Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. november 2-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Ferenczi Kinga, László Dávid, Tischler Orsolya, Polai Dóra és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Ivancsó Veronika, Szabó Judit tanácskozási joggal.

A Választmány 7 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 17:57 perckor megnyitotta az ülést.

Jánosi Attila javaslatot tett arra, hogy a Nyúz számértékelését a Választmány vegye fel a napirendi pontok közé. A javaslatot a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Jánosi Attila javaslatot tett arra, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontok közül a pályázatok napirendi pontot a Választmány törölje, mivel nem érkezett be pályázat. A javaslatot a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Jánosi Attila javaslatot tett az előzetesen kiküldött napirendi pontok sorrendjének módosítására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Az így kialakult napirendet a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. MA/MSc ösztöndíj
2. Nyúz számértékelés
3. HÖOK Vezetőképző
4. Egyebek

1. MA/MSc ösztöndíj (18:00)

Jánosi Attila megkérte Tischler Orsolyát, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó fontos tudnivalókat.
Tischler Orsolya elmondta, hogy az MA/MSc ösztöndíj keretfelosztása rossz adatok alapján történt, ezért nem jut annyi pénz az elsőéves mesterszakos hallgatók támogatására, mint amennyit eredetileg szántak. Más keretet is fel kell használni ahhoz, hogy érdemi összegeket tudjunk kiutalni a pályázóknak, ezért 5 millió forintnyi hallgatói jutalom átcsoportosításáról Választmányi döntést kér. Tischler Orsolya megjegyezte azt is, hogy nem egy összegben lesz kiküldve a hallgatóknak a pénz. A ttkhok.elte.hu honlapon a helyes összegek szerepelnek és mind a két részlet megtekinthető. Tischler Orsolya az okozott kellemetlenségekért és zavarokért elnézést kért.

18:01. Váry Zsolt megérkezett az ülésre.
18:02. László Dávid megérkezett az ülésre.

A Választmány Polai Dóra, Szabó Judit, Dukán András Ferenc, Jánosi Attila, Váry Zsolt, Ivancsó Veronika, Ferdinandy Bence, Ferenczi Kinga és Tischler Orsolya hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

146/2010 (XI. 2.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslatot, miszerint a hallgatói jutalom maradványát, azaz 5 millió forintot az MA/MSc ösztöndíjasok hiányzó ösztöndíjainak kifizetésére fordítja.

2. Nyúz számértékelés (18:23)

Jánosi Attila elmondta, hogy a pályázat és a számértékelés időben beérkezett, és kéri az elfogadását.
Ferdinandy Bence felvetette, hogy egyes pontszámokat újra kellene gondolni.

A Választmány László Dávid, Ferdinandy Bence, Ferenczi Kinga hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

147/2010 (XI. 2.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyúz számértékelést.

3. HÖOK Vezetőképző (18:27)

Jánosi Attila elmondta, hogy levelezőlistán kiküldte a tudnivalókat. A levélben csatolta a pályázatát is. A részvételi díj nagyságát a lent töltött időtől tették függővé a szervezők. Jánosi Attila ismertette azok nevét, akik jelentkeztek a vezetőképzőre. Ezek a következő személyek voltak: Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Polai Dóra, Berta Márton. László Dávid és Ferenczi Kinga a Választmányi ülésen jelezte, hogy ők is szívesen mennének.

A Választmány Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, László Dávid, Ferenczi Kinga és Polai Dóra hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

Jánosi Attila javasolta, hogy 5000 forint önerőt mindenki fizessen be a vezetőképzőre szánt költségek csökkentésé okán.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

148/2010 (XI. 02.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy 5000 forint önerőt fizessen be a HÖOK Vezetőképző minden ELTE TTK-s résztvevője. A Választmány Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Polai Dóra, Ferdinandy Bence és Ferenczi Kinga HÖOK Vezetőképzőn való részvételét támogatja.

4. Egyebek (18:40)

Jánosi Attila elmondta, hogy az új felsőoktatási törvény vitairata november 3-án, más információk szerint november 9-en válik nyilvánossá. Dukán András Ferenc a 9-ét megerősítette és elmondta, hogy a konkrétumok akkora már meglesznek.

