Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. február 23-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Hermann Gábor, Juhász Krisztina, Král Adrienn, László Dávid, Tóth Máté szavazati joggal; Csenki Tamás, Polai Dóra, Tischler Orsolya, Ónodi Ferenc László, Sik Zsuzsanna Brigitta tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 16:35–kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Az így kialakult napirendet a Választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1.Bejelentések
2. Jutalomkeret pályázatok – Hermann Gábor
3. Bárczi – TTK farsangi buli pályázat
4. Griff Buli – TTK hang és fény
5. Nyílt nap beszámoló – László Dávid
6. LOL tervezet
7. Könyvbemutató
8. NYÚZ számértékelések
9. Kulcsfelvételi jogok, belépőkáryták
10. Egyebek

1. Bejelentések (16:40):

Jancsó Tamás elmondta, hogy a múlt heti Kari Tanács rendben lezajlott.

Hermann Gábor elmondta, hogy az Eötvös Bál sikeres volt, a résztvevők jól érezték magukat.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a múlt szombaton Árendás Ákos Tuzsonnal képviselték az ELTE -t a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a hétvégén részt vettek a HÖOK Közgyűlésén Jánosi Attilával és Tóth Mátéval.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a NYÚZ-al kapcsolatos múlt heti problémák megoldódtak, a hibás újságot újranyomták és pénteken kiszállították.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a rektorválasztással kapcsolatos kampány zajlik. A szerdai Kari Tanács miatt a jövő heti választmány időpontja hétfőre fog esni, az időpontja este hat óra.

Tóth Máté elmondta, hogy múlt hét csütörtökön lezajlott az első idei EHÖK Gazdasági Bizottsági ülése, ahol elfogadták a TTK HÖK tavalyi költségvetési beszámolóját.

Emődi Flóra elmondta, hogy a Vegyészfocin a TTK csapata 3. helyezést ért el. A beszámoló a következő Nyúzban fog megjelenni. A csapat megköszönte a támogatást.

László Dávid elmondta, hogy a Centrum Tanács meg szeretné vizsgálni a környezettanosok oktatására szánt pénzeket, aminek köszönhetően remélhetőleg pozitív irányba változhat a környezettanosok oktatása a jövőben.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a BSc-s tanterv felülvizsgálatok folyamata a végéhez ér lassan, és úgy néz ki, minden jó irányba halad.

