Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. május 10-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Hermann Gábor, Král Adrienn, László Dávid és Tóth Máté szavazati joggal; Bogsch Ildikó, Fejes Bálint, Mészáros Csaba, Polai Dóra és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A Választmány 7 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 18:05 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Dukán András Ferenc küldte ki képviselőlistára a Matek-fizikás buli pályázatát. Jánosi Attila javaslatára a Választmány egyhangúlag támogatta a napirendi pont felvételét. László Dávid küldte ki a képviselőlistára a Felező buli beszámolóját. Jánosi Attila javaslatára a Választmány egyhangúlag támogatta a napirendi pont felvételét.

18:09 Juhász Krisztina megérkezett az ülésre.

Az így kialakult napirendet a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Tájékoztatás kollégiumi ügyekről (Fórizs Dorottya)
3. Hallgatók a kutatásban pályázat (Lakó Viktória)
4. Küldöttgyűlés napirendjének áttekintése
5. Delegálás a Kari Felvételi Bizottságba és a felvételi vizsgabizottságokba
6. Tanulmányi Osztály
7. Jutalomkeret bírálati elvek
8. Matfiz buli pályázat (Dukán András Ferenc)
9. Felező Buli beszámoló (László Dávid)
10. Egyebek

1. Bejelentések (18:10)

Jánosi Attila elmondta, hogy a múlt héten lezajlott a LEN. Felkérte Hermann Gábort, hogy foglalja össze az eseményeket. Hermann Gábor elmondta, hogy a szervezés hatékonyan zajlott le. Rekordszámú látogató vett részt a rendezvényen, ami sikeresen zárult.

18:13 Emődi Flóra megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila felkérte Bogsch Ildikót, hogy számoljon be a választás jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy jelenleg 12-13%-a szavazott le az embereknek. A kezdeti technikai problémák megoldódtak. A Sportfesztiválra ki fog menni szavaztatni a Bizottság. Várhatóan a pótnapok a vizsgaidőszak első 2-3 napjára fognak esni.

A Választások kapcsán Jánosi Attila, Bogsch Ildikó, Polai Dóra és Árendás Ákos Tuzson hozzászólásaival a Választmány vitát folytatott.

18:21 Tischler Orsolya megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila kérte a Választmány tagjait, hogy az Északi Hallgatói Irodát rendeltetésszerűen használják, a rendezvényektől függetlenül.

Jánosi Attila elmondta, hogy csütörtökön és pénteken Eötvös és Pázmány nap lesznek, ezért tanítási szünet lesz. Az eseménnyel kapcsolatban szerdától zajlanak rendezvények az Egyetemen.

Tóth Máté elmondta, hogy a múlt héten a fénymásoló gép megjavítása lezajlott, a széf elromlott, a javítása folyamatban van.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Felvételi Bizottságok összeállítása folyamatban van. A biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak felvételi időpontját jelentős késéssel tűzték ki.

2. Tájékoztatás a kollégiumi ügyekről – Fórizs Dorottya (18:48)

Fórizs Dorottya elmondta, hogy lezajlott a jelentkezés és a hiánypótlás is. Május 6-án volt a Kollégiumi Felvételi Bizottság ülése, ahol a ponthatárt 37 pontban állapították meg. Elmondta, hogy utolsó pillanatban derült ki, hogy a tanulmányi pontokhoz szükséges adatokat nem sikerült kinyerni az ETR-ből, ezért 6-án új sávozást kellett javasolni a Felvételi Bizottság ülésén.

Fórizs Dorottya válaszolt Árendás Ákos Tuzson, Juhász Krisztina, Tischler Orsolya és Jánosi Attila kérdéseire.

3. Hallgatók a kutatásban pályázat – Lakó Viktória (19:00)

Jánosi Attila megkérte Lakó Viktóriát, hogy ismertesse a pályázatot. A rendezvény szombaton zajlott le. A kiadvány elkészítéséhez kérnek támogatást a rendezők.

Tóth Máté kérdésére válaszolva Lakó Viktória elmondta, hogy az anyagok beérkezése és a nyomda is késett, valamint nem értesültek róla, hogy a Választmány nem a keddi, hanem a hétfői napra esett.

