Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. december 7-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Árendás Ákos, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Hermann Gábor, László Dávid, Tóth Máté szavazati joggal, Tischler Orsolya, Kiss Anita, Jánosi Attila Fejes Bálint, tanácskozási joggal.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 18:03–kor megnyitotta az ülést

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Az így kialakult napirendet a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1.Bejelentések
2.Kari Tanács Anyagainak áttekintése
3.Környezettanos Buli beszámoló
4.Vizsgaidőszaki teendők
5.Egyebek

1. Bejelentések (18:08):

Jancsó Tamás elmondta, hogy részt vett a Szenátus ülésén (2009-12-07), ahol elfogadásra került az Egyetem küldetésnyilatkozata, az EHÖK Alapszabály módosítása. Valamint, hogy megszűnt a BTK- Néprajzi Doktori Iskola.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a múlt szerdán (2009-12-02) Mezei Barna Rektorjelölt Úr meglátogatta az EHÖK Elnökségi ülését.

Jancsó Tamás elmondta, hogy az elmúlt hétvégén részt vett az EHÖK Elnökségi hétvégén, ahol több általában az ELTE Hallgatói érdekképviseletében felmerülő problémákról és azok lehetséges megoldásáról beszélgettek.

Jancsó Tamás megkérte a választmány tagjait, hogy aki úgy érzi építő jellegű kritikája, gondolatai vannak, menjen el a csütörtöki (2009-12-10) Mentorrendszerrel kapcsolatos megbeszélésre.

Herman Gábor elmondta, hogy a jövőbeli együttműködések miatt feltétlenül szeretne részt venni a Mentorrendszerrel kapcsolatos megbeszélésen.

Kiss Anita elmondta, hogy nagyon fontosnak érzi az esélyegyenlőség beépítését a mentorrendszerbe.

Jancsó Tamás elmondta, hogy az „infolista” szerkesztése folyamatban van, ha valakinek ehhez, hozzászólása, ötlete van, keresse fel Láng Teodóra Kommunikációs biztost. A jövőben pedig az „infolistával” kapcsolatos kérésekkel Láng Teodórát kell felkeresni.

Hermann Gábor javasolta, hogy fontos lenne az infó levél tartalmát meghatározni, hogy ne mehessenek ki olyan levelek, amelyek nem érintenek minden hallgatót.

Jánosi Attila elmondta, hogy fontos a levél tárgy mezőjét megfelelően kitölteni, esetleg, csak a fontos részeket oda kiemelni. Továbbá elmondta, hogy fontos, hogy a levél tartalma ne hosszú és száraz legyen, hanem egy linket tartalmazzon. Ez így áttekinthető, és praktikusabb.

Hermann Gábor elmondta, hogy a csütörtöki (2009-12-03) Mikulás Buli nagyon jól sikerült a résztvevők száma kb 600fő volt.

Kiss Anita elmondta, hogy a múlt hét hétfői, EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottsági ülésen minden delegált részt vett. Tájékoztatta a választmányt, hogy zajlik az épületek akadálymentesítése, az épületek felmérése. Illetve szeretnének egy kiadványt készíteni az esélyegyenlőségi teendőikről. A TTK HÖK egy hordozható számítógépet fog kapni, amelyet a speciális szükségletű hallgatók rendelkezésére tud bocsátani. Felmerült, hogy a Tanulmányi Osztályon sorszámhúzó-beléptető rendszert telepítenek.

Kiss Anita, Jancsó Tamás kérdésére elmondta, hogy a jövőben nagy kaliberű beruházás egy vakvezető csík létesítése lenne. Ennek szükségessége inkább a Villamos megállótól az épületig (Az egyetemisták parkján átvezető úton) a legfontosabb, de az épületen belül is szükséges lenne.

Jánosi Attila elmondta, hogy a tanárképzés is szóba került szerdán, a Rektorjelölt Úr látogatásakor.

Jánosi Attila elmondta, hogy az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsági-ülésén elfogadásra került a több oktatós kurzusok OMHV koncepciója.

Továbbá Jánosi Attila felhívta a választmányi tagok, elsősorban a szakterületi Koordinátorok figyelmét, hogy tájékoztassák a hallgatókat az indexleadásról.

19:20 Szenes Áron megérkezett az ülésre

1. Kari Tanács anyagai (19:21):

Jancsó Tamás megkérte Dukán András Ferencet, hogy ismertesse a személyi kérdéseket.
Dukán András Ferenc ismertette a Kari Tanács Anyagainak személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztéseit.

Dukán András Ferenc tájékoztatta a Választmányt a Kari Tanács további anyagairól(2-6).
Jancsó Tamás ezekre reagálva elmondta, hogy Csibra Klára a jelölt a Kari Tanács titkári posztjának betöltésére.

Jancsó Tamás a 7. (KT) napirendi ponthoz elmondta, hogy a MAFIHE és a Fizikai Intézet Közös rendezvényéről van szó (tervezett időpont: 2011)

A képzési terv módosításokhoz Dukán András Ferenc elmondta, hogy a szakmai gyakorlatok bevezetését és a Minorok rendszerét egyenlőre, ebben a formában aggályosnak tartja.

Emődi Flóra szakterületi koordinátor elmondta, hogy a Kémiai Intézetben a kezdeti nehézségek ellenére rendben lezajlottak a felülvizsgálatokat

László Dávid szakterületi koordinátor elmondta, hogy a Környezettudományi Centrum ülésén egy szimpatikus módosító javaslatot fogadtak el.