2. Jutalomkeret pályázatok – Hermann Gábor (16:55)

Hermann Gábor kiküldte a pályázatokat. Kiegészítésül elmondta, hogy a sítáborra szánt összegek azért ilyen magasak, mert a dolgozók részvételi díját is visszatérítik.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
13/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Sítábor jutalomkeret-pályázatát.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
14/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az Eötvös Bál jutalomkeret-pályázatát.
3. Bárczi – TTK farsangi buli pályázat (17:00)
Csenki Tamás kiküldte a pályázatot. Kiegészítésül elmondta, hogy a buli 25-én lesz a Livingroomban. A bulin lesz jelmezverseny, értékes ajándékokkal. Bencsik Orsolya, a Bárczi-s szervező is ajánlott fel ottani pólókat a nyereménytárgyak közé.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a TTK a Bárczival közösen vállal felelősséget a rendezvényért.
László Dávid kérdésére válaszolva Csenki Tamás elmondta, hogy a plakátot Ferenczi Attila tervezte.
Jancsó Tamás javaslatára Ferenczi Attila fizetése jutalomkeretről kerül majd rendezésre.
17:10 Ónodi Ferenc László megérkezett az ülésre.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
15/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag felelősséget vállalt a Bárczi – TTK farsangi buli nevű rendezvényért.
Juhász Krisztina elmondta, hogy a fizikus bulit más napra helyezték a rendezvény miatt.
17:13 Boldizsár Márton megérkezett az ülésre.
4. Griff buli – TTK hang és fény (17:15)
Csenki Tamás kiküldte a kérését a képviselőlistára. Kiegészítésül elnézést kért a kései kiküldésért, ennek oka az volt, hogy későn álltak neki szervezni a rendezvényt.
Tóth Máté elmondta, hogy támogatja az elképzelést.
Hermann Gábor kérdésére válaszolva Csenki Tamás elmondta, hogy a Griff DB anyagi felelősséget vállal a felszerelésért.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
16/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a Griff bulin az ELTE TTK HÖK hang- és fénytechnikáját használják.
5. Nyílt nap beszámoló – László Dávid (17:18)
László Dávid kiküldte a beszámolót.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
17/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyílt nap beszámolóját.
17:19 Tischler Orsolya távozott az ülésről.
6. LOL tervezet (17:20)
Ónodi Ferenc László kiküldte a pályázatot. Elmondta, hogy hétvégére a folyamatban levő javítások és lezajlanak. A két félévre együtt rendelik meg a szóróanyagokat, gazdaságossági szempontból.
Juhász Krisztina kérdésére válaszolva Ónodi Ferenc László elmondta, hogy később Dudás Gábor fogja átvenni a programozást, de két évig fix a rendszer, és ehhez szerződés köti a programozót.
17:25 Csenki Tamás távozott az ülésről.
Árendás Ákos Tuzson kérdésére válaszolva Ónodi Ferenc László elmondta, hogy az oldal elkészülésének szerződésben kikötött határideje február 28, ezt egy hét tesztidő követi még, a programozó csak ezután lesz kifizetve.
Jancsó Tamás kérdésére válaszolva Ónodi Ferenc László elmondta, hogy azért jó a honlap, mert a rendezvényen résztvevők is értékelhetik majd a rendezvényeket, a honlap hírlevele pedig a célközönséget fogja elérni. Ha az oldal önfenntartóvá válik, akkor a reklámozási költségeket csökkenteni lehet majd. Ezen felül a honlap pozitív oldala az is, hogy az oldalon helyet kapó szavazások és kérdőívek helyettesíthetik majd a papír alapú, drágább ilyen irányú felméréseket.
Tóth Máté kérdésére válaszolva Ónodi Ferenc László elmondta, hogy a reklámozásra fordított költség nem magas, mivel hosszútávon fogják használni ezeket a szórólapokat a gólyatáborokban és a következő félévben is fel fogják tudni használni.
Hermann Gábor kérte, hogy a reális értékelés legyen majd reális, és emeljék ki a cikkekben a rendezvények pozitív oldalait is. Boldizsár Márton erre reagálva elmondta, hogy épp ezért jó, hogy lehetőség lesz kommentálni is a cikkeket. Ónodi Ferenc László elmondta, hogy ilyen esetekre vannak a koordinátorok, ez az ő felelősségük.
17:35 Hermann Gábor távozott az ülésről.
17:36 Tudja Éva megérkezett az ülésre.
Jancsó Tamás elmondta, hogy az összeg majd akkor kerül kifizetésre, ha az oldal már működni fog.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
18/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta LOL tervezetét és pályázatát.
7. Könyvbemutató (17:40)
Ónodi Ferenc László kiküldte képviselőlistára a tervezetet. Kiegészítésül elmondta, hogy tulajdonképpen író-olvasó találkozóról van szó. A kérés az, hogy a HÖK álljon a rendezvény mögé a terembérlések megkönnyítése érdekében.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
19/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta hogy az ELTE TTK HÖK támogatóként álljon a Könyvbemutató elnevezésű rendezvény mögé.
8. NYÚZ számértékelések (17:42)
Tillné Kiss Andrea kiküldte az értékeléseket.
Jancsó Tamás elmondta, hogy mindkét havi költségek jóval a meghatározott kereten belül maradtak.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
20/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ első számának számértékelését.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
21/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ második számának számértékelését.
9. Kulcsfelvételi jogok, belépőkártyák (17:50)
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
22/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy Bodó Máté belépőkártyáját Tillné Kiss Andrea kapja meg.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
23/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy Král Adrienn kulcsfelvételi jogot kapjon az északi és a déli irodába.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
24/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy Bodó Máté és Boldizsár Márton kulcsfelvételi jogot kapjon a déli irodába.
10. Egyebek (17:52)
Boldizsár Márton elmondta, hogy holnap lesz Havas-nap, mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre.
Ónodi Ferenc László elmondta, hogy két hét múlva indul az ELTE-s PR anyagok reklámja, és mindenkit arra kér, hogy támogassa a kampányt.
Emődi Flóra elmondta, hogy a felező bulikkal kapcsolatban az a probléma állt elő, hogy a három buli időpontja egy időpontra került. Az az ötlet merült fel, hogy legyen önálló szervezésben, de egy helyszínre egy időpontban. A Dürer kert merült fel helyszínként, mert ott könnyen lehetne szeparálni a társaságokat.
17:57 Ónodi Ferenc László távozott az ülésről.
Jancsó Tamás vitát indított a rektori pályázatokkal kapcsolatban. László Dávid Hudecz Ferenc pályázatával kapcsolatban kérdezte, hogy hogy áll a Zöld Iroda helyzete, mert mást olvasott róla a pályázatban, mint amiről eddig zajlott. Tóth Máté elmondta, hogy Hudecz Ferenc pályázatában hiányolja a pályázatból a BSc felülvizsgálatok és a tanárképzés ügyét, ellenben a pályázat szerinte túl sokat foglalkozik a doktori képzéssel.
Jancsó Tamás elmondta, hogy az összes HÖK-nek lesz két közös kérdése, kari specifikus tartalmakkal. Az egyik a minőségbiztosítás/OMHV kérdése, a másik a bologna folyamattal kapcsolatos kérdés.
Tóth Máté kérdésére válaszolva Jancsó Tamás elmondta, hogy a rigó utcai ITK egy régi SOTE épületbe költözne, a Rigó utcába költözne a TÁTK, és ezzel párhuzamosan a TTK-n kicsit csökkenne a teremterhelés.
Boldizsár Márton kérdésére válaszolva Jancsó Tamás elmondta, hogy a következő rektori ciklus végére talán reálissá válhat a harmadik lágymányosi épület építésének kezdete.
Jancsó Tamás megkért mindenkit, hogy olvassa el a pályázatokat és jövő héten vegyenek részt a Kari Tanácson.
Jancsó Tamás 18:15-kor bezárta az ülést.
Határozatok:
13/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Sítábor jutalomkeret-pályázatát.
14/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az Eötvös Bál jutalomkeret-pályázatát.
15/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag felelősséget vállalt a Bárczi – TTK farsangi buli nevű rendezvényért.
16/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a Griff bulin az ELTE TTK HÖK hang- és fénytechnikáját használják.
17/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyílt nap beszámolóját.
18/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta LOL tervezetét és pályázatát.
19/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta hogy az ELTE TTK HÖK támogatóként álljon a Könyvbemutató elnevezésű rendezvény mögé.
20/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ első számának számértékelését.
21/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ második számának számértékelését.
22/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy Bodó Máté belépőkártyáját Tillné Kiss Andrea kapja meg.
23/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy Král Adrienn kulcsfelvételi jogot kapjon az északi és a déli irodába.
24/2010 (II. 23.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy Bodó Máté és Boldizsár Márton kulcsfelvételi jogot kapjon a déli irodába.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.