Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. május 24-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermann Gábor, Hermán Dániel, László Dávid, Sik Zsuzsanna Brigitta, Tischler Orsolya és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Árendás Ákos Tuzson és Ivancsó Veronika tanácskozási joggal.

A Választmány 9 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 18:13 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc megköszönte Árendás Ákos Tuzsonnak a megjelenését.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.
Egyéb napirendi pont javaslat nem érkezett.
A napirendi pontok sorrendjének módosítására más javaslat nem érkezett.

A kiküldött napirend:

1. Bejelentések
2. Pályázatok
3. Jutalomkeret
4. Egyebek

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

69/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött napirendet.

1. Bejelentések (18:15)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy lezajlott a IV. Fiziqs-matekos évzáró és a 41. Földrajzos Nap. Váry Zsolt hozzászólt a bejelentéshez.
Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a választmányi határozat értelmében a TTK HÖK kifizeti a bérleti díjat, ami kedvezményesen 80.000 forint volt. Dukán András Ferenc megígérte, hogy a Matematika Szakterületi Csoport levelezőlistájára ír egy rövidebb összefoglalót a rendezvényről.
Árendás Ákos Tuzson kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy 130 körüli résztvevő lehetett a rendezvényen.

2. Pályázatok (18:19)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Bevonó tábor beszámolóját László Dávid kiküldte a képviselőlistára.

László Dávid elmondta, hogy a résztvevők számától függetlenül nagyon sikeres tábor volt, ami a visszajelzésekből is kiderült. Szomorú, hogy kevés résztvevő volt, de sikerként könyvelhető el, hogy minden bevonandó jelentkezett képviselőnek.

László Dávid kifejtette az egyéb költségeket.

Dukán András Ferenc jól szervezettnek találta a tábort, de felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőre nézve jobban kell majd reklámozni a bevonó tábort.

18:22. Hermann Gábor megérkezett az ülésre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

70/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett elfogadta a Bevonótábor beszámolóját.

3. Jutalomkeret (18:23)

Ivancsó Veronika kérdezett a sorrendről és elnézést kért, hogy sok a szóközhiba a kiosztott anyagokban.

Tischler Orsolya kérte, hogy a Kar Kiváló Hallgatója pályázat legyen az első bírálandó jutalomkeret pályázat. Dukán András Ferenc kérdésére Tischler Orsolya kifejtette kérését.

Ferdinandy Bence bejelentette, hogy távozik az ülésről ameddig érintett. Dukán András Ferenc kérte, hogy maradjon, legfeljebb ne szóljon hozzá.

a, Kar Kiváló Hallgatója (18:23)
Dukán András Ferenc 20.000 forint jutalmat szándékozik javasolni fejenként a Kar Kiváló Hallgatóinak. Sik Zsuzsanna Brigitta, Árendás Ákos Tuzson és Hermann Gábor felmerült kérdéseire Tischler Orsolya és Dukán András Ferenc válaszoltak.

A Választmány szimpátiaszavazás során 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett szimpatizált a gondolattal,hogy 20.000 forint legyen a jutalom. Ferdinandy Bence a szavazástól távol maradt.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Nyúz ösztöndíjait nem jutalomkeretből, hanem 400.000 forint ISZTK keretes ösztöndíjjal szándékoznak kifizetni. Ez megfelel a szabályoknak és a korábbi évek (leszámítva az elmúlt félévet) gyakorlatának. A LEN dolgozóira ennek megfelelően több jutalmat lehet kiosztani.

Árendás Ákos Tuzson kérdéseire Dukán András Ferenc válaszolt.

Dukán András Ferenc kérte az érintetteket, hogy a KéKo és a Maszat pályázatok érkezzenek be időben, hiszen a jövőben ezeket viszont jutalomkeretből lenne célszerű honorálni, hogy a közéleti ösztöndíjak megemelkedhessenek, természetesen ez a tisztségviselők ösztöndíjára nem vonatkozna. Ha az eddig féléveknél jelentősen több közéleti pályázat érkezik, akkor Küldöttgyűlésnek el kell gondolkodnia a tisztségviselők ösztöndíjának csökkentésén, ami ugyanakkor nem lenne szerencsés, hiszen évek óta nem emelkedett és nem mondható magasnak.

Dukán András Ferenc Hermán Dániel kérdésére elmondta, hogy akkor kér júliusra utalást, ha a Szenátus elfogadja addig a HKR módosítást, mely szerint passzív hallgatók is kaphatnak jutalmat.

Sik Zsuzsanna Brigitta a pályázatok 4 hónapos határidejéről kérdezett. Dukán András Ferenc elmondta, hogy a papírosnak és az elektronikusnak is be kell érkeznie időben.

á, LEN dolgozóinak jutkere
Dukán András Ferenc ismertette, mikor érkezett be elektronikusan és papírosan a pályázat.

Hermann Gábor elmondta, hogy nem %-okat írt, hanem pénzösszegeket a dolgozó hallgatókhoz, az összegek nem kerekek, mert körülbelül órabérekre vannak kiszámolva. A javasolt jutalom kevesebb, mint a tavalyi.

Ferdinandy Bence megkérdezte, hogy a pályázatban szereplő hallgatók aktív hallgatók-e. László Dávid jelezte, hogy ő passzív hallgató és szerepel a táblázatban.
Árendás Ákos Tuzson hozzászólt a kérdéshez.

