ösztöndíj

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettese ezúton írja ki az ELTE és a japán Waseda Egyetem kétoldalú megállapodása alapján az ELTE RH  NKMO által koordinált hallgatói ösztöndíjat, melynek keretében a japán partneregyetem a  2013/2014-es teljes tanévre 1 alapképzésben tanuló hallgatót tud fogadni a nyelvi programjára (Intensive Japanese Language Program).

Olyan 18 és 30 év közötti hallgatók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a japán nyelv és kultúra iránt, és szeretnék japán nyelvtudásukat tökéletesíteni. A japán nyelv valamilyen szintű ismerete alapfeltétel. A hallgató fogadása egy többfordulós pályázati rendszerben dől el. A hallgatót kizárólag az Eötvös Loránd Tudományegyetem jelölheti.

A Waseda Egyetem és a japán állam ösztöndíjat is kínál a nyertes hallgatónak a tandíjmentes fogadáson kívül (Monbukagakusho, más néven MEXT kormányösztöndíj), melyről bővebb információt az alábbi oldal tartalmaz:

http://www.waseda.jp/cie/exchange/download/cmn/scholarship/2013/mext_japanese_guide_e.pdf

A pályázat első fordulójához az alábbi pályázati csomagot kell benyújtani egy példányban:

  • Tanulmányi terv az alábbi információkkal ellátva: név, szak, végzettség (magyar ÉS japán nyelven is);
  • Az elvégzett tanegységek listáját és a Tanulmányi Osztály által kiállított tanulmányi eredményről szóló igazolást; Oktatói ajánlást (angol vagy magyar nyelven);
  • Igazolás japán nyelvismeretről;
  • Esszé: Mit tennék cserehallgatóként Japánban? Hogyan segítené elő a szakmai/tudományos előmenetelemet a Japánban töltött félév? (maximum 2 oldal, magyar nyelven)

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a pályázaton kiválasztott 1 ELTE hallgatónak a pályázat elnyeréséről szóló határozat kézhezkapása után a partneregyetemi jelöléshez szükséges az alábbi három dokumentumot kitöltenie:

Pályázati adatlap a Waseda Egyetemre:
http://www.waseda.jp/cie/exchange/download/ijlp/ijlp_all_document.pdf

Pályázati adatlapok a MEXT ösztöndíjra:
http://www.waseda.jp/cie/exchange/download/cmn/scholarship/2013/2013_Applicant_Information_Sheet.pdf
http://www.waseda.jp/cie/exchange/download/cmn/scholarship/2013/mext_japanese_form.pdf

A pályázati anyag összeállítása előtt feltétlen tanulmányozzák a Waseda Egyetem honlapját:
http://www.waseda.jp/cie/exchange/ijlp/03_download.html

Fontos, hogy a japán ösztöndíj és a Waseda Egyetemen történő cserehallgatói státusz elnyerése két külön pályázati elbírálás során zajlik, ezért kell külön pályázatokat benyújtani.

Kérjük, pályázatukat minden esetben gondosan állítsák össze. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hiánypótlásra sem az ELTE-n, sem a Waseda Egyetemen nincs lehetőség.

A pályázat időtartama:

A hallgató csak a 2013/2014 teljes tanévre (2013. szeptember – 2014. július) pályázhat.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 21. (14:00-ig)

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be Rakács Anett részére az alábbi címre:
rakacs.anett@rekthiv.elte.hu

További információ:
http://www.waseda.jp/cie/exchange/ijlp/03_download.html

Pályázat célja:

A CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique Et Aux Énergies Alternatives, Francia Energetikai Ügynökség) pályázatot hirdet doktori tanulmányokra teljes, illetve részfinanszírozott formában.

Pályázók köre:

A pályázati felhívásban megjelölt témakörökre a megjelölt szakterületeken dolgozók

Benyújtási határidő:

2013. március 22.

További információ:

http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/hirek-nagyvilagbol-tet/francia-doktori-poszt 

A Balassi Intézet számos ösztöndíj programot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói részére a Campus Hungary program keretein belül.

