Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. szeptember 22-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos, Boldizsár Márton, Emődi Flóra, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Bereczki László, Bodó Máté, Csenki Tamás, Dukán András Ferenc, Hamow Kamirán Áron, Hegedűs Endre, Hornyák Szilvia, Lakó Viktória, Lellei Nóra, Marcinkó Anna, Ónodi Ferenc László, Polai Dóra, Prikoszovich Mihály, Sik Zsuzsanna Brigitta, Szenes Áron, Tischler Orsolya, Tudja Éva, tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 18:05-kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett még további előterjesztés.

Szenes Áron terjesztette be a Bódvarákó beszámoló napirendi pontot. A választmány 9 igen szavazattal napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Hermann Gábor terjesztette be a Gólyabál költségvetés tervezet napirendi pontot. A választmány 9 igen szavazattal napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Matekos gólyatábor beszámoló
3. Bódvarákó beszámoló
4. Bódvarákó afterparty pályázat
5. KCSSK gólyatábor pályázat
6. HÖOK közgyűlés
7. Nemzeti parkos túra pályázat
8. 5vös 5km koncepció és pályázat
9. Matekos gólyaavató beszámoló
10. Nyílt nap
11. Gólyabál költségvetés tervezet
12. Egyebek

1. Bejelentések (18:09)

Polai Dóra elmondta, hogy Sik Zsuzsanna Brigitta azért vesz részt az ülésen, hogy a későbbiekben gond nélkül tudja helyettesíteni.

Jancsó Tamás elmondta, hogy az EHÖK elnökválasztáson Fodor Judit nyert 32 szavazattal, szemben Szenes Áron 4 szavazatával, 1 érvénytelen szavazat mellett.

18:07 Szenes Áron, Dukán András Ferenc és Jánosi Attila megérkezett az ülésre.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Déli épületben a ruhatár helyén az IK HÖK és a Karrierközpont nyitott irodát, és az Eötvös kiadó könyvesboltot. A jövő heti küldöttgyűléssel kapcsolatban elmondta, hogy a beszámolókat mindenki küldje ki szombatig.

Tóth Máté elmondta, hogy a Kémiás GT afterpartyn sikerült megegyezni az Africaféval, nem kellett terembérletet fizetni, valamint a helyszínen később is számítanak ELTE-s rendezvényekre.
Elmondta, hogy a Középfölde nyomtatóba a Déli Haliban 99.490 Ft-ba kerül kettő toner, ezért mindenkit takarékosságra kér. Elmondta azt is, hogy a Déli Haliban az akvárium szűrőjét kicserélte, és az akváriumot kitakarította.

Hermann Gábor elmondta, hogy az október 8-i Gólyakupa afterpartyja a KCSSK-ban lesz megtartva. Jövő hét péntekre pedig a raktár kitakarítását tervezi.

Jánosi Attila elmondta, hogy a diákigazolványok érvényesítésére Lágymányoson október 12-15-ig, 9-17 óra között lesz lehetőség a Hallgatói Ügyfélfogadó Térben.

Pauer Eszter elmondta, hogy az Alaptámogatások leadási határideje lejárt. Összesen 309 pályázat érkezett be, 100-al több mint az előző évben. Jancsó Tamás kérdésére válaszolva Jánosi Attila elmondta, hogy a rendelet is változott, jövőre elképzelhető, hogy ezeket a pályázatokat is pontozni fogják.

2. Matekos gólyatábor beszámoló (18:18)

Tudja Éva elmondta, hogy a támogatást arra használták fel, amire tervezték, a kérdőíveket pedig hasznosnak találták. Dukán András Ferenc kérdésére válaszolva elmondta, hogy a kérdőívek papíros formában tekinthetők meg.

Tóth Máté elmondta, hogy a számlákat átnézte, és rendben találta.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

116/2009 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Gólyatábor beszámolóját.

18:21 Tudja Éva távozott az ülésről.

