Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. május 21-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Hermann Gábor, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Fejes Bálint, Grónás Petra, Hegedűs Endre, Mészáros Csaba, Muray Edina, Ónodi Ferenc László, Polai Dóra, Prikoszovich Mihály, Sik Zsuzsanna Brigitta és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A Választmány 8 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 14:45 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Ónodi Ferenc László küldte ki a LOL ösztöndíjak pályázatát. Jánosi Attila kérésére a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a napirendi pont felvételét.

Tóth Máté javasolta, hogy az új pályázati űrlap elfogadását vegye fel a Választmány napirendre. Jánosi Attila javaslatára a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a napirendi pont felvételét.

Az így kialakult napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta:

1. Bejelentések
2. LOL ösztöndíj pályázat
3. Nemzeti parkos túra beszámoló (Mészáros Csaba)
4. Hallgatók a kutatásban Konferencia beszámoló (Szenes Áron, Lakó Viktória)
5. Hallgatói Önvédelmi tanfolyam beszámoló (Tóth Máté)
6. TTNy napok beszámoló (Tóth Máté)
7. Matematikus hangverseny pályázat (Tóth Máté)
8. Támogatási űrlap módosítása (Tóth Máté)
9. Jutalomkeret pályázatok elbírálása

1. Bejelentések (14:53)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a túlfutók költségtérítése a tervezetteknek megfelelően módosításra került. A Bevezetés a biológiába tantárgy ügyét Márialigeti Károly mb. intézetigazgató elé vitte a tanulmányi elnökhelyettes.

Dukán András Ferenc beszámolt a folyó tanulmányi ügyekből.

Ring Péter Dániel elmondta, hogy az 53 megpályázott helyről mindenki el fog tudni indulni külföldre, mivel egyvalaki visszamondta a pályázatot.

Jánosi Attila elmondta, hogy a következő Kari Tanács időpontja június 16-a lesz. Az EHÖK kiírta a sport-kulturális pályázatot, június közepe lesz a leadási határidő.

Jánosi Attila elmondta, hogy a következő Választmány időpontjára június 14-ét javasolja. A Választmány ezt az időpontot támogatta.

Ónodi Ferenc László elmondta, hogy az Alapítványnak új gazdaságisa van, az Alapítvány titkárával való megválasztásáról várhatóan a záró küldöttgyűlésen kerül majd sor. Ezentúl a gazdasági ügyekben őt kell majd keresni.

Jánosi Attila bejelentette, hogy Hermann Gábor lemondott az EHÖK rendezvényszervező referensi posztjáról.

2. LOL ösztöndíj pályázat – Ónodi Ferenc László (15:05)

Ónodi Ferenc László bemutatta a pályázatot. Elmondta, hogy a koordinátorok jutalmazásáról van szó. A pályázott összeg a megállapított keret alatt van.

Jánosi Attila megkérte Ónodi Ferenc Lászlót, hogy javítsa a hibás EHA kódokat a táblázatban. Megbeszélték, hogy a pályázatokat a Választmány havonta fogja tárgyalni.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

86/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a LOL ösztöndíj pályázatát, és támogatta 60.900 forinttal.

3. Nemzeti Parkos túra beszámolója – Mészáros Csaba (15:11)

Mészáros Csaba kiküldte a beszámolóját. Kiegészítésül elmondta, hogy a vártál kevesebb érdeklődő vett részt a túrán, de az ebből fakadó kellemetlenségek tisztázásra kerültek.

A Választmány Boldizsár Márton, Mészáros Csaba, Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Tóth Máté és Juhász Krisztina hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

87/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Parkos túra beszámolóját.

4. Hallgatók a kutatásban Konferencia beszámoló – Szenes Áron, Lakó Viktória (15:25)

Szenes Áron kiküldte a beszámolóját. Jánosi Attila számolt be röviden a rendezvényről.