Hermann Gábor javasolta, hogy László Dávid ne szerepeljen a pályázatban, illetve Polai Dóra jutalma csökkenjen 13.000 forintra, így a pályázandó összeg 1.335.750 forintra módosul.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy később visszatérünk a kérdésre.

b, Kulturális Teaest (18:54)
Dukán András Ferenc elmondta, hogy a pályázat benyújtója Hermán Dániel, majd ismertette, mikor érkezett be elektronikusan és papírosan a pályázat.

Dukán András Ferenc jelezte, hogy valószínűleg hibás a pályázat. Hermán Dániel módosította a táblázatot, mert nem kapott még támogatást és saját tevékenységért szeretne 2.000 forintot kapni.

Hermann Gábor támogathatónak találj a pályázatot. Sik Zsuzsanna Brigitta kérdezett a pályázatról. Hermán Dániel és Hermann Gábor válaszoltak kérdésére.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

71/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Kulturális Teaest jutalomkeret pályázatot 8.000 + 2.000 forinttal.

c, Külügyi Csoport jutalomkeret (18:58)
Dukán András Ferenc ismertette, mikor érkezett be elektronikusan és papírosan a pályázat. Illetve felhívta a Választmány figyelmét arra, hogy Hamow Kamirán Áron saját tevékenységet beleírt a pályázatba, de nem kért rá jutalmat.

Tischler Orsolya elmondta, hogy lesz még egy pályázat az Erasmus promóció kapcsán hasonló témában. László Dávid korábban beszélt Hamow Kamirán Áronnal a pályázatokról és elmondta a beszélgetés eredményét. Dukán András Ferenc reflektált az elmondottakra.

László Dávid javasolta, hogy 160.000 forinttal támogassa az ELTE TTK HÖK a pályázatot.
Tischler Orsolya javasolta, hogy 140.000 forinttal támogassa az ELTE TTK HÖK a pályázatot.

A Választmány Váry Zsolt, László Dávid, Dukán András Ferenc és Sik Zsuzsanna Brigitta hozzászólásaival vitát folytatott a pályázat részletességéről.

Ferdinandy Bence az Erasmus promóció jutalomkeret pályázatban szereplő hallgatókról kérdezett. Dukán András Ferenc és Tischler Orsolya válaszolt a kérdésre.

Hermann Gábor javasolta, hogy legalább 160.000 forinttal támogassa az ELTE TTK HÖK a pályázatot.

Szimpátiaszavazás során a Választmány 1 tartózkodás mellett 6 szavazattal 160.000 forintos támogatást, 3 szavazattal 140.000 forintos támogatást tartott elképzelhetőnek.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

72/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta a módosított Külügyi Csoport jutalomkeret pályázatot 160.000 forinttal.

cs, Erasmus promóció, tájékoztatás, feedback (19:07)
Tischler Orsolya javasolta, hogy 40.000 forinttal támogassa az ELTE TTK HÖK a pályázatot.
Hermann Gábor indoklást kért, melynek Tischler Orsolya eleget tett.

Sik Zsuzsanna Brigitta kérdésére László Dávid válaszolt.

Szimpátiaszavazás során a Választmány 1 tartózkodás mellett 1 szavazattal 60.000 forintos támogatást, 6 szavazattal 40.000 forintos támogatást tartott elképzelhetőnek.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

73/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Erasmus promóció, tájékoztatás, feedback jutalomkeret pályázatot 40.000 forinttal.

d, CERN kiállítás (19:10)
Dukán András Ferenc elmondta, hogy Gergő Dorottya küldte be a pályázatot.
Ferdinandy Bence korábban beszélt Gergő Dorottyával. Nem javasoltja, hogy az ELTE TTK HÖK támogassa a pályázatot, mert az általa beküldött CERN pályázatban is szerepel Gergő Dorottya.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy nem lett papírosan leadva a pályázat, ezért nem tekinthető érvényesnek.

dz, Mafigyelő (19:11)
Dukán András Ferenc ismertette, mikor érkezett be elektronikusan és papírosan a Tóth Zsolt által benyújtott pályázat.

László Dávid az olvasószerkesztésről, tördelésről és a cikkírókról kérdezett. Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc válaszolt a kérdésre.

László Dávid kérte, hogy a Nyúz támogatásához hasonlítsa a Választmány a pályázatot.

Dukán András Ferenc kérdésére Ferdinandy Bence válaszában elmondta, hogy 1 szám jelent meg.

Tischler Orsolya ismertette, hogy előző félévben 65.000 forintot adott az ELTE TTK HÖK 3 számra. Ez most 1 újság és még két szám félben van.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

74/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Mafigyelő jutalomkeret pályázatot 25.000 forinttal.

dzs, Fizika szakterület féléves pályázat (19:15)
Dukán András Ferenc kérdésére Ferdinandy Bence elmondta, hogy 19-én otthagyta a Hallgatói Irodában a javított pályázatot Árendás Péter aláírásával, mert nem volt irodavezető.

Dukán András Ferenc a pecsételési rendről beszélt.

Ferdinandy Bence elmondta, hogy csak a javított verzió lett leadva, majd részletesen ismertette a pályázatot.

