Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. november 16-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos Tuzson, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Ferenczi Kinga, Juhász Krisztina, Pauer Eszter szavazati joggal; Gonda Zsombor, Lasztovicza Gábor, Polai Dóra, Prikoszovich Mihály és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 18:15 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Dukán András Ferenc kérte, hogy a Maxim-napi matek-biosz barátságbuli pályázatát vegyük fel a napirendi pontok közé. Boldizsár Márton kérte, hogy a Nyúz-számértékelések is kerüljenek be a napirendi pontok közé.

Az így kialakult napirendet a választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Kari Tanács anyagainak áttekintése
3. Évkönyv bemutatása
4. Tortúra beszámoló
5. Halloween-party beszámoló
6. BTDK pályázat
7. Matekos Múzeum beszámoló
8. Esztergomi vezetőképző beszámoló
9. Nyúz számértékelések
10. Maxim-napi matek-biosz barátságbuli pályázat
11. Egyebek

1. Bejelentések (18:20)

Emődi Flóra elmondta, hogy a Kémia Intézet faliújságát letakarította, mivel oda nem illő plakátok voltak rajta. Mivel az intézet hirdetőfelülete közvetlenül a kari hirdetések mellett található, ezért megkért mindenkit a faliújság megfelelő használatára.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Nedves Est sikeres rendezvény volt, Hermann Gábor EHÖK-ös ülés miatt nem tud jelen lenni a választmányon. A rendezvény beszámolóját a következő választmány fogja tárgyalni.

Pauer Eszter elmondta, hogy összesen 73 jutalomkeret-pályázat érkezett be. László Dávidot megkérte, hogy küldje el a pályázatát elektronikusan is, mivel az még nem érkezett meg. Jancsó Tamás ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a jutker-listával felmerült problémákat az informatikus már megoldotta, a lista mindenki számára elérhető.

18:25 Gonda Zsombor megérkezett az lésre.
Jancsó Tamás elmondta, hogy szükség lenne a tisztségviselői feladatkörök pontos meghatározására az új képviselőkkel kapcsolatos teendők területén, hogy a jövőben minden gördülékenyen menjen. Pauer Eszter azt javasolta, hogy legyen elektronikus jelentkezés is a képviselői feladatkör betöltésére, ezzel egyszerűsíthető lenne a folyamat.

2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (18:30)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Dékán Úr javaslata az a BSc tantervek felülvizsgálatával kapcsolatban, hogy a tanterv-módosítások készüljenek el december elejéig, hogy az új hallgatók pontos tájékoztatása érdekében.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Kari Tanácson főleg személyi kérdések kerülnek majd tárgyalásra. Tudományos tanácsadónak jelölték Juhász Gábort, kutatóprofesszornak Haas Jánost, professzor emiritusnak pedig Simon Lászlót. A fentiek mellett számos egyéb személyi kérdésben is lesz szavazás a szerdai Kari Tanácson.

Jancsó Tamás elmondta, hogy új MSc szakirány indul a TTK-n, a SOTE-val karöltve. A gyógyszerkutató szakirány szakfelelőse Hudecz Ferenc Rektor Úr lesz, a szakgazda pedig az ELTE lesz. A szakra jelentkezhetnek biológia és vegyész szakosok, valamint SOTE-s hallgatók is, illetve más szakokról is lehet ezt a szakirányt választani majd. Dukán András Ferenc elmondta, hogy akár BME-s hallgatók is jelentkezhetnek majd, nagyon sok alapszak bemeneti szaknak számít..

18:42 Lasztovicza Gábor megérkezett az ülésre.

3. Évkönyv bemutatása (18:45)

Jancsó Tamás köszöntötte Lasztovicza Gábort, az Alumni Book alapítóját és tulajdonosát, és megkérte, hogy mutassa be az évkönyveket.

Lasztovicza Gábor megköszönte a meghívást. Bemutatkozott, és elmondta, hogy az évkönyvek gyártásával 2002 óta foglalkoznak, idén kb. 20.000-es példányszámot fognak eladni. Ezek az évkönyvek a saját szellemi termékét jelentik, le is vannak védetve, más nem forgalmaz ilyeneket az országban. Az ELTE-n a BTK-n, a TÓK-on, a Bárczin és nálunk folynak tárgyalások ezzel kapcsolatban. Más egyetemeket tekintve részt vesz a programban a CORVINUS, a BME, a Szolnoki Főiskola, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem és a győri Széchenyi István Egyetem is. Az évkönyveknek több változata is létezik. Lehetőség van kari, illetve intézményi könyv készítésére. Az egy könyvben szereplő hallgatói létszám felső korlátja kb. 1000 fő, az alsó korlátot a gazdaságosság szabja meg. Egy nap alatt kb. 250 hallgatót tudnak lefotózni, a hallgatók számától függ a fotózási napok és a pótnapok száma is. A könyv tartalmaz egy rektori, illetve dékáni köszöntőt, tartalmazza az iskola rövid történetét, a tanárok képeit, a végzett diákok képeit, valamint a hallgatók által kiválogatott emlékképeket is. A könyv kinézetét és tartalmát a megrendelő, azaz a HÖK szabja meg, a cég minden kérdésben egyeztet a megrendelővel. A könyv ára előre láthatólag 2700 forint, az árusításra több féle lehetőséget is biztosít a cég. A karnak, illetve a HÖK-nek anyagi költsége nincsen a megrendelés esetén, az egész folyamatot az Alumni Book végzi, és a felelősséget is vállalja. A programban jelenleg összesen 18 intézmény vesz részt.

