Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. december 1-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc, Ferenczi Kinga, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Láng Teodóra, Polai Dóra és Prikoszovich Mihály, Tabajdi Péter és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 18:05 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Az így kialakult napirendet a választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. HÖK honlap áttekintése
3. Karácsony koncepció
4. HÖOK vezetőképző beszámoló
5. Egyebek

1. Bejelentések (18:10)

Jancsó Tamás elmondta, hogy jövő héten a Kari Tanács miatt hétfőn 18:00-kor fog kezdődni a választmány.

Tóth Máté elmondta, hogy a készpénzes számlák leadási határideje lezárult, egy késéstől eltekintve minden rendben lezajlott.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a múlt heti elnökségi ülésen Hunyadi András az Eötvös Kiadó ügyvezető igazgatója volt a vendég, akivel többek között a jövő évi ténykönyv koncepciójáról is beszéltek az ülésen.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a tantervmódosítás ügye halad, a biológia szakterülettel vannak még problémák, a fizika szakterület pedig a további terveit a holnapi Intézeti Tanácson fogja megvitatni. Ahol nincsen szakmai gyakorlat, ott nem kap szakmai támogatást az intézet, erre hívta fel a figyelmet a Tanulmányi Elnökhelyettes.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a földrajz illetve a földtudomány szakon a tanterv még nem végleges, de igyekszenek a legjobbat kihozni a lehetőségekből. Emődi Flóra elmondta, hogy a módosítások még a holnapi IT függvényeiben változhatnak. László Dávid elmondta, hogy a Centrum elé holnap fog kerülni az anyag, utána még terveznek módosításokat. Juhász Krisztina elmondta, hogy az eddigi terveiket megvalósították, és megegyeztek az intézettel is. Elmondta, hogy elit kutatóképzés indítását tervezi a szak. Ezt emelt szintű órák bevezetésével tervezik megvalósítani. Árendás Ákos Tuzson elmondta, hogy náluk is jól alakul a BSc felülvizsgálat, a tanárok régebbi terveit is felhasználva írták meg az anyagot, ami az IT elé kerül majd. Elmondta, hogy úgy néz ki, hogy az informatikai képzés minőségét is tudják majd javítani. Dukán András Ferenc elmondta, hogy az informatika kérdése több szakot is érinthet, ezért egyeztetni szeretné a véleményeket.

18:30 Ferenczi Kinga megérkezett az ülésre.

Ferenczi Kinga elmondta, hogy a holnapi IT fogja tárgyalni a BSc felülvizsgálat kérdését, addig nem tud konkrétumokat mondani.

László Dávid elmondta, hogy a múlt heti környezettanos buli a Kamra Klubban sikeres volt, csak egy kisebb anyagi kár keletkezett a helyszínen, ettől eltekintve minden rendben lezajlott.

Tabajdi Péter elmondta, hogy holnap lesz a Nemerkényi verseny döntője, ahol mindenkit szeretettel vár a szakterület.

Juhász Krisztina elmondta, hogy a fizikusoknak TDK lesz szombaton.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a múlt héten megtörtént az irodaszerek rendelése.

2. HÖK honlap áttekintése (18:35)

18:36 Dudás Gábor megérkezett az ülésre.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a következő szemeszter elejére szeretné, ha kialakulna a végleges honlap. A mostani eredményt képviselőlistán lehet majd véleményezni, és a jövő heti választmányon újra tárgyalásra kerül majd a kérdés. Elmondta, hogy a lényeges menüpontokat, mint pl. a szociális, a tanulmányi és a rendezvényes ügyek jobban ki kéne emelni.

A bemutatkozás menüpont már végleges, amit pótolni kell, az a szakterületi csoportok bemutatkozása.

Láng Teodóra kérdésére válaszolva Jancsó Tamás elmondta, hogy a helyesírási és formai hibákat folyamatosan jelezzék a választmányi tagok, és javításra kerülnek majd a hibák.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a Nyúz, a külügy, az Alapítvány és a tudományos ügyek képezzenek új főmenüt. Pauer Eszter javaslatára ide kerülnének a kollégiumi ügyek is.