A Választmány Tóth Máté, Jánosi Attila, Lakó Viktória, Jánosi Attila, Mészáros Csaba és Árendás Ákos Tuzson hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

79/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, három tartózkodás mellett elfogadta a Hallgatók a kutatásban pályázatát és támogatta 125.000 forinttal.

19:19 Lakó Viktória távozott az ülésről.

4. Küldöttgyűlés napirendjének áttekintése (19:20)

Jánosi Attila ismertette a tervezett napirendet.

Hermann Gábor elnézést kért, hogy késve küldte ki a beszámolóját. László Dávid elnézést kért, hogy még nem küldte ki a beszámolóját, és ígérte, hogy megírja és kiküldi.

Jánosi Attila kérdésére válaszolva Mészáros Csaba elmondta, hogy nem tudja, hogy fog e érkezni pályázat a földrajz- és földtudományi szakterületi koordinátori posztra.

5. Delegálás a Kari Felvételi Bizottságba és a felvételi vizsgabizottságokba (19:22)

A határozati javaslatot Jánosi Attila kiküldte a képviselőlistára. Ehhez hozzászólás nem érkezett.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

80/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag a mindenkori tanulmányi elnökhelyettest delegálja a Kar Felvételi Bizottságába.

81/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag felhatalmazza az elnököt, hogy – a szakterületek véleményének figyelembevételével a tanulmányi elnökhelyettes javaslatára – delegálja a felvételi vizsgabizottságokba a hallgatói tagokat.

6. Tanulmányi Osztály (19:26)

Jánosi Attila ismertette a kialakult helyzetet, és elmondta, hogy múlt héten pénteken a Dékán Úrral is egyeztetett az ügyben. Elmondta, hogy a Dékán Úr kérése az, hogy mindenképpen szeretnének majd reagálni a levélre.

A Választmány Tóth Máté, Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Hermann Gábor, Mészáros Csaba, Juhász Krisztina és Árendás Ákos Tuzson hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

19:49 Fórizs Dorottya távozott az ülésről.

19:56 Hermann Gábor távozott az ülésről.

Jánosi Attila kérte a szakterületi delegáltakat, hogy számoljanak be arról, hogy a szakterületük mit gondol a megfogalmazott levélről.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

82/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a nyílt levél jelenlegi formáját azzal a módosítással, hogy az aláírásban „ELTE TTK HÖK” szerepeljen.

7. Jutalomkeret bírálati elvek (20:37)

Jánosi Attila elmondta, hogy a forintosítás és a bírálat módja az, ami kérdésként felmerült.

Jánosi Attila elmondta, hogy a kérdésekben e-mailben fog tájékoztatást ír, erre kéri a választmányi tagokat, hogy reagáljanak.

8. Matfiz buli pályázat – Dukán András Ferenc (20:39)

Dukán András Ferenc ismertette a pályázatát és a felmerült módosításokat.

A Választmány Tischler Orsolya, Tóth Máté és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

83/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Matfiz pályázatot, és anyagi felelősséget vállalt.

9. Felező buli beszámoló (20:40)

László Dávid kiküldte a beszámolóját és ismertette a buli lebonyolításának kihívásait.

A rendezvény mérlege végül mínusz 13.000 forint lett.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

84/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Felező buli beszámolóját.

10. Egyebek (20:45)

Tóth Máté ismertette a záró-alakuló Küldöttgyűlés helyszínével és kivitelezésével kapcsolatos tudnivalókat. Elmondta, hogy fejenként 3.700 forintra jött ki az önköltség összege. A foglaló tétele 140.000 forint.

Jánosi Attila 20:55-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

79/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, három tartózkodás mellett elfogadta a Hallgatók a kutatásban pályázatát és támogatta 125.000 forinttal.

80/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag a mindenkori tanulmányi elnökhelyettest delegálja a Kar Felvételi Bizottságába.

81/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag felhatalmazza az elnököt, hogy – a szakterületek véleményének figyelembevételével a tanulmányi elnökhelyettes javaslatára – delegálja a felvételi vizsgabizottságokba a hallgatói tagokat.
82/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a nyílt levél jelenlegi formáját azzal a módosítással, hogy az aláírásban „ELTE TTK HÖK” szerepeljen.

83/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Matfiz pályázatot, és anyagi felelősséget vállalt.

84/2010 (V.10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Felező buli beszámolóját.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.