László Dávid javasolta, hogy a LEN 5% 1.000 forintot érjen, az Intézeti Tanács ülésenként 1.500 forint és a Doktori Tanács 2.000 forint legyen. A Doktori Tanácsról Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc beszélgettek.
Hermann Gábor hozzászólt a korábbi pénzügyi javaslatokhoz.
Dukán András Ferenc javasolta, hogy 35.000 forintot adjon a TTK HÖK a sátorra és az Intézeti Tanács 1.500 forint legyen ülésenként. Az Intézeti Tanácsokról Váry Zsolt, Árendás Ákos Tuzson, Emődi Flóra és Sik Zsuzsanna Brigitta beszélgettek.
Dukán András Ferenc 1.000 forintot javasol egy Intézeti Tanács ülésen való részvételre. Emődi Flóra támogathatónak tartja az 1.000 forintot. Váry Zsolt 1.200 forintot javasolt.

Szimpátiaszavazás során a Választmány egyhangúan a mögé a gondolat mögé állt, hogy 1.200 forint jutalom illesse ülésenként azon hallgatókat, akik az Intézeti Tanács ülésein részt vesznek.

Dukán András Ferenc a Fizikasátorra 37.000 forintot javasolt.

Váry Zsolt a Ferdinandy Bence sajáttevékenységéről és Intézeti Tanács delegáltságáról kérdezett. Ferdinandy Bence elmondta, hogy nem véletlenül maradt ki a pályázatból. A Választmány Váry Zsolt, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Tischler Orsolya, Árendás Ákos Tuzson és Hermann Gábor hozzászólásaival vitát folytatott a felmerült kérdésről.

A Választmány szimpátiaszavazás során a következő eredményeket hozta a szakterületi koordinátorok Intézeti Tanács ülésein való részvételéről:
ne kapjon jutalmat: 0 szavazat,
tisztségviselői jutalomkeret pályázatba számítson bele: 5 szavazat,
más delegáltakhoz hasonlóan kapjon jutalmat: 3 szavazat.

A Választmány szimpátiaszavazás során a következő eredményeket hozta a szakterületi koordinátorok választmányi üléseken való részvételéről:
ne kapjon jutalmat: 1 szavazat,
tisztségviselői jutalomkeret pályázatba számítson bele: 6 szavazat,
az egyes szakterületi csoportok jutalomkeret pályázatába számítson bele: 3 szavazat.

Hermann Gábor, Dukán András Ferenc, Váry Zsolt és Ferdinandy Bence a választmányi részvételekről folytatott beszélgetést.

Doktori Tanács ülésre Dukán András Ferenc 0 forintot javasolt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

75/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Fizika szakterület féléves pályázat jutalomkeret pályázatot 95.100 forinttal.

e, A TTK Ösztöndíjbizottságának munkája (19:50)

19:49. Ferdinandy Bence távozott az ülésről.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy két megjegyzés érkezett a honlapra. Tischler Orsolya szeretné, ha Sándor Máté Csaba és Juhász Krisztina nem szerepelne a pályázatban, mert a tisztségviselői jutalomkeret pályázatban ez figyelembe lesz nekik véve.

A Választmány 9 szavazattal, egyhangúan támogatta azt a gondolatot szimpátiaszavazás során, hogy a két tisztségviselő személy ne szerepeljen a pályázatban.

19:51. Ferdinandy Bence visszatért az ülésre.

Hermann Gábor hozzászólt a pályázathoz.

Tischler Orsolya reagált a honlapon megjelenő hozzászólásra. Elmondta, hogy a TTK hallgatói ülnek a bizottságban, ők dolgoznak és megérdemlik a jutalmat.

19:53. Váry Zsolt távozott az ülésről.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

76/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az A TTK Ösztöndíjbizottságának munkája módosított jutalomkeret pályázatot 352.400 forinttal.

19:56. Váry Zsolt visszatért az ülésre.

é, GIS Meet Up (19:56)
Ferdinandy Bence kérdése után Váry Zsolt ismertette a pályázatot.

Hermann Gábor támogathatónak találta a pályázatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

77/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a GIS Meet Up jutalomkeret pályázatot 27.000 forinttal.

f, Geo Sátor (19:59)
Hermann Gábor a táblázatot korrektnek tartja és az összegekről beszélgetett Váry Zsolttal. Váry Zsolt ezek után részletesen ismertette a pályázatot.

Váry Zsolt, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc, Hermann Gábor és Emődi Flóra a Szakterületi koordinátorok helyzetéről és a pályázatokban való szerepléséről folytatott vitát.

Árendás Ákos Tuzson a tisztségviselői jutalomkeret összegéről kérdezett. Dukán András Ferenc válaszában elmondta, hogy 600.000 forintot fog javasolni.

Hermann Gábor jelezte, hogy nem sokára el kell mennie, ezért a Vegyész Főzőcske pályázatról elmondta meglátásait. Tischler Orsolya és Dukán András Ferenc reflektált.
Árendás Ákos Tuzson, Váry Zsolt, Hermann Gábor, László Dávid és Dukán András Ferenc a Vegyész Főzőcskéről beszélgetett.

20:11. Árendás Péter távozott az ülésről.
20:13. Árendás Péter visszatért az ülésre.

Hermann Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a LEN-en nem szabad 4 óra előtt sörözni. Ez több helyen előfordult és többször szólt. Emődi Flóra hozzászólt a témához.

20:20. Hermann Gábor távozott az ülésről.

Árendás Ákos Tuzson a jutalmakról, László Dávid a jutalomkeretekről, tisztségviselőkről és a munkamorálról beszélt.

Ferdinandy Bence a főzéshez szólt hozzá.

