Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. június 30-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, László Dávid, Hermán Dániel, Kiss Boglárka, Sik Zsuzsanna Brigitta és Váry Zsolt szavazati joggal; Ivancsó Veronika, Kard Anna, László Dorina és Varga Erna tanácskozási joggal.

Dukán András Ferenc 15:12 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy nincs jelen az Ellenőrző Bizottság, ezért felolvasta az ügyrend 3. paragrafusának 2. pontját, hogy mi a teendő.
Váry Zsolt és Sik Zsuzsanna Brigitta javaslatára Dukán András Ferenc Varga Ernát jelölte arra a feladatra, hogy a határozatképesség ellenőrzéséről gondoskodjon. A jelölt vállalta a jelölést.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

110/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag felkérte Varga Ernát arra, hogy a határozatképesség ellenőrzéséről gondoskodjon.

15:14. László Dávid és Kiss Boglárka megérkeztek az ülésre.

Dukán András Ferenc megkérte Varga Ernát, állapítsa meg a határozatképességet visszamenőleg az ülés korábbi részeire is.
A Választmány 8 fővel határozatképes. A Választmány László Dávid és Kiss Boglárka megérkezéséig 6 fővel volt határozatképes.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.
Egyéb napirendi pont és sorrendmódosító javaslat nem érkezett.

Az előre kiküldött és helyszínen elfogadott napirend:

1. Bejelentések
2. Jutalomkeret
a, Len biológiai sátor
b, BReKi
c, Bioszacs
d, Biológia IT
e, KéKo
3. Pályázatok
a, Élőállat beszerzés
b, Mentorkirándulás beszámoló
c, HÖOK beszámoló
d, EHÖK vezetőképző
4. Levelezőlisták
5. TTK HÖK-ös póló
6. Küldöttgyűlés anyagainak megbeszélése
7. Összetartás
8. Gólyatábori ügyek
a, MoHa
b, Keresztény Gólyatábor
c, Fizikus GT
9. Egyebek

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

111/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött napirendet.

1. Bejelentések (15:15)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy hétfőn a Szenátus részben elfogadta a TTK HÖK új Alapszabályát, majd ismertette az el nem fogadott módosításokat.

15:18. Hermán Dániel és László Dorina megérkeztek az ülésre.

László Dávid bejelentette, hogy pár környezettanos segítőjével rendbe rakta a „nagy raktárt”, ezért késett. A raktárok helyzetéhez Sik Zsuzsanna Brigitta és Dukán András Ferenc is hozzászóltak.

Emődi Flóra bejelentette, hogy volt egy tanárral probléma a szakukon, de a tanárral való megegyezés szerint bemehettek a HÖK képviselői a vizsgáztatására. Emődi Flóra nem érezte igazságtalannak az osztályzást, de a tanár stílusa kétségkívül visszatetszést kelthet hallgatókban. Dukán András Ferenc kérdésére elmondta, hogy jelenlétük hozzájárult a helyzet javulásához.

Sik Zsuzsanna Brigitta bejelentette, hogy pályázatíró tanfolyamon vett részt Varga Ernával és Berta Mártonnal.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy ma van a „sport-kultúra pályázat” leadási határideje.

2. Jutalomkeret (15:22)
a, LEN biológiai sátor
Sik Zsuzsanna Brigitta elmondta, hogy nem szerepel a pályázatban összeg, majd a többi szakterület hasonló jutalomkeret pályázatairól kérdezett. Váry Zsolt és Emődi Flóra hozzászóltak a kérdéshez.

Dukán András Ferenc 30.000 forintot javasolt a pályázatra.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

112/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a LEN biológiai sátor jutalomkeret pályázatot 30.000 forinttal.

15:25. László Dávid távozott az ülésről.

b, BReKi
Dukán András Ferenc elmondta, hogy a pályázatban konkrét összegek szerepelnek és a pályázatban szereplő programról már hallott korábban a Választmány.

Emődi Flóra kérdezett a pályázatról, Dukán András Ferenc válaszolt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

113/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a BReKi jutalomkeret pályázatot 50.000 forinttal.

c, Bioszacs
Sik Zsuzsanna Brigitta ismertette a pályázatban szereplő személyeket. Ferdinandy Bence kérdésére elmondta, hogy minden hallgató aktív és juttatásképes.

