Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. március 29-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Král Adrienn, László Dávid, Juhász Krisztina, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Csenki Tamás, Tischler Orsolya, Prikoszovich Mihály, Jánosi Attila, Sik Zsuzsanna Brigitta tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 18:05–kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Az így kialakult napirendet a Választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1.Bejelentések
2. Nedves Est Jutalomkeret
3. Nemzeti Parkos Túra pályázat
4. Nyúz számértékelések
5. Bolyai Konferencia beszámoló
6. Egyebek

1.Bejelentések (18:08)

Jancsó Tamás vitát indított Szenes Áron képviselőlistára kiküldött levele kapcsán, a Küldöttgyűlés nyilvánosságának kérdésében. A kérdésben a TTK EB-vel egyeztetve a Főtitkár Úrtól kért felülvizsgálatot Jancsó Tamás. Az Alapszabály áttekintése után Jancsó Tamás és Tischler Orsolya azt a következtetést vonták le, hogy a Küldöttgyűlést nem lehet zárttá tenni. A kérdésben még a Főtitkár Úr álláspontjára várnak. Jancsó Tamás elhatárolódott attól a kijelentéstől, hogy nyomást kívánna gyakorolni más HÖK-ök képviselőjének meghívásával. Jancsó Tamás elmondta, hogy nincsen szó arról, hogy bárki beleszólna a más kari HÖK-ök működésének ügyeibe. Gönci Balázs telefonon elmondta Jancsó Tamásnak, hogy az Alapszabály létrehozásakor az volt a cél, hogy a lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítsák.

18:12 Boldizsár Márton megérkezett az ülésre.

18:18 Jánosi Attila és Szenes Áron megérkeztek az ülésre.

A Választmány 11 igen szavazattal, egyhangúlag tanácskozási jogot adott Szenes Áronnak.

18:20 Mészáros Csaba megérkezett az ülésre.

Szenes Áron elmondta, hogy az az álláspontja, hogy az elnökválasztás lényeges kérdés, és csak azok vegyenek rajta részt, akik a kar hallgatói és a Küldöttgyűlés tagjai. Nem az egész Küldöttgyűlést szeretné zárttá tenni, hanem csak nem adna engedélyt azoknak a részvételére, akiknek nem feltétlenül kell ott lenniük. Úgy gondolja, hogy ez nem a nyilvánosságot sérti, hanem a kar érdekeit óvják.
Mészáros Csaba szerint Szenes Áron jól összefoglalta a véleményüket, és ezt nem kívánja kiegészíteni.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a kari ügyeket belügynek tekinti, és nem fogja támogatni, hogy a kar polgárain kívül bárki más tanácskozási jogot kapjon.

Szenes Áron Juhász Krisztina kérdésére válaszolva elmondta, hogy nem kizárni szeretne embereket, hanem nem szeretné, ha tanácskozási jogot kapnának mások.

Jancsó Tamás elmondta, hogy jelölni fogja Szenes Áront a holnapi Küldöttgyűlésen, mivel küldött ki pályázatot. Elmondta, hogy nem tartaná szerencsésnek, ha ő lenne a levezető elnök, mivel érintett az ügyben. Levezető elnöknek Ónodi Ferenc Lászlót javasolta, mivel rendelkezik a megfelelő tudással és tapasztalattal. Ezt a javaslatot a Választmány és Szenes Áron elfogadta.

Jancsó Tamás javasolta, hogy amennyiben mindkét jelölt elfogadja, célszerű lenne keretek közé szorítani az elnökválasztás lebonyolítását. Jánosi Attila támogatta, Szenes Áron ellenezte a javaslatot.

Jancsó Tamás mindenkit arra kért, hogy a beszámolókat lendületesen tárgyalja a Küldöttgyűlés, hogy még véletlenül se legyen fásult a társaság az elnökválasztás idejére. Megkért mindenkit, hogy figyeljen oda a másikra.

Jancsó Tamás elmondta, hogy Szenátusi ülésen vett részt. A mai Szenátus az Egyetem Költségvetését egyhangúlag elfogadta. A TTK a körülményekhez képest elégedetten álhatott fel az ülésről. 100 hallgatóval több jár idén a karra, a normatíva mégis kevesebb a hallgatói normatíva csökkenése miatt. A HKR módosítások is elfogadásra kerültek.

