Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. október 6-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos, Boldizsár Márton, Emődi Flóra, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Csenki Tamás, Dukán András Ferenc, Fórizs Dorottya, Hegedűs Endre, Ónodi Ferenc László, Polai Dóra, Prikoszovich Mihály, Ribling Tamás, Sik Zsuzsanna Brigitta, Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 18:05-kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Jancsó Tamás javaslatát, hogy a Tor-túra beszámolóját halasszák a következő választmányra a tagok 9 szavazattal, egyhangúlag támogatták.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a pályázatokat tárgyalja először a választmány, utána a beszámolókat.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

Bejelentések
NYÚZ értékelés, 4. szám
Környezettan gólyaavató
KOLHÖK elnöki program
Október 9-i összetartás
HÖOK beszámoló
Gólyabál, mentorok részvétele
5vös 5km beszámoló
Egyebek

1. Bejelentések (18:08)

Jancsó Tamás köszöntötte László Dávid környezettan szakterületi koordinátort, az új választmányi tagot.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a PPK HÖK Küldöttgyűlése Tábori Annát választotta elnöknek.

18:09 Juhász Krisztina megérkezett az ülésre.

Tóth Máté elmondta, hogy a Déli Haliban megtörtént a zárcsere. Az eddigieken kívül az informatikus és a főszerkesztő kért állandó kulcsot az irodához. A kulcsmásoltatás díja 2900 Ft/db. Jancsó Tamás javaslatára a következő ülésen tárgyalja a választmány a kérdést.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy el kell mennie az EHÖK kommunikációs megbeszélése miatt. Az összetartás pályázatában ő is részt vesz, kérdés nem érkezett hozzá ezzel kapcsolatban. Elmondta, hogy a környezettanos gólyaavatóra igényelt összeget soknak tartja. Megkérte a fizika és a környezettan szakterületet, hogy jelezzék majd a féléves programtervüket.

18:15 Dukán András Ferenc távozott az ülésről.

Juhász Krisztina elmondta, hogy a hétvégén, Csillebércen TTK-s hétvégét rendeznek.

Pauer Eszter megköszönte a segítséget mindazoknak, akik részt vettek a pályázati ügyintézésben. Elmondta, hogy a beérkezett 1792 szociális pályázatból mindössze 27 maradt hiányos. A ponthatár 15 pont lett, így 60 A kategóriás pályázó szorult ki a támogatási rendszerből. A 15 pont 8050 Ft-ot jelent, innentől pontonként 250 Ft-tal emelkedik a támogatás összege.
A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban elmondta, hogy idén csak 3 évfolyam részesül ösztöndíjban, így magasabb lett a határ, 7800 Ft felett osztják az ösztöndíjat. A hallgatók 48,56%-a részesülhet idén tanulmányi ösztöndíjban.
Az MA/MSc támogatással kapcsolatban pénteken születik majd meg a döntés. A terepgyakorlati támogatások novemberben kerülnek majd utalásra.

18:18 Ferenczi Kinga megérkezett az ülésre.

Hermann Gábor elmondta, hogy a Gólyakupa csütörtökön kerül megrendezésre. A csapatok 16:30-kor kapják meg a feladatokat a Lágymányosi Campus előtt, és innen indulnak el az ELTE további karaira, majd 20:00-kor érkeznek a KCSSK-ba, ahol a záró feladatok és az eredményhirdetés után buli lesz. A rendezvény ingyenes lesz.

18:20 Prikoszovich Mihály távozott az ülésről.

Jancsó Tamás elmondta, hogy hétfőn KKlub elnökválasztás volt, Ferenczi Attila az új elnök.

Juhász Krisztina elmondta, hogy az országos MAFIHE elnöke Lakatos Dóra lett.

2. NYÚZ számértékelés, 4. szám (18:22)

Boldizsár Márton elmondta, hogy a 48.000 Ft-os költséghatáron belül maradtak.

Jancsó Tamás elmondta, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy embert felvenni, aki a címlapokkal foglalkozik. Boldizsár Márton ezzel egyet értett.

18:23 Ribling Tamás megérkezett az ülésre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

128/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a NYÚZ számértékelést.

A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a 3-as és a 4-es napirendi pont felcserélését.
3. KOLHÖK elnöki program (18:27)

Ribling Tamás elmondta, hogy ötödéves történelem-horvát szakos hallgató, 5. éve foglalkozik a kollégiumokkal, és 2 évvel ezelőtt már volt KOLHÖK elnök. Elnézést kért, amiért késett a pályázattal, és megköszönte a meghívást.

Ribling Tamás a pályázat bemutatása során elmondta, hogy büszke arra, amit az elmúlt három évben elért a szervezet, a hibák ellenére a munkát sikeresnek tekinti. Létrejött az önálló KOLHÖK, saját költségvetéssel, megszületett a felvételit szabályzó ügyrend, félévente 1.300.000 Ft közéleti ösztöndíjat tudnak biztosítani a közéletben aktív kollégistáknak, valamint a KOLHÖK saját rendezvényalappal is rendelkeznek.