Váry Zsolt, Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc és Hermán Dániel beszélgetést folytattak a különböző szakterületek jutalomkeret pályázatairól.

Sik Zsuzsanna Brigitta kérésére Ivancsó Veronika kikereste, hogy a különböző szakterületek mennyi pénzt kaptak a hasonló pályázatukra.

Dukán András Ferenc 35.000 forintot javasolt.

Ferdinandy Bence sokallta az összeget. Hermán Dániel és Dukán András Ferenc hozzászóltak a megjegyzéshez.

15:31. László Dávid megérkezett az ülésre.

Sik Zsuzsanna Brigitta 30.000 Ft-ot javasolt, Dukán András Ferenc korábbi javaslatát 25.000 Ft-ra módosította, valamint ismertette a szavazás menetét.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

114/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 1 igen, 8 nem szavazattal nem támogatta a Bioszacs jutalomkeret pályázatot 30.000 forinttal.

115/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Bioszacs jutalomkeret pályázatot 25.000 forinttal.

d, Biológia Intézeti Tanács
Dukán András Ferenc 4.800 forintot javasolt Szakács Dávidnak, hasonlóan ahogy a többi intézet Intézeti Tanácsán való részvételért is 1.200 forint/ülés jutalmat kaptak a delegáltak.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

116/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Biológia Intézeti Tanács jutalomkeret pályázatot 4.800 forinttal.

e, KéKo
Dukán András Ferenc bejelentette, hogy Lövei Klára nyújtotta be a pályázatot.

Hermán Dániel és Emődi Flóra kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy ez a pályázat erről a félévről szól.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a jutalomkeretből történő támogatással a többi rendszeres közéleti tevékenységet végző hallgató (a TTK HÖK tisztségviselőit kivéve) ösztöndíja megnövekedhet és támogathatónak tartja a pályázatot.

László Dávid az előző évekkel történő összehasonlításról kérdezett. Dukán András Ferenc válaszolt a kérdésre, amihez Hermán Dániel is hozzászólt. Az őszi félévben korrepetálók esetében 350-400 forintos órabérnek megfelelő ösztöndíjat kaptak.

Ferdinandy Bence a Maszatról kérdezett, melyre Dukán András Ferenc válaszolt.

Hermán Dániel felvetette, hogy egy hallgató tényleg tarthatott-e 100 órát. A kérdésre Emődi Flóra elmondta, hogy Lövei Kláránál megtalálható az összesítő táblázat.

Varga Erna felhívta a figyelmet arra, hogy Lövei Klára a pályázat benyújtója saját magát beleírta a pályázatba. Dukán András Ferenc bejelentette, hogy ez probléma. Emődi Flóra javaslatára a Választmány kihúzta a pályázatból Lövei Klárát és saját tevékenységnek írta be a pályázott összeget.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

117/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a KéKo jutalomkeret pályázatot 110.500 + 3.000 forinttal.

3. Pályázatok (15:38)
a, Élőállat beszerzés (15:38)
Dukán András Ferenc bejelentette, hogy tudomása szerint közbeszerzés alá esik az élőállat beszerzése, így javasolja a pályázat elutasítását és egyébként sem javasolja nyárra halak beszerzését az etetési problémák miatt.
Árendás Péter kiegészítette az elhangzottakat azzal az információval, hogy a pályázatban szerepel, csak szeptembertől lennének halak az irodában.

A Választmány a különböző állatok beszerzéséről, illetve ennek támogatásáról folytatott beszélgetést.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

118/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 0 igen, 7 nem és 2 tartózkodó szavazattal elutasította az Élőállat beszerzés pályázatot.

b, Mentorkirándulás beszámoló (15:41)

15:43. Kard Anna megérkezett az ülésre.

Kard Anna elmondta, hogy László Dávid kérdezett tőle a beszámoló kapcsán ímélben, amikre válaszolt. László Dávid ismertette a kapott válaszokat. Beszélt a megvalósult bevételeknél szereplő tartozásról, arról, hogy 23 bárczis hallgatót érintett a program, összesen kb 125 fő vett részt a kiránduláson, a Kisokos kapcsán Simó Zsófia munkájáról és a javított hibákról.

