Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. április 11-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermann Gábor, Hermán Dániel, Polai Dóra, Sik Zsuzsanna Brigitta, Tischler Orsolya és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Ivancsó Veronika, Kard Anna és Jánosi Attila tanácskozási joggal.

A Választmány 7 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 18:09 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.

18:10. Váry Zsolt megérkezett az ülésre.

Dukán András Ferenc javasolta a napirendi pontok sorrendjének módosítását. A javaslatot a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Egyéb napirendi pont javaslat és sorrendmódosítás nem érkezett.

Az kialakult napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Gólyatáborok
3. Nyúz
4. Pályázatok
5. Jutalomkeret
6. Küldöttgyűlés anyagainak megbeszélése
7. Egyebek

1. Bejelentések (18:06)

Jánosi Attila bejelentette, hogy részt vett ma a Költségvetési Bizottság ülésén. Röviden ismertette a bizottsági ülésen elhangzott fontos információkat, majd válaszolt Emődi Flóra és Tischler Orsolya kérdéseire.

18:13. Polai Dóra megérkezett az ülésre.
18:17. Hermann Gábor távozott az ülésről.
18:19. Árendás Péter megérkezett az ülésre.

Adorján Gábor bejelentette, hogy Csenki Tamás jogviszonya megszűnt. A helyére belépő képviselő, Királyhidi Panna bár még nem adta be, de jelezte lemondását képviselőségéről, így a soron következő hallgató kap az ELTE TTK Küldöttgyűlésében mandátumot.

Emődi Flóra bejelentette, hogy múlt szerdán Szakterületi Csoport Ülést tartott a kémia szakterület.

Árendás Péter bejelentette, hogy a Kar Kiváló Oktatója címre 62 jelölés érkezett. Köszöni a Szakterületi koordinátoroknak, hogy felhívták a szakos hallgatók figyelmét arra, hogy jelöljék tanáraikat.

Árendás Péter bejelentette, hogy beszélt az informatikussal a tárgyalófoglalásról, aki gmail-ben szerkeszthető naptár formában látja a megoldást.
Adorján Gábor elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottságnál működik egy hasonló fiók. Dukán András Ferenc kérte, hogy Árendás Péter készítse el, és hívja meg a képviselőket, tisztségviselőket és az egyéb érintetteket a rendszerbe.

2. Gólyatáborok (18:26)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy még nem írták ki a Gólyatábor pályázatokat. A pályázatokról a pénteki Küldöttgyűlésen is szó lesz.

18:27. Hermann Gábor visszatért az ülésre.

Emődi Flóra kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy jogászhoz fordulnak a pályázatok kiírása ügyében.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy mint már a fórumon is szó volt erről, egy programra fognak pályázatot kiírni, melyben 4 Gólyatábor megszervezésére lehet pályázni.
Polai Dóra kérdezett, Ferdinandy Bence hozzászólt a témához.

3. Nyúz (18:31)

Dukán András Ferenc tájékoztatta a Választmányt, hogy a Nyúz következő számának szerkesztése a körülményekhez képest jól halad és éjfél előtt talán sikerül. Beszámolt arról, hogy a cikkekkel nem volt probléma és eddig 4 ember jelezte, hogy nem kíván tovább az újságnál dolgozni.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy más karok ajánlottak a tördeléshez segítséget, amit megköszönt, de TTK-s hozzáértőkkel megoldották a problémát. Ismertette a Választmánnyal, hogy néhány formai változás is végbe fog menni az újságban. Ilyen például, hogy a cikkek mögött nem lesznek háttérképek.
Dukán András Ferenc kitért arra, hogy az újságnál dolgozókat jobban be kéne vonni a TTK HÖK működésébe és közel annyira kéne ismerniük a HÖK-öt, mint a mentoroknak.

18:38. Hermann Gábor elhagyta az ülést.

Váry Zsolt az újság folyamatos kiadásáról kérdezett. Dukán András Ferenc válaszában elmondta, hogy az újság folyamatosan megy tovább, nem fog egy szám sem kimaradni. Feladatának tekinti a főszerkesztői feladatok ellátását, míg újra betöltésre nem kerül a poszt. Szeretne egy vezetőszerkesztőt, illetve hallgatókat toborozni az újságba.

Jánosi Attila a főszerkesztő asszony lemondásáról és viselkedéséről mondott pár szót.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a jutalmak kiosztására megoldást fog találni.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Boldizsár Márton és Csörgics Mátyás besegít az újságnál és betanítja az új főszerkesztőt.

4. Pályázatok (18:48)

Dukán András Ferenc ismertette a Választmánnyal, hogy két pályázat érkezett be.

a, Mentorkirándulás 2011

Kard Anna visszajelzést kapott a Bodajki Falutábortól, hogy a regisztrációs lapot nem kapták meg és holnap délig kérnék ennek pótlását. Dukán András Ferenc elmondta, hogy faxon elküldték a papírt, nem tudja mi a probléma, de holnap délelőtt elküldik még egyszer.
Kard Anna a Volántól is kapott visszajelzést, melyben tudatták vele, hogy rászámolnak 20 km-t az útra biztonsági km-ért. Kard Anna felhívta a Választmány figyelmét arra, hogy ezt nem biztos, hogy ki kell fizetni és a pályázatban azért nem szerepel ez a plusz összeg, mert ezt ma tudta meg ő is a rászámolást.

