Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. szeptember 27-ei üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, László Dávid, Polai Dóra, Tischler Orsolya, Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Ivancsó Veronika, Németh Dávid, Magyar Róbert, Szabó Judit, Szenes Áron, Varga Sándor tanácskozási joggal.

A Választmány 10 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 18:15 perckor megnyitotta az ülést.

Az Ellenőrző Bizottság egyetlen tagja sincs jelen, ezért Jánosi Attila Dukán András Ferencet jelölte az Ellenőrző Bizottság helyettesítőjének. A jelölt vállalta a jelölést. 9 igen, 1 nem 0 tartózkodás ellenében a Választmány elfogadta Dukán András Ferencet helyettes Ellenőrző Bizottsági tagnak.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Szabó Judit kiküldte az 5vös 5km pályázatát. Jánosi Attila kérésére a Választmány egyhangúlag elfogadta a napirendi pont felvételét.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett még további előterjesztés. Németh Dávid kiküldte a Környezettanos Gólyaavató pályázatát. Jánosi Attila kérésére a Választmány egyhangúlag elfogadta a napirendi pont felvételét.

Jánosi Attila elmondta, hogy Tillné Kiss Andrea főszerkesztő kérte, hogy a Választmány vegye fel a napirendi pontok közé a Nyúz számértékeléseit. A pályázatot Tillné Kiss Andrea késve küldte el. A Választmány a javaslatot 0 igen, 9 nem és 1 tartózkodással nem fogadta el.

Az így kialakult napirendet a Választmány 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Mentortábor beszámoló
3. Mentorrendszer
4. Gólyabál 2010
5. Kulcsfelvételi jogok, beléptetőkártyák
6. 5vös 5km
7. Környezettanos Gólyaavató
8. Kommunikáció
9. Jutalomkeret
10. Egyebek

1. Bejelentések (18:25)

Jánosi Attila elmondta, hogy a Záró-Alakuló Küldöttgyűlésre szeptember 24-én sor került.

Jánosi Attila elmondta, hogy ma ülésezett a Szenátus. Az ülésen elfogadásra kerültek az Oktatási Igazgatóság által szedhető díjak, amelyeket az előző héten tárgyalt a Választmány. Egyebek között szó esett az OMHV szabályainak várható változásairól (részletek később várhatóak).

18:27. megérkezett Varga Sándor és Adorján Gábor Ellenőrző Bizottsági tagok.

Jánosi Attila tájékoztatást adott az érettségi és felvételi rendszer várható változásairól. Ferdinandy Bence, Tischler Orsolya és László Dávid hozzászólt a témához. Jánosi Attila ismertette továbbá, hogy az összesen (országosan) 19600 államilag támogatott helyből 4300 mesterszakos helyre pályázott az ELTE. Egyébként tavaly 2500 helyet kaptunk.

Tischler Orsolya ismertette, hogy a szociális támogatásra 1719 pályázat érkezett be. Ebből 706 pályázat hiányos. „A” kategóriás pályázat 358 érkezett, melyből 139 nem hiányos.

Árendás Ákos Tuzson Görögországba utazik szeptember 27-től október 8-ig. A szakterületi koordinátori feladatokat Hermán Dániel és Dukán András Ferenc látja el.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy keresztféléven csak vegyész MSc indul.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Jánosi Attilával együtt TTT ülésen vett részt. A tanárképzés tanterveit elfogadták. Ferdinandy Bence hozzászólt a témához. A BSc 10 kredites pedagógia-pszichológia óráiról volt szó: nem sikerült eltörölni a tanári MA kötelező előfeltételei közül kivenni a 10 kreditnyi ped-pszi tárgyat.

Dukán András Ferenc ismertette, hogy bizonyos matematika órákat nem hirdettek meg a régi rendszereseknek, de elindult a tárgyalás.

18:39. Ferenczi Kinga megérkezett.

Dukán András Ferenc beszélt arról, hogy csütörtökön megbeszélésen vett részt Jánosi Attilával.együtt, melyen egy a HÖOK által szervezett kreditkonferencia előkészületeiről egyeztettek. A konferencia főszervezője Báli Bernadett.

Dukán András Ferenc az átsorolások statisztikáját ismertette. Emődi Flóra és Hermann Gábor hozzászólt a témához. Az átsorolás folyamatában a TTK-n 2285 hallgató vett részt. Ebből kb. 10%-ot soroltak át és 14 hallgatót soroltak vissza.

Polai Dóra ismertette, hogy az Északi Hallgatói Iroda fénymásolójában kifogyott a tinta, holnapra hozzák. Irodaszereket is rendelt tegnap, vigyázzunk rá.

