinyurl.com/eltekho

A pályázat leadási határideje 2012. november 18. vasárnap 18 óra.

A Nemzeti Kiválóság Program alábbi három kiírásának a beadási határidejét a
pályázatkezelő 2012. november 20-ig meghosszabbította.

Mivel még nincs elég pályázó, szeretnélek megkérni benneteket, hogy minél
több helyen népszerűsítsétek ezt a kiemelkedő lehetőséget.
(100.000 Ft/hó ösztöndíjról beszélünk)

** **

Országos program:  Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj – Új beadási határidő:
2012. november 20. 17:00
Konvergencia program: Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj - Új beadási
határidő: 2012. november 20. 17:00
Konvergencia program: Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj - Új
beadási határidő: 2012. november 20. 17:00****

 ****

(Az országos programban meghirdetett Apáczai Csere János Hallgatói
Ösztöndíjra a jelentkezés 2012. november 5-én lezárult. )

 ****

A kiírással kapcsolatos közlemény a mellékletben található.
A pályázati dokumentáció az alábbi helyen tekinthető meg:

Kutatói ösztöndíj felhívások jelentek meg hallgatók és doktoranduszok
számára<http://kih.gov.hu/nyitolap/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/content/kutatoi-osztondij-felhivasok-jelentek-meg-hallgatok-es-doktoranduszok-szamara;jsessionid=f0459a810148c2a08608a31daf92?redirect=http%3A%2F%2Fkih.gov.hu%2Fnyitolap%3Bjsessionid%3Df0459a810148c>
****

2012 októberétõl kerülnek meghirdetésre az elsõ ösztöndíjak a Campus Hungary Program keretében, amelyekkel külföldön végezhetnek szakmai gyakorlatot, féléves részképzést, nyári/téli egyetemet, valamint csoportos tanulmányutat a magyar felsõoktatási intézmények már két szemesztert végzett hallgatói.

Mi a program célja?

A program célja, hogy minél több magyarországi felsõoktatási hallgató tanulhasson külföldön, csiszolja nyelvtudását és hazaérkezését követõen kamatoztassa a külföldön szerzett ismereteket. A Campus Hungary kiemelt célja továbbá az is, hogy növelje a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi hallgatók létszámát, elmélyítse, illetve kiterjessze a magyar és a külföldi felsõoktatási intézmények közötti kapcsolatot. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány együttmûködésében valósul meg.

Miért érdemes kitölteni a kérdõívet?

A kérdõív kitöltésével segíted munkánkat, és válaszaid alapján lehetõvé válik, hogy olyan mobilitási ösztöndíj rendszer kerüljön kialakításra (például: kint tölthetõ idõ, ösztöndíj összege, egyéb szolgáltatások, kommunikáció), melyek igényeidnek és tanulmányaidnak a legmegfelelõbb. Ezen felül a kérdõív kitöltését követõen lehetõséged van email-címeddel regisztrálni, mely alapján elsõ kézbõl értesülhetsz a projekt keretében meghirdetésre kerülõ ösztöndíjakról, programokról. A kérdõív kitöltése nagyjából 15-20 percet vesz igénybe. A válaszokat név és azonosítók nélkül, összesítve elemezzük, az elemzés során a kitöltõk anonimitását biztosítjuk.

Kérjük, a kérdõívet a napokban, vagy a lehetõ leghamarabbi idõpontban töltsd ki!

http://www.soreco.hu/CampusHungary/index.php

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának kiírása.
Módosult a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának ütemterve.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás időpontja a települési önkormányzatok számára 2012. október 15-ről 2012. október 26-ra módosul.

A pályázatok benyújtási határideje: 2012. november 23.

Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica

A Természettudományi Kar Kari Tanácsa a Tanulmányi és Oktatási Bizottság javaslatára idén a következő hallgatóinkat tüntette ki a Kar Kiváló Hallgatója elismeréssel:

Balázs Attila (geofizikus mesterszak)
Berta Márton (környezettudomány mesterszak)
Biri Beáta (biológus mesterszak)
Biró Tamás (földrajz alapszak)
Boros Eszter (biológus mesterszak)
Bulyáki Éva (biológus mesterszak)
Dobosy Péter János (környezettudomány mesterszak)
Dukán András Ferenc (tanári mesterszak (matematika-történelem))
Erhardt Ildikó (geológus mesterszak)
Farkas Alexandra (geográfus mesterszak)
Farkas Máté Bence (geográfus mesterszak)
Fekete Imre (alkalmazott matematikus mesterszak)
Gilyén András Pál (matematikus mesterszak)
Keszthelyi Dániel (geofizikus mesterszak)
Kisfaludi-Bak Sándor (matematikus mesterszak)
Kiss Viktor (matematikus mesterszak)
Kis-Tóth Ágnes (fizika alapszak)
Kovács Bence (környezettudomány mesterszak)
Kőfaragó Mónika (fizikus mesterszak)
Laza Borbála (meteorológus mesterszak)
Lehoczky Annamária (meteorológus mesterszak)
Ludmerszki Edit (biológus mesterszak)
Magyar Norbert (környezettudomány mesterszak)
Mécs Anna (tanári mesterszak (matematika-magyar))
Nemes Gergő (matematikus mesterszak)
Németh Andrea (biofizikus mesterszak)
Novák Márton András (környezettudomány mesterszak)
Oláh László (fizikus mesterszak)
Ötvös Viktória (geológus mesterszak)
Pethő Lilla (vegyész mesterszak)
Sábitz Judit (meteorológus mesterszak)
Sarka János (vegyész mesterszak)
Simon Janka (biológus mesterszak)
Somogyvári Márk Rudolf (geofizikus mesterszak)
Szabó Barbara Andrea (biológus mesterszak)
Szalkai Balázs (matematikus mesterszak)
Szász Eszter (biológus mesterszak)
Sziráki Dorottya Ilona (matematikus mesterszak)
Szodorai Edit (biológus mesterszak)
Szulágyi Judit (csillagász mesterszak)
Tóth Ádám Zoltán (geofizikus mesterszak)
Tüzes Dániel Gábor (fizikus mesterszak)
Varga Erna (geográfus mesterszak)
Vörös Tamás (kémia alapszak)

