Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. március 16-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Tischler Orsolya

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Král Adrienn, László Dávid, Juhász Krisztina, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Csenki Tamás, Tischler Orsolya, Prikoszovich Mihály, Jánosi Attila, Sik Zsuzsanna Brigitta tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 17:15–kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

1.Bejelentések
2. Nyúz számértékelések
3. Tor-Túra pályázat
5. Bolyai Konferencia pályázat
6. Videó pályázat
7. Keleti Dokk BN pályázat
8. BN pályázat
9. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
10.

1.Bejelentések (17:19):

Árendás Ákos bejelentette, hogy lezajlott a Pí napi piknik és sikeres rendezvénynek bizonyult.

Tóth Máté elmondta, hogy a költekezések terén tekintettel kell lennünk a keret szűkösségére a továbbiakban.

Emődi Flóra bejelentette a múlt héten lezajlott kémiás bevonó délután kapcsán, hogy volt néhány érdeklődő mentorrendszer és HÖK terén is.

Pauer Eszter bejelentette, hogy rendeződni látszik a MA ösztöndíjasok kifizetésének helyzete.

Jancsó Tamás kihirdette az TTK 375 évi évfordulójára szervezett ünnepi rendezvények programját.

Bevonó táborra fizika és kémia szakterületről egy, matekról és környezettanról 4 fő várható, biológiáról és földrajz-földtudományról egyelőre nincs jelentkező. Tóth Máté és Dukán András Ferenc összeállította a programot, tárgyaltak és szerződés kötöttek a panzióval, a többi papírmunkát pedig a helyszínen fogják elvégezni. Egyelőre 2 hallgató jelentkezett. A tárgyi eszközök leszállítása is megoldott, a bevonandókat Jancsó Tamás fogja a helyszínre kísérni.
Polai Dóra és Hegedűs Endre részvételét a bevonó táborban anyagi és szervezési okok miatt Jancsó Tamás nem javasolta.

Tischler Orsolya elmondta, hogy elkészült a tisztségviselők tablója.

Jancsó Tamás a következő Választmányt március 29.-ére tűzte ki.

2.Nyúz számértékelés (17:45)

Jancsó Tamás annyit fűzött hozzá a kiküldött anyagokhoz, hogy a nyomda hiányosságából adódóan a legutóbbi kiadás a megszokottnál vékonyabb papírra került nyomtatásra. Tillné Kiss Andreában felvetődött a sok kellemetlenség miatt, hogy új nyomdával kellene szerződést kötni, Jancsó Tamás nem tartja ezt félév közben szükségesnek, szerencsésnek.

Pauer Eszter kérdésére Jancsó Tamás elmondta, hogy az előző számban megjelent pontatlanságok miatt helyreigazítás nem volt szükséges.

A Választmány határozatott hozott a kérdésben:

35/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ számértékeléseket.

1. Tor-Túra pályázat (17:49)

Prikoszovich Mihály ismertette a pályázatot, kiemelve, hogy az előző éveknél alaposabb szervezés és hirdetés folyt, és már az első napon 10 jelentkező csapatot regisztráltak.

Dukán András Ferenc érdeklődött a póló árak változása és a kiküldött árak realitása iránt, illetve, hogy ki fogja a rendezvény anyagi oldalát kezelni és felügyelni. Prikoszovich Mihály elmondta, hogy Dávid Gyula lesz a megbízott. Jancsó Tamás és Dukán András Ferenc javasolták a szervezők jutalomkeretből történő utólagos támogatását.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

36/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag 35000 Ft-tal támogatta a Tor-Túra pályázatát.

4. Felező buli pályázat (17:58)

László Dávid azzal egészítette ki a pályázatot, hogy 2 járat lesz kifelé a KCSSKnál és Petőfi-hídnál, valamint visszafelé is 2 járat lesz. A helyszínen engedélyezték, hogy mi vigyünk pezsgőt. A plakátnyomtatás a kiküldötthöz képest csak 19 ezer forintba került. A hangtechnika hiányosságainak pótlása még további kiadást jelenthet. A helyszínen felajánlották forralt bor főzését.

Anyagi felelősségvállalást is kérnek a szakterületek a rendezvényre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

37/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Felező buli pályázatát.

18:02-kor Lakó Viktória és Szabó Ákos megérkeztek az ülésre.
A Bolyai konferencia pályázatát 9 igennel egyhangúlag előrehozta a Választmány és Szabó Ákosnak tanácskozási jogot adott.

2. Bolyai Konferencia pályázat (18:04)

Szabó Ákos bemutatta a konferencia programját, történetét. Elmondta továbbá Jancsó Tamás kérdésére, hogy 28 előadás és 13 poszter várható, a programon 60-100 fő szokott részt venni.

Dukán András Ferenc kérdésére Szabó Ákos elmondta, hogy a rendezvényszervező cég költségei a pályázatban a meleg vacsora biztosítását takarja.

Juhász Krisztina kérdésére elmondta, hogy szakkollégiumi támogatást igényeltek még a HÖK támogatásán kívül. Juhász Krisztina a továbbiakra javasolta az NKTH pályázati lehetőségeinek kihasználását.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

38/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bolyai Konferencia pályázatát.