A Campus Hungary felsőoktatási mobilitási program egyik kiemelt célja a magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését elősegítő pályázati rendszer működtetése, amelynek segítségével minél több magyarországi felsőoktatási hallgató tanulhat ösztöndíjjal külföldön, csiszolhatja nyelvtudását és hazaérkezését követően kamatoztathatja a külföldön szerzett ismereteket.

A Campus Hungary kiemelt célja az is, hogy növelje a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességét és a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi hallgatók számát, valamint elmélyítse, illetve kiterjessze a magyar és a külföldi felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatot.

Az országos szinten koordinált Campus Hungary Program a Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány konzorciumában, az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében valósul meg.

Pályázni a következőkre lehet:

Ösztöndíjpályázat rövid tanulmányútra

Ösztöndíj szakmai gyakorlatra

Ösztöndíj féléves részképzés támogatására

Ösztöndíj csoportos tanulmányút támogatására

Beküldési határidő: 2013. március 10.


Campus Hungary Pályázati Felhívás
hallgatók számára
 
A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” és a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program” című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható HALLGATÓI MOBILITÁSRA.
 
Ki pályázhat?
Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki
• aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (Már abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók is pályázhatnak, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak.);
• legalább két lezárt félévvel rendelkezik (MA/MSc és PhD hallgatók esetén nem feltétel);
• a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;
• rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével;
• küldő intézménye támogatja pályázatát;
• vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási
kötelezettségeinek: Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás).
 
Hol lehet pályázni?
A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2013. február 10-től.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. március 10. éjfél
A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.
 
Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?
A kiválasztás szempontjai:
• Súlyozott féléves átlag
• Tudományos tevékenység
• Munkaterv
 
Előnyt élveznek:
• Akiknek pályázott tevékenysége beszámítható a jelenlegi tanulmányaiba,
kreditelismeréssel jár
• OTDK helyezettek
• Műszaki- és természettudományos területen tanulók
• Akiknek pályázott tevékenysége konkrét kutatási eredménnyel, publikációval jár
• Akik vállalják, hogy tevékenységükről színes élménybeszámolót készítenek, blogot írnak, vagy hazaérkezésük után előadást tartanak.
 
A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.
 
Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni?
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.
 
A Campus Hungary Program keretében a következő tevékenységekre lehet pályázni:
 
FÉLÉVES RÉSZKÉPZÉS
Célja: hogy a hallgató egy trimesztert vagy szemesztert valamely külföldi felsőoktatási intézményben töltsön tanulmányok folytatása céljából.
Időtartama: 12-26 hét
Előnyt élveznek azok, akiknek a kint elvégezni kívánt tanegységeket küldő intézménye beszámítja hazai tanulmányaiba.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 150.000 Ft – 220.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.
Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Munkaterv
• Fogadólevél
• Féléves részképzéshez kapcsolódó tanszéki jóváhagyás.
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• OTDK helyezés esetén igazolás
Féléves részképzés esetén érdemes a küldő intézmény már meglévő kapcsolatait kihasználni. Ezzel kapcsolatosan az intézmény Campus Hungary koordinátorához lehet fordulni segítségért. Lehetőség van egyénileg is fogadó intézményt keresni, ez esetben azonban nem garantált a tandíjmentesség és a hallgató felelőssége a feltételek egyeztetése.
Tandíjas részképzés esetén lehetőség van magasabb ösztöndíj összegre pályázni.
 