László Dávid az elvégzett munka alapján jogosnak tartja az összeget és kéri, hogy saját tevékenységért Váry Zsolt is kerüljön bele a pályázatba. Dukán András Ferenc elmondta, hogy Váry Zsolt ezen tevékenysége szerepel a tisztségviselői jutalomkeret pályázatban.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

78/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Geo Sátor jutalomkeret pályázatot 52.000 forinttal.

g, Vegyész Főzőcske (20:26)
Ferdinandy Bence sokallta a kért összeget. Dukán András Ferenc egyetértett vele. László Dávid kétharmadára csökkentené a pályázatot. Dukán András Ferenc 300 forintos órabérre gondolt, ami 3/5-ös csökkentést jelent.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

79/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Vegyész Főzőcske jutalomkeret pályázatot 11.700 forinttal + 3.300 forinttal.

gy, Intézeti Tanács (20:29)
Váry Zsolt bejelentette, hogy elrontotta a pályázatot. Jánosi Attila, Jancsó Tamás és ő eggyel több ülésen vettek részt.

László Dávid hozzászólására Dukán András Ferenc elmondta, hogy az Intézeti Tanács delegáltságokat és a Szakterületi Csoport munkáit akár havonta is be lehet pályázni. Ferdinandy Bence hozzászólt az elhangzottakhoz.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

80/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Intézeti Tanács jutalomkeret pályázatot 20.400 forinttal.

h, Földrajz-Földtudomány Szakterületi Csoport (20:33)
Váry Zsolt ismertette a pályázatot. Elmondta, hogy az aktív hallgatókat jutalmazta, akik azon kívül, hogy eljártak az ülésekre, tettek is valamit.

Emődi Flóra kérdezett a pályázatról.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

81/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Földrajz-Földtudomány Szakterületi Csoport jutalomkeret pályázatot 41.000 forinttal.

i, Matematika Intézeti Tanács delegáltság (20:40)
Dukán András Ferenc elmondta, mikor érkezett be a pályázat és ismertette is azt.

Árendás Ákos Tuzson jelezte, hogy elrontotta a pályázatot, mert Lakó Viktória 2, Dukán András Ferenc 6, Árendás Ákos Tuzson 6 és Ivancsó Veronika 5 Intézeti Tanács ülésen vett részt az elmúlt 4 hónapban.

Árendás Ákos Tuzson elmondta, hogy Ivancsó Veronika nincs benne a Matematika Szakterületi Csoport jutalomkeret pályázatában, ezért ezt szeretné ide számítani azt a munkáját. Dukán András Ferenc nem javasolta ezt, így a pályázatot nem módosította a Választmány.

Dukán András Ferenc kérte, hogy ne szerepeljen a pályázatban. Árendás Ákos Tuzson, Hermán Dániel, Váry Zsolt és László Dávid vitatkoztak a kérdésről.

A pályázatban csak Ivancsó Veronika és Lakó Viktória szerepelnek.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

82/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Matematika Intézeti Tanács delegáltság jutalomkeret pályázatot 8.400 forinttal.

í, Matematika Szakterületi Csoport féléves munkája (20:47)
Dukán András Ferenc ismertette, mikor érkezett be elektronikusan és papírosan a pályázat.

Ferdinandy Bence, Árendás Ákos Tuzson, Emődi Flóra, László Dávid, Hermán Dániel és Váry Zsolt az igényelt összegről vitatkoztak.

Ferdinandy Bence kérésére Árendás Ákos Tuzson részletesen kifejtette az egyes hallgatók munkáit.

Váry Zsolt a Maszat koordinálásról kérdezett, melyre Tischler Orsolya és Árendás Ákos Tuzson válaszoltak meg.
Árendás Péter Lomoschitz Lilláról jutalmairól kérdezett. Árendás Ákos Tuzson és Tischler Orsolya válaszoltak a kérdésre.

20:58. Váry Zsolt távozott az ülésről.
20:59. Ferdinandy Bence távozott az ülésről.

Árendás Ákos Tuzson kérdésére a Választmány elmondta, hogy nem lehet új embert belevenni pályázatba.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

83/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Matematika Szakterületi Csoport féléves munkája jutalomkeret pályázatot 77.000 forinttal.

21:02. Dukán András Ferenc szünetet rendelt el.
Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a Választmány 6 fővel határozatképes.
21:13. Dukán András Ferenc újra megnyitotta az ülést.

á, LEN dolgozóinak jutkere (21:13)
Dukán András Ferenc szünetben beszélt Jancsó Tamással, a rendezvény EHÖK-ös főszervezőjével, akivel röviden egyeztetett Hermann Gábor jutalmáról. Dukán András Ferenc javasolta, hogy László Dávid kerüljön kihúzásra, Polai Dóra 13.000 forinttal és Hermann Gábor 80.000 forint saját tevékenységgel szerepeljen a pályázatban.

21:15. László Dávid, Árendás Péter és Hermán Dániel megérkeztek az ülésre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

84/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított LEN dolgozóinak jutkere jutalomkeret pályázatot 1.335.750 + 80.000 forinttal.

j, Tanulmányis jutalomkeret (21:16)
Dukán András Ferenc az aláírásokról kérdezett.
Tischler Orsolya megdicsérte Árendás Pétert az általa benyújtott jutalomkeret összeállítása miatt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

85/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Tanulmányis jutalomkeret jutalomkeret pályázatot 150.000 forinttal.

k, Dürer matematika és fizika verseny (21:18)
Ivancsó Veronika elmondta, hol találják a megjelentek a táblázatot a kiosztott anyagokban.