19:34 Ferenci Kinga megérkezett az ülésre

Árendás Ákos szakterületi koordinátor elmondta, hogy a Matematikai Intézetben még nem történt egyeztetés a felülvizsgálattal kapcsolatban.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Fizikai Intézetben rendben zajlott a felülvizsgálás.

Jánosi Attila lemondta, hogy az FF intézetben kisebb csúszásokkal, de rendben zajlott a felülvizsgálat.

Ferenczi Kinga szakterületi koordinátor elmondta, hogy több olyan dolog elfogadásra került, ami a hallgatók számára nem feltétlenül elfogadható.

19:39 Ring Péter megérkezett az ülésre

Dukán András Ferenc kérdésére Szenes Áron elmondta, hogy Kari Tanácson szóvá fogja tenni a képzési tervmódosítás problémáit.(a biológián)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a HÖK-nek feladata kiállni amellett, hogy a felülvizsgálatok rendben legyenek. Ezt az álláspontot fogja képviselni a Dékáni Tanácson és a Kari Tanácson.

Jancsó Tamás elmondta, hogy javasolni fogja a tavaszi egyetemi határidőre tegyék át a felülvizsgálatok határidejét a TTK is.

Jancsó Tamás kérdésére Emődi Flóra elmondta, hogy a Kémia szakon nincs olyan a módosításban, ami ne kerülhetne elfogadásra.

László Dávid elmondta, hogy a Környezettechnológia Labor körül a későbbiekben problémák merülhetnek fel.

Árendás Ákos elmondta, hogy a Matematikai intézet semmit nem terjeszt be a Kari Tanácsra

Jánosi Attila elmondta, hogy az Földrajz- és Földtudományi Intézet sem terjeszt anyagot a Kari Tanács elé.

Ferenczi Kinga elmondta, hogy az Állattan c. tárgy összevonása semmiképpen nem jó, ez így nem lefogadható.

Szenes Áron elmondta, hogy a problémát korábban jelezték előzetesen, de ez nem hozott eredményt.

Szenes Áron elmondta, hogy a felülvizsgálat alapelvei több ponton sértik a Felsőoktatási Törvényt és a Hallgatói Követelmény Rendszert.
Szenes Áron ismertette a Biológiai Alapszak felülvizsgálati anyagait. Több probléma merült fel tárgyak összevonásával, a kötelezően választható kreditek módosulásával. Ezen intézkedések ellentétesek a hallgatók javaslatával.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Böddi Béla Intézet Igazgató Úrral való egyeztetései során pozitív visszajelzéseket kapott az alapszak felülvizsgálatról.

Szenes Áron elmondta, hogy több ponton nem egyezik a felülvizsgálat a hallgatók elvárásaival, valamint több ponton nem szolgálja a hallgatók érdekeit.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Homonnay Dékánhelyettes Úrral való egyeztetés után felmerült, hogy a +9 kredit szabadon választható tanegység belekerüljön a tantervbe.

Szenes Áron elmondta, hogy fontos lenne, hogy olyan tárgyak ne legyenek kötelezőek, amelyekre nem lehet bejutni, hanem a hallgatók hadd válthassák ki ezt más tárgyakkal.

Jancsó Tamás elmondta, hogy fontos lenne még egy kört lefuttatni a felülvizsgálatok terén és ezt az álláspontot fogja képviselni.

3. Környezettanos Buli beszámoló (20:25):

László Dávid elmondta, hogy rendben lezajlott a rendezvény, a hellyel nagyon jól meg tudtak egyezni. A dekorációnál egy kis probléma akadt, de ezt könnyen áthidalták.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
174/2009 (XII.1) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Környezettanos Buli beszámolóját.
20:33 Szenes Áron távozott

3. Vizsgaidőszaki teendők (20:35):

Jancsó Tamás elmondta, hogy a képzési terv felülvizsgálata nagyban befolyásolni fogja a vizsgaidőszak teendőit.

Jancsó Tamás elmondta, hasznos lenne, ha a TTK HÖK elkészítene egy javaslatgyűjteményből álló dokumentumot a TTK-s képzésekről.

A Választmányi tagok megegyeztek a következő választmányok időpontjairól:

2009. december 18.16:30

2010. január 15. 14:00

5. Egyebek (20:45):

Ring Péter elmondta, hogy az EHKB szeretne beterjeszteni egy ERASMUS felülvizsgálatot.
Ezzel rendkívül sok teendő akad. A tavaszi félévben kb 100 db nyertes ösztöníj várható.

Ring Péter elmondta, hogy az ERASMUS pontrendszert a nyár folyamán dolgozta ki a külügyi csoport. Nagyon fontosnak tartják, hogy ez a pontrendszer működhessen. Ezért szeretnék, ha ezt a TTK is elfogadná.

Ring Péter elmondta, hogy az elmúlt héten zajlott a külügyes mentor felvételi.
Két forduló zajlott le, az első papíros és a második szóbeli. Ring Péter szerint a külügyi mentorrendszer alakulóan van, egy hosszútávon fejlődő tendenciát mutat.
Ring Péter álláspontja szerint az ERASMUS fejlődésben van az ELTE-n ezen belül a TTK-n ennek fontos alapköve a HKR Kari Különösébe ágyazott erre vonatkozó rész.

Árendás Ákos megjegyezte, hogy nem érti, hogy a Matematika szakterületről miért nem jelentkezett egy hallgató sem külügyi mentornak.

Jancsó Tamás 20:57-kor bezárta az ülést.

Határozatok:
174/2009 (XII.1) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Környezettanos Buli beszámolóját.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.