SZAKMAI GYAKORLAT
Célja: A külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak után a hallgató olyan tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodva térjen haza, mely a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít számára.
Időtartama: 4-21 hét
Előnyt élveznek azok, akiknek külföldi szakmai gyakorlatát küldő intézménye hazai kötelező szakmai gyakorlataként beszámítja.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően (illetve AIESEC szakmai gyakorlat esetén egyéni elbírálás alapján) a nyertes pályázó havi 150.000 Ft – 220.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.
Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Munkaterv
• Fogadólevél a szakmai gyakorlatról
• Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• OTDK helyezés esetén igazolás
 
 
RÖVID TANULMÁNYÚT
Célja: hogy a pályázók lehetőséget kapjanak a nemzetközi hallgatói tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétellel. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.
Időtartama: 3 nap - 6 hét
Előnyt élveznek azok, akik előadóként vesznek részt nemzetközi tudományos konferencián, akiknek tervezett tevékenysége kreditelismeréssel is jár, valamint szakdolgozat, illetve doktori disszertáció megírásához szükséges a tanulmányút.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 75.000 Ft – 250.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.
Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Munkaterv
• Fogadólevél a rövid tanulmányúthoz
• Rövid tanulmányúthoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• OTDK helyezés esetén igazolás
 
 
CSOPORTOS TANULMÁNYÚT
Célja: A hallgatók lehetőséget kapnak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve vezető oktató
jóváhagyása, támogatása is.
Időtartama: 1-4 hét.
Létszám: Egy csoport minimum 5 főből állhat.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek szakmai tartalma szorosan kapcsolódik a résztvevők hazai tanulmányaihoz, konkrét tanegységhez/tanegységekhez; az egyetem/tanszék szervezi; a program tartalmaz Magyarországot, a Campus Hungary Programot, illetve a küldő egyetemet népszerűsítő elemet is.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól, a csoport létszámától, a kint eltölteni kívánt időtartam és a beadott költségvetési terv figyelembevételével a nyertes csoport hallgatói ösztöndíjban részesülnek, melynek összegét a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság állapítja meg. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, ugyanakkor a küldő intézmény kiegészítheti a támogatást.
Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Fogadólevél a csoportos tanulmányútról
• Csoportos Tanulmányúthoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• Munkaterv
• OTDK helyezés esetén igazolás
Csoportos Tanulmányút esetén a pályázás csoportosan történik. A pályázók által választott
csoportvezető tölti fel a szükséges dokumentumokat és a csoporttagok adatait is. A
konvergencia régió intézményei esetében kísérő oktatónak is lehetősége van pályázni. Az
ehhez kapcsolódó pályázati felhívás elérhető a www.campushungary.hu oldalon.

Pályázat célja:

A Google Európa Ösztöndíj célja a tehetséges, számítástechnikai tanulmányokat folytató, fogyatékossággal élő hallgatók támogatása.

Pályázók köre:

A 2013-14-es tanévre európai, fogyatékossággal élő, BSc, MSc és PhD hallgatók jelentkezését várják a számítástechnika, az informatika vagy az ehhez szorosan kapcsolódó területekről.

Benyújtási határidő:

2013. február 1.

További információ:

http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/

Pályázat célja:

Az ösztöndíj célja, a fiatal, tehetséges doktorjelöltek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése.

Pályázók köre:

Jelen Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak.

Benyújtási határidő:

2013. január 22. 18:00

További információ: a kih.gov.hu honlapon

Pályázat célja:

Az ösztöndíj célja, a fiatal, tehetséges oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése.

Pályázók köre:

Jelen Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak.

Benyújtási határidő:

2013. január 22. 18:00

További információ: a kih.gov.hu oldalon

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Jó tanuló - Jó sportoló ösztöndíj 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata pályázatot ír ki „Az ELTE Jó tanuló – Jó sportoló” cím elnyerésére

A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek:
ELTE EHÖK, ELTE PPK ESI, ELTE-BEAC

A pályázat célja:
- a hallgatók ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
- a fair-play szellemének ápolása,
- az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
- ELTE-s identitás megerősítése
- a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A pályázók köre:
ELTE-s hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik még nem lépték túl a 16. aktív félévüket. Kivételt képeznek azok a hallgatók, akik jogviszonyukat az Egyetemmel 2012. szeptemberben létesítették.