Tischler Orsolya bejelentette, hogy Ferdinandy Bence is szerepel a pályázatban. Ferdinandy Bence helytelennek tartja, hogy belekerült. Dukán András Ferenc kérdésére elmondta, hogy ő adta be a pályázatot.

Dukán András Ferenc ismertette a pályázatot. Ferdinandy Bence elmondta, hogy a táblázatot nem ő állította össze, elnézést kért, hogy belekerült. Dukán András Ferenc felhívta a figyelmet a pályázási szabályok betartására és a pályázatok leellenőrzésére.

Ferdinandy Bence 1 pontra értékelné saját tevékenységét a pályázatban.

Dukán András Ferenc kérdésére Tischler Orsolya elmondta, hogy a formai hibás pályázatokat a Választmány visszaküldi és nem visszaküldheti. Ivancsó Veronika az emlékeztetőben megnézte és visszaküldi szó szerepel a határozatban. A honlapon hibásan szerepelt az pályázati kiírás.

Dukán András Ferenc kérte Tischler Orsolyát és Ivancsó Veronikát, hogy nézzék át, más hiba nincs-e a honlapon lévő kiírásban.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a pályázatot küldje vissza a Választmány. László Dávid javasolta, hogy amiért félrevezető volt a kiírás, ezért a Választmány módosítsa a pályázatot és fogadja el.

Ferdinandy Bence elmondta, hogy tavaly körülbelül 120.000 forintot adott az ELTE TTK HÖK a rendezvényre. Ezek után ismertette a verseny programját.
Ferdinandy Bence 150.000 forintot javasolt a pályázatra.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a pályázatban 1 pont 1.500 forint legyen.

László Dávid elmondta, hogy a pályázat formai hibás, mert se %-os bontás, se összeg nem szerepel benne.

Ferdinandy Bence bejelentette, hogy kijavítja a pályázatot és beadja újra.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy az 100 forint alatt nem lehet utalni, ezért 100-asokra lettek kerekítve a kiutalt összegek a korábbiakban is. Az elnök a Választmány javaslatait így mindig csak ennyiben fogadta el és ez a továbbiakban is így lesz. Kérte, hogy a pályázat benyújtásakor ezt a pályázók vegyék figyelembe.

l, Mentor kirándulás 1. (21:32)
Dukán András Ferenc elmondta, hogy nem érkezett be időben papírosan a pályázat.

László Dávid bejelentette, úgy tudja, hogy Semperger István nem az ELTE hallgatója, és ezt jelezni kéne Kard Annának.

Tischler Orsolya hozzászólt a pályázathoz.

ly, Kémia Intézeti Tanács (21:34)
Emődi Flóra 1.200 forintot javasolt egy Intézeti Tanács ülésen való részvételre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

86/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kémia Intézeti Tanács jutalomkeret pályázatot 6.000 forinttal.

m, ELTE TTK Felezőbuli (21:35)
László Dávid a rendezvények jutalmazásáról beszélt, igyekezett alacsonyan tartani az igényelt összeget.
Dukán András Ferenc hozzászólt és elmondta a passzív tisztségviselők jutalmazásának koncepcióját, amennyiben ez szabályos.

Sik Zsuzsanna Brigitta kérdésére Dukán András Ferenc és Emődi Flóra válaszoltak.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

87/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a ELTE TTK Felezőbuli jutalomkeret pályázatot 29.500 forinttal.

n, Centrum Tanács üléseken való részvétel támogatása (21:37)
Dukán András Ferenc 10.800 forintot javasolt a pályázatra.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

88/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Centrum Tanács üléseken való részvétel támogatása jutalomkeret pályázatot 10.800 forinttal.

ny, CERN kiállítás (21:38)
Dukán András Ferenc tudatta, hogy %-ok szerepelnek a pályázatban.

Ferdinandy Bence Dukán András Ferenc kérdésére elmondta, hogy a pályázatban elvileg minden résztvevő szerepel, aki az egy hetes kiállítás segédkezett.

A pályázatról Ivancsó Veronika, László Dávid, Dukán András Ferenc és Ferdinandy Bence folytatott beszélgetést.

Dukán András Ferenc 30.000 forintot javasolt a pályázatra.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

89/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a CERN kiállítás jutalomkeret pályázatot 30.000 forinttal.

o, Környezettudomány Szakterület csoport jutalmazása (21:42)
Dukán András Ferenc ismertette mikor került leadásra a pályázat. Összegszerű javaslat nem szerepel a pályázatban. László Dávid 100.000 forintot javasolt a Szakterületi Csoport jutalomkeret pályázatra.

Hermán Dániel támogathatónak tartja a pályázatot, viszont a többi szakterület hasonló pályázataira is hasonló összeget javasolna. A kérdésről Váry Zsolt, Hermán Dániel, Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc vitatkoztak.

László Dávid elmondta, hogy 3 Szakterületi Csoport ülés volt a félévben és 9.000 forinttal csökkenthető a pályázat.

Váry Zsolt hozzászólt a pályázathoz, melyet Dukán András Ferenc részletesen ismertetett.

László Dávid a szakterületéről ismertetett mérőszámokat. Felhívta a Választmány figyelmét a fejlődésükre. Ferdinandy Bence hozzászólt az elhangzottakhoz és 90.000 forintot javasolt. László Dávid reálisnak találja a pályázatot, de elállt korábbi szándékától és 90.000 forintot javasolt a pályázatra.