Jancsó Tamás elmondta, hogy múlt héten lezajlott a BN. Volt a múlt héten EHÖK Elnökségi ülés is, ahol a szenátusi anyagok tárgyalásaira került sor. Elmondta azt is, hogy szépült a Déli Hali, kikerültek az új plakátok és a tisztségviselőket ábrázoló tabló is.

Magyar Róbert ismertette a mentorrendszer idei munkatervét. Megkért mindenkit, hogy hamar nézze át a kiküldött anyagot, mert minél előbb el kéne, hogy készüljön a tananyag. Idén nem a mentortáborra fog elkészülni a Kisokos, hanem már előbb, mivel a képzés kezdetétől szeretné számon kérhetővé tenni a mentorok tudását. A szakterületi koordinátorok segítségét kérte abban, hogy szakterület specifikussá tudja tenni a mentor Kisokost.

Pauer Eszter elmondta, hogy Végh Tamással és Tischler Orsolyával kidolgoztak egy szoctám minőségbiztosítási rendszert, amit majd az érintettek fognak kitölteni.

Juhász Krisztina a pót közéleti ösztöndíjakról kérdezte Pauer Esztert. Nem tartotta szerencsésnek, hogy nem lett rendesen meghirdetve. Pauer Eszter elmondta, hogy a végzős hallgatók miatt lett kiírva a pályázat. A pályázatnak két hét átfutási ideje volt, és a hirdetéseket kitették a faliújságra. Juhász Krisztina elmondta, hogy nem az a baj, hogy hány főt érintene, hanem maga az eljárás zavarja. Pauer Eszter elmondta, hogy van lehetőség pótpályázat kiírására.

Tóth Máté elmondta, hogy sikeresen lezajlott a Bevonótábor. Beszámolót és anyagi elszámolást még a héten készíteni fog. Elmondta, hogy a résztvevők átlagban tízes skálán 9,2-re értékelte a tábort.

2.Nedves Est Jutalomkeret (19:05)

Hermann Gábor elmondta, hogy fix keretes a jutalomkeret, így hamarabb megkapják a pénzüket az emberek, és könnyben elosztható a pénz. Elmondta, hogy az IK-s hallgatókat azért fizetjük most ki, mert a Kori Muri kapcsán most nem volt megegyezés az IK-val.

Hermann Gábor elmondta, hogy a rendezvényt sikeresnek értékeli, a dolgozóknak megköszönte a segítséget.

Tischler Orsolya kérte, hogy legközelebb a beszámoló elfogadása után tárgyalja a Választmány a jutalomkereteket.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

42/2010 (III.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nedves Est Jutalomkeretét, és 300.000 Ft-al támogatta a rendezvényt.

3.Nemzeti Parkos Túra pályázat (19:15)

Mészáros Csaba ismertette a pályázatot, amit előzőleg kiküldött a képviselőlistára. Elmondta, hogy eddig 32 fő jelentkezett, és még várja pár ember jelentkezését.

Juhász Krisztina javasolta külső forrás bevonását, azaz pályázatok igénylését.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

43/2010 (III.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Parkos Túra pályázatát 77.250 forinttal.

4.Nyúz számértékelések (19:25)

Tillné Kiss Andrea kiküldte a számértékelést a képviselőlistára.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

44/2010 (III.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyúz számértékelést és 27.300 forintot ítélt meg kifizetésre.

Jancsó Tamás elmondta, hogy az újsággal kapcsolatos problémák a nyomda hibái, de szerinte nem lenne célszerű év közben szerződést bontani. Boldizsár Márton egyet értett ezzel.

5.Bolyai Konferencia beszámoló (19:28)

Tóth Máté megfelelőnek találta a beszámolót. Jancsó Tamás felhívta rá a figyelmet, hogy a konferencián Ónodi Ferenc László is tartott előadást.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

45/2010 (III.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bolyai Konferencia beszámolóját.

6.Egyebek (19:31)

Pauer Eszter elmondta, hogy április 16-ra tervezi az újabb pótközéleti pályázatok leadásának határidejét. Kérte a szakterületi koordinátorokat, hogy tájékoztassák a végzős hallgatókat.

Jancsó Tamás megköszönte a Választmány munkáját.

Jancsó Tamás 19:32-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

42/2010 (III.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nedves Est Jutalomkeretét, és 300.000 Ft-al támogatta a rendezvényt.

43/2010 (III.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Parkos Túra pályázatát 77.250 forinttal.

44/2010 (III.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyúz számértékelést és 27.300 forintot ítélt meg kifizetésre.

45/2010 (III.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bolyai Konferencia beszámolóját.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.