A beadás feltételei:
· Legalább első osztályú országos szintű sportversenyen való részvétel (beleértve az egyetemi országos bajnokságokat is)
· ELTE-s hallgatói jogviszony
· Az előző két aktív félévben legalább 35 teljesített kredit

Sporteredmény:
A 2011. március óta elért eredmények számítanak az idei kiírásban. A pályázaton csak a Magyar Olimpiai Bizottság által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezését fogadjuk el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája megtekinthető a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján (http://mob.hu).
A sporteredmények igazolására - a verseny szintjétől függően - kizárólag az alábbi szövetségek, bizottságok által kiállított igazolások másolatai fogadhatók el. A világ- és Európa-bajnokságokról, olimpiai eredményekről szóló igazolást a megfelelő országos sportági szakszövetség, a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Olimpia Bizottság, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége állíthatja ki. Országos bajnokságokon elért eredményeket a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége valamint - az általuk szervezett versenyek tekintetében – az említett országos sportági szakszövetségek igazolhatják.

Tanulmányi kritériumok:
Az előző két aktív félévben teljesített min. 35 kredit.

Egyéb , többletpontot érő igazolások:
· tudományos eredmény (verseny, TDK, publikáció, konferencia),
· igazolás, bármilyen médiától, hogy a pályázó ELTE-s felirattal jelent meg, vagy egy interjúban megemlíti, hogy ELTE-s

A kötelezően leadandó dokumentumok:
· Sporteredmények igazolása
· Tagsági igazolvány másolata
· Leckekönyv másolata
· Szakos oktató ajánlása
· Önéletrajz
· Motivációs levél

Az elnyerhető támogatás:
Adott kiírásban legfeljebb öt hallgató díjazható, az ösztöndíj elnyerése pénzjutalommal jár.

A kért mellékletek nélkül, vagy hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen!

A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Értékelő Bizottság elutasítja!

A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 04. 20:00 óra

A pályázatot elektronikus úton a sport@ehok.elte.hu címre kell leadni.

Az elismerésben részesülő díjazottakat külön is értesítjük, s egyben meghívót is küldünk részükre.

„Az ELTE jó tanuló - jó sportolója” cím díjátadó ünnepsége,
2013. februárjában lesz az ELTE Sportévnyitójával egybekötve.

Egyéb információk:
www.ehok.elte.hu; www.elteonline.hu /sport

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információkért a kari sportreferenseknél ill. az EHÖK irodájában lehet érdeklődni.

Magyarország a közép-európai országok közül elsőként csatlakozott a Tudomány Határok Nélkül programhoz. A Tudomány Határok Nélkül program a brazil állam által támogatott ösztöndíj lehetőség, amely 100 000 brazil BSc és PhD képzésben résztvevő, természet- mérnöki- egészség- és informatikatudományok területén tanuló diáknak teszi lehetővé, hogy tanulmányaik során egy évet külföldi egyetemen töltsenek.

A brazil felsőoktatási intézményekben november 20-án került meghirdetésre a pályázati felhívás, amely alapján a 2013/2014-es tanév szeptemberében induló képzésekre lehet pályázni. A jelentkezés határideje 2013. január 14., felületéül pedig a Tudomány Határok Nélkül program brazil weboldala szolgál (http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf).   
A program magyarországi koordinátori feladatait a Magyar Rektori Konferencia (MRK) Titkársága látja el. A program hivatalos elérhetőségei a www.csfhungary.hu, www.facebook.com/ciencia.sem.fronteiras.hungria, info@csfhungary.hu webes felületek. 

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program kivételes lehetőséget biztosít a felsőoktatási hallgatók, valamint friss-diplomások számára. A Program keretein belül 150 fiatal kap lehetőséget, hogy 8 hónapot töltsön el valamely magyarországi államigazgatási szervnél, illetve háttérintézménynél, mint szakmai gyakornok és további 2 hónapot hasonló feltételekkel bármely uniós tagállamban. A Program 10 hónapja alatt havi 130 000 forintot biztosít a kormány minden ösztöndíjas számára.

A programról bővebb információt, a pályázási feltételeket a következő linken olvashatjátok:
http://www.kozigosztondij.gov.hu/2013/

A pályázat beadási határideje: 2012. november 30.

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.