Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. augusztus 4-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, László Dávid, Tischler Orsolya, Tóth Máté, Váry Zsolt szavazati joggal; Fejes Bálint, Hamow Kamirán Áron, Polai Dóra, Szabó Judit tanácskozási joggal.

A Választmány 7 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 11:40 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Morandini Viktor által benyújtott Külügyes összetartás pályázat napirendre vételét a Választmány Jánosi Attila kérésére a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Az így kialakult napirendet a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Külügyes Kiadvány
2. Külügyes összetartás pályázat
3. Kulcsfelvételi jogok
4. Egyebek

1. Külügyes kiadvány (11:44)

Hamow Kamirán Áron bemutatta az általa kiküldött pályázatot (A pályázat bemutatását Hamow Kamirán Áron a Választmány határozatképessé válása előtt megkezdte. A Választmány jelenlévő tagjai az ülés kezdete előtt vitát folytattak a pályázatról). Elmondta, hogy az új árajánlatnak köszönhetően olcsóbb lett a kiadvány. Kérte, hogy ha van rá lehetőség, emelje a Választmány a példányszámot.

A Választmány Tóth Máté, Jánosi Attila és Tischler Orsolya hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben. A példányszám emelését a Választmány tagjai nem támogatták.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

109/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Külügyes Kiadvány pályázatát, 66.500 forinttal.

2. Külügyes összetartás pályázat (11:48)

Hamow Kamirán Áron ismertette a pályázatot. Elmondta, hogy a támogatás a KCSSK-ban megrendezett programok közül a vacsora finanszírozására kellene.

A Választmány Tóth Máté, Jánosi Attila és Ferdinandy BVence hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

110/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Morandini Viktor külügyes pályázatát, 17.000 forinttal.

3. Kulcsfelvételi jogok (11:50)

A Déli Hallgatói Irodához Ring Péter, Berta Márton, Hornyák Szilvia, Szenes Áron Hegedűs Endre, Pauer Eszter és Tabajdi Péter kért kulcsfelvételi jogot.

A Választmány Jánosi Attila, Tischler Orsolya, Szabó Judit és Tóth Máté hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

111/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy Ring Péter, Berta Márton, Hornyák Szilvia, Szenes Áron, Hegedűs Endre, Pauer Eszter és Tabajdi Péter kulcsfelvételi jogot kapjon a Déli Hallgatói Irodához.

Polai Dóra és Tóth Máté ismertette a belépőkártyákkal és a raktárkulcsokkal kapcsolatos információkat.

4. Egyebek (12:20)

Jánosi Attila ismertette az EHÖK EB személyének kérdését. Elmondta, hogy Ring Péter Dánielt szeretné majd jelölni a tisztségre. Erről augusztus végén, szeptember elején – még az EHÖK Küldöttgyűlés előtt – lesz döntés egy választmányi ülésen.

Jánosi Attila beszélt a diplomaosztóval kapcsolatban felmerült problémákról. Elmondta, hogy szerinte az egyik megoldás az, hogy több turnusban kellene lebonyolítani a diploma kiosztását. A fotóssal kapcsolatban is voltak problémák, ennek megoldására is törekedni fog az Önkormányzat. Azt is felvetette, hogy a Hallgatói Önkormányzatnak nagyobb szerepet kellene vállalnia a diplomaosztó megszervezésében.

Jánosi Attila elmondta, hogy az újonnan felvett hallgatók listáját kiküldte a szakterületi koordinátoroknak, hogy a levelezőlistákat el tudják készíteni.

Jánosi Attila elmondta, hogy a diplomaosztó hetén volt a HÖK és a TO között egy megbeszélés, amelyen a Dékánhelyettes Úr, a tanulmányi előadók, Jánosi Attila és Dukán András Ferenc vettek részt. A megbeszélésről Jánosi Attila elmondta, hogy eredményesnek ítéli, és hogy később – Dukán András Ferenc hazatérése után – lesz részletes beszámoló is a fejleményekről.

Jánosi Attila elmondta, hogy a héten zajlik az Ftv, a Bologna rendszer és a Tanárképzés felülvizsgálata Piliscsabán. Három bizottság ült össze, a bizottságokat az ELTE TTK-n tanító oktatók vezetik.

Jánosi Attila elmondta, hogy a borítékolás lezajlott, a gólyáknak kettő boríték ment ki. Az EHÖK által borítékolt központi ELTE-s borítékában ment ki a 80 oldalas gólyakiadvány is.

Jánosi Attila 12:47-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

109/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Külügyes Kiadvány pályázatát, 66.500 forinttal.

110/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Morandini Viktor külügyes pályázatát, 17.000 forinttal.

111/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy Ring Péter, Berta Márton, Hornyák Szilvia, Szenes Áron Hegedűs Endre, Pauer Eszter és Tabajdi Péter kulcsfelvételi jogot kapjon a Déli Hallgatói Irodához.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Polai Dóra Jánosi Attila
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.