18:11 Szabó Ákos és Lakó Viktória távozott az ülésről.

6. Videó pályázat (18:11)

Csenki Tamás kiküldte a beszámolót a képviselőlistára, a Választmányon nem kívánt hozzáfűzni a tervhez semmit, de részletezte a technikai felszerelés darabjait és indokolta ezek megválasztását, valamint részletezte a költségvetés pontjait.
Hozzátette, hogy a zene választása még nem végleges, de a megbeszélésen résztvevők között tetszést aratott.

Tóth Máté elmondta, hogy ár/érték arányban megfelelő a pályázat, de zene választás terén inkább egy mai sláger lenne célszerű.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

39/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Videó pályázatát.

7. Keleti Dokk BN pályázat (18:24)

Jancsó Tamás elmondta, hogy összehasonlítva a My Klub pályázatával, a büfé felsorolása hiányzik a pályázatból és javasolta, hogy 20 ezer forinttal támogassa a pályázatot a Választmány.

Jánosi Attila érdeklődött a többi klub pályázási szándéka felől.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

41/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Keleti Dokk BN pályázatát.
8. BN pályázat (18:29)

Jancsó Tamás elmondta, hogy tavaly is az idén igényelt összeget ítélte meg a Választmány, és elmondta, hogy az EHÖK, a CUSE és a Karrierközpont szervezésében kerül megrendezésre a BN.

18:31 Szenes Áron megérkezett az ülésre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

40/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a BN pályázatát.

9. Kari Tanács anyagainak áttekintése (18:32)

Jancsó Tamás elmondta, hogy 2 személyi kérdést fog tárgyalni a Kari Tanács, Homonnay Zalán és Szabó Szabolcs személyében.

Az Egyetemi Habilitációs Bizottságába Bartholy Judit, póttagnak Nemes Nagy József a jelölt.

A képzési terv változtatására vonatkozó hatályos HKR rendelkezés miatt a most meghozott döntés 2011-ben léphetne életbe, ezért HKR módosítási javaslat várható a TTK Kari Tanácson.

Juhász Krisztina elmondta, hogy alkalmazott fizikus BSc-ről érkezőknek egyelőre nincs MSc lehetőségük, ettől eltekintve a beadott anyagaikat az intézet elfogadta.

Emődi Flóra elmondta, hogy az intézet elfogadta a tanterv módosítását és hozzátette, hogy a kémia intézet nem törekszik BSc után tanulmányaikat befejező hallgatók képzésére.

Árendás Ákos elmondta, hogy a matematikai intézet 2 módosítást eszközölt a benyújtott tervezeten kurzusok kreditértékét illetően.

Környezettanról László Dávid elmondta, hogy a centrum részéről hiányolják az aktív hozzáállást.

Jánosi Attila elmondta, hogy módosításokat a legutóbb beadott tervezethez képest nem eszközöltek.

Szenes Áron elmondta, hogy biológia szakterületen végül 3 kérdésben nem sikerült konszenzusra jutni és ismertette a tanterv felülvizsgálat koncepcióját és eredményeit.

18:52 Pauer Eszter elhagyta a termet.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy matematika szakterületen több olyan szakirány van, amelynek elvégzésével a hallgatók gyakorlati tárgyak elvégzése és nagy arányú szabadon választható kurzusok hallgatása mellett piacképest BSc diplomát szerezhetnek vagy széles körben választhatnak MSc/MA szakot akár nem-matematikai területen is.

18:55 Pauer Eszter megérkezett, Dukán András Ferenc távozott az ülésről.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a szenátusi előterjesztések között szerepel a HKR fogalomtár része is.

18:57 Dukán András Ferenc visszajött az ülésre.

Jancsó Tamás elmondta, hogy amennyiben egy hallgató nem jelent meg vizsgán de nem is élt vizsgahalasztás lehetőségével az a vizsga nem számít bele az adott tárgyból felvehető 6 vizsgaalkalomba de 3000 forint pótdíj fizetendő, és ezt a gyakorlatot szeretné a kar a továbbiakban is megtartani egy HKR módosítást eszközölve.
Szenes áron, Dukán András Ferenc és Jancsó Tamás hozzászólásaival a Választmány vitát folytatott a kérdésben.

10. Egyebek (19:05)

Dukán András Ferenc ismertette, a MOL MesterM pályázatát és Grow2010 pályázatát, valamint elmondta, hogy Bácskai Nagy Dávid a BME építészeti ábrázolás tanszékéről felkérte az ELTE TTK HÖK-öt, hogy megjelentethessenek a tanulmányi ösztöndíj rendszerünkről egy cikket a kari újságukban.

A Választmány Dukán András Ferenc hozzászólása nyomán Juhász Krisztina, Jánosi Attila és Jancsó Tamás hozzászólásával vitát folytatott a TTK-s végzési arányokról.

Jancsó Tamás 19:11-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

35/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ számértékeléseket.

36/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag 35000 Ft-tal támogatta a Tor-Túra pályázatát.

37/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Felező buli pályázatát.

38/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bolyai Konferencia pályázatát.

39/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Videó pályázatát.

40/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a BN pályázatát.

41/2010 (III.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Keleti Dokk BN pályázatát.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.