Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. október 13-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos Tuzson, Emődi Flóra, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Dukán András Ferenc, Mészáros Csaba, Polai Dóra, Prikoszovich Mihály, Sik Zsuzsanna Brigitta, Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 18:05-kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a Nemzeti Parkos túra beszámolóját a választmány vegye előre, valamint a Gólyabál napirendi pont kerüljön a Külügyi Fórum elé.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

Bejelentések
Nemzeti Parkos túra beszámolója
Kulcsfelvételi jog kérelmek
EHÖK Kommunikációs Bizottság és a Karrierközpont üléseinek beszámolója
Külügyi Fórum pályázat
Gólyabál
Egyebek

1. Bejelentések (18:06)

Emődi Flóra elmondta, hogy a Gólyaszoba plakátjait elkészítették, estétől plakátolnak is.

Tóth Máté elmondta, hogy a tűzriadó rendben lezajlott. A leltár ellenőrzése is megtörtént, a leltárba vett nagy értékű eszközökkel kapcsolatban mindent rendben találtak.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a KOLHÖK elnökválasztás épp most zajlik.

Mészáros Csaba elmondta, hogy október 14-én 18:00-kor kerül megrendezésre a Nemerkényi földrajzos verseny, amin az ő csapata is indul, és meghívta a választmány tagjait is szurkolni.

Jánosi Attila elmondta, hogy megszületett a döntés az MSc/Ma ösztöndíjakkal kapcsolatban. Tanulmányi ösztöndíjat nem fognak kapni, ezért a TTK-n a KÖB kiírja az egyszeri tudományos MA/MSc támogatást.
Szombaton lesz Bolyai Konferencia a természettudományos BSc/MSc képzéssel kapcsolatban. Ezen kívül folyamatban van a honorácior státusz kialakítása az Egyetemen. Csütörtökön lesz tanárképzési ülés.

Jancsó Tamás megköszönte a KÖB-nek a munkáját és elmondta, hogy minden ösztöndíj rendben megérkezett.
Jánosi Attila ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az egyetemen megváltozott az utalás rendje, de az ösztöndíjak ennek ellenére is az eddig megszokott időpontban fognak megérkezni a bankszámlákra.

Jancsó Tamás elmondta, hogy jól sikerült az összetartás, és mindenkinek megköszönte a részvételt.

2. Nemzeti Parkos túra beszámolója (18:16)

Árendás Ákos Tuzson kérdésére válaszolva Mészáros Csaba elmondta, hogy tavaly későbbi időpontban került megrendezésre a túra, így akkor már az utalások után volt pénze az embereknek. Idén a kevés résztvevő miatt lett deficites a rendezvény. Elmondta azt is, hogy az Alföldön megrendezett túrákon általában kevesebb a résztvevő, mint a többin. A következő túra az Aggteleki Nemzeti Parkban kerül majd megrendezésre a tavaszi szünetben.

Dukán András Ferenc kérdésére válaszolva Mészáros Csaba elmondta, hogy szakvezetés nem volt vasárnap, de ennek a költsége nem is szerepelt az elszámolásban.

Tóth Máté kérdésére válaszolva Mészáros Csaba elmondta, hogy még nem minden számla érkezett meg, de amint meglesznek, továbbítja őket.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

134/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Mészáros Csaba beszámolóját a Nemzeti Parkos túráról.

3. Kulcsfelvételi jog kérelmek (18:23)

Mészáros Csaba kulcsfelvételi joga a Déli Haliba:

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

135/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag kulcsfelvételi jogot adott Mészáros Csabának a Déli Halihoz.

18:19 Mészáros Csaba távozott az ülésről.

Sik Zsuzsanna Brigitta kulcsfelvételi joga a Déli Haliba:

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

136/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag kulcsfelvételi jogot adott Sik Zsuzsanna Brigittának a Déli Halihoz.

Ferenczi Attila kulcsfelvételi joga a Déli Haliba:

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

137/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag kulcsfelvételi jogot adott Ferenczi Attilának a Déli Halihoz.

Kapos Bálint kulcsfelvételi joga a Déli Haliba:

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

138/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasította Kaposi Bálint kulcsfelvételi igényét.

Sáfián Fanni kulcsfelvételi joga a Déli Haliba:

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

139/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett kulcsfelvételi jogot adott Sáfián Fanninak a Déli Halihoz.

Semperger István kulcsfelvételi joga a Déli Haliba:

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

140/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett kulcsfelvételi jogot adott Semperger Istvánnak a Déli Halihoz.

Tóth Máté elmondta, hogy az informatikus és a főszerkesztő állandó kulcsot igényelt a Déli Halihoz. A kulcs másolási díja 3000 Ft.