Hermán Dániel kérdésére Váry Zsolt válaszolt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

90/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Környezettudomány Szakterület csoport jutalmazása jutalomkeret pályázatot 90.000 forinttal.

Ferdinandy Bence javasolta, hogy szeptemberben üljenek össze a szakterületi koordinátorok és egy közös, egységes koncepciót dolgozzanak ki ezen jutalmakra.
Hermán Dániel és Emődi Flóra hozzászólt az elhangzottakhoz.

ó, Nyílt Nap segítők jutalmazása (22:04)
Dukán András Ferenc ismertette, mikor érkezett be elektronikusan és papírosan a pályázat.

Dukán András Ferenc kérte, hogy az 50 forintra végződő összegeket kerekítse fel a Választmány 100 forintra.

László Dávid hozzászólására Dukán András Ferenc javasolta, hogy Emődi Flóra ne szerepeljen a pályázatban.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

91/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Nyílt Nap segítők jutalmazása jutalomkeret pályázatot 44.600 forinttal.

ö, ELTE TTK HÖK Bevonó tábor (22:09)
Árendás Péter és Váry Zsolt jelezték, szeretnék, ha nem szerepelnének a pályázatban.

A Választmány 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett szimpatizált a gondolattal, hogy a Árendás Péter és Váry Zsolt ne szerepeljenek a pályázatban.

László Dávid kiegészítette a pályázatot.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy Pauer Eszter 1.800 forintot kapjon.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

92/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított ELTE TTK HÖK Bevonó tábor jutalomkeret pályázatot 9.300 forinttal.

ő, 5vös 5km (22:12)
László Dávid furcsának találta a pályázatban szereplő összegeket. Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Tischler Orsolya, Dukán András Ferenc és Váry Zsolt hozzászóltak az elhangzottakhoz.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a 25 forintra végződő összegeket lefelé, az 50 forintra végződő összegeket felfelé kerekítse a Választmány.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

93/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított 5vös 5km jutalomkeret pályázatot 111.300 forinttal.

p, Indexátvétel (22:17)
Dukán András Ferenc tudatta, hogy %-ok szerepelnek a pályázatban.
Dukán András Ferenc 70.000 forinttal javasolta támogatni a pályázatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

94/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Indexátvétel jutalomkeret pályázatot 70.000 forinttal.
q, Az Alapítvánnyal kapcsolatos jutalomkeret pályázatok (22:23)
Váry Zsolt kérdezett a pályázat kapcsán, melyre Dukán András Ferenc válaszolt. Tischler Orsolya és Sik Zsuzsanna Brigitta hozzászóltak a felmerült kérdéshez.

Dukán András Ferenc ismertette a pályázatot.

Dukán András Ferenc bevezető gondolatokat mondott az Alapítványos jutalomkeretek kacsán.

Tischler Orsolya kérdezett a pályázatokról.

22:28. Váry Zsolt elhagyta az ülést.
22:30. Ferdinandy Bence elhagyta az ülést.
22:31. Ferdinandy Bence visszatért az ülésre.

Dukán András Ferenc arról kérdezte a Választmányt, mennyit ér meg havonta a LOL jutalomkerete szerintük. Ismertette, hogy a Nyúzra 180.000 forintot költ havonta jelenleg az ELTE TTK HÖK.
László Dávid 75.000-80.000 forintot javasolt.

22:35. Váry Zsolt visszatért az ülésre.

A Választmány egyhangúlag szimpatizált azzal a gondolattal, hogy az ELTE TTK HÖK 90.000 forinttal támogassa a LOL munkatársak jutalmazása jutalomkeret pályázatot.

László Dávid kérte, hogy az ELTE TTK HÖK TáTK-os hallgatókat ne támogasson ilyen formán, így szeretné a pályázatot módosítani. Dukán András Ferenc nem tartotta ezt jó ötletnek.
László Dávid, Váry Zsolt, Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Emődi Flóra és Ferdinandy Bence a felmerült kérdésről folytattak vitát.

22:46. Váry Zsolt távozott az ülésről.

Adorján Gábor ismertette a kérdőíves adatbevitel és kiértékelés munka lényegét. Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence és Emődi Flóra hozzászóltak az elhangzottakhoz.

Dukán András Ferenc támogathatónak találja a pályázatot.

Dukán András Ferenc a kérdőívek kiértékeléséről beszélt, majd válaszolt Ferdinandy Bence és László Dávid kérdéseire.

22:56. Emődi Flóra távozott az ülésről.
22:57. Emődi Flóra visszatért az ülésre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

95/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen és 1 nem szavazattal támogatta a módosított Kérdőíves adatbevitel és kiértékelés jutalomkeret pályázatot 147.800 forinttal.

96/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a LOL munkatársak jutalmazása jutalomkeret pályázatot 89.800 forinttal.

Dukán András Ferenc ismertette az ELTE TTK HA működésének segítése jutalomkeret pályázatot.

Hermán Dániel jelezte, hogy rosszul szerepel egy eha kód.

A pályázatról Sik Zsuzsanna Brigitta, Tischler Orsolya, Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc vitatkoztak.

Tischler Orsolya ismertette eddig mennyi jutalmat utalt ki az Alapítvánnyal kapcsolatos tevékenységekért az ELTE TTK HÖK.

Ferdinandy Bence, Emődi Flóra és László Dávid további beszélgetést folytatott az Alapítvánnyal kapcsolatos jutalomkeret pályázatokról.