Jánosi Attila beszámolt arról, hogy október 21-én a Szenátus gazdasági főigazgatót választott. A két pályázóból az előző főigazgató Dr. Juhászné Huszty Katalin nyerte el a szenátusi tagok támogatását.

Polai Dóra bejelentette, hogy november 5-én, pénteken 18-tól Összetartás lesz a Barakkban. Pörköltet készítenek és 1000 forint lesz a belépő, melyet a helyszínen le lehet fogyasztani.

Ferdinandy Bence elmondta, hogy az egyetemi hírlevélben olvasta, hogy egy német kutatás szerint a fizika és a matematika bekerült a legmagasabb elismertségű csoportba.

Ferdinandy Bence megkérdezte, hogy a Hírlevél miért nem HTML formátumú. Jánosi Attila válaszában elmondta, hogy némi kommunikációs zavar lépett fel az informatikus és a kommunikációs biztos között, de bízik benne, hogy a következő hírlevél újra HTML formátumú lesz.

18:40. Polai Dóra és Ferenczi Kinga távozott az ülésről.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az EHÖK TB-ben a munkák továbbra is nagy erőkkel folynak.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a közös tantervi hálóterveket kiküldi levelezőlistán és kéri a véleményezését pl. design, érthetőség stb. szempontjából.

László Dávid bejelentette, hogy a Nedves est november 18-án került megrendezésre.

László Dávid elmondta, hogy a környezettudományi szakterületi csoport a Nedves est utáni hétre szeretne egy három szakterületet érintő bulit szervezni. Várja azon szakterületek jelentkezését, melyek szívesen részt vennének benne.

Tischler Orsolya kérdezett a Felsőoktatási törvény véleményezésével kapcsolatban. Elmondta, hogy egy szakos hallgató szeretné ebbe kicsit beleásni magát. Dukán András Ferenc elvállalta, hogy fog vele foglalkozni. Jánosi Attila elmondta, hogy írt levelet a levelezőlistára, amiben írta, hogy bárki véleményére nyitottak, várják tehát a megkeresést.

Dukán András Ferenc kérte, hogy november 17-én Szekszárdra, a Felsőoktatási kiállításra menjen le valaki helyette, mert ő Kari Tanácson fog abban az időben tartózkodni. A Tanulmányi Csoport levelezőlistáján sem érdeklődött ez ügyben senki. László Dávid kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy a kiállításra olyan ember jelentkezését várja, aki minden alapszakkal kapcsolatban tájékozott.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy egy református gimnázium igazgatója felhívta az ügyben, hogy szeretné, ha a végzős diákoknak az ELTE TTK-ról valaki tartana egy előadást. Dukán András Ferenc elvállalta ezt a felkérést.

Tischler Orsolya ismertette a Választmánnyal, hogy a Debreceni Egyetemen bevezették a pszichiátriai szűrést. Minden hallgató átesett egy ilyen szűrésen és kiszűrtek skizofrén embereket.
Jánosi Attila és László Dávid hozzászólt a témához. Tischler Orsolya alkalmassági vizsgát vagy felvételit javasolna a tanári pályára készülőknek.

Jánosi Attila elmondta, hogy aláírták a jutalomkeretet. A pénz a Hallgatói normatívából van, így várhatóan nem érinti a zárolást.

Jánosi Attila bejelentette, hogy a következő Választmány jövő hét hétfőn 18 órakor fog kezdődni és vendégünk lesz Kalina Gergely az EHÖK elnöke.

Dukán András Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy az index honlapján a HÖK-ökről írnak, érdemes elolvasni őket.

Jánosi Attila 18:56 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

146/2010 (XI. 2.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslatot, miszerint a hallgatói jutalom maradványát, azaz 5 millió forintot az MA/MSc ösztöndíjasok hiányzó ösztöndíjainak kifizetésére fordítja az.

147/2010 (XI. 2.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyúz számértékelést.

148/2010 (XI. 02.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy 5000 forint önerőt fizessen be a HÖOK Vezetőképző minden ELTE TTK-s résztvevője. A Választmány Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Polai Dóra, Ferdinandy Bence és Ferenczi Kinga HÖOK Vezetőképzőn való részvételét támogatja.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Jánosi Attila
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.