Az informatikus kulcskérelme a Déli Halihoz:

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

141/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megszavazta, hogy az informatikus kapjon állandó kulcsot a Déli Halihoz.

A főszerkesztő kulcskérelme a Déli Halihoz:

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

142/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy az főszerkesztő kapjon állandó kulcsot a Déli Halihoz.

4. EHÖK Kommunikációs Bizottság és a Karrierközpont üléseinek beszámolója (18:50)

A Karrierközponttal Dukán András Ferenc tartja a kapcsolatot, az ülésről ő számolt be.

A Karrierközpont a jövőben teljesítmény alapú jutalmazást kíván bevezetni, ami során figyelembe fogják venni az üléseken való részvételt, a beszámolókat és a munkavégzést is. A Karrierközpont szeretné, ha a kari lapokban lenne Karrierközpont rovat is. A Karrierközpont a továbbiakban is szeretne szakmai gyakorlatokat szervezni, ezt bővítenék külső helyszíni szakmai gyakorlatokkal is. Gépírás tanfolyam idén nem indul, de más tanfolyamok igen.
A Karrierközpont indít egy évkönyv projektet, amit egy külső cég fog lebonyolítani. Jancsó Tamás azt javasolta, hogy a Választmány hívja meg a cég egy munkatársát, és részletesebb tájékoztatás után döntsön a kérdésben.

A Kommunikációs Bizottság ülésén Dukán András Ferenc vett részt, az ülésről ő számolt be.

A rádió indításával kapcsolatban lesz egy rádiótábor vezetőképző, amire várják a hozzá értő érdeklődőket. Ha lesz rádió, a TTK is szívesen csatlakozik a projekthez.
Az EHÖK hírlevél ötletét a résztvevők nem támogatták, mivel már most az a probléma áll fenn, hogy túl sok hírlevelet kapnak a hallgatók. A rektorival közös hírlevél terve elbukott, ezért külön EHÖK hírlevél készülne többek között azért, hogy a hallgatók könnyebben értesülhessenek más karok rendezvényeiről.
Az OMHV hatékonyabbá tételére létrehoztak egy bizottságot, ami le fogja bonyolítani az OMHV kommunikálását.
Az egyetemi rendezvények kapcsán közösen megtervezett plakátolási projektet szeretnének kialakítani.

5. Külügyi Fórum pályázat (19:24)

A rendezvény pályázatát Ring Péter Dániel küldte ki a képviselőlistára.

A rendezvényt az EHÖK sportkultúra, a TTK HÖK, és az IK HÖK támogatja. A fórum megrendezésére a TTK HÖK-tő 10.000 Ft támogatásra számítanak.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

143/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy a TTK HÖK 10.000 Ft-tal támogatja a Külügyi Fórumot.

6. Gólyabál (19:28)

Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmányi tagok és az irodavezetők vehessenek ingyen részt a Gólyabálon. Dukán András Ferenc elmondta, hogy szerinte vagy az összes tisztségviselő mehessen ingyen, vagy senki. Ezzel Tóth Máté és Jánosi Attila is egyet értett.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

144/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy a tisztségviselők és az irodavezetők ingyen vehessenek részt a 2009-es Gólyabálon.

7. Egyebek (19:35)

Dukán András Ferenc ismertette a szakos rendezvények időpontjait:
Nov. 5.: fizikus és kimás-földrajzos buli
Nov. 12.: Nedves Est
Nov. 19.: matekos-bioszos buli
Dec. 3.: Mikulás Buli
Dec. 10.: fizikus buli

Jancsó Tamás elmondta, hogy jövő héten hétfőn lesz a választmány a szerdai Kari Tanács ülés miatt.

19:48 Jancsó Tamás bezárta az ülést.

Határozatok:

134/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Mészáros Csaba beszámolóját a Nemzeti Parkos túráról.

135/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag kulcsfelvételi jogot adott Mészáros Csabának a Déli Halihoz.

136/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag kulcsfelvételi jogot adott Sik Zsuzsanna Brigittának a Déli Halihoz.

137/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag kulcsfelvételi jogot adott Ferenczi Attilának a Déli Halihoz.

138/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasította Kaposi Bálint kulcsfelvételi igényét.

139/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett kulcsfelvételi jogot adott Sáfián Fanninak a Déli Halihoz.

140/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett kulcsfelvételi jogot adott Semperger Istvánnak a Déli Halihoz.

141/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megszavazta, hogy az informatikus kapjon állandó kulcsot a Déli Halihoz.

142/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy az főszerkesztő kapjon állandó kulcsot a Déli Halihoz.

143/2009 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy a TTK HÖK 10.000 Ft-tal támogatja a Külügyi Fórumot.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.