Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. november 3-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Boldizsár Márton, Emődi Flóra, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Dukán András Ferenc, Klincsek Krisztina, Prikoszovich Mihály, Sik Zsuzsanna Brigitta és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

A jegyzőkönyvet Polai Dóra távolléte miatt Sik Zsuzsanna Brigitta vezette.

Jancsó Tamás 18:10-kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Jancsó Tamás javasolta a Tor-túra beszámoló napirendi pont elhalasztását, mivel Gonda Zsombor nem jelent meg az ülésen. A választmány 10 szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslatot.

Az így kialakult napirendet a választmány 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. KKlub csapatépítő tréning
3. Bódvarákó Afterparty beszámoló
4. Matekos BSc Konferencia pályázat
5. Földrajz-kémia Halloween buli pályázat
6. Röplabda pályázat
7. HÖOK vezetőképző részvétel
8. Pályázati űrlap használata
9. Egyebek

18:20 Bodó Máté és Klincsek Krisztina megérkezett az ülésre.

1. Bejelentések (18:25)

Jancsó Tamás elmondta, hogy tegnap volt az ELTE Szenátusi ülése, amin a TTK HÖK Alapszabálya elfogadásra került. Emellett elfogadták az idegen nyelvi képzési koncepciót, a Szolgáltatás-szervező Kft-t, a TTK HKR-ét, és megválasztották az EHÖK Jogorvoslati Bizottságának tagjait (Rónay Zoltán, Fűrész Klára, Seifer Tibor, Szávay István, Báli Bernadett, Kocziszky Szabolcs).

Pauer Eszter elmondta, hogy lezajlott az MA/MSc pályázatok elbírálása. Közel 200 pályázat érkezett be, ezek közül 39-et utasítottak el. A pályázatokra 40-85 ezer Ft közötti összegeket osztottak ki. A terepgyakorlati támogatások összege 1000 Ft/nap. A végzős BSc-s hallgatóknak kiküldték a diplomaköttetési támogatást, ami 4000 Ft volt fejenként.

Jánosi Attila elmondta, hogy az alapszakok felülvizsgálatának határideje kitolódik. A tanári MSc költségtérítését 20000 Ft-tal akarják emelni, amit az E-learningre és a tanulás támogatási anyagokra költenének, erről zajlik a szavazás. Jancsó Tamás sokallta az összeget, Dukán András Ferenc és Pauer Eszter pedig nem támogatta az ötletet.

Hermann Gábor beszélt az össz ELTE-s Mikulásbuliról, és a sítáborról, amit a 4 lágymányosi kar és a BTK közösen szervez. Elmondta, hogy a jövő heti Nedves Est szervezése jól halad.

Jancsó Tamás elmondta, hogy Tóth Mátéval közösen átnézték a költségvetést, a jövő heti Küldöttgyűlésen kívánják módosítani azt.

2. KKlub csapatépítő tréning (18:45)

Klincsek Krisztina ismertette a pályázatot. Elmondta, hogy a rendezvényen a BTK-s Zöld referens is részt vesz majd.

Jancsó Tamás kérdésére válaszolva Klincsek Krisztina elmondta, hogy nagy részben a KKlub támogatja a rendezvényt.

Pauer Eszter és Hermann Gábor kérdésére válaszolva Klincsek Krisztina elmondta, hogy a civil szervezetté válás ügye már folyamatban van.

A választmány Dukán András Ferenc, Hermann Gábor és László Dávid hozzászólásával vitát folytatott a kérdésről.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

150/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a TTK HÖK fejenként 20.000 Ft-tal, összesen 40.000 Ft-tal támogatja a tagok részvételét a KKlub csapatépítő tréningén.

3. Bódvarákó Afterparty beszámoló (19:00)

Bodó Máté kiküldte a beszámolót, és elmondta, hogy elintézett mindent. Hermann Gábor kérdésére válaszolva elmondta, hogy nem lehet tudni, hogy kik törték fel a zárat és kik okozták a kárt. Jancsó Tamás elmondta, hogy jobban oda kell figyelni a rendezvényeken, és a technikai eszközöket azonnal vissza kell szállítani. Bodó Máté elmondta, hogy a területbérlés díját nagyon magasnak találja.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

151/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bódvarákó Afterparty beszámolóját.