Tóth Máté elmondta, hogy az elszámolás megtörtént és mindent rendben talált.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

88/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Hallgatók a kutatásban Konferencia beszámolóját.

15:28 Mészáros Csaba távozott az ülésről.

5. Hallgatói Önvédelmi tanfolyam beszámoló – Tóth Máté (15:28)

Tóth Máté kiküldte a beszámolót, amit elfogadhatónak tart. Az elszámolás megtörtént.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

89/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Hallgatói önvédelmi tanfolyam beszámolóját.

15:30 László Dávid megérkezett az ülésre.

6. TTNy napok beszámoló – Tóth Máté (15:31)

Tóth Máté kiküldte Balogh Szilárd beszámolóját. Az elszámolás megtörtént, a gazdasági elnökhelyettes mindent rendben talált.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

90/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a TTNy napok beszámolóját.

7. Matematikus Hangverseny pályázat – Tóth Máté (15:33)

Tóth Máté bemutatta az általa támogathatónak tartott pályázatot.

A Választmány Dukán András Ferenc, Tóth Máté, Hermann Gábor, Ring Péter Dániel és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

91/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Matematikus Hangverseny pályázatát, és támogatta 10.000 forinttal.

8. Támogatási űrlap tervezete – Tóth Máté (15:47)

Tóth Máté bemutatta a tervezetet. Elmondta, hogy azért xls a formátum, hogy könnyebb legyen az elszámolás.

Tóth Máté rövid tájékoztatást adott az új szolgáltatási szerződésről és az új pályázati lapról is.

A Választmány határozatokat hozott a kérdésben:

92/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a TTK HÖK új támogatást igénylő, pályázati űrlapjának tervezetét.

93/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a TTK HÖK új pályázati űrlapjának pályázati útmutatóját.

94/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy az új szolgáltatási szerződés felkerüljön a honlapra.

15:58 Jánosi Attila szünetet rendelt el.

16:20 Jánosi Attila megnyitotta az ülést.

9. Jutalomkeret pályázatok bírálása (16:21)

Jánosi Attila elmondta, hogy a Választmány előzetes döntése alapján bírálás forintban fog történni, az összeg százalékos arányban oszlik majd szét a bepályázott hallgatók között. Saját tevékenységre beszámolók alapján fog majd összeget ajánlani a Választmány.

Jánosi Attila kérte a Választmányt, hogy ha összeférhetetlenségről van tudomása, azt jelezze.

Jánosi Attila kérte a Választmány tagjait, hogy állapítsa meg az alapvető bírálati szempontokat.

Pauer Eszter jelezte, hogy a 28-as pályázat formai hibás.

Emődi Flóra kérte, hogy a 64-es pályázatát törölje a Választmány, mert egy félreértés miatt készítette el ezt a pályázatot.

Jánosi Attila elmondta, hogy Lakó Viktória pályázata formai hibás, a következő időszakban a pályázati kiírásjavításra fog kerülni. Dukán András Ferenc elmondta, hogy Lakó Viktória tisztségénél fogva adhatta le a pályázatokat.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy csoportokra bontva tárgyalja a Választmány a pályázatokat.

A Választmány megállapította a bírálati sorrendet, majd az alábbi összegeket javasolta a pályázatokhoz:

1. LEN (fix keret): 1.200.000 forint
2. Szervező elnökhelyettes segítése: 332.000 forint

Dukán András Ferenc elmondta, hogy szerinte ez ellentétes a Küldöttgyűlés jutalomkeret pályázatot kiírást jóváhagyó határozatának szellemével.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

97/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett támogatta a Rendezvény koordinátorok jutalomkeret pályázatát, Szervező elnökhelyettes segítése néven 332.000 forinttal.

3. Budaörsi Napok: 130.000 forint

Hermann Gábor elmondta, hogy a pályázatból szeretné, ha kihúzásra kerülne Vida Tamás, mert ő egy másik forrásból kapott már jutalmat. A maradék százalékokat arányosan szeretné normálni.

