Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. október 11-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Ferenczi Kinga, László Dávid, Tischler Orsolya, Polai Dóra és Váry Zsolt szavazati joggal; Ivancsó Veronika és Varga Sándor tanácskozási joggal.

A Választmány 9 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 18:28 perckor megnyitotta az ülést.

Jánosi Attila elmondta, hogy határidőn belül nem érkezett be pályázat, így javasolja, hogy ezt a napirendi pontot töröljük az előre kiküldött napirendi pontok közül. A Választmány a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Az így kialakult napirendet a Választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Személyi kérdések
3. Nyúz számértékelések
4. Egyebek

1. Bejelentések (18:30)

Jánosi Attila elmondta, hogy bár pályázat nem érkezett be, Magyar Róbert 16.500 forintot kér az ELTE TTK HÖK-től a Budapest Kincsei programsorozat támogatására. A sport- és kulturális pályázaton már nyertek támogatást, ám az óriási érdeklődésre való tekintettel, létszámbővítést kért, ami viszont az anyagi keretet is érinti. A programban túlnyomó többségben TTK-s hallgatók vesznek részt, ezért fordult ehhez a hallgatói önkormányzathoz. A témához László Dávid is hozzászólt. Jánosi Attila elmondta, hogy úgy döntött, elnöki hatáskörben megítéli Magyar Róbert számára a támogatást.

Polai Dóra elmondta, hogy sürgősen kéri a gólyatáborok beszámolásait azon gólyatáborok szervezőitől, akik ezt még nem tették meg.

Jánosi Attila ismertette, hogy folyamatban vannak a tárgyalások a Gólyabál terembérlet ügyében. Szeptember 23-án járt a három lágymányosi HÖK elnök a Rektor Úrnál, ezen felül pedig Kalina Gergely EHÖK elnök tárgyalt Juhászné Huszty Katalin gazdasági főigazgató asszonnyal is. Egyelőre még várjuk a döntést és az értesítést.

Jánosi Attila elmondta, hogy a várhatóan az állam elvonja a maradványokat. Az EHÖK részéről további tájékoztatás várható még.

László Dávid beszámolt arról, hogy a Környtanos gólyaavató múlt héten megrendezésre került. Szerinte jól sikerült, de még visszajelzéseket vár. A buliért egyébként anyagi felelősséget Németh Dávid vállalt.

László Dávid elmondta, hogy a gólyákkal a Gólyabál másnapján, szombaton iratnak kritérium dolgozatot matematikából. Mivel ez nem csak az ő szakterületét érinti, hanem minden olyan szakterületet, ahol az elsősöknek Bevezető matematika órájuk van, ezért egy közös fellépést szeretne ez ellen. A kérdéshez Polai Dóra, Ivancsó Veronika és Árendás Ákos Tuzson is hozzászólt. Végül a Választmány tagjai abban maradtak, hogy ez csak egy a több ZH lehetőség közül, így nem sérülnek hallgatói érdekek.

2. Személyi kérdések (18:41)

Jánosi Attila megköszönte a fizika és kémia szakterületek képviselőinek, hogy időben elküldték az oktatási bizottságaikba való delegálásokat.
A többi szakterülettel együtt az oktatási bizottságokba szakterületenként a következő hallgatók tartoznak: földrajz- és földtudomány: Jánosi Attila; biológia: Szenes Áron; matematika: Dukán András Ferenc; környezettudomány: László Dávid; fizika: Lakatos Dóra; kémia: Emődi Flóra.
A Választmány Árendás Ákos Tuzson, Emődi Flóra, Jánosi Attila és Ferdinandy Bence hozzászólásaival vitát folytatott a napi rendi ponthoz kapcsolódó kérdésekben.

A Választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben:

128/2010 (X. 11.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi személyeket delegálta az intézeti oktatási bizottságokba: Biológiai Intézet: Szenes Áron, Fizikai Intézet: Lakatos Dóra, Földrajz- és Földtudományi Intézet: Jánosi Attila, Kémiai Intézet: Emődi Flóra, Matematikai Intézet: Dukán András Ferenc, Környezettudományi Centrum: László Dávid.

Jánosi Attila javasolta, hogy a Választmány tájékoztatása mellett a szakterületi koordinátorok jelöljék ki a szakterületi oktatási bizottsági delegálásokat. Ez alól kivételt, ha szavazati jogú a hallgató a bizottságban, mert akkor a Választmány jelölje ki.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

129/2010 (X. 11.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslatot, miszerint a Választmány tájékoztatása mellett a szakterületi koordinátorok jelöljék ki a szakterületi oktatási bizottsági delegálásokat. Kivéve, ha szavazati jogú a hallgató a bizottságban, mert akkor a Választmány döntése szükséges. .

3. Nyúz számértékelés (18:52)

Jánosi Attila elmondta, hogy a pályázat időben beérkezett.

A Választmány Váry Zsolt, Polai Dóra, Jánosi Attila és Tischler Orsolya hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben. A vita kapcsán felmerült kérdések miatt Jánosi Attila telefonon felhívta Tillné Kiss Andreát, aki választ adott a kérdésekre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

130/2010 (X. 11.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyúz számértékeléseket.

4. Egyebek (18:58)

Jutalomkeret pályázat:
Jánosi Attila pontosította és kiegészítette a pályázatban az időkorlátokat.
A Választmány Ferdinandy Bence, Polai Dóra, Tischler Orsolya, László Dávid és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

Jánosi Attila elmondta, hogy az IK HÖK megkereste, mert a hagyományt felelevenítve 3 kari vezetőképzőt szeretnének tartani. A Sportbiztos és a Rendezvényszervező elnökhelyettes Jánosi Attilának elmondták, hogy támogatják az elképzelést.
A Választmány Ferdinandy Bence, Váry Zsolt, Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Emődi Flóra és Polai Dóra hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.
Jánosi Attila támogathatónak találja az ötletet, de még részletek egyáltalán nincsenek.

Jánosi Attila kijelölte az Összetartás időpontját november 5-6-ára. Tischler Orsolya és Emődi Flóra jelezték, hogy nem tudnak jelen lenni. A kérdéshez Tischler Orsolya, László Dávid, Varga Sándor és Polai Dóra hozzászólt. Jánosi Attila megkérte László Dávidot, hogy vegye szárnyai alá a rendezvényt.

Jánosi Attila bejelentette, hogy a HÖOK vezetőképző november 11-14. között kerül megrendezésre Siófokon. Megígérte, hogy amint lesznek részletesebb információk, megosztja a Választmány tagjaival.

Jánosi Attila elmondta, hogy az ÁJK HÖK közös bulit szeretne tartani, mégpedig a Bárczival és a TTK-val rokkal együtt. A várható időpont november 3.

László Dávid beszélt a Környezettudomány Habilitációs Bizottság kérdéséről, beszámolt a múlt heti a Környezettudományi Centrum Tanács üléséről.

Jánosi Attila 19:33-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

128/2010 (X. 11.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi személyeket delegálta az intézeti oktatási bizottságokba: Biológiai Intézet: Szenes Áron, Fizikai Intézet: Lakatos Dóra, Földrajz- és Földtudományi Intézet: Jánosi Attila, Kémiai Intézet: Emődi Flóra, Matematikai Intézet: Dukán András Ferenc, Környezettudományi Centrum: László Dávid.

129/2010 (X. 11.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslatot, miszerint a Választmány tájékoztatása mellett a szakterületi koordinátorok jelöljék ki a szakterületi oktatási bizottsági delegálásokat. Kivéve, ha szavazati jogú a hallgató a bizottságban, mert akkor a Választmány döntése szükséges. .

130/2010 (X. 11.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyúz számértékeléseket.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Jánosi Attila
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.