Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. május 3-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Hermann Gábor, Juhász Krisztina, Král Adrienn, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Polai Dóra, Prikoszovich Mihály, Ring Péter Dániel és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A Választmány 9 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 18:10 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

18:12 Fejes Bálint megérkezett az ülésre.

Az így kialakult napirendet a Választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Költségvetés 2010 – tervezet (Tóth Máté)
3. Jutalomkeret bírálati elvek (Jánosi Attila)
4. Tanulmányi Osztály (Dukán András Ferenc, Jánosi Attila)
5. Nyúz számértékelés – 10. szám (Tillné Kiss Andrea)
6. Egyebek

1. Bejelentések (18:13)

Jánosi Attila elmondta, hogy az EHÖK Küldöttgyűlése lezajlott múlt hét csütörtökön, ahol elfogadásra került a költségvetés. Az EHÖK EB új elnöke Szenes Áron jelölésére Bodrogi Richárd lett.

Jánosi Attila elmondta, hogy múlt héten szerdán részt vett a tanári mesterszakkal kapcsolatos megbeszélésen. Az eseményen Dukán András Ferenccel képviselte a TTK HÖK-öt.

Jánosi Attila elmondta, hogy hétvégén kerül sor a HÖOK Elnökválasztó Közgyűlésére a Parlamentben.

Jánosi Attila tájékoztatta a Választmányt az EHÖK sport-kultúra pályázatáról. A pályázatot az EHÖK elnöksége várhatóan az utolsó szorgalmi időszaki ülésén írja ki. A leadásra várhatóan egy hónap áll majd rendelkezésre.

Jánosi Attila bemutatta az EHÖK vezetőképzőjének programtervezetét.

Tóth Máté elmondta, hogy a megrendelt mappák megérkeztek, ha valakinek szüksége van rá, akkor az Északi Haliban megtalálja őket.

Tóth Máté elmondta, hogy a Nyúz kifizetésével kapcsolatos problémák megoldása folyamatban van, az újsághoz ISSN szám rendelését tervezik.

Pauer Eszter elmondta, hogy a biztosítási- és pénzügyi matematikusok problémája megoldódott, az ELTE-seknek ma már magasabb összeget utaltak.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Felvételi Bizottsági ülésen vett részt a múlt héten, a felvételi időpontok kiírásra kerültek. A mai napon részt vett a környezettan Centrum tanácsán. A Biológiai Intézet új, megbízott igazgatója Márialigeti Károly (egyetemi docens, a Mikrobiológiai Tanszék vezetője) lett, akitől hallgatóbarát hozzáállásra számítanak a hallgatók.

2. Költségvetés 2010. – tervezet (Tóth Máté) (18:30)

Jánosi Attila ismertette a költségvetés tervezetét.

Tóth Máté bemutatta a költségvetési sorokat. Kérte a Választmányt, hogy formáljon véleményt és szavazzon a Küldöttgyűlés elé terjesztendő anyagról.

A Választmány Tóth Máté, Jánosi Attila, Pauer Eszter, Dukán András Ferenc, Árendás Ákos Tuzson, Hermann Gábor, és Tischler Orsolya hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány támogatta a Költségvetési tervezetet.

3. Jutalomkeret bírálati elvek (Jánosi Attila) (19:18)

Jánosi Attila megkérte a szakterületi koordinátorokat, hogy mondják el terveiket a pályázatok leadásával kapcsolatban.

László Dávid kérte a szakterületi koordinátorokat, hogy egyeztessenek a külüggyel és a tanulmányisokkal, hogy melyik képviselő milyen munkákban, milyen százalékban vett részt, és ez alapján készítse el a pályázatot.

A Választmány László Dávid, Hermann Gábor, Tischler Orsolya, Polai Dóra, Pauer Eszter, Jánosi Attila, Tóth Máté, László Dávid és Árendás Ákos Tuzson hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben

A választmányi delegáltak jutalmazása a Választmány javaslatára a szakterületi jutalomkeretből fog történni.

Jánosi Attila javasolta, hogy a forintosítás és a módosítás kérdését a jövő heti Választmány tárgyalja.

4. Tanulmányi Osztály (Dukán András Ferenc, Jánosi Attila) (20:20)

Dukán András Ferenc ismertette a nyilvános levél tervezetét.

Tóth Máté elmondta, hogy tetszik neki a levél, és támogatja.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

77/2010 (V.3.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a nyílt levél tervezetét.

20:25 Hermann Gábor és Dukán András Ferenc távozott az ülésről.

5. Nyúz számértékelések (Tillné Kiss Andrea) (20:27)

Tillné Kiss Andrea kiküldte a képviselőlistára a számértékelést.

Boldizsár Márton elmondta, hogy elfogadhatónak tartja a számértékeléseket. A végösszeg azért magasabb, mert az újság sok, hosszabb terjedelmű cikket tartalmazott. Elmondta, hogy Tillné Kiss Andrea kérése a pontok értékének megemelése a reálisabb jutalmazás érdekében.

A Választmány Árendás Ákos Tuzson, Pauer Eszter, László Dávid, Boldizsár Márton és Tischler Orsolya hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

Jánosi Attila javasolta, hogy a Választmány egy későbbi alkalommal tárgyalja a számértékeléseket.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

78/2010 (V.3.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal elhalasztotta a Nyúz számértékelések elfogadását.

6. Egyebek (20:38)

Jánosi Attila tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a következő hetekben hétfőnként tartja a Választmány az üléseit (a LEN, a Küldöttgyűlés és a Kari Tanács miatt).

Jánosi Attila 20:40-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

77/2010 (V.3.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a nyílt levél tervezetét.

78/2010 (V.3.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal elhalasztotta a Nyúz számértékelések elfogadását.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.