László Dávid az Alapítvány segítésének környezettanos vonatkozásairól beszélt.

Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc és László Dávid az Alapítvány támogatásáról, helyzetéről beszélt, illetve ennek szükségességéről. Felmerült az igény arra, hogy a Választmány jobban beleláthasson az Alapítvány működésébe. Ferdinandy Bencét az Alapítvány költségvetése is érdekelné.
Sik Zsuzsanna Brigitta hozzászólt; Hermán Dániel kérdezett.

23:23. Sik Zsuzsanna Brigitta távozott az ülésről.

László Dávid Kecskeméti Fruzsinát és Kecskeméti Róbertet javasolta kihúzásra, mert úgy tudja nem vették át a kiosztandó szórólapanyagot.
Ferdinandy Bence elmondta, hogy ha ez még sincs így, akkor egy későbbi, új pályázatban szerepelhetnek majd.

23:26. Sik Zsuzsanna Brigitta visszatért az ülésre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

97/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított ELTE TTK HA működésének segítése jutalomkeret pályázatot 100.100 forinttal.

Dukán András Ferenc megkérdezte László Dávidot, hogy elfogadhatónak találja-e Az ELTE TTK Hallgatói Bolt rendezvényeken történő megjelenése jutalomkeret pályázatot. László Dávid elmondta, hogy nehéz munka volt.

Tischler Orsolya és Sik Zsuzsanna Brigitta kérdéseire László Dávid válaszolt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

98/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 szavazattal, egyhangúlag támogatta Az ELTE TTK Hallgatói Bolt rendezvényeken történő megjelenése módosított jutalomkeret pályázatot 40.200 forinttal.

László Dávid elmondta véleményét A Hallgatói Alapítvány adó 1%-os felhívásainak borítékolása jutalomkeret pályázatról.

Hermán Dániel az előző határozatról kérdezett. Tischler Orsolya és László Dávid megválaszolták a kérdést, ami a kerekítésből adódott.

László Dávid javasolta, hogy aki 600 forintos órabérrel szerepel, az kapjon 700 forintot.

Sik Zsuzsanna Brigitta kérdésére László Dávid elmondta, hogy Jánosi Attila és Ónodi Ferenc László állították össze a táblázatot.

Emődi Flóra kérdésére Dukán András Ferenc válaszában elmondta, hogy Jánosi Attila az Alapítványnál pályázati referens munkát lát el.

László Dávid soronként javaslatokat tett a pályázatban szereplő hallgatók jutalmára. Ez soronként a következő: 700, 3.800, 13.300, 2.500, 500, 3.000, 9.800, 2.500, 2.500, 8.100, 5.500 és 4.000 forint voltak, ami összesen 56.200 forintot jelent.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

99/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított A Hallgatói Alapítvány adó 1%-os felhívásainak borítékolása jutalomkeret pályázatot 56.200 forinttal.

23:38. Dukán András Ferenc szünetet rendelt el.
23:45. Dukán András Ferenc újra megnyitotta az ülést.

r, Tisztségviselők többletmunkája és Önkormányzat munkájának segítése (13:45)
Dukán András Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat munkájának a segítését is magába foglalja a pályázat.

Dukán András Ferenc tudatta, hogy László Dávid már korábban jelezte, hogy észrevételei vannak a pályázatról.

Hermán Dániel Ivancsó Veronikának 10.000 forint plusz összeget javasolt.

Emődi Flóra hozzászólt a pályázatban szereplő munkáihoz.

László Dávid Sándor Máté Csaba, Kard Anna, Gansperger Gábor és Muray Edina jutalmához szólt hozzá.

Dukán András Ferenc részletesen ismertette a pályázatban szereplő tisztségviselők munkáit és az így kialakult tervezett jutalmukat.

Ferdinandy Bence Muray Edina jutalmáról kérdezett. A felmerült kérdéshez Tischler Orsolya, László Dávid és Emődi Flóra hozzászóltak.

Ivancsó Veronika tervezett jutalmának kapcsán Sik Zsuzsanna Brigitta az emlékeztetőkről kérdezett. Ivancsó Veronika és Dukán András Ferenc válaszoltak a kérdésre.

Kard Anna tervezett jutalmához László Dávid, Ferdinandy Bence, Sik Zsuzsanna Brigitta, Dukán András Ferenc, Ivancsó Veronika, Tischler Orsolya és Emődi Flóra szóltak hozzá.

Adorján Gábor tervezett jutalmához Adorján Gábor, Sik Zsuzsanna Brigitta és Tischler Orsolya szóltak hozzá.

Pálfy Gyula tervezett jutalmáról Árendás Péter kérdezett.

Varga Sándor tervezett jutalmához Emődi Flóra és Sik Zsuzsanna Brigitta szóltak hozzá.

Gansperger Gábor tervezett jutalmához Ferdinandy Bence és László Dávid szóltak hozzá. Ferdinandy Bence kiemelte a Nyúz színvonalának növekedését.

Jánosi Attila tervezett jutalmához Ivancsó Veronika és Dukán András Ferenc szóltak hozzá.

A tisztségviselői jutalomkeretek végén Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc, László Dávid, Árendás Péter, Tischler Orsolya és Ivancsó Veronika szóltak hozzá a felmerült kérdésekhez.

László Dávid támogatta a Dukán András Ferenc által elmondott 600.000 forintot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

100/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Tisztségviselők többletmunkája és Önkormányzat munkájának segítése jutalomkeret pályázatot 600.000 forinttal.