Kard Anna a javításra került részek szerkesztéséről, tördeléséről beszélt.

László Dávid a bárczis keretátadásokról, Dukán András Ferenc a számlákról és a résztvevők számáról kérdezett. Kard Anna válaszolt a kérdésekre.

László Dávid, Dukán András Ferenc és Kard Anna a támogatásokról, Volán számláról, Simó Zsófia támogatásának összegéről folytattak beszélgetést.

László Dávid a Mentorbuli maradványáról kérdezett. Kard Anna elmondta, hogy a nyereményekre fordították az összeget.

15:50. Ferdinandy Bence távozott az ülésről.

Dukán András Ferenc és László Dávid a bárczis támogatásról beszélgettek.

Dukán András Ferenc és László Dávid a kiadás és bevétel oldal pontosságára, részletezésére hívta fel Kard Anna figyelmét.

15:52. Ferdinandy Bence visszatért az ülésre.

László Dávid, Dukán András Ferenc és Ferdinandy Bence a bárczis oldal kifizetéseiről beszélgetett és arra jutottak, hogy amennyibe került a 23 bárczis hallgatónak a tábor, annyit fizessenek ki.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

119/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta el a Mentorkirándulás beszámolót azzal a kikötéssel, hogy a szállást és a Volánt a TTK HÖK fizeti ki és a BGGYK hallgatóinak részvételét a BGGYK HÖK térítse meg.

Kard Anna a mentornévsorról beszélt röviden.

c, HÖOK beszámoló (15:58)
Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a beszámoló tanulmányi ügyei és a különböző HÖK-ös programok szervezése miatt nem készült el, de pótolni fogja.

d, EHÖK vezetőképző (15:59)
Dukán András Ferenc bejelentette, hogy nem gondolt arra, hogy pályázatot írjon, de lesz határozati javaslata. Beszámolt arról, hogy a jelenlegi rendszer szerinte nem tartható fenn.

Dukán András Ferenc a pályázatok elbírálásáról és a különböző számlák kifizetéséről beszélt. Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc, Árendás Péter és Sik Zsuzsanna Brigitta beszélgetést folytattak a felmerült határozati javaslatokról, az elnök hatásköréről, a gólyatáborok támogatásáról, képviselő listán való írásos tájékoztatásról és a felmerült egyéb kérdésekről.

Sik Zsuzsanna Brigitta, Ferdinandy Bence és Ivancsó Veronika egy új levelezőlistáról beszélgettek. Ferdinandy Bence javasolta, hogy az informatikus egy titkos archívumú választmányi listát hozzon létre, amire az Ellenőrző Bizottságot és a titkárt is felveszik hivatali emailcímmel.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

120/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta azt a javaslatot, miszerint az informatikus hozzon létre egy titkos archívumú választmányi listát, amire az Ellenőrző Bizottságot és a titkárt is felveszik.

A Választmány kérte, hogy két Választmány közötti pénzmozgásokról az elnök adjon írásban tájékoztatást.

Dukán András Ferenc határozati javaslatot tett, miszerint, ha pályázat érkezik a képviselő listára és nem kéri egy választmányi tag sem 72 órán belül, hogy tárgyalja a Választmány, akkor az elnök tájékoztatja képviselő listán, hogy támogatja vagy mégis tárgyalja a Választmány a pályázatot.

Árendás Péter kérdésére Dukán András Ferenc válaszolt a képviselő listára kiküldött pályázatokról.

Dukán András Ferenc, László Dávid és Ferdinandy Bence az anyagi felelősségvállalásról, bürokráciáról, korlátokról beszéltek.

A Választmány határozatokat hozott a kérdésekben:

121/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúlag megszavazta, hogy a kepviselok@ttkhok.elte.hu listára érkező pályázatokat az elnök elbírálhatja, ha 72 órán belül nem kéri egyik választmányi tag sem a Választmányon való elbírálást.

122/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy a TTK HÖK-höz beérkező számlákat az elnök kiegyenlíthesse és kifizetés esetén az aláírást követő 72 órán belül köteles legyen a Választmányt tájékoztatni, és az általa ki nem fizethetőnek ítélt számlákról a Választmányt szintén informálni köteles.

