Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. november 10-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Tóth Máté

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos Tuzson, Boldizsár Márton, Emődi Flóra, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Dukán András Ferenc, Tischler Orsolya és Prikoszovich Mihály tanácskozási joggal.

A választmány 10 fővel határozatképes.

A jegyzőkönyvet Polai Dóra távolléte miatt Tóth Máté vezette.

Jancsó Tamás 16:50 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Tóth Máté Gazdasági elnökhelyettes Jancsó Tamás levezető Elnök kérdésére elmondta, hogy a Showhajtás nevű rendezvény szervezőitől az előzetes érdeklődés és a tájékoztatás ellenére támogatási pályázat nem érkezett. A vàlasztmány ezért 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással levette a napirendről a Showhajtás pályázatot.

Az így kialakult napirendet a választmány 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Nedves Est Pàlyázat
3. BSc szakok áttekintése
4. Egyebek

1. Bejelentések (16:55)

László Dávid elmondta, hogy 11.09-én a Környezettudományi Szakterület Szakterületi Csoport Ülésén elhatározás született egy Környtanos Buli megszervezéséről. Hermann Gábor elmondta, hogy körvonalazódni látszik az Össz ELTE-s Sítàbor koncepciója, amely az EHÖK elnökségének jóváhagyására vár.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Györkös Dorka Földrajz- és Földtudományi szakterület képviselője helyébe a küldöttgyűlésen ezen túl Orgel Csilla póttag lép. Radnai László Doktorandusz képviselő helyére Laszák Nikolett póttag lép.

Jancsó Tamás elmondta, hogy 11.06-án Hermann Gábor, Tóth Máté és Csenki Tamás segítségével rendrakásra került sor a nagyraktárban és a déli hallgatói irodában. Az Elnök Úr megkérte a résztvevőket, hogy vigyázzanak az irodák rendjére.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a 11.10 én tartandó aznapi küldöttgyűlésen sok fontos kérdés fog napirendre kerülni és ezért kitartásra kérte a Választmány tagjait. Az Elnök Úr kiemelte a költségvetés-módosításról szóló napirendi pontot.

17:30-kor Juhász Krisztina megérkezett az ülésre.
2. Nedves Est pályázat (17:32)

Hermann Gábor elmondta, hogy a Nedves Est szervezése az eddig legjobban bevált, 2009 tavaszi Nedves Esthez hasonlóan fog zajlani.

László Dávid javasolta, hogy a hangulat fokozására néhány labdát is kivihetnének a szervezők.

Herman Gábor elmondta, hogy a kért támogatást (50.000Ft) Plakátok készítésére, és egyéb nyomdai költségekre fordítanák.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

156/2009 (XI.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag 50.000 Ft-tal és anyagi felelősségvállalással támogatta a Nedves Est nevű rendezvényt.

3. BSc szakok áttekintése (17:38)

Jánosi Attila elmondta, hogy a belső áttekintés határideje a TTK-n decemberben lesz, valamint, hogy kezdeményezni fogják a Dékán Úrnál hogy ez az időpont márciusra változzon.

Jánosi Attila tájékoztatta a választmányt, hogy a leggyakrabban felmerült gondolat az alapozó tárgyak oktatóhoz kötése, valamint, hogy több szak esetén az intézetek kommunikáljanak egymással. Illetve a Földrajz- Földtudományi Intézet javaslatot tett a szigorlatok bevezetése, az alapszakokon.

Juhász Krisztina elmondta, hogy a Fizikai Intézet jól halad a felülvizsgálattal. Illetve, hogy a saját kérdőív jobban bevált a főbb problémák felfedezésére.

Árendás Ákos elmondta, hogy a Matematikai Intézetben nemsokára elkezdődik az alapszakok áttekintése

Emődi Flóra tájékoztatta a választmány tagjait, hogy a Kémiai Intézet jól halad a felülvizsgálattal.

László Dávid elmondta, hogy a Környezettudományi Centrum munkáját segítve, Angyal Zsuzsanna Tanárnő bevonásával folytatják a felülvizsgálatot

Jancsó Tamás elmondta, hogy nagyon fontos a felülvizsgálatok precíz elvégzése, valamint biztosította a választmány tagjait, hogy a felmerülő kérdések megválaszolásában az elnök és a tanulmányi elnökhelyettes rendelkezésre áll.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

157/2009 (XI.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a BSc szakok áttekintésének módosító javaslata a Dékán Úr elé kerüljön.

4. Egyebek (17:45)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a következő választmányra szeretné meghívni a hallgatói évkönyvekkel foglalkozó cég képviselőét. Továbbá tájékoztatta a választmányt, hogy az Ellenőrző Bizottság Az Alapszabály Mellékletéhez elkészített egy módosító javaslatot.

Hermann Gábor elmondta, hogy a decemberi Mikulás bulin a Kozmix zenekar fog fellépni.

Pauer Eszter, Jánosi Attila leköszönő tanulmányi elnökhelyettes munkáját méltatta.

17:50 Jancsó Tamás bezárta az ülést.

Határozatok:

156/2009 (XI.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag 50.000 Ft-tal és anyagi felelősségvállalással támogatta a Nedves Est nevű rendezvényt.

157/2009 (XI.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a BSc szakok áttekintésének módosító javaslata a Dékán Úr elé kerüljön.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.