4. Matekos BSc konferencia pályázat (19:05)

19:06 Bodó Máté és Klincsek Krisztina távozott az ülésről.

Jancsó Tamás ismertette a pályázatot.
A választmány határozatot hozott a kérdésben:

152/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Matekos BSc konferencia pályázatát.

5. Földtud-kémia Hallowen buli pályázat (19:10)

Tischler Orsolya ismertette a pályázatot.

Hermann Gábor kérdésére válaszolva Tischler Orsolya elmondta, hogy már régóta fix az időpont, nem tuják átrakni a másik két rendezvény miatt.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

152/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Földtud-kémia Hallowen buli pályázatát.

6. Röplabda pályázat (19:20)

Jancsó Tamás ismertette a pályázatot és elmondta, hogy lekerültek az archívumból a személyes részek. Elmondta, hogy a pályázatot 50000 Ft-tal támogatná.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

153/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Röplabda pályázatát.

7. HÖOK Vezetőképző részvétel (19:30)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Vezetőképző november 19-22-ig Siófokon lesz, az Aranypart Hotelben.

Ring Péter Dániel, Jancsó Tamás, Pauer Eszter, Ferenczi Kinga, Tóth Máté, a tanulmányi elnökhelyettes, Hegedűs Endre és Polai Dóra jelentkezett.

A választmány a kérdésről vitát folytatott.

A vezetőképzőn Ring Péter Dániel, a tanulmányi elnökhelyettes, Pauer Eszter, Jancsó Tamás és Tóth Máté fogja képviselni a TTK HÖK-öt.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

154/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a fenti tagok részvételét az ELTE EHÖK novemberi vezetőképzőjén, erre 77000 Ft támogatást biztosított.

8. Pályázati űrlap (20:00)

Jancsó Tamás elmondta, hogy az űrlap használatát már korábban is kötelezővé tették.

Tóth Máté elmondta, hogy praktikusabb lenne excelbe átvinni a mintapáláyzatot.

A választmány Tóth Máté, Juhász Krisztina, Dukán András Ferenc, Hermann Gábor és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

155/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag megerősítette a formanyomtatvány kötelező használatát.

9. Egyebek (20:10)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a novemberi TTK HÖK-ös összetartás november 13-án 16:00-tól lesz megtartva, utána az IK-TÓK gólyabálba fognak ellátogatni a résztvevők.

Tóth Máté elmondta, hogy Boldizsár Mártonnak már állandó kulcsa van a Déli Halihoz.

Jánosi Attila kérdésére válaszolva Hermann Gábor elmondta, hogy a TTK a 3 Kari Kori Murin hirdetésekkel, jegyárusítással és dolgozókkal vesz részt.

Pauer Eszter elmondta, hogy Fórizs Dorottya csatlakozott a HÖK flottájához.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy ma EB ülés volt, bejelentette lemondását, egy utódjelöltje már van. Elmondta, hogy a fogadóórák táblázata elkészült, ezt a projektet még befejezi. A választási bizottság leírása elkészült.

Jancsó Tamás bejelentette, hogy jövő héten hétfőn 17:00-kor lesz a következő választmány.

20:30 Jancsó Tamás bezárta az ülést.

Határozatok:

150/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a TTK HÖK fejenként 20.000 Ft-tal, összesen 40.000 Ft-tal támogatja a tagok részvételét a KKlub csapatépítő tréningén.

151/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bódvarákó Afterparty beszámolóját.

152/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Földtud-kémia Hallowen buli pályázatát.

153/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Röplabda pályázatát.

154/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a fenti tagok részvételét az ELTE EHÖK novemberi vezetőképzőjén, erre 77000 Ft támogatást biztosított.

155/2009 (XI.3) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag megerősítette a formanyomtatvány kötelező használatát.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.