16:30. Ferdinandy Bence távozott az ülésről.

László Dávid és Dukán András Ferenc az EHÖK Vezetőképző napidíjairól és éjszakáiról folytattak beszélgetést.

16:31. Ferdinandy Bence visszatért az ülésre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

123/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy az EHÖK Vezetőképző részvételi díját a TTK HÖK fizesse ki, de a részt vevő hallgatók 2.000 forintot fizessenek a részvételért naponta és aki nem vesz részt egy kötelező programon, az a támogatás nélküli, teljes összeget fizesse ki.

Dukán András Ferenc ismertette a HÖOK Vezetőképző programját. Elmondta, hogy az étkezéseken nem kötelező részt venni, de az előadásokon és szekciókon igen.

16:33. Sik Zsuzsanna Brigitta távozott az ülésről.
16:34. Sik Zsuzsanna Brigitta visszatért az ülésre.

Ferdinandy Bence az új Felsőoktatási törvényről kérdezett, melyre Dukán András Ferenc válaszolt.

16:34. Váry Zsolt távozott az ülésről.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Oktatáspolitika, ELTE születéstől halálig és Hallgatói igényfelmérés szekciók lesznek hétfőn délelőtt, este pedig lesz egy csapatépítő tréning. A keddi esti vetélkedő egy akadályverseny lesz.

Emődi Flóra kérdezett a programmal kapcsolatban, melyre Dukán András Ferenctől kapott választ.

Dukán András Ferenc kérte, hogy minden este 20 és 21 óra között a TTK HÖK vezetőképzőn megjelent tagjai gyűljenek össze és beszéljék meg az aznapi tapasztalatokat. Majd a szakmai programokon való aktív részvételre hívta fel a figyelmet, hogy ez is a TTK HÖK javára váljon.

Dukán András Ferenc az elmúlt hét e-mailes szimpátia szavazási köreiről kérdezte a Választmány véleményét. Legyen-e máskor is szavazás vagy döntsön az elnök.

16:41. Váry Zsolt visszatért az ülésre.

A Választmány rövid beszélgetést folytatott Muray Edina személyéről.

Hermán Dániel az el nem fogadott képviselői beszámolók külön-beszámoltatásáról kérdezett. Dukán András Ferenc válaszában elmondta, hogy a következő Választmányon kell beszámolniuk.

4. Levelezőlisták (16:43)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy Ónodi Ferenc Lászlóval párhuzamosan ő is beszélt az informatikussal. Ez alapján az archívumok letiltását nem tartja megfelelőnek a spam-ek kérdésének megoldására.

Ferdinandy Bence a MaFihe levelező listáról beszélt, azon nincs spam.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy Dudás Gábortól kapott információi alapján Tabajdi Péter előreláthatólag pályázni fog az informatikus tisztségére.

Ivancsó Veronika, Ferdinandy Bence, Sik Zsuzsanna Brigitta, Emődi Flóra és Árendás Péter a szűrőkről és más fiókokról történő átirányításokról beszéltek.

5. TTK HÖK-ös póló (16:49)

Dukán András Ferenc a TTK HÖK-ös póló készítéséről beszélt, illetve ismertette, hogy 1.600 forint körül lenne egy férfi galléros póló és egy női top is.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy az Összetartás címlistájára küldi majd ki a pólókról szóló levelet.

Dukán András Ferenc holnap délig várja az ötleteket, ha valaki mást szeretne vagy tud olcsóbb kivitelezhetőséget.

Kérte, hogy aki az EHÖK Vezetőképzőn részt vesz, az ha teheti, vegyen egy pólót.

Sik Zsuzsanna Brigitta a 4-gyel való oszthatóságra hívta fel a figyelmet, hogy árban minél jobban jöjjön ki a pólók megvétele.

Dukán András Ferenc ígérte, hogy a részletkérdéseknek utánajár.

6. Küldöttgyűlés anyagainak megbeszélése (16:52)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az Ellenőrző Bizottság üres helyére tud egy pályázót. A nyáron megüresedő tisztségekre pedig vagy kinevez valakit, vagy civil önkéntesek fognak besegíteni.