Dukán András Ferenc kérdezett a résztvevők számáról. Kard Anna megígérte, hogy estére elküldi a végleges listát.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy az 50.000 feletti buszköltséget fizesse ki a TTK HÖK.

Kard Anna ismertette még a Választmányon megjelentekkel, hogy a Mentortábort 100 fősre és 3 naposra tervezték.

Dukán András Ferenc javasolta a pályázat módosítását az 50.000 forint feletti buszköltség TTK HÖK általi kifizetésével, illetve 1.000 forint/fő támogatással.

A módosítást a Választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

34/2011 (IV. 11.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Mentorkirándulás 2011 pályázatot.

Kard Anna tájékoztatta a Választmányt a Kisokos formai nehézménjeiről és elmondta, kik nem küldték még vissza a javított részeket. Ferdinandy Bence, Váry Zsolt, Tischler Orsolya és Dukán András Ferenc hozzászólt a témához.

b, Karok közti Sportnap

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Szabó Judit kiküldte a pályázatot a levelezőlistára.

Polai Dóra a fénytechnikáról kérdezett.

Dukán András Ferenc megkérte Polai Dórát, hogy alkossa meg annak koncepcióját, hogy a különböző technikai berendezések kölcsönkérését hogyan tudná a TTK HÖK jobban felügyelni. Javasolt egy kis füzetet, amiben aláírásukkal vállalnák a felelősséget a kölcsönzők a berendezésekért és időben visszahoznák azokat.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

35/2011 (IV. 11.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen, szavazattal egyhangúlag támogatta a Karok közti Sportnap pályázatot a kért technikai berendezésekkel.

19:00. Polai Dóra távozott az ülésről.

5. Jutalomkeret (19:00)

Dukán András Ferenc javasolta a Külügyi jutker pályázat elutasítását. Elmondta, hogy a pályázat az EHÖK-höz is be van nyújtva.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

36/2011 (IV. 11.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 0 igen, 8 nem és 1 tartózkodás mellett elutasította a Külügyi jutker pályázatot.

19:02. Hermann Gábor megérkezett az ülésre.

Tischler Orsolya a Pí-napi pályázatról kérdezett és az utalásokról beszélt, amiket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ténykönyvben talált. Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Pí-napi pályázathoz még nem érkezett be indoklás, ezért nem tárgyalta még a Választmány.
A Választmány Jánosi Attila, Hermann Gábor, Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc, Hermán Dániel, Váry Zsolt, Sik Zsuzsanna Brigitta és Emődi Flóra hozzászólásaival vitát folytatott a felmerült kérdésekről, többek között a jutalomkeretekről, az utalásokról, a mentorok jutalmazásáról, a vezetőképző támogatásáról és a rendezvények támogatásáról.

19:22. Polai Dóra visszatért az ülésre.
19:46. Tischler Orsolya távozott az ülésről.

6. Küldöttgyűlés anyagainak megbeszélése (19:49)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Küldöttgyűlésen a jutalomkeret módosításáról, a Gólyatábor pályázat kiírásáról és a főszerkesztő asszony lemondásáról lesz szó.

Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc egy új főszerkesztőről és a tisztség megpályázásáról folytattak beszélgetést

Dukán András Ferenc a félévben tartandó Küldöttgyűlések időpontterveiről beszélt. Polai Dóra és Ferdinandy Bence hozzászólt az időpontokhoz. Dukán András Ferenc kérte, hogy a Választmány tagjai gondolják végig, hogy mit tartanak jó időpontoknak.

19:52. Tischler Orsolya visszatért az ülésre.

7. Egyebek (19:58)

Ferdinandy Bence bejelentette, hogy Hermann Gáborral és László Dáviddal beszélgetett a tisztségek minél pontosabb és használhatóbb leírásának összeszedéséről. A tisztségviselők által szerkeszthető és a képviselők által olvasható wikiben látja ennek megvalósíthatóságát. Sik Zsuzsanna Brigitta, Polai Dóra és Hermann Gábor hozzászóltak a felmerült kérdéshez.

Sik Zsuzsanna Brigitta bejelentette, hogy elkészültek a fényképek a tablóra. Adorján Gábor megígérte, hogy kiküldi levelező listára a képeket. Sik Zsuzsanna Brigitta kérte a honlapra a képek mellé a tisztségek új formájú leírását.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy EHÖK elnökségi ülésen vett részt, melyet Rónay Zoltán is meglátogatott. Az ülésen szó volt többek között az elektronikus indexről, a rektori hivatal működéséről, a Gazdasági Tanácsról, a sportpályák egyesítéséről, a kollégiumi felvételikről, rendezvényekről, közbeszerzésekről, szabályzatmódosításokról.

A rendezvényekről hallottakat Hermann Gábor kiegészítette a HÖOK Vezetőképzőn megtudottakkal.

20:19. Váry Zsolt távozott az ülésről.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy EHÖK Vezetőképző lesz július 9. és 14. között.

20:16. Hermann Gábor távozott az ülésről.

Dukán András Ferenc 20:22 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:
34/2011 (IV. 11.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Mentorkirándulás 2011 pályázatot.

35/2011 (IV. 11.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen, szavazattal egyhangúlag támogatta a Karok közti Sportnap pályázatot a kért technikai berendezésekkel.

36/2011 (IV. 11.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 0 igen, 8 nem és 1 tartózkodás mellett elutasította a Külügyi jutker pályázatot.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.