Kiváló hallgatóinknak ezúton is gratulálunk!

Az ELTE TTK Ösztöndíjbizottsága a 2012. május 21. és 2012. november 20. között megtartott (befejeződött), képzés során kötelezően elvégzendő szakmai gyakorlatok/terepgyakorlatok támogatására pályázatot ír ki.
Az ösztöndíjjal csak aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező TTK-s hallgatók támogathatók.
A pályázat csoportos, egy gyakorlatra egy pályázat elegendő. Csak olyan szakmai gyakorlattal lehet pályázni, amely még nem kapott szakmai gyakorlati ösztöndíj támogatást.
A pályázatot az illetékes tanszéknek kell kitölteni, a hallgatók nevének és hallgatói azonosítójának felsorolásával, valamint a tanszékvezető, tantárgyfelelős vagy gyakorlatvezető aláírásával és intézeti pecséttel kell hitelesíteni. A pályázatnak tartalmaznia kell a gyakorlat helyszínét és az időtartamát napokban.
Hallgatói azonosítót nem tartalmazó pályázatokat nem lehet leadni!

A pályázat leadási határideje és helye: 2012. november 23., péntek 14:00.,
Északi Hallgatói Iroda (É 0.75)
Kérjük a pályázati űrlapon feltüntetni az EHA illetve a Neptun kódot is.

A gyakorlaton részt vett hallgatók listáját Excel (.xls) formátumban is el kell küldeni a terep@ttkhok.elte.hu e-mail címre. A formázatlan file-nak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat (papíros űrlapon feltüntetett) nevét és időtartamát, a hallgatók 7 jegyű EHA-kódját, valamint azt, hogy az egyes hallgatók hány napot töltöttek a gyakorlaton.

A nem megfelelő formátumú pályázatokat a KÖB hiányossá nyilváníthatja.

Budapesten belüli illetve 1 napos gyakorlatokat nem támogatunk!

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a valótlan adatközlés kari fegyelmi eljárást vonhat maga után!

A pályázati űrlapot alább tölthetitek le.

Zomborácz Kitti
ELTE TTK HÖK szociális elnökhelyettes

Az ELTE Rektora és az EHÖK elnöke pályázatot hirdet a 2012/2013. tanévre edzői és/vagy csapatszervezői tevékenység ösztönzésére, a hallgatók sportolásának szervezettebbé tételére. A pályázati kiírás elérhető innen.

A Roma Oktatási Alap (angol rövidítés szerint: REF) Ösztöndíjprogramok a soron következő, tizenharmadik tanévre is meghirdeti a Roma Memorial - Felsőoktatási Ösztöndíjprogramját (angol rövidítés szerint: RMUSP) roma főiskolai/egyetemi hallgatók részére, akik alap, mester illetve doktori szintű képzésben vesznek részt a 2012-2013-as tanévben. A felhívásra olyan fiatalok is jelentkezhetnek, akik a pályázat benyújtásának idején még nem nyertek felvételt, de a 2012-2013-as tanévben tervezik tanulmányaik megkezdését Magyarország valamelyik államilag akkreditált főiskoláján/egyetemén.

A REF Ösztöndíjprogramjai, a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata és az Emlékezés, Felelősség és Jövő Alapítvány támogatásával, 16 kelet-közép- és dél-európai ország roma származású felsőoktatásban tanuló diákjainak nyújtanak ösztöndíj lehetőségeket, melyekről további információ a REF honlapján ’Scholarships’ menüpont alatt található.

Valamennyi REF ösztöndíjprogramra a jelentkezés folyamata elektronikusan történik. Az elektronikus jelentkezési folyamattal kapcsolatos tudnivalók, az online jelentkezési lapok és a program útmutatók, valamint az általános kiválasztási és pályázati kritériumokról szóló útmutató is elérhető a REF honlapján.

Az RMUSP pályázatok elküldésének határideje: 2012. április 30
Az RMUSP programmal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

Koszegi Viktória (RMUSP magyarországi koordinátor)
Cím: Budapest 1066, Teréz körút 46. IV.em.
E-mail: vkoszegi@romaeducationfund.org; scholarships@romaeducationfund.org
Tel: 061 327 0613; 061 235 8030

A program mobilitási ösztöndíjakat kínál európai és brazil hallgatóknak, doktoranduszoknak, poszt-doktoroknak és kutatóknak. A mobilitás mindkét irányba, tehát Brazíliába és Európába is lehetséges, elsősorban a következő tudományterületeken: természettudományok, műszaki és mérnöki tudományok, matematika. Bővebb infó itt.

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.