4. Egyebek (01:09)

Dukán András Ferenc a következő Választmány időpontjáról kérdezte a Választmány tagjait. Ferdinandy Bence, Adorján Gábor, Ivancsó Veronika és Dukán András Ferenc hozzászóltak a kérdéshez.

Dukán András Ferenc a Déli épületben található büfé pályázatáról beszélt. A közbeszerzésben 6 pályázat érkezett be, de új közbeszerzés lesz kiírva. Dukán András Ferenc ismertette az elutasítások indokát. Elmondta, hogy kitölthetnek egy kérdőívet a hallgatók, amit a közbeszerzés kiírásakor majd figyelembe vesznek. Dukán András Ferenc örömmel jelentette be, hogy nagy a hallgatói aktivitás ezen a téren.
László Dávid hozzászólásában elmondta, hogy a nyereményjátékot máshol is lehetne alkalmazni.
László Dávid a közbeszerzés idejéről és a drágításról kérdezett. Dukán András Ferenc válaszolt a kérdésre.

Dukán András Ferenc beszámolt az EHÖK Elnökségi ülésről. A Szenátus támogatta a a 30 napról 15 napra módosulását a felvételik kiküldésének. HÖOK Küldöttgyűlésen nem történt semmi kiemelt jelentőségű. Az Alapszabályt következő Szenátusra tervezi beterjeszteni.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az ELTE TáTK HÖK-ben új hallgató lett a rendezvényekért felelős tisztségviselő.

Tischler Orsolya bejelentette, mely 3 hallgató kapja a legtöbb jutalmat jelen ülés határozatai alapján.

Adorján Gábor bejelentette, hogy a Választási Bizottság szerdán összeszámolja a szavazatokat. Előre láthatólag érvényes lesz a TTK HÖK Képviselőválasztása.
Dukán András Ferenc és Ivancsó Veronika hozzászóltak az elhangzottakhoz.

Dukán András Ferenc 01:24 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

69/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött napirendet.

70/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett elfogadta a Bevonótábor beszámolóját.

71/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Kulturális Teaest jutalomkeret pályázatot 8.000 + 2.000 forinttal.

72/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta a módosított Külügyi Csoport jutalomkeret pályázatot 160.000 forinttal.

73/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Erasmus promóció, tájékoztatás, feedback jutalomkeret pályázatot 40.000 forinttal.

74/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Mafigyelő jutalomkeret pályázatot 25.000 forinttal.

75/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Fizika szakterület féléves pályázat jutalomkeret pályázatot 95.100 forinttal.

76/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az A TTK Ösztöndíjbizottságának munkája módosított jutalomkeret pályázatot 352.400 forinttal.

77/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a GIS Meet Up jutalomkeret pályázatot 27.000 forinttal.

78/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Geo Sátor jutalomkeret pályázatot 52.000 forinttal.

79/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Vegyész Főzőcske jutalomkeret pályázatot 11.700 forinttal + 3.300 forinttal.

80/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Intézeti Tanács jutalomkeret pályázatot 20.400 forinttal.

81/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Földrajz-Földtudomány Szakterületi Csoport jutalomkeret pályázatot 41.000 forinttal.

82/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Matematika Intézeti Tanács delegáltság jutalomkeret pályázatot 8.400 forinttal.

83/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Matematika Szakterületi Csoport féléves munkája jutalomkeret pályázatot 77.000 forinttal.

84/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított LEN dolgozóinak jutkere jutalomkeret pályázatot 1.335.750 + 80.000 forinttal.

85/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Tanulmányis jutalomkeret jutalomkeret pályázatot 150.000 forinttal.

86/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kémia Intézeti Tanács jutalomkeret pályázatot 6.000 forinttal.

87/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a ELTE TTK Felezőbuli jutalomkeret pályázatot 29.500 forinttal.

88/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Centrum Tanács üléseken való részvétel támogatása jutalomkeret pályázatot 10.800 forinttal.

89/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a CERN kiállítás jutalomkeret pályázatot 30.000 forinttal.

90/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Környezettudomány Szakterület csoport jutalmazása jutalomkeret pályázatot 90.000 forinttal.

91/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Nyíltnap Nap segítők jutalmazása jutalomkeret pályázatot 44.600 forinttal.

92/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított ELTE TTK HÖK Bevonó tábor jutalomkeret pályázatot 9.300 forinttal.

93/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított 5vös 5km jutalomkeret pályázatot 111.300 forinttal.

94/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Indexátvétel jutalomkeret pályázatot 70.000 forinttal.

95/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen és 1 nem szavazattal támogatta a Kérdőíves adatbevitel és kiértékelés jutalomkeret pályázatot 147.800 forinttal.

96/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a LOL munkatársak jutalmazása jutalomkeret pályázatot 89.800 forinttal.

97/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított ELTE TTK HA működésének segítése jutalomkeret pályázatot 100.100 forinttal.

98/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 szavazattal, egyhangúlag támogatta Az ELTE TTK Hallgatói Bolt rendezvényeken történő megjelenése módosított jutalomkeret pályázatot 40.200 forinttal.

99/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 szavazattal, egyhangúlag támogatta A Hallgatói Alapítvány adó 1%-os felhívásainak borítékolása módosított jutalomkeret pályázatot 56.200 forinttal.

100/2011 (V. 24.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Tisztségviselők többletmunkája és Önkormányzat munkájának segítése jutalomkeret pályázatot 600.000 forinttal.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.