Rendszeres sport

EREDMÉNYEK

A Kari Ösztöndíjbizottság döntést hozott a rendszeres sport ösztöndíj ponthatáráról.

Minimum pont: 12 pont
Minimum összeg: 2000 Ft
Pontonkénti lépés: 200 Ft

Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál levélben (melyet a Rektornak kell címezni és a Rektori Hivatalban kell benyújtani).

 

Budapest, 2014. szepteber 29.

ELTE TTK           
Kari Ösztöndíjbizottság

 


SPORT-, ÉS KULTURÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kari Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet sport-, és kulturális ösztöndíjra.

A pályázat célja: Azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai sportágban, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek. Valamint a hallgatók egyszeri sport, és kulturális tevékenységének támogatása.

Pályázat neve:
A. Rendszeres sport ösztöndíj
B. Egyszeri sport ösztöndíj
C. Egyszeri kulturális ösztöndíj

Pályázhatnak:
Azok a hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Az utalások a HALLGATÓI AZONOSÍTÓK alapján történnek, amennyiben ezt nem tünteti fel, a pályázat nem kerül elbírálásra!
A kézzel írott hallgatói azonosítóban szereplő karakterek legyenek elkülöníthetőek! pl.  a nulla ø

A) Rendszeres sport pályázat feltételei:

 •  ● 2014.02.10. és 2014.09.10. között versenyeredményeket ért el.

A pályázat leadásának és elbírálásának menete:
A pályázatot elektronikusan kell leadni, a Neptun tanulmányi rendszer felületén (Ügyintézés-> Kérvények) 2014.09.15. 23:59-ig.
Hiánypótlásra csak a bírálat során felmerült hiányosságok esetén van mód és csak a bírálók kezdeményezésére. Hiánypótlásra bekért igazolások feltöltésének határideje 2014.09.19. 12:00.

Az elnyert ösztöndíj összege havonta kerül rögzítésre a NEPTUN-ban. A pályázaton elért pontszámról Neptunban személyes üzenet formában kap mindenki tájékoztatást.

Az elbírálás pontrendszer alapján történik, mely megtekinthető a szociális faliújságon, illetve a TTK HÖK honlapján. Pontot az utóbbi fél évben szerzett versenyeredményre adunk. Fél évnél régebbi versenyeredményre nem adható pont, kivéve, ha az adott versenyt ennél  ritkábban rendezik meg. A versenyeredményeknél kérjük feltüntetni a verseny minősítését (ELTE verseny, megyei szintű verseny vagy bajnokság, nemzetközi szintű verseny vagy bajnokság, országos bajnokság, világkupa vagy meghívásos nemzetközi verseny, Universiade, Európa Bajnokság, Világ Bajnokság). Amennyiben a verseny minősítése nem egyértelmű, a Kari Ösztöndíjbizottság maga kategorizálja a pályázatot. (szorzók: 0,8;  1; 1,25)
Csak a versenyeredménnyel rendelkező pályázatokat támogatjuk!

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- Egyesületi tagságról szóló érvényes igazolás (tagsági kártya, vagy az egyesület által kiállított, egyesületi vagy szakszövetségi pecséttel ellátott és hivatalos személy által aláírt igazolás)
- A pályázati kiírásnak megfelelő időintervallumban elért versenyeredmény(ek)ről szóló hivatalos igazolás

A csatolt pontrendszer előreláthatólag változni fog!

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!
Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a szoceh@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) tájékozódhattok.

ELTE TTK
Kari Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2014.09.07.

CsatolmányMéret
PDF icon Pontrendszer138.21 KB
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.