4. Kari Ösztöndíjbizottság: 380.000 forint
5. Szociális elnökhelyettes munkájának segítése: 70.000 forint
6. Tanulmányi elnökhelyettes munkájának segítése: 150.000 forint
7. Tanulmányi Bizottság: 12.000 forint
8. Külügyi csoport: 170.000 forint
9. Erasmus kampány: 60.000 forint
10. Erasmus melléklet: 12.000 forint
11. Mentorrendszer: 70.000 forint
12. Mentor tréning előadások: 20.000 forint

Az előzetes bírálati elvek alapján Magyar Róbert kihúzásra került, a további százalékokat pedig normálta a Választmány.

13. Borítékolás: 50.000 forint
14. Országos Diákkutató Program: 40.000 forint, Dudás Gábor: 20.000 forint

A Választmány döntése alapján, az arányos elosztás érdekében Dudás Gábor kihúzásra került a pályázatból, munkáját a Választmány 20.000 forinttal jutalmazta.

15. Online felületek, designe: 40.000 forint
16. Felvételi előkészítők, oktatói plusz munka: 0 forint

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

95/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett nem támogatta a Felvételi előkészítők, oktatói plusz munka jutalomkeret pályázatot.

21:00 Jánosi Attila szünetet rendelt el.

21:20 Jánosi Attila megnyitotta az ülést.

17. Választás segítők: 10.000 forint
18. Választási bizottság: 85.000 forint, saját tevékenység: 35.000 forint

21:45 Bogsch Ildikó távozott az ülésről.

19. 5vös 5 km: 115.500 forint
20. Sportfesztivál: 0 forint
21. Kocsmai küzdősportok: 33.000 forint
22. Evezés: 0 forint
23. Röplabda: 0 forint
24. Kézilabda: 0 forint
25. Sporttábor: 0 forint
26. Női foci: 0 forint

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

96/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elutasította az Evezés, a Röplabda, a Kézilabda, a Sporttábor és a Női foci pályázatát, a számos formai hiba miatt.

27. Nyúz tudományos melléklet: 75.000 forint
28. Hallgatók a kutatásban plakátolás: 30.000 forint
29. Hallgatók a kutatásban konferencia: 110.000 forint, saját tevékenység: 20.000 forint
30. Dürer matematika-fizika verseny: 150.000 forint, saját tevékenység: 13.500 forint
31. Nyúz pluszmunka: 50.000 forint
32. Irodavezetői munka segítése: 10.000 forint
33. Titkár segítése: 6.000 forint
34. Déli hallgatói iroda karbantartása: 7.500 forint
35. Elnök munkájának segítése: 20.000 forint
36. Kommunikációs tevékenység: 20.000 forint
37. Bevonótábor: 40.000 forint, saját tevékenység: 11.200 forint
38. Összetartás: 10.00 forint
39. Gazdasági elnökhelyettes segítése: 20.000 forint
40. A Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői pluszmunkája: 500.000 forint, saját tevékenység: 80.000 forint (Jancsó Tamás és Jánosi Attila számára 40-40 ezer forint). Hermann Gábor számára a Választmány további 60.000 Ft jutalmat szavazott meg.
41. Educatio: 150.000 forint
42. Nyílt nap: 300.000 forint
43. Nyílt nap koordinátorok: 40.000 forint
44. Mentor hétvége: 40.000 forint
45. Mentor kirándulás: 15.000 forint
46. TTK-s felező buli: 67.000 forint, saját tevékenység: 12.000 forint
47. Környezettanos Kamra buli: 20.000 forint, saját tevékenység: 9.000 forint
48. Erasmus buli: 21.000 forint
49. Matematikus-fizikus buli, fizikus rész: 15.000 forint, saját tevékenység: 5.000 forint
50. Matematikus-fizikus buli, matekos rész: 20.000 forint, saját tevékenység: 9.000 forint
51. My Klub, BN dolgozók: 0 forint
52. Bambi IV: 30.000 forint
53. Bárczi-TTK farsang: 23.000 forint, saját tevékenység: 5.000 forint

A Választmány a plakátolást kivette a pályázatból, és saját tevékenységben támogatta. A fennmaradt bepályázottak százalékait normálta.