3. Bódvarákó beszámoló (18:22)

A választmány 10 szavazattal, egyhangúlag tanácskozási jogot adott Szenes Áronnak.

Szenes Áron elmondta, hogy a tavaly megígért fejlesztéseket megvalósították, a számlák rendben voltak, plusz költség csak a póló utánrendelések miatt merültek fel. A beszámolót időben elkészítette.

Tóth Máté elmondta, hogy az elszámolást a HÖK részéről rendben találta.

Jancsó Tamás kérdésére válaszolva Szenes Áron elmondta, hogy további kiadásokra nem számít, de vannak még folyamatban levő ügyek. A vízszámlát és az egyéb közműveket még nem rendezte, de folyamatban vannak ezek is. A maradványt a következő gólyatábor szervezésére kívánja fordítani. Az EBIHAL a gólyatáborral kapcsolatos további rendezvényeket kívánja támogatni.

Szenes Áron elmondta, hogy jól tudott együtt dolgozni az idei csapattal, és mindenkinek köszöni a segítséget.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

117/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bódvarákó Gólyatábor beszámolóját.

A választmány 10 szavazattal, egyhangúlag támogatta a Bódvarákó Afterparty pályázat napirendi pont elhalasztását.

18:35 Szenes Áron távozott az ülésről.

4. KCSSK gólyatábor pályázat (18:36)

Jancsó Tamás kiküldte a képviselőlistára a beszámolót. Elmondta, hogy a szervezők 20.000 Ft támogatást kérnek a TTK HÖK-től.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy a rendezvény után, utólag érkezett be a pályázat. Ezzel Jánosi Attila és Hermann Gábor egyet értett.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

118/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a KCSSK gólyatábor pályázatát.

5. Nyílt nap (18:43)

Hornyák Szilvia elmondta, hogy a Nyílt nap pénteken 9 órakor kezdődik a termeket lefoglalták, de az órák meg lesznek tartva. A központi előadások 10 órakor kezdődnek majd. Egységes viseletként Ónodi Ferenc László és az Alapítvány a szürke ELTE-s pólót javasolja. Az a javaslatuk, hogy a dolgozóknak, HÖK támogatással, 500 Ft-ért biztosítanak pólókat.

Jancsó Tamás elmondta, hogy fontos az egyetemről és a HÖK-ről alkotott kép, tehát mindenkitől megfelelő hozzáállást vár el. Elmondta, hogy fontos a megjelenés is, ezért támogatja az Alapítvány elképzelését. A póló ára 1000 Ft, ezt a HÖK 500 Ft-tal támogatja, így a dolgozók 500 Ft-ért vásárolhatják meg a pólókat.

Hermann Gábor felvetette, hogy használja minden szakterület a saját pólóját. Azonban a matematika, a földrajz-földtudomány és a biológia szakterületnek nincsen pólója.

Jancsó Tamás elmondta, hogy támogathatónak tartja azt, hogy a HÖK megvásárol 40 pólót, amit a dolgozók, ha szeretnének, 1000 Ft-os áron megvehetnek. A maradék pólót a továbbiakban a HÖK fogja használni az egyetemi rendezvényeken.
A választmány határozatot hozott a kérdésben:

119/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta 40 ELTE-s póló megvásárlását, amiket a jövőben az egyetemi rendezvényeken dolgozók fognak használni.

6. HÖOK Közgyűlés (19:02)

Jancsó Tamás kiküldte a képviselőlistára a meghívót. Elmondta, hogy a program péntek este kezdődik és vasárnap reggelig tart, a részvételi díj 15.000 Ft, a HÖK-től 10.000 Ft támogatást kér.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

120/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta 10.000 Ft-tal Jancsó Tamás részvételét a HÖOK Közgyűlésén.

7. Nemzeti parkos túra pályázat (19:06)

Tóth Máté elmondta, hogy a pályázat jó, és támogatható.

Jánosi Attila elmondta, hogy a pályázat túl korán érkezett, és hiányolja az EBIHAL támogatását.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

121/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a Nemzeti parkos túra pályázatát.