A jövőbeni munkát a nyíltság és a szakmaiság jegyében képzeli el, amihez kompromisszumkészség is társul. Célja a szabályszerű működés elérése, minél több szereplővel. Tervezi az állandó jelenléti ív és a papíros iktatás bevezetését. Szeretné, ha a Zöld Kollégium program új erőre kapna. A szakmaiságot tekintve szeretné továbbfejleszteni az EKIF-et, és egységes plakátolási rendszert is be kíván vezetni. Egységet, erőt és eredményeket vár.

Jánosi Attila kérdésére válaszolva Ribling Tamás elmondta, hogy a kollégisták szeretik a Griffet, az internettel kapcsolatos problémákat pedig igyekeznek megoldani. A vártakkal ellentétben nincsen visszavándorlás a KCSSK-ba.

Jancsó Tamás kérdésére válaszolva Ribling Tamás elmondta, hogy a szakkolégiumi felvételik ügyét mindenképpen igyekszik majd orvosolni, de ezek autonóm szervezetek, saját szabályzattal. A felvételi időpontok kiírásakor majd igyekeznek figyelembe venni a TTK-s gólyatáborok időpontjait.

Pauer Eszter kérdésére válaszolva Ribling Tamás elmondta, hogy az elektronikus fizetés egyelőre csak a Nándorfehérvári úton és az Ajtósi Dürer soron működik, a további fejlesztések akadálya az ETR. A felvételi pontrendszert minden félévben felülbírálják, minimum tanulmányi átlag megkövetelését még nem tervezték, de ha vannak ötletek, lehet róla beszélni. Szociális szempontból nem lehet ennél igazságosabbá tenni a rendszert, úgy gondolja, hogy a mostani jól működik. Jancsó Tamás javasolta, hogy a következő pontrendszer-bírálatkor keresse a KOLHÖK a kari szocos bizottságokat, hogy szakmai segítséget kaphassanak.

Hermann Gábor kérdésére válaszolva Ribling Tamás elmondta, hogy a csapatáról még folynak az egyeztetések. Két általános alelnökként Belső Ádámot és Nyíri Tihamért kérte fel, a szakkollégiumokkal Tímár Gabriella fog foglalkozni. A referensek esetében a korábbi csapat bevált embereit szeretné továbbra is foglalkoztatni.

18:53 Csenki Tamás megérkezett az ülésre.

Tóth Máté kérdésére válaszolva Ribling Tamás elmondta, hogy régen minden kollégium egy-egy karhoz tartozott. Ez a rendszer 2000-ben megváltozott. A karok megoszlásának arányáról pontos adatokat nem tud mondani, de aránytalan eltolódások nincsenek.

Jánosi Attila kérdésére válaszolva elmondta, hogy az MA/MSc elsőévesek felvételije esetében a törvényesség volt a cél, és hogy ne sérüljenek az ELTE-ről érkezettek érdekei. A tanulmányi pontokat a diplomák alapján kapták (1,2,4 illetve 6 pontot). Az iroda költségvetési kérdés. Tervezik az állandó KOLHÖK iroda megnyitását, de még nincsenek konkrétumok az ügyben.

Pauer Eszter kérdésére válaszolva Ribling Tamás elmondta, hogy mindössze 2-3 hely van üresen, ezért a várólistás elbírálások ritkán esedékesek.

Ribling Tamás megköszönte a kérdéseket és a meghívást. 19:02-kor távozott az ülésről.

Jancsó Tamás elmondta, hogy Ribling Tamás az egyedüli pályázó. A választás a keddi Küldöttgyűlésükön lesz.

Fórizs Dorottya elmondta, hogy Ribling Tamás sokat segített neki a felkészülésben és a beilleszkedésben kollégiumi biztosként, ezért támogatja a jelöltet.

Jánosi Attila elmondta, hogy a jelölt munkájára eddig is lehetett számítani, bízik benne, hogy ezután is gördülékeny lesz az együttműködés.

Tóth Máté is szimpatikusnak találta a jelöltet.

4. Környezettan gólyaavató (19:10)

Csenki Tamás kiküldte a képviselőlistára a pályázatot. Elmondta, hogy a TTK előtt lesz a gyülekező, majd a Goldmann téren, a Móricz Zsigmond körtéren és a Fővám téren lesz egy-egy állomás, végül a Könyvtár Klubban lesz a gólyaeskü és az esti buli.

Árendás Ákos Tuzson kérdéseire válaszolva Csenki Tamás elmondta, hogy a helyszín nem engedi, hogy belépőt szedjenek, a pezsgőt a helyszínen kell megvenniük, és az este folyamán Vilmos akció lesz.

Hermann Gábor kérdésére válaszolva Csenki Tamás elmondta, hogy lesz egy koncert, a helyszín biztosítja a hang- és fénytechnikát, a projektort és a pezsgő árából is sikerült alkudni.

