Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. április 20-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Hermann Gábor, Juhász Krisztina, Král Adrienn, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Fejes Bálint, Ónodi Ferenc László, Polai Dóra, Prikoszovich Mihály és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A Választmány 8 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 18:05 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Magyar Róbert küldte ki a Mentorhétvége pályázatát és Ónodi Ferenc László a LOL tervezetét. Jánosi Attila javaslatára a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a LOL tervezet napirendi pontot a választmányi anyagok közé.

Jánosi Attila kérte a Választmányt, hogy vegye fel a napirendi pontok közé a Mentorhétvége pályázatát. A Választmány 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett felvette a fenti pontot a napirendbe.

Az így kialakult napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Mentorhétvége pályázat – Magyar Róbert
3. LOL tervezet – Ónodi Ferenc László
4. Nyúz számértékelések – Tillné Kiss Andrea
5. Bevonó tábor beszámoló – Tóth Máté
6. EHÖK szociális-tanulmányi vezetőképző beszámoló – Tischler Orsolya
7. HÖOK vezetőképző beszámoló – Tóth Máté
8. Föld Napi Buli pályázat – Tischler Orsolya
9. Tanulmányi Osztály - minőségbiztosítás
10. Egyebek

1. Bejelentések (18:13)

Jánosi Attila elmondta, hogy lezajlott a HÖOK vezetőképzője, a beszámolót Tóth Máté elkészítette.

Jánosi Attila elmondta, hogy a Kari Tanácson megválasztották a Kar Kiváló Oktatóját, de a Kar Kiváló Hallgatójával kapcsolatban problémák merültek fel.

Jánosi Attila elmondta, hogy a LEN engedélyeztetése folyamatban van, a szervezés zajlik.

Král Adrienn elmondta, hogy a biológia szakterületen zajlik a képviselők toborzása és a LEN szakos programjainak szervezése.

Pauer Eszter elmondta, hogy a Választási Bizottság megtartotta az első ülését, ahol Bogsch Ildikót választották meg a Bizottság elnökévé. Május 4-én 16:00-ig lehet jelentkezni a képviselőválasztásra. A szavazás május 4-e 18:00-tól május 13-áig fog tartani.

2. LOL ösztöndíj tervezet (18:23)

Ónodi Ferenc László bemutatta a pályázatát. Elmondta, hogy nem heti, hanem havi kifizetésről van szó, és a havi keretet 100.000 forintban határozták meg.

Pauer Eszter elmondta, hogy a kifizetés jutalomkeretről történne. Az összeget és a kifizetés módját támogathatónak tartja.

Boldizsár Márton elmondta, hogy támogathatónak tartja a pályázatot, és pozitívan értékeli az oldal fejlődését.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

66/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a LOL ösztöndíj tervezetét.

18:35 Ónodi Ferenc László távozott az ülésről.

3. Mentorhétvége pályázat (18:36)

Magyar Róbert bemutatta a pályázatát és elmondta, mi volt az oka annak, hogy a pályázatot késve küldte ki.

A Választmány László Dávid, Pauer Eszter, Jánosi Attila, Dukán András Ferenc és Magyar Róbert hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

18:48 Tischler Orsolya megérkezett az ülésre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

67/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Mentorhétvége pályázatát, 80 főig, fejenként 900 forinttal.

18:51 Magyar Róbert távozott az ülésről.

4. Nyúz Számértékelések (18:52)

Boldizsár Márton elmondta, hogy a számértékelések kereten belül vannak, és támogathatónak tartja őket.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

68/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, elfogadta a Nyúz nyolcadik és kilencedik számának számértékeléseit.

5. Bevonó tábor beszámoló (18:55)

Tóth Máté kiküldte beszámolót. Jánosi Attila elmondta, hogy a Tóth Máté hivatalos okból van távol.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

69/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bevonó tábor beszámolóját.

6. EHÖK szociális-tanulmányi vezetőképző beszámoló (18:58)

Tischler Orsolya kiküldte a beszámolóját.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

70/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az EHÖK szociális-tanulmányi vezetőképzőjének beszámolóját.

7. HÖOK vezetőképző beszámoló (19:00)

Tóth Máté kiküldte a beszámolót. Jánosi Attila elmondta, hogy a meghirdetett szekciók közül nem valósult meg mindegyik a tervezett formában és hosszban.

Az ELTE EHÖK a győri Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának gazdasági alelnökét, Nagy Dávidot jelölte HÖOK elnöknek.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

71/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a HÖOK vezetőképzőjének beszámolóját.

8. Föld Napi Buli pályázat (19:08)

Tischler Orsolya bemutatta a pályázatát és válaszolt Pauer Eszter, Mészáros Csaba és Jánosi Attila kérdéseire.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

72/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Föld Napi Buli pályázatát, 6780 forinttal.

9. Tanulmányi Osztály – minőségbiztosítás (19:12)

Jánosi Attila elmondta, hogy a Küldöttgyűlésen hozott határozatról van szó. Elmondta, hogy ma egyeztetett az ügyben szabó Máriával és a Dékán Úrral. Elmondta, hogy a Tanulmányi Osztállyal kapcsolatos kérdéseket kell inkább kibontani, mivel Tabajdi Péter ügye tisztázásra került.

A Választmány Dukán András Ferenc, Boldizsár Márton, Mészáros Csaba, Pauer Eszter és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.
19:45 Tischler Orsolya távozott az ülésről.

10. Egyebek (19:47)

Jánosi Attila elmondta, hogy az EHÖK Küldöttgyűlése jövő héten, 29-én tárgyalja a költségvetést.

Jánosi Attila elmondta, hogy a következő Küldöttgyűlés várható időpontja május 11. kedd 18:00.

Mészáros Csaba elmondta, hogy a Nemzeti Parkos túra következő állomásának időpontját szeretné majd egyeztetni a Választmány tagjaival.

Jánosi Attila elmondta, hogy jövő héten lesz Szenátusi ülés.

Jánosi Attila elmondta, hogy Magyar Akkreditációs Bizottság Látogató Bizottsága érkezik az egyetemre a következő két napon, ennek során mindkét nap várható, hogy a Látogató Bizottság tagjai órákat látogatnak meg, találkoznak az egyetemi és kari vezetőkkel, a hallgatói önkormányzatokkal és részben véletlenszerűen sorsolt hallgatókkal is.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Biokémiai Kutatóintézet szakdolgozati témát ajánlott biológia és kémia szakos hallgatóknak.

Jánosi Attila 20:35–kor bezárta az ülést.

Határozatok:

66/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a LOL ösztöndíj tervezetét.

67/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Mentorhétvége pályázatát, 80 főig, fejenként 900 forinttal.

68/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, elfogadta a Nyúz nyolcadik és kilencedik számának számértékeléseit.

69/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bevonó tábor beszámolóját.

70/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az EHÖK vezetőképzőjének beszámolóját.

71/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a HÖOK vezetőképzőjének beszámolóját.

72/2010 (IV.20.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Föld Napi Buli pályázatát, 6780 forinttal.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.