Dukán András Ferenc kérte, hogy ha bárki tud olyan hallgatóról, aki Ellenőrző Bizottság üres helyére szeretne pályázni, szóljanak neki, hogy küldje ki minél hamarabb pályázatát, hogy a levelező listán minél hamarabb olvasható legyen.

Hermán Dániel a megválasztott képviselők jogviszonyáról kérdezett. Dukán András Ferenc elmondta, hogy a kérdéssel szeptemberben fog foglalkozni a TTK HÖK.

7. Összetartás (16:55)

László Dávid bejelentette, hogy holnap lesz Összetartás a KCSSK-ban és a Küldöttgyűlés a KCSSK Könyvtárban lesz majd megtartva. Tűzgyújtásra van lehetőség, de az eső valószínűleg zuhogni fog. A Küldöttgyűlés után egy paprikás krumpli fog készülni Tóth Máté segítségével. Nagyjából 20.000-25.000 forintból kijön a főzés. A palackot tehertaxival lehet majd valószínűleg átvinni a helyszínre. A csapatépítő vetélkedő kialakítása folyamatban van, ennek minimális eszközigénye várható.
László Dávid kérte, hogy nagyon késő estig ne maradjanak a helyszínen a részvevők és hangos bulit se tervezzenek.

Dukán András Ferenc kérte, hogy minél többen vegyenek részt a rendezvényen.

László Dávid kérte, hogy aki tud segíteni, az jelezze, mert van mit tenni.

8. Gólyatábori ügyek (17:02)
a, MoHa
Dukán András Ferenc elmondta, hogy erről a témáról már korábban is volt szó. Ferdinandy Bence, Sik Zsuzsanna Brigitta és László Dávid hozzászóltak a kérdéshez.

László Dávid bejelentette, hogy az ELTE Online is hasonló szolgáltatás miatt hívta fel.

Emődi Flóra és Ferdinandy Bence a képek megjelenéséről kérdeztek. Dukán András Ferenc elfogadta és jogosnak tartotta a felvetést, hogy mielőtt megjelennek képek, azokat átnézhesse.

Árendás Péter a média megjelenésről kérdezett és javasolta a pontosítást.

Sik Zsuzsanna Brigitta az egyeztetésre hívta fel a figyelmet az ELTE Online és Moha között, illetve hogy a gólyatábor szervezők mindenképpen tudjanak róla.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy egy matekos országos e-learning felületet terveznek elkészíteni, ami egy fizetős szolgáltatás lenne és gólyatábori megjelenést szeretnének kérni. Véleménye szerint az infólistára nem mehet ki, esetleg lol-ra, a Nyúzba pedig csak fizetős hirdetésként jelenhetne meg. A gólyatáborokba csak a szervezőkkel való egyeztetés után jöhetnének le.

Ferdinandy Bence a fizetős jelleg buktatójáról beszélt Dukán András Ferenccel.

Árendás Péter kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy a gólyatáborig már kész lesz a rendszer és elvileg működni fog. Továbbá, hogy plakátokat szeretnének levinni a rendszer készítői.

b, Keresztény Gólyatábor
Dukán András Ferenc ismertette a keresztény Gólyatábor időpontját (augusztus 22-25.). Elmondta, hogy az egyetemi és főiskolai lelkészségek szervezik.

A Választmány tagjai arról folytattak beszélgetést, hogy mivel ütközik a TTK gólyatáboraival, sajnos nem tudja hirdetni a TTK HÖK.

c, Fizikus GT
Ferdinandy Bence bejelentette, hogy a BTK HÖK nem szeretné, ha szerepelne a fizikás gólyatábor nevében a bölcsész név. Ferdinandy Bence a BöFi nevet szeretné megtartani. Dukán András Ferenc hozzászólt az elhangzottakhoz.

17:13. Emődi Flóra távozott az ülésről.

Hermán Dániel és Árendás Péter felmerült kérdéseire Ferdinandy Bence válaszolt.

9. Egyebek (17:19)

Dukán András Ferenc a leköszönő tisztségviselők búcsúajándékairól beszélt.

