Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. január 14-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Láng Teodóra, Polai Dóra, Prikoszovich Mihály és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A Választmány 8 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 15:40 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Az így kialakult napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Beszerzések
3. Nyílt Nap – Educatio támogatások
4. Egyebek

1. Bejelentések (15:45)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a január 7-i EHÖK Elnökségi ülésen Hudecz Ferenc Rektor Úr is részt vett, és beszámolt a terveiről az elkövetkezendő rektorválasztással kapcsolatban. A rektorválasztás március 22-én lesz, a pályázatokat január 31-ig kell leadni. A későbbiekben Mezei Barna is el fog látogatni az Elnökségi ülésre és ismerteti majd a programját.

15:50 Láng Teodóra, Boldizsár Márton és Jánosi Attila megérkezett az ülésre.

Az OMHV kampánya elkezdődött, a kitöltés folyamatban van. A jövőben az egyetemvezetés és az EHÖK célja, hogy erősítsék az OMHV szerepét és növeljék a kitöltöttséget. Jancsó Tamás megkérte a Választmány tagjait, hogy népszerűsítsék az OMHV-t a hallgatók között.

Jancsó Tamás elmondta, hogy meg szeretné tervezni a következő hetek eseményeit, és szeretne egy napirendet összeállítani. Elmondta, hogy január 15-én lesz a Gólyavárban az ELTE Tanárképzési Konferenciája, erről Dukán András Ferenc számolt be. A fizikusok szeretnék, ha a természettudományos tanárképzés visszakerülne az öt éves képzés rendszerébe. A tanárképzés felülvizsgálatát a szakterületi koordinátorok támogatják, de nem feltétlenül az öt éves képzést szeretnék megvalósítani. Javasolták azt a megoldást is, hogy a kutatókat képezzék át tanárnak. Tóth Máté elmondta, hogy a tegnapi Kémia Intézeti Tanácson is támogatták a kutatók továbbképzésének elképzelését.

Jancsó Tamás elmondta, hogy az Educatio január 22-23-án, az Egyetemi Nyílt Nap január 27-én, a Nyílt Nap január 29-én lesz. A Sítábor január 29-február 7. között kerül megrendezésre. HÖOK Közgyűlés február 12-14. között lesz, február 19-én lesz az Eötvös-bál. Elmondta azt is, hogy a szokásos tavaszi vezetőképző tervezése már folyamatban van, az időpontja valószínűleg március első hétvégéje lesz.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a következő Küldöttgyűlés tervezett időpontja február 16-a, ebben a félévben még április közepén lesz valószínűleg egy Küldöttgyűlés. A február 16-i Küldöttgyűlésen kerül majd sor a Mentorkoordinátor és a Főszerkesztő megválasztására, valamint költségvetés módosítására és a jutalomkeret-pályázat kiírására.

16:20 A Választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag tanácskozási jogot adott Szenes Áronnak.

Hermann Gábor az Eötvös-bállal kapcsolatban elmondta, hogy idén változtattak a szervezésen, és az eddigiekkel ellentétben a TTK az EHÖK-kel közösen szervezi a bált, illetve az EHÖK felelősséget vállal a rendezvényért. A bál helyszíne a Budapesti Történeti Múzeum lesz, fent a Várban. A koncepció is megváltozik, a jegy drágább lesz, de korlátlan italfogyasztást fog tartalmazni. Lesz vacsorát is tartalmazó jegy, magasabb összegért. Lesz zenekar, ami egész este játszani fog, illetve éjfélkor fellép majd Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán. Tombolát is terveznek, értékes nyereményekkel.

Tóth Máté elmondta, hogy részt vett a tegnap délutáni mentormegbeszélésen. A Küldöttgyűlésen valószínűleg négy jelölt fog elindulni a Mentorkoordinátori posztért. A jelöltek Sik Zsuzsanna Brigitta, Lövei Klára, Magyar Róbert és Hajdu János.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a BKV-sztrájk miatt elmaradt vizsgák pótlása megoldható, a többi időponton növelnek létszámot az oktatók, és oda lehet jelentkezni. A távol maradás igazolt hiányzásnak számít, és lehetőséget kell biztosítani a hallgatónak egy másik időpontban történő vizsgázásra.

Pauer Eszter elmondta, hogy az elektronikus szoctám rendszerét a jövő héten tesztelik majd. A szociális támogatások várható leadási határideje február 19-e lesz, a hiánypótlás leadására február 25-ig lesz lehetőség.

2. Beszerzések (16:50)

Dudás Gábor kiküldte a tervezetet. Szenes Áron ezt kiegészítette a terveivel, de Dudás Gáborral megegyezve arra jutottak, hogy négy db 1,5 GB-os winchester beszerzését javasolják.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
1/2010 (I.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta 4 db 1500 GB SATAII 7200RPM (WD15EARS) 64MB Green Power winchester megvásárlását 109132 Ft értékben.
3. Nyílt Nap – Educatio (16:55)

Jancsó Tamás elmondta, hogy az Educatio tervezése idén átalakult, a Karrierközpont vette át a szervezést, ami már hónapok óta zajlik. Tóth Máté elmondta, hogy az idén az ELTE célja a környezettudatosság, a szóróanyagok és a megjelenés terén is. A pontos programbeosztásról Láng Teodóra Kommunikációs Biztos tájékoztatta a Választmányt.

Jancsó Tamás Jánosi Attilát és Láng Teodórát kérte meg, hogy tájékoztassa a Választmányt az Egyetemi Nyílt Napról. A Nyílt Nap január 27-én reggel 9 és délután 5 óra között kerül majd megrendezésre a BTK-n a Gólyavárban. Délelőtt központi, délután pedig kari előadások lesznek.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a TTK-s Nyílt Nap január 29-én lesz. A szervezés már zajlik, Láng Teodóra elmondása szerint jól haladnak a munkákkal. A HÖK standnál lesz külön külügyi és kollégiumi tájékoztatás is.

17:15 Láng Teodóra távozott az ülésről.

Jancsó Tamás elmondta, hogy tervezik molinók és tollak gyártását az Egyetem népszerűsítése céljából.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy lesz MSc tájékoztató is, az összeállítása már folyamatban van, az anyag jövő héten kerül a nyomdába, és január 27-re elkészülnek majd.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
2/2010 (I.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az MSc kiadványok kiadását.
László Dávid kiküldte a Nyílt Nappal kapcsolatos pályázatát, ezt kiegészítette azzal, hogy nincsen külön környezettanos intézet, azért van szükség a támogatásra.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
3/2010 (I.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a környezettanos Nyílt Nap pályázatot.
4. Egyebek (17:25)
Boldizsár Márton elmondta, hogy az első Nyúz számba jövő hétig lehet anyagokat küldeni.
Jánosi Attila elmondta, hogy a természettudományi-kommunikáció szak indítása nem fog megtörténni a következő félévtől.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy az MSc felvételi jelentkezési határideje február 15-e lesz.
Jancsó Tamás 17:27 perckor bezárta az ülést.
Határozatok:
1/2010 (I.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta 4 db 1500 GB SATAII 7200RPM (WD15EARS) 64MB Green Power winchester megvásárlását 109132 Ft értékben.
2/2010 (I.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az MSc kiadványok kiadását.
3/2010 (I.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a környezettanos Nyílt Nap pályázatot.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.