A Választmány Magyar Róbertnek egyhangúan tanácskozási jogot szavazott.

Magyar Róbert a Budapest Kincsei rendezvénysorozat 1. fordulójáról beszélt. 22 fővel vettek részt az 50 fős keretből. 2. fordulóra 54 előzetes jelentkezés van.

Magyar Róbert beszélt a sportkultúráról, melyhez Jánosi Attila is hozzászólt. Magyar Róbert részt vett a sportkultúra pályázat elszámolását segítő kötelező előadáson.

Jánosi Attila ismertette, hogy a Bolyai Műhelykonferencia október 16-án kerül megrendezésre. Tanárképzésről lesz szó, még lehet jelentkezni (Dukán András Ferencnek kell szólni).

Jánosi Attila múlt csütörtökön rektor úrnál a lágymányosi terembérletek csökkentése ügyében tárgyalt.

Hermann Gábor elmondta, hogy bizonyos dolgok egyelőre nem tetszenek az új nyomdával kapcsolatban: bár a Nyúz olcsóbb lett, a rendezvényekkel kapcsolatos nyomdai munkálatokban a Publicitasnál lassabban dolgoznak és kissé rugalmatlanok is.

2. Mentortábor (18:51)

Magyar Róbert ismertette a Mentortábor beszámolóját. A Gazdasági beszámolót szóban egyeztette az elnökkel és a gazdasági elnökhelyettessel, szeptember első hetében küldte el Jánosi Attilának és Tóth Máténak, az akkori gazdasági elnökhelyettesnek.

A Választmány Magyar Róbert, Ferdinandy Bence, Emődi Flóra, Hermann Gábor, Árendás Ákos Tuzson, Polai Dóra, Jánosi Attila, Dukán András Ferenc és Tischler Orsolya hozzászólásaival vitát folytatott a mentortábor beszámolójáról és elszámolásáról.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

117/2010 (IX. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Mentortábor beszámolóját.

3. Mentorrendszer (19:30)

Jánosi Attila tájékoztatta a Választmányt, hogy a Küldöttgyűlés nem választott mentorkoordinátort, így rövid időn belül új Küldöttgyűlést kell ez ügyben összehívni.
Magyar Róbert beszámolt a ma 16 órakor tartott főmentori megbeszélésről, melyen minden főmentor részt vett.

Magyar Róbert úgy érzi a feladatra felkészült, és ha a mentorok is támogatják, akkor újra elindul a posztért a következő Küldöttgyűlésen.

Jánosi Attila október 19-ét javasolta az új Küldöttgyűlés időpontjának.

20:18. Ferenczi Kinga távozott az ülésről.

A Választmány Jánosi Attila, Magyar Róbert, Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Polai Dóra, Árendás Ákos Tuzson, Hermann Gábor, Ferenczi Kinga és Váry Zsolt hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

118/2010 (IX. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a mentorkoordinátort is megávlasztó Küldöttgyűlés időpontja október 19. legyen.

4. Gólyabál 2010 (20:27)

Hermann Gábor a gólyameghívókról beszélt és hogy hogyan lehet a gólyákhoz eljuttatni. Tájékoztatta a Választmányt, hogy a holnapi napon szervezői megbeszélést fognak tartani. Szó volt a Gólyabál költségvetéséről és a fellépőkről. A pályázat jövő héten lesz kiküldve. A BSc-s, MSc-s, és MA-s gólyák, továbbá a mentorok és seniorok gólya áron jöhetnek be a rendezvényre.

A Választmány Hermann Gábor, Tischler Orsolya, Dukán András Ferenc, Jánosi Attila, Polai Dóra, Ivancsó Veronika és Emődi Flóra hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

Jánosi Attila 20:55–kor szünetet rendelt el.
Jánosi Attila 21:06 -kor az ülést újra megnyitotta.

5. Kulcsfelvételi jogok, beléptetőkártyák (21:06)

Jánosi Attila elmondta, hogy egy kérelem érkezett be, de a mai napon a titkári levelezőrendszer nem volt elérhető.

A Választmány Árendás Ákos Tuzson levelét tárgyalta, mely Kelemen Ádám kártyakérelméről szólt, illetve a Déli Hallgatói Irodába kulcsfelvételi jogot szeretne kérni Kelemen Ádámnak. Árendás Ákos Tuzson a kártyát akkor támogatja, ha nincsen más, aki igényelne.

Váry Zsolt kártyát és a Déli Hallgatói Irodába kulcsfelvételi jogot kért Varga Ernának. Ez a kártya jelenleg Mészáros Csabánál van.

Polai Dóra elmondta, hogy nyáron Boldizsár Márton is kért kártyát és kulcsfelvételi jogot.

