Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. október 19-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos, Boldizsár Márton, Emődi Flóra, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Dukán András Ferenc, Polai Dóra, Szenes Áron, Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 16:02-kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Az alábbi napirendet a választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Kari Tanács anyagainak áttekintése
3. Környezettan Gólyaavató beszámoló
4. NYÚZ értékelések, 5-6. szám
5. Egyebek

1. Bejelentések (16:04)

Hermann Gábor elmondta, hogy a Gólyabál sikeresen lezajlott, kisebb szervezési hibáktól eltekintve minden gördülékenyen működött. Tóth Máté, Ferenczi Attila, Rémesi Barbara, Jancsó Tamás és László Attila munkáját külön megköszönte.

16:05 Ferenczi Kinga megérkezett az ülésre.

Jancsó Tamás elmondta, hogy ő is sikeresnek tartja a Gólyabált. Bejelentette, hogy a jövő héten nem lesz Választmány a szünet miatt. A következő ülés november 2-án vagy 3-án lesz megtartva.

16:07 Dukán András Ferenc és Árendás Ákos Tuzson megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila elmondta, hogy szombaton lezajlott a BSc/Msc-s konferencia a Bolyai Kollégiumban. A konferencián Bakonyi László és Dr. Szabó Gábor mellett Jánosi Attila is vitaindító előadást tartott. A program része volt még két kerekasztal beszélgetés is a képzéssel kapcsolatban.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Szekszárdon tartott Felsőoktatási Szakkiállításon a TTK HÖK-öt Hamow Kamirán Áron és Dukán András Ferenc, valamint Hermann Gábor képviselte.

2. Kari Tanács anyagainak áttekintése (16:11)

Az ülés anyagairól Jánosi Attila számolt be, napirendi pontok szerint:

1. A személyi kérdések kapcsán szó lesz egy adjunktus és négy tanársegéd állásáról, valamint a Környezettudományi Centrum státuszáról.
 Szenes Áron ezzel kapcsolatban elmondta, hogy szeretné, ha a Biológiai Intézet két kutatója támogatást nyerne a Kari Tanácson.
2. A delegálások pótlása az előző ülés során kimaradt tagok delegálását fogja jelenteni.
3. A tiszteletbeli doktorrá avatás során a földrajzos és a matematikus jelölt között fognak választani.
4. Szakfelelősnek jelölték:
 Szepes László, kémia
 Weiszburg Tamás, környezettan
 Kürti Jenő, fizika
5. A HÖK Alapszabályát a TTK HÖK már elfogadta, most ezt tárgyalja a Kari Tanács.
6. HKR kiegészítés:
 A más egyetemmel közösen végzett képzés (biztosítási- és pénzügyi matematika szak) kapcsán még vannak kérdések, ezek HKR beli rendezéséről szól a napirend. Dukán András Ferenc elmondta, hogy ezt a kérdést a Matematika Intézet még nem tárgyalta.
7. Az SZMSZ-be a Környezettudományi Centrumot akarják belevenni, ezen kívül kisebb pontosítások lesznek a szabályzatban.
8. Szenátusi előterjesztések:
 SZMSZ módosítás: a testületek összetételét, az idegen nyelvi képzési koncepciót és a HKR-t tervezik módosítani.
 Jánosi Attila elmondta, hogy létre szeretnék hozni az EHÖK Jogorvoslati Bizottságát, ami a kari HÖK-ök másodfokú jogorvoslati szerve lesz.

Jancsó Tamás javaslatára a Választmány 10 szavazattal, egyhangúlag elhalasztotta a Környezettanos Gólyaavató beszámoló napirendi pontot.

3. NYÚZ számértékelések, 5-6.szám (17:09)

Boldizsár Marton elmondta, hogy mióta újra ő végzi a vezetőszerkesztést rendben mennek a dolgok, és az újságok időben megérkeznek.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

145/2009 (X.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ 5-6. számának értékelését.

4. Környezettan Gólyaavató beszámoló (17:11)

Jancsó Tamás kérdésére válaszolva László Dávid elmondta, hogy sokan voltak a rendezvényen, de kevesen használták a ruhatárat, ezért kevés az abból befolyó bevétel.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

146/2009 (X.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Csenki Tamás beszámolóját a Környezettan Gólyaavatóról.

5. Egyebek (17:13)

Tóth Máté elmondta, hogy részt vett az EHÖK Gazdasági Bizottságának ülésén, ahol elfogadták a TTK HÖK gazdasági beszámolóját. A pénzügyeket rendben találták, a gazdasági működést pozitívan ítélték meg. Elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás változni fog, a szállásfoglalás is közbeszerzésen keresztül fog zajlani. Valamint az egyetem jelenleg nem tud papírt rendelni szerződésmódosítás miatt. Elmondta azt is, hogy a fénymásolót beprogramozta, hamarosan kiküldi a leveleket a felhasználónevekkel és a jelszavakkal.

17:20 Csenki Tamás megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila elmondta, hogy adminisztrációs problémák miatt ebben a félévben a Tanulmányi Osztály nem bocsájtja el azokat a hallgatókat, akik kétszer mulasztották el a bejelentést, csak azokat, akik kettőnél többször. Elmondta, hogy szeptember 29-én átadták a Köztársasági Ösztöndíjakat.

Juhász Krisztina elmondta, hogy a Fizika Intézeti Tanács el szeretné indítani a keresztféléves BSc képzést, és félévenként is fognak diplomacímeket meghirdetni.

Szenes Áron elmondta, hogy a Bódvarákós pólókat az Északi Haliban át lehet venni az irodavezetőktől.

17:30 Jancsó Tamás bezárta az ülést.

Határozatok:

145/2009 (X.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ 5-6. számának értékelését.

146/2009 (X.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Csenki Tamás beszámolóját a Környezettan Gólyaavatóról.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.