Gonda Zsombor kérdésére válaszolva Lasztovicza Gábor elmondta, hogy az évkönyv kinézete és tartalma is a hallgatók igényeihez igazítható.

Jancsó Tamás kérdésére válaszolva elmondta, hogy a projektet körülbelül 90 nap alatt fejezik be. A fotózási napok, és általában az évkönyv létezésének hirdetése a HÖK feladata, minden mást a cég intéz, egyeztetve a HÖK-kel. A fotózás lezajlása után még 2 hónap, mire elkészülnek a könyvek.

Pauer Eszter kérdésére válaszolva elmondta, hogy a projekt során folyamatos névsoregyeztetés zajlik a HÖK-kel, hogy a hallgatókat időben lehessen mindenről értesíteni.

Árendás Ákos Tuzson kérdésére válaszolva elmondta, hogy van korrektúra fázis is.

19:20 Lasztovicza Gábor megköszönte a figyelmet és távozott az ülésről.

4. Tortúra beszámoló (19:20)

Gonda Zsombor kiküldte a beszámolót, ezt nem kívánta kiegészíteni.

A választmány Pauer Eszter, Jancsó Tamás és Gonda Zsombor hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

158/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Tortúra beszámolóját.

5. Halloween party beszámoló (19:40)

Tischler Orsolya kiküldte a beszámolót, ezt nem kívánta kiegészíteni.

Boldizsár Márton javasolta, hogy közösen keressenek a szakterületek bulijainak szervezői egy helyet, ahol rendszeresen lehetne tartani a rendezvényeket, és akkor nem lennének problémák a helyszínekkel.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

159/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Halloween party beszámolóját.

6. BTDK pályázat (19:45)

A pályázatot Tóth Máté küldte ki a képviselőlistára.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a tudományos keretbe belefér a pályázat támogatása, ezért támogathatónak tartja.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

160/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a BTDK pályázatot.

7. Matekos Múzeum beszámoló (19:50)

A pályázatot Tóth Máté küldte ki a képviselőlistára. Elmondta, hogy eddig 25.000 Ft kiadásról kapott számlát. Árendás Ákos Tuzson elmondta, hogy a maradék 10.000 Ft-ot a kezdeti költségekre fordították, és hamarosan hoz számlát arról az összegről is.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

161/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Matekos Múzeum beszámolóját.

8. Esztergomi vezetőképző beszámoló (19:55)

A beszámolót Jancsó Tamás küldte ki. Elnézést kért a késésért és elmondta, hogy ennek az oka az volt, hogy az egyéb nyári teendők miatt elfeledkezett a beszámoló kiküldéséről.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

162/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az Esztergomi vezetőképző beszámolóját.

9. Nyúz számértékelések (19:58)

Boldizsár Márton elmondta, hogy mindkét szám költségvetése 48.000 Ft alatt van, és a tudományos melléklet is elkészült. A melléklet csak 4 oldalas lett, ennek oka a cikkírók mulasztása.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

163/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyúz számértékeléseket.

10. Maxim-napi matek-biosz barátságbuli pályázat (20:00)

Dukán András Ferenc kiküldte a pályázatot, ezt kiegészíteni nem kívánta, a HÖK-től anyagi felelősségvállalást kért. Elmondta, hogy a szervezői csoport vezetője Prikoszovich Mihály lesz.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

164/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a TTK HÖK anyagi felelősséget vállal a Maxim-napi matek-biosz barátságbuliért.

11. Egyebek (20:05)

Jancsó Tamás elmondta, hogy holnap 17:00-tól lesz a BTK-n HÖK elnökválasztás, valamint holnap 18:00-tól lesz a TTK HÖK képviselői továbbképzése is.

20:07 Jancsó Tamás bezárta az ülést.

Határozatok:

158/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Tortúra beszámolóját.

159/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Halloween party beszámolóját.

160/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a BTDK pályázatot.

161/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Matekos Múzeum beszámolóját.

162/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az Esztergomi vezetőképző beszámolóját.

163/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyúz számértékeléseket.

164/2009 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a TTK HÖK anyagi felelősséget vállal a Maxim-napi matek-biosz barátságbuliért.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.