Jánosi Attilához érkezett még egy kérelem. Jancsó Tamás szeretné az eddigi kulcsfelvételi jogait fenntartani.

21:23. Szenes Áron az ülésre megérkezett.

Dukán András Ferenc a kártyák felülbírálását kérvényezte. Hermann Gábor egyetértett. A Választmány Dukán András Ferenc, Szenes Áron, Hermann Gábor, Polai Dóra, Ferdinandy Bence és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott az ügyben.

Jánosi Attila a napirendi pontot a választmányi tagok javaslatára a következő Választmányi ülésre halasztotta.

Szenes Áron a gépkocsi rendszámokra és a parkolók jövőbeli használatára hívta fel a figyelmet. A Választmány Hermann Gábor és Dukán András Ferenc hozzászólásával vitát folytatott a kérdésben.

6. 5vös 5km (21:32)

Szabó Judit kiküldte a pályázatát és ismertette a Választmány előtt.

Szabó Judit válaszolt Jánosi Attila, Hermann Gábor, Árendás Ákos Tuzson és Polai Dóra kérdéseire. Polai Dóra gazdasági elnökhelyettes támogathatónak találta a pályázatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

119/2010 (IX. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az 5vös 5km pályázatot, 37500 forinttal.

7. Környezettanos Gólyaavató (21:39)

Németh Dávid ismertette pályázatát.

A Választmány Hermann Gábor, László Dávid és Polai Dóra hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

120/2010 (IX. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Környezettanos Gólyaavató pályázatot, 7000 forinttal.

8. Kommunikáció (21:44)

Jánosi Attila ismertette Ferenczi Attila Hallgatói Önkormányzat kommunikációja javításával kapcsolatos terveit, és felhívta a figyelmet, hogy ez még ötletelés alatt áll. A kérdésben várja a választmányi tagok véleményét.

Hermann Gábor két lehetőséget, két koncepciót vetett fel. Megerősítette Ferenczi Attila rátermettségét. Jánosi Attila elmondta, hogy Ferenczi Attila nem tervezi hosszú távra betölteni a kommunikációs posztot.

A Választmány Hermann Gábor, Tischler Orsolya, Polai Dóra, Ferdinandy Bence, Árendás Ákos Tuzson és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

Jánosi Attila visszajelzéseket vár a következő Választmányra. Ezt Hermann Gábor is jó ötletnek tartja.

9. Jutalomkeret (21:58)

Jánosi Attila ismertette, hogy több tisztségviselővel beszélgetett a jutalomkeret pályázatról. A félévenkénti pályázás eltörlését, illetve a folyamatos pályázás lehetőségének megengedését fontolgatták.

Hermann Gábor kifejtette véleményét a folyamatos pályázási lehetőségekről, a gólyatábori jutalomkeretekről és a százalékos rendszer eltörléséről.

Dukán András Ferenc újításokat javasolt. 6 hónapos határidőt adott a pályázatok benyújtásának határidejeként. Jánosi Attila igazat adott neki és hangsúlyozta, hogy az előretervezést nagyon fontosnak tartja a kérdésben.

A Választmány Árendás Ákos Tuzson, Hermann Gábor, Ferdinandy Bence, Tischler Orsolya, Jánosi Attila, Polai Dóra és Dukán András Ferenc hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

Hermann Gábor jövő hétre ígérte, hogy hoz ötleteket a jutalomkerettel kapcsolatban.

10. Egyebek (22:26)

Hermann Gábor elmondta, hogy felmerült a Gólyabálra újratölthető poharak és korsók beszerzése, ami erősítené a környezettudatos szemléletet. A kérdésben a Választmány Ferdinandy Bence, László Dávid, Dukán András Ferenc, Tischler Orsolya és Hermann Gábor hozzászólásával vitát folytatott a kérdésben, és végül elvetették az öltetet.

Polai Dóra a raktár rendrakását és takarítását a Gólyabál utánra, október 24-re javasolta.

Tischler Orsolya javasolta egy szkenner beszerezését.

Ferdinandy Bence az Alapszabállyal kapcsolatos megbeszélések időpontját szeretné tudni. Jánosi Attila elmondta, hogy egyelőre konkrét időpont nincsen, ezt a választmánnyal és az EB-vel szeretné először egyeztetni.

Jánosi Attila 22:45-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

117/2010 (IX. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Mentortábor beszámolóját.

118/2010 (IX. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a mentorkoordinátort is megávlasztó Küldöttgyűlés időpontja október 19. legyen.

119/2010 (IX. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az 5vös 5km pályázatot, 37500 forinttal.

120/2010 (IX. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Környezettanos Gólyaavató pályázatot, 7000 forinttal.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Jánosi Attila
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.