Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. április 13-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Král Adrienn, Hermann Gábor, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Balogh Dániel, Barát Viktor, Bereczki László, Berta Márton, Juhász Csilla, Hamow Kamirán Áron, Hatvani István Gábor, Lakó Viktória, Laza Borbála, Péntek András, Polai Dóra, Semperger István, Sik Zsuzsanna Brigitta, Szenes Áron, Tabajdi Péter és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A Választmány 11 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 18:55 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Tóth Máté küldte ki a levelezőlistára az irodavezetői gép felújításához szükséges árajánlatot. Jánosi Attila javaslatára a Választmány igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a napirendi pont felvételét.

Az így kialakult napirendet a Választmány 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Választási Bizottság választása
2. Északi Hallgatói Iroda, Irodavezetői gép
3. Gólyatábor pályázatok bírálása

1. Választási bizottság választása (18:59)

Jánosi Attila elmondta, hogy összesen hét jelentkező van, aki részt venne a munkában.

A jelöltek: Bogsch Ildikó, Lellei Nóra, Fehérvári Zoltán, Kelemen Ádám, Németh Antal, Árendás Péter, Habai Dávid és Pauer Eszter.

Pauer Eszter vállalta a jelölést, és elmondta, hogy az ezévi képviselőválasztáson nem kíván elindulni. A többi jelölt írásban nyilatkozott arról, hogy vállalja a jelölést, és hogy a 2010. évi képviselőválasztáson nem fog elindulni.

A Választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben:

58/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag a Választási Bizottság tagjává választotta Bogsch Ildikót, Lellei Nórát, Fehérvári Zoltánt, Kelemen Ádámot, Németh Antalt, Árendás Pétert, Habai Dávidot és Pauer Esztert a 2010-es évi Képviselőválasztásra.

A Választmány Jánosi Attila javaslatára egyhangúlag tanácskozási jogot adott Szenes Áronnak.

2. Északi Hallgatói Iroda, Irodavezetői gép(19:06)

Tóth Máté elmondta, hogy égető szükség van az irodavezetői gép megjavítására, illetve cseréjére, ezért kéri a Választmányt, hogy támogassa a pályázatot.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

59/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az irodavezetői gép javítását 135.802 forinttal.

3. Gólyatábor pályázatok bírálása (19:10)

Jánosi Attila javaslatára a Választmány tanácskozási jogot adott mindenkinek a teremben.

Kémia gólyatábor:

Jánosi Attila felkérte Barát Viktort, a kémiás gólyatábor főszervezőjét, hogy ismertesse a pályázatát.

A Választmány 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a szavazás javasolt ügyrendjét.

Tóth Máté gazdasági elnökhelyettes elmondta, hogy támogathatónak és pontosnak tartja a pályázatot.

Barát Viktor válaszolt Jánosi Attila kérdéseire.

A Választmány Tóth Máté és Bartát Viktor távollétében Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina és Emődi Flóra hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

60/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kémia gólyatábor pályázatát 350.000 forinttal.

19:28 Barát Viktor távozott az ülésről.

Matematika-Bárczi gólyatábor:

Jánosi Attila felkérte Árendás Ákos Tuzsont, a Gyógymatekos gólyatábor főszervezőjét, hogy ismertesse a pályázatát.

Tóth Máté gazdasági elnökhelyettes elmondta, hogy támogathatónak és pontosnak tartja a pályázatot.

19:31 Tudja Éva megérkezett az ülésre.

Árendás Ákos válaszolt Pauer Eszter, Tóth Máté, Hermann Gábor, Dukán András Ferenc és Jánosi Attila kérdéseire.

A Választmány Lakó Viktória és Árendás Ákos Tuzson távollétében Hermann Gábor, Jánosi Attila, Tóth Máté és Tabajdi Péter hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

61/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Matematika gólyatábor pályázatát 440.000 forinttal.

19:45 Tudja Éva távozott az ülésről.

Fizikus gólyatábor:

Jánosi Attila felkérte Balogh Dánielt, a fizikus gólyatábor főszervezőjét, hogy ismertesse a pályázatát.

Tóth Máté gazdasági elnökhelyettes elmondta, hogy támogathatónak és pontosnak tartja a pályázatot.

Balogh Dániel és Juhász Krisztina válaszolt Jánosi Attila, Tóth Máté és Tischler Orsolya kérdéseire.

Tóth Máté arra kérte a szervezőket, hogy idén időben készítsék el a beszámolójukat.

A Választmány a jelöltek távollétében Juhász Krisztina, Jánosi Attila és Árendás Ákos hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

62/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Fizikus gólyatábor pályázatát 275.000 forinttal.

Bódvarákó gólyatábor pályázat:

19:55 Balogh Dániel távozott az ülésről.

A Választmány a pályázók meghallgatásának és a szavazás ügyrendjének kérdésében vitát folytatott Tischler Orsolya, Dukán András Ferenc, Szenes Áron, Árendás Ákos Tuzson, László Dávid, Pauer Eszter és Jánosi Attila hozzászólásaival.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

63/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett elfogadta, hogy a szavazás titkos legyen.

Mivel az ülésen csak az Ellenőrző Bizottság egy tagja volt jelen, Tóth Máté Tabajdi Pétert, Dukán András Ferenc Polai Dórát jelölte a szavazatszámláló bizottság tagjának. A jelöltek vállalták a jelölést.

A Választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben:

64/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta Polai Dórát és Tabajdi Pétert.
Hamow Kamirán Áron arra kérte a Választmányt, hogy támogassa Szenes Áron pályázatát.

20:12-kor Hamow Kamirán Áron távozott az ülésről.

Szenes Áron pályázata:

Jánosi Attila felkérte Szenes Áront, hogy ismertesse a pályázatát és szervezőtársait mutassa be.

Szenes Áron és csapata válaszolt Pauer Eszter, Tabajdi Péter, Tóth Máté, Tischler Orsolya és Jánosi Attila kérdéseire.

Tóth Máté elmondta, hogy a tavalyi tábor elszámolásával minden rendben volt, az idei pályázatot pedig támogathatónak tartja.

László Dávid pályázata:

Jánosi Attila felkérte László Dávidot, hogy ismertesse a pályázatát és szervezőtársait mutassa be.

László Dávid válaszolt Tabajdi Péter, Berta Márton, Hermann Gábor, Péntek András, Bereczki László, Laza Borbála, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Tóth Máté és Tischler Orsolya kérdéseire.

A Választmány Hermann Gábor, László Dávid, Boldizsár Márton, Bereczki László, Laza Borbála, László Dávid, Jánosi Attila és Szenes Áron hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

65/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, e ellenszavazat mellett Szenes Áron Pályázatát támogatta 400.000 forinttal.

Jánosi Attila 22:25-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

58/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag a Választási Bizottság tagjává választotta Bogsch Ildikót, Lellei Nórát, Fehérvári Zoltánt, Kelemen Ádámot, Németh Antalt, Árendás Pétert, Habai Dávidot és Pauer Esztert a 2010-es évi Képviselőválasztásra.

59/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az irodavezetői gép javítását 135.802 forinttal.

60/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kémia gólyatábor pályázatát 350.000 forinttal.

61/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Matematika gólyatábor pályázatát 440.000 forinttal.

62/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Fizikus gólyatábor pályázatát 275.000 forinttal.

63/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett elfogadta, hogy a szavazás titkos legyen.

64/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta Polai Dórát és Tabajdi Pétert.

65/2010 (IV.13.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, e ellenszavazat mellett Szenes Áron Pályázatát támogatta 400.000 forinttal.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.