Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. szeptember 6-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, László Dávid, Tischler Orsolya, Tóth Máté, Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Dudás Gábor, Fejes Bálint, Hegedűs Endre, Ónodi Ferenc László, Polai Dóra, Radnai Tamás, Szabó Judit tanácskozási joggal.

A Választmány 8 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 15:15 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Hegedűs Endre kiküldte a Sportfesztivál pályázatát. Jánosi Attila kérésére a Választmány egyhangúlag elfogadta a napirendi pont felvételét.

Jánosi Attila kérte, hogy a Választmány vegye fel a napirendi pontok közé az EHÖK EB TTK által jelölt tagjának. A Választmány a javaslatot egyhangúlag támogatta, és felvette az EHÖK EB kérdését a napirendi pontok közé.

Magyar Róbert kérte, hogy a rendkívüli beszámoltatását halassza el a Választmány a jövő hétre. Jánosi Attila kérésére a Választmány egy tartózkodás mellett támogatta a napirendi pont elhalasztását.

Az így kialakult napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Sportfesztivál
3. Nyomda
4. EHÖK EB tag jelölése
5. Félév tennivalói
6. Gólyahajó
7. Levelezés
8. Egyebek

1. Bejelentések (15:21)

Jánosi Attila tájékoztatta a Választmányt, hogy – az előzetes egyeztetéseknek megfelően - a félév során hétfőn 18 órakor fogjuk tartani az üléseket. Elmondta, hogy ha a szakterületi koordinátor nem tud megjelenni az üléseken, akkor a szakterület egy tagját küldje el maga helyett, hogy az információáramlás könnyen menjen. Tájékoztatta a Választmányt a technikai kérdésekről is.

Jánosi Attila elmondta, hogy az irodák felújítása megtörtént, és mindenkit arra kér, hogy vigyázzon a rendre.

Jánosi Attila elmondta, hogy 15-én Kari Tanács, 16-án pedig EHÖK Küldöttgyűlés lesz.

Tischler Orsolya elmondta, hogy nem lesz e-szoctám a félévben, de lesz MSc-s ösztöndíj, amiről a tájékoztatás fel fog kerülni a honlapra. Délelőtt volt KÖB ülés, ahol a rendszeres pályázatok kiírása megbeszélésre került. A pályázatok leadási határideje szeptember 24-e dél lesz.

2. Sportfesztivál (15:35)

A pályázatot Hegedűs Endre és Szabó Judit ismertette. A rendezvényre 20.816 forintot igényelnek a szervezők.

A Választmány Jánosi Attila, Tischler Orsolya és Radnai Tamás hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

112/2010 (IX. 6.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Sportfesztivál pályázatát, 20.816 forinttal.

3. Nyomda (15:40)

Jánosi Attila tájékoztatta a Választmányt a nyáron történ fejleményekről.

A Választmány Tischler Orsolya, Dukán András Ferenc és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

113/2010 (IX. 6.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy az ELTE TTK HÖK áttérjen a Globe Media Agency Kft nyomdára térjen át.

4. EHÖK EB (15:51)

Jánosi Attila tájékoztatta a Választmányt az EHÖK EB választási rendszeréről (minden évben 5 kari HÖK jelöl rotációs rendszerben tagokat az EHÖB EB-be) és a jelenlegi helyzetről. Elmondta, hogy az augusztus 4-i választmányon ismertetett álláspontja nem változott, továbbra is Ring Péter Dánielt szeretné felkérni, amennyiben ezzel a választmány is egyetért. Ring Péter Dániel vállalta a jelölést.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

114/2010 (IX. 6.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy az ELTE TTK HÖK Ring Péter Dánielt jelölje az EHÖK EB tagjának.

5. Félév tennivalói (15:55)

Jánosi Attila elmondta, hogy lassan el kell majd kezdeni a jutalomkeret pályázatokkal foglalkozni. elmondta, hogy a jövő héttől kell majd foglalkozni a TTK HÖK összesített beszámolójával is.

Jánosi Attila kérte a Választmány tagjait, hogy az ezekkel kapcsolatos javaslatait küldjék el emailben az elnok@ttkhok.elte.hu címre.

6. Gólyahajó (16:00)

A pályázatot Ónodi Ferenc László ismertette. A Gólyahajó a TTK és a Bárczi közös rendezvénye, az Alapítvány szervezésében. Beszámolt a szervezés nehézségeiről és az EHÖK részvételéről is, valamint a nagyobb hajó kérdéséről.

Ónodi Ferenc László ismertette a programot és a részletes terveket. Elmondta, hogy 100-150 ezer forint támogatást szeretne kérni a TTK HÖK-től. Elmondta azt is, hogy 875 jegyet lehet összesen értékesíteni.

16:14 Ferdinandy Bence, Hermann Gábor és Tóth Máté megérkeztek az ülésre.

A Választmány Jánosi Attila, Ónodi Ferenc László, Tischler Orsolya, Hermann Gábor, Dukán András Ferenc, Árendás Ákos Tuzson és László Dávid hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

115/2010 (IX. 6.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a Gólyahajót, 100.000 forinttal.

Ónodi Ferenc László tájékoztatta a Választmányt az ELTE Plus és a Campus Discovery szervezéséről is.

7. Levelezés, informatikai ügyek (16:43)

Dudás Gábor ismertette a levelezőrendszerrel kapcsolatos problémákat.

A Választmány Dudás Gábor, Jánosi Attila, Hermann Gábor, Polai Dóra, Ónodi Ferenc László és Tóth Máté hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

Ónodi Ferenc László javaslatára Jánosi Attila a szeptember 27-i Választmányt jelölte meg az ajánlatok elkészítésének határidejéül.

8. Egyebek (16:53)

Jánosi Attila elmondta, hogy jövő héten hétfőn lesz Választmány, ahol az EHÖK Elnökjelölt lesz az ülés vendége, és a Kari Tanács anyagainak tárgyalása is sorra fog kerülni, valamint Magyar Róbert is ekkor fogja megtartani a rendkívüli beszámolóját, ezért hosszú Választmányra kell majd számítani.

Hermann Gábor beszámolt a névjegykártyák ügyének jelenlegi állásáról.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a kérvények elbírálása megtörtént, a tantervekkel kapcsolatos problémák megoldása pedig folyamatban van.

Jánosi Attila elmondta, hogy ma reggel lezajlott a mentorok, a TO és a HÖK közös egyeztető ülése a beiratkozással kapcsolatban.

Jánosi Attila 17:03-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

112/2010 (IX. 6.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Sportfesztivál pályázatát, 20.816 forinttal.

113/2010 (IX. 6.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy az ELTE TTK HÖK új nyomdára térjen át.

114/2010 (IX. 6.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy az ELTE TTK HÖK Ring Péter Dánielt jelölje az EHÖK EB tagjának.

115/2010 (IX. 6.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a Gólyahajót, 100.000 forinttal.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Polai Dóra Jánosi Attila
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.