Boldizsár Márton elmondta, hogy jövő hétfőtől indul a munka az új Nyúz honlappal kapcsolatosan.

Juhász Krisztina elmondta, hogy az a fontos, hogy jól áttekinthető legyen a honlap, és elérhetőek legyenek a fontos funkciók.

Árendás Ákos Tuzson felvetette a felső menü helyett az oldalra gördülő menü lehetőségét. Dudás Gábor erre válaszolva elmondta, hogy a jobb- és a bal oldali menübe is ki lehet tenni a fontosabb pontokat, sok megoldást lát a problémára.

Ezek alapján külön menüpontot fog képezni: Nyúz, kollégium, tudomány, külügy, Alapítvány. Ezek mind olyan menüpontok, amik tulajdonképp a területek saját honlapjaira mutatnak.
A Rendezvények menüpontban galéria elhelyezését tervezi Hermann Gábor. A szakterületek kisebb rendezvényei is helyet fognak itt kapni.

A Hirdetések menüpontokban albérlet- és álláshirdetések szerepelhetnének. A Választmány döntése alapján ez a menüpont nem fog felkerülni a honlapra.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a HÖK bemutatkozása menüpontba kerültek át az irodával kapcsolatos információk. Az eseménynaptárral kapcsolatban kérdéses, hogy van-e szükség rá. Tabajdi Péter Google-kalendár alkalmazását javasolja. Dudás Gábor elmondta, hogy minden tisztségviselőnek van jogosultsága a honlap eseményeinek frissítésére. Tabajdi Péter javasolta a TTK honlap és a szakterületek honlapjainak összekötését, a gördülékenyebb hírközlés érdekében.

19:10 Tabajdi Péter távozott az ülésről.

A Választmány támogatta, hogy a honlap struktúrája úgy módosuljon, hogy a honlap mindkét oldalán jelenjen meg hírsáv.

Jancsó Tamás javasolta, hogy jelenjenek meg szavazások a honlapon. A Választmány támogatta az ötletet.

3. Karácsony koncepció (19:20)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a TTK HÖK külön tart karácsonyt, a többi HÖK-től függetlenül. Az időpont és az ünneplés módja az, ami választmányi döntéshez kapcsolódik.

Jancsó Tamás javasolta, hogy legyen ajándékozás. Ezt a javaslatot a Választmány támogatta. Az ajándékozás után közös buli ötlete merült fel. Jancsó Tamás a 15-16-17-18-i időpontokat javasolta. A Választmány a 18-át támogatta.

A képviselők biztosan meghívásra kerülnek majd. Az egyéb szervezetekkel kapcsolatban a Választmány azt a döntést hozta, hogy a mentorokat is meghívja a karácsonyi ünnepségre, valamint az Alapítvány dolgozóit.

Ajándékozásra jövő hét keddig lehet jelentkezni, húzni majd az Északi Haliban lehet neveket 9-11-ig.

Az ünnepség 18:18-perckor fog kezdődni, december 18-án.

4. HÖOK vezetőképző beszámoló (19:35)

Jancsó Tamás kiküldte a beszámolót. Elmondta, hogy hasznos elemei voltak a vezetőképzőnek, fontosnak tartotta a részvételt.

A külügyi programokon Sík Zsuzsanna Brigitta és Csenki Tamás is részt vett.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:
173/2009 (XII.1) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a HÖOK vezetőképző beszámolóját.
5.Egyebek (19:40)

Tóth Máté elmondta, hogy 18 guppi-val bővült az Akvárium halállománya.

Tischler Orsolya elmondta, hogy a tabló már készül. Pauer Eszter elmondta, hogy nem biztos, hogy erre a félévre még szükség van rá.

Jancsó Tamás elmondta, hogy Választmány a jövő héten lesz, utána idén többet már nem valószínű. Elképzelhető, hogy a 14-ei héten lesz még egy ülés.

Dukán András Ferenc felvetette a névjegykártya kérdését, ezt a jövő heti választmány fogja tárgyalni.

19:45 Jancsó Tamás bezárta az ülést.

Határozatok:
173/2009 (XII.1) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a HÖOK vezetőképző beszámolóját.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.