Dukán András Ferenc az EHÖK Elnökségi ülésen elhangzottakat ismertette, melyekhez Árendás Péter, Hermán Dániel, László Dávid és Ferdinandy Bence hozzászóltak.
A Választmány a szakdolgozatok elektronikus visszakereshetőségéről és az absztraktok megírásáról folytatott vitát.

17:30. Váry Zsolt távozott az ülésről.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy Ónodi Ferenc László július 5 és 15 között nem lesz Magyarországon. Viszont a Választmánynak beszámolással tartozik, így kérte, hogy ne ebben az intervallumban tartson a TTK HÖK Választmányt, amennyiben ez lehetséges.

Sik Zsuzsanna Brigitta kérdezett a gólyakérdőívek feldolgozásáról. A kérdésre Dukán András Ferenc válaszolt.

Hermán Dániel az Ónodi Ferenc László beszámolójának el nem fogadásáról kérdezett. Dukán András Ferenc véleménye szerint a késés miatt nem fogadták el a beszámolót.

Ferdinandy Bence arról beszélt, hogy Örsi Ágotával, a Tanulmányi Osztály egyik dolgozójával problémák vannak.

17:39. Váry Zsolt visszatért az ülésre.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy szeptember 1-jétől új személy lehet a Tanulmányi Osztály osztályvezetője. A pályázás lezárult, de eredményhirdetés tudomása szerint még nem volt.

Árendás Péter bejelentette, hogy a vizsgaidőszak utolsó hetében és az azt követő héten a HÜT-ben 9 és 16 óra között indexátvétel lesz.

Árendás Péter az infolevélbe kért információkat a Választmányon megjelentektől.
Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az infolevél kezelését átvette.

Ferdinandy Bence továbbította Tischler Orsolya kérését, mely arról szólt, hogy a hallgatók alkalmazása témakörről beszéljen a Választmány. Hermán Dániel és Dukán András Ferenc hozzászóltak a felmerült kérdéshez.

László Dávid a Bevezetés a biológiába 1. és 2. tárgyakról beszélt. Dukán András Ferenc hozzászólásában elmondta, hogy az 1-re és 2-re is támogatja ugyanezt az elbírálást. Ám az 1-re nem bizonyíthatóak a felmerült problémák.

Dukán András Ferenc 17:52 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

110/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag felkérte Varga Ernát arra, hogy a határozatképesség és a szabályosság ellenőrzéséről gondoskodjon.

111/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött napirendet.

112/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a LEN biológiai sátor jutalomkeret pályázatot 30.000 forinttal.

113/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a BReKi jutalomkeret pályázatot 50.000 forinttal.

114/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 1 igen, 8 nem szavazattal nem támogatta a Bioszacs jutalomkeret pályázatot 30.000 forinttal.

115/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Bioszacs jutalomkeret pályázatot 25.000 forinttal.

116/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Biológia Intézeti Tanács jutalomkeret pályázatot 4.800 forinttal.

117/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a KéKo jutalomkeret pályázatot 110.500 + 3.000 forinttal.

118/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 0 igen, 7 nem és 2 tartózkodó szavazattal nem fogadta el az Élőállat beszerzés pályázatot.

119/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta el a Mentorkirándulás beszámolót azzal a kikötéssel, hogy a szállást és a Volánt a TTK HÖK fizeti ki és a BGGYK a 23 hallgatója részvételi díját kifizeti.

120/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta azt a javaslatot, miszerint az informatikus hozzon létre egy titkos archívumú választmányi listát, amire az Ellenőrző Bizottságot és a titkárt is felveszik hivatali emailcímmel.

121/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúlag megszavazta, hogy a Képviselő listára érkező pályázatokat az elnök elbírálhatja, ha 72 órán belül nem kéri egyik választmányi tag sem a Választmányon való elbírálást.

122/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy a TTK HÖK-höz beérkező számlákat az elnök elbírálhassa és kifizetés esetén az aláírást követő 72 órán belül, de egyébként is köteles legyen a Választmányi levelező listára tájékoztatást kiírni.

123/2011 (VI. 30.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy a HÖOK Vezetőképzőn részt vevő hallgatók 2.000 forintot fizessenek a részvételért naponta és aki nem vesz részt a kötelező programokon, az a támogatás nélküli, teljes összeget fizesse ki.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.