Tóth Máté elmondta, hogy mivel szerdán lesz a rendezvény, már nem sok mindenen lehet változtatni. Csenki Tamás elmondta, hogy az utolsó csapat 19:00-kor indul, várhatóan 21:00-ra mindenki a Könyvtár Klubba ér.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

129/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a TTK HÖK 18.600 Ft-tal támogatja a Környezettan gólyaavatót.

19:23 Árendás Ákos Tuzson távozott az ülésről.

5. Október 9-i Összetartás (19:24)

19:25 Hegedűs Endre megérkezett az ülésre.

Pauer Eszter elmondta, hogy kenyér, üdítő és savanyúság is kéne a vacsorához.

Jancsó Tamás elmondta, hogy 35 kg-os malac vásárlását tervezi. A HÖK biztosít üdítőt, ezen felül a büfé is nyitva lesz, ahol lehet majd vásárolni.

19:35 Bodó Máté megérkezett az ülésre.

Hermann Gábor elmondta, hogy a fények kint vannak a KCSSK-ban, a reflektorokat pedig Tóth Máté fogja felszerelni. A hangrendszert is ki fogják vinni a kollégiumba.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

130/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a TTK HÖK 15.000 Ft-al támogatja az október 9-i Összetartást.

6. Gólyabál, mentorok részvétele (19:37)

Hermann Gábor elmondta, hogy idén kevesebb szponzor lesz, viszont a támogatás körülbelül azonos összegű lesz, mint tavaly. A 100 A és a 100 B termekben a MEEX fog pókerszobát berendezni, valamint hoznak Gitar Herot és X-boxot. Lesz karaoke és gólyaszoba is. A gólyameghívók egy részét a mentorok kiosztották, a többit postázták. A Philip Morris pult helyett Jager bár lesz idén. A Carpe Diem fellépése elmarad, valószínűleg a mikulás bulira fognak eljönni. A jegyek árusítása még a héten megkezdődik.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a kb. 150 dolgozó, a 100 táncos, a 100 kísérő és az 50 VIP vendég ingyen mehet be a bálra. Jelenleg 81 aktív mentor van, akik közül Hermann Gábor elmondása szerint kb. 20 dolgozik majd a bálon.

Bodó Máté elmondta, hogy a mentorok munkájáról egyeztetett a főmentorokkal. Akiknek nem volt megfelelő a hozzáállása, azokat már elbocsájtották, így maradt a 116 jelentkezőből 81 aktív mentor. Számukra az ingyenes báli belépő a munkájuk elismerését jelentené.

Pauer Eszter azt javasolta, hogy a jövőben a mentorok munkájukért cserébe jutkert kapjanak. A rendszer alapjaival nem ért egyet. Tóth Máté támogatta a javaslatot.

Juhász Krisztina elmondta, hogy a megoldás a mentorrendszer intézményesítése és egy alapszabály lefektetése lenne, amire a jövőben mindenképpen szükség lesz.

20:02 Csenki Tamás távozott az ülésről.

Hermann Gábor elmondta, hogy idén már a megszokott rendszer szerint kell eljárni, de a jövőben változások lesznek.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

131/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a mentorok ingyen vehessenek részt a 2009-es Gólyabálon.

20:10 Bodó Máté távozott az ülésről.

7. HÖOK Közgyűlés beszámolója (20:10)

Jancsó Tamás kiküldte a beszámolóját a képviselőlistára. Elmondta, hogy a pártpolitikai kezdeményezéseket igyekeznek visszaszorítani, és remélik, hogy ez el fog halni.

Jánosi Attila elmondta, hogy kevés beszámoló érkezett a tisztségviselőktől.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

132/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Jancsó Tamás beszámolóját a HÖOK Közgyűléséről.

8. 5vös 5km beszámolója (20:14)

Hegedűs Endre elmondta, hogy a vártnál sokkal többen indultak a futóversenyen. A futók között volt Székely Mózes és a Sport KFT vezetője is, a TTK HÖK családi kategóriában indult. A chip-es rendszer jól működött, viszont a póló kevés volt, mivel a tervezett 200 helyett 338-an regisztráltak. Májusban lesz 10 éves a rendezvény, 500 főre számítanak, amihez már rendőri biztosítást is fognak kérni.

Hermann Gábor elmondta, hogy tetszett neki a rendezvény és a beszámoló is.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

133/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Hegedűs Endre beszámolóját az 5vös 5km-ről.

9. Egyebek (20:20)

Boldizsár Márton elmondta, hogy a Bódvarákó Afterparty jól sikerült, a vártnál több, 200 fölötti létszámmal, és jó hangulattal. A beszámolót jövő hétre készítik el.

20:24-kor Jancsó Tamás bezárta az ülést.

Határozatok:

128/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a NYÚZ számértékelést.

129/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a TTK HÖK 18.600 Ft-tal támogatja a Környezettan gólyaavatót.

130/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a TTK HÖK 15.000 Ft-al támogatja az október 9-i Összetartást.

131/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a mentorok ingyen vehessenek részt a 2009-es Gólyabálon.

132/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Jancsó Tamás beszámolóját a HÖOK Közgyűléséről.

133/2009 (X.06) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Hegedűs Endre beszámolóját az 5vös 5km-ről.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.