54. Föld napi buli: 30.000 forint, saját tevékenység: 5.000 forint

A Választmány elfogadta a javított táblázatot, Márton Ákos nevével.

55. Tor-túra: 30.000 forint, saját tevékenység: 10.000 forint
56. Előszilveszter: 30.000 forint, saját tevékenység: 9.000 forint
57. Biológia Intézeti Tanács: 12.000 forint
58. Biológia Szakterületi csoport: 150.000 forint, saját tevékenység: 20.000 forint
59. Biológia LEN részvétel: 13.000 forint, saját tevékenység: 5.000 forint
60. Fizika tanösvény: 12.000 forint
61. CERN: 25.000 forint
62. BSc felülvizsgálat – fizika: 15.000 forint, saját tevékenység: 5.000 forint
63. Fizika Intézeti Tanács: 9.000 forint, saját tevékenység: 4.000 forint
64. Fizikus téli iskola: 20.000 forint
65. Fizika LEN részvétel: 8.000 forint
66. Mafigyelő: 100.000 forint, saját tevékenység: 3.000 forint

A Választmány formai hiba miatt kihúzta a pályázatból Juhász Krisztinát, aki saját tevékenységben kerül jutalmazásra.

67. NYIFF: 30.000 forint
68. Földrajzos Klub: 8.000 forint

A Választmány Kurtán Gábort kihúzta a pályázatból, mivel munkájáért közéleti ösztöndíjban részesült.

69. Földrajz-földtudomány Szakterületi csoport: 220.000 forint, saját tevékenység: 1.500 forint
70. Kémia Intézeti Tanács: 10.000 forint, saját tevékenység: 4.000 forint
71. Kémia választmány: 0 forint
72. BSc felülvizsgálat – kémia: 20.000 forint
73. Kémia Szakterületi csoport: 90.000 forint
74. Kklub LEN részvétele: 30.000 forint
75. Környezettudomány Szakterületi csoport: 160.000 forint
76. Matematika Intézeti Tanács: 12.000 forint, saját tevékenység: 5.000 forint
77. Matematika Szakterületi Csoport: 180.000 forint
78. Matekos logó: 4.000 forint
79. Kari Tanács üléseken való részvétel: 45.500 forint

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

98/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jutalomkeret pályázatokat, és a fenti összegekkel támogatta azokat.

Jánosi Attila 2010. május 22-én 4:16-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

86/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a LOL ösztöndíj pályázatát, és támogatta 60.900 forinttal.

87/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Parkos túra beszámolóját.

88/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Hallgatók a kutatásban Konferencia beszámolóját.

89/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Hallgatói önvédelmi tanfolyam beszámolóját.

90/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a TTNy napok beszámolóját.

91/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Matematikus Hangverseny pályázatát, és támogatta 10.000 forinttal.

92/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a TTK HÖK új támogatást igénylő, pályázati űrlapjának tervezetét.

93/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a TTK HÖK új pályázati űrlapjának pályázati útmutatóját.

94/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy az új szolgáltatási szerződés felkerüljön a honlapra.

95/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett nem támogatta a Felvételi előkészítők, oktatói plusz munka jutalomkeret pályázatot.

96/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elutasította az Evezés, a Röplabda, a Kézilabda, a Sporttábor és a Női foci pályázatát, a számos formai hiba miatt.

97/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett támogatta a Rendezvény koordinátorok jutalomkeret pályázatát, 332.000 forinttal.

98/2010 (V.21.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jutalomkeret pályázatokat, és a fenti összegekkel támogatta azokat.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.