Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. szeptember 20-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermann Gábor, László Dávid, Tischler Orsolya, Tóth Máté szavazati joggal; Adorján Gábor, Fejes Bálint, Ivancsó Veronika, Polai Dóra, Varga Sándor tanácskozási joggal.

A Választmány 8 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 18:12 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Tischler Orsolya küldte ki Kálózi Attila és Ramotsa Krisztina röplabda pályázatát. A Választmány a javaslatot egyhangúlag támogatta, és felvette a pályázat tárgyalását a napirendi pontok közé.

Dukán András Ferenc kérte, hogy személyi kérdéseket is tárgyaljon a Választmány, ahol az intézeti tanácsokba kell delegálni tagokat. A Választmány a javaslatot egyhangúlag támogatta, és felvette a Személyi kérdéseket a napirendi pontok közé.

Az így kialakult napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Személyi kérdések
3. Választmányi határozatok jóváhagyása
4. Röplabda pályázat
5. Jutalomkeret 2010 ősz
6. Záró-Alakuló Küldöttgyűlés
7. Egyebek

1. Bejelentések (18:18)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a kérvények bírálása megtörtént.

Jánosi Attila elmondta, hogy a múlt héten lezajlott a Rendkívüli Küldöttgyűlés, és az EHÖK tisztújító Küldöttgyűlése is. Az új EHÖK Elnök Kalina Gergely, az EHÖK Ellenőrző Bizottságának TTK-s tagja Ring Péter Dániel lett. Az új elnöki mandátum október 6-án kezdődik.

Jánosi Attila elmondta, hogy a múlt héten volt Dékáni Tanács és Kari Tanács is, melyeken egyedüli szavazati jogú tagként vett részt. A Kari Tanácson Tóth Máté és Szenes Áron is részt vettek tanácskozási joggal. A félév során tartandó Kari Tanácsok időpontjai: október 20., november 17. és december 8.

Jánosi Attila elmondta, hogy az első EDUCATIO megbeszélés október 6-án lesz.

Jánosi Attila elmondta, hogy az EHÖK költségvetésének egy részét zárolták (összesen 761 ezer Ft), így a TTK HÖK költségvetéséből 93.000 forint került zárolásra.

Jánosi Attila elmondta, hogy a Lágymányosi terembérletek ügyében csütörtökön lesz megbeszélés, ahol a lágymányosi HÖK elnökök Fodor Judit EHÖK elnökkel együtt tárgyalnak Mezey Barna Rektor Úrral, és Juhászné Huszty Katalin gazdasági főigazgató asszonnyal.

Jánosi Attila elmondta, hogy csütörtökön lesz TTT ülés, jövő hétfőn pedig szenátusi ülés.

Boldizsár Márton elmondta, hogy kiküldte a képviselőlistára az EHÖK Kommunikációs Bizottsági ülésén elhangzottakról szóló összefoglalót (az ülésen Semperger István vett részt a TTK részéről). Tájékoztatta a Választmányt, hogy csütörtökön kerül megrendezésre a Vezér Úti Kollégiumban a Bódvarákó Afterparty.

Tischler Orsolya elmondta, hogy az Alaptámogatás leadási határidejét holnapig meghosszabbították.

2. Személyi kérdések (19:01)

Dukán András Ferenc Árendás Ákos Tuzsont jelölte a Matematika Intézeti Tanácsba. A jelölt levélben vállalta a jelölést.

Tóth Máté Dukán András Ferencet jelölte a Matematika Intézeti Tanácsba. A jelölt vállalta a jelölést.

Emődi Flóra Tóth Mátét jelölte a Kémia Intézeti Tanácsba. A jelölt vállalta a jelölést.

Emődi Flóra Pálfy Gyulát jelölte a Kémia Intézeti Tanácsba. A jelölt vállalta a jelölést.

Jánosi Attila Emődi Flórát jelölte a Kémia Intézeti Tanácsba. A jelölt vállalta a jelölést.

A Választmány titkosan határozatot hozott:

102/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag Árendás Ákost és Dukán András Ferencet delegálta a Matematika Intézeti Tanácsba, valamint Emődi Flórát, Pálfy Gyulát és Tóth Mátét delegálta a Kémia Intézeti Tanácsba.

19:07 Fejes Bálint távozott az ülésről.

Jánosi Attila Dukán András Ferencet jelölte. A jelölt vállalta a jelölést. A Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dukán András Ferencet választotta az ülés további részére Ellenőrző Bizottság helyettesítőjének.

3. Választmányi határozatok jóváhagyása (19:10)

Jánosi Attila elmondta, hogy a június 29-e óta hozott választmányi határozatok megerősítésére van szükség. A felmerülő pontatlanságok javítása után a Választmány elfogadta a határozatokat. Az így elfogadott határozatok a következők:
103/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag levette a napirendről a Videó beszámolóját.
104/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a LEN beszámolóját.
105/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Mentortábor pályázatát, fejenként 4265 forinttal, maximum 100 fő részvételéig.
106/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a HÖK pólók pályázatát, 19.600 forinttal.
107/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Névjegykártyák tervezetét.
108/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Gólyabál tervezetét.
109/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Külügyes Kiadvány pályázatát, 66.500 forinttal.
110/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Morandini Viktor külügyes pályázatát, 17.000 forinttal.
111/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy Ring Péter, Berta Márton, Hornyák Szilvia, Szenes Áron Hegedűs Endre, Pauer Eszter és Tabajdi Péter kulcsfelvételi jogot kapjon a Déli Hallgatói Irodához.
12/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Sportfesztivál pályázatát, 20.816 forinttal.
113/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy az ELTE TTK HÖK új nyomdára térjen át.
114/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy az ELTE TTK HÖK Ring Péter Dánielt jelölje az EHÖK EB tagjának.
115/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a Gólyahajót, 100.000 forinttal.
4. Röplabda pályázat (19:18)

Tischler Orsolya ismertette a pályázatot.

Tóth Máté elmondta, hogy a pályázatot támogathatónak tartja.
116/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a Röplabda pályázatát, 48.000 forinttal.

5. Jutalomkeret pályázatok 2010 ősz (19:22)

Jánosi Attila ismertette a terveit és az elképzeléseit. Elmondta, hogy a félév során több egyeztetést szeretne tartani, mert a rendszer reformra szorul.

Jánosi Attila kérte a Választmány tagjait, hogy gondolják át az elképzeléseiket.

6. Záró-Alakuló Küldöttgyűlés (19:28)

Jánosi Attila elmondta, hogy a Küldöttgyűlés legfontosabb feladata, hogy megválassza a delegáltakat és a tisztségviselőket. Ennek érdekében kérte a Szakterületi koordinátorokat, hogy állítsák össze a delegáltak listáját, és küldjék el a hoktitkar@ttkhok.elte.hu címre minél hamarabb.

Jánosi Attila megkérte az Ellenőrző Bizottság tagjait, hogy állítsák össze az aktuális képviselőlistát a Záró és az Alakuló Küldöttgyűlésre is. A felmerült kérdésre, hogy a tisztségviselői tablók mikor lesznek frissítve az Ellenőrző Bizottság azt a választ adta, hogy a Küldöttgyűlések után fognak dolgozni ezzel.

Jánosi Attila megkérte a tisztségviselőket, hogy időben küldjék ki a beszámolóikat és a pályázataikat, hogy mindenki el tudja olvasni őket a Küldöttgyűlés előtt.

7. Egyebek (19:35)

Jánosi Attila elmondta, hogy a Szenátuson felmerült a szolgáltatási díjak módosításának kérdése. Elmondta, hogy ez fontos kérdés, és kérte a Választmány tagjait, hogy véleményezzék az anyagot, amely a helyszínen kiosztásra került. A Választmány tagjai nem jeleztek kifogást.

Jánosi Attila kérte, hogy a lezajlott felújítás és a rendrakás után a HÖK tagjai tartsák az irodák tisztaságát és rendjét.

Boldizsár Márton elmondta, hogy elkészült a Nyúz honlapja. Elmondta azt is, hogy másnap lesz az első idei Boráros borozás, este 20:00 órakor.

László Dávid elmondta, hogy tervezik, hogy a Gólyabálra a jegyeket a mentorok is árulják a gólyáknak. Kérte a Választmányt, hogy erről és a Gólyák meghívók kiosztásának kérdéséről is alkosson véleményt, és tárgyalják majd a kérdést.

Jánosi Attila elmondta, hogy pénteken Nyílt nap lesz, amit Tóth Máté szervez.

Jánosi Attila 19:50-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

102/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag Árendás Ákost és Dukán András Ferencet delegálta a Matematika Intézeti Tanácsba, valamint Emődi Flórát, Pálfy Gyulát és Tóth Mátét delegálta a Kémia Intézeti Tanácsba.
103/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag levette a napirendről a Videó beszámolóját.
104/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a LEN beszámolóját.
105/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Mentortábor pályázatát, fejenként 4265 forinttal, maximum 100 fő részvételéig.
106/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a HÖK pólók pályázatát, 19.600 forinttal.
107/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Névjegykártyák tervezetét.
108/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Gólyabál tervezetét.
109/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Külügyes Kiadvány pályázatát, 66.500 forinttal.
110/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Morandini Viktor külügyes pályázatát, 17.000 forinttal.
111/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy Ring Péter, Berta Márton, Hornyák Szilvia, Szenes Áron Hegedűs Endre, Pauer Eszter és Tabajdi Péter kulcsfelvételi jogot kapjon a Déli Hallgatói Irodához.
112/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Sportfesztivál pályázatát, 20.816 forinttal.
113/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy az ELTE TTK HÖK új nyomdára térjen át.
114/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy az ELTE TTK HÖK Ring Péter Dánielt jelölje az EHÖK EB tagjának.
115/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a Gólyahajót, 100.000 forinttal.
116/2010 (IX.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a Röplabda pályázatát, 48.000 forinttal.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.