8. 5vös 5kmkoncepció és pályázat (19:11)

Hegedűs Endre elmondta, hogy a futóverseny jövő kedden lesz. Új szponzor az MKB, aki a legjobb futót 50.000 Ft-tal támogatja, hogy elindulhasson a Bécs-Budapest maratonon. Mivel nem lesz más rendezvény a futóverseny alatt, ezért kevesebb résztvevőre számítanak. Eddig 40-en jelentkeztek, a helyszínen további minimum 70 ember jelentkezésére számítanak, összesen kb. 200 résztvevővel számolnak. Ha többen lesznek 200-nál, akkor is csak az első 200 jelentkező kap pólót.

Jancsó Tamás kérdésére válaszolva Hegedűs Endre elmondta, hogy a helyszínen nevezők chip-ét 1 órán belül beállítják, az előzetesen regisztrálókét pedig már előző nap. A rajtcsomagokat vasárnap délután fogják elkészíteni.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

122/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az 5vös 5km pályázatát.

9. Matekos gólyaavató beszámoló (19:18)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a BGGYK HÖK vállalta a hangrendszer beszerzését. Sikerült megegyezni a Dürer-kerttel is, így a rendezvény olcsóbb lett. Elmondta, hogy egyet ért a többiekkel, és az italakciókon kívül valóban drága volt a hely, viszont közel van. Összesen 50 karszalag maradt a rendezvény után.

Hermann Gábor kérdésére válaszolva Dukán András Ferenc elmondta, hogy ami felszerelést a KCSSK-ból elhoztak, azt már vissza is vitték. Jancsó Tamás kérdésére válaszolva elmondta, hogy a molinót legkésőbb csütörtökig visszajuttatják az egyetemre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

123/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Matekos gólyaavató beszámolóját.

10. Gólyabál tervezet (19:25)

Hermann Gábor elmondta, hogy hosszabbítókat, széfeket, nyakpántokat, és 5000 db karszalagot kell még beszerezni. Dukán András Ferenc kérdésére válaszolva elmondta, hogy a felelősséget a TTK HÖK vállalja. Utolsó héten a HALI-ban fog zajlani a jegyek árusítása.

Bodó Máté kérdésére válaszolva Jancsó Tamás elmondta, hogy a mentorok kérdését a jövő héten fogja tárgyalni a választmány.

11. Bódvarákó Afterparty pályázat (19:34)

Bodó Máté elmondta, hogy egy három éves hagyományt szeretnének folytatni. A pályázott 50.000 Ft-ból 10.000 Ft-ot azoknak szánnak, akik autóval szállítják majd visszafelé az embereket.

19:38 Berecziki László megérkezett az ülésre.

Dukán András Ferenc kérdésére válaszolva Bodó Máté elmondta, hogy azért ragaszkodnak a Vizitelephez, mert hagyománya van, és mert itt tudják biztosítani a Bódvarákó-hangulatot, valamint olyan helyen van, ahol nem zavar senkit, ha akár 100-200 ember is bulizik.

Boldizsár Márton elmondta, hogy a helyszín jó, az időpont kérdéses a péntek, és a másnapi Tor-túra miatt.

A választmány 10 szavazattal, egyhangúlag tanácskozási jogot adott Bereczki Lászlónak.

Jancsó Tamás elmondta, hogy takarékossági szempontból érdemes lenne 200 Ft-os jelképes belépőt szedni, és akkor kevesebb támogatást kéne felhasználni. Bereczki László elmondta, hogy erről volt szó.

Tóth Máté elmondta, hogy az EBIHAL is támogathatná a rendezvényt, valamint a Bódvarákó gólyatábor maradványát is fel lehetne használni. Jánosi Attila ezzel egyet értett.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a várható zárolás miatt a HÖK-nek takarékoskodnia kell. Szedjenek belépőt, ezen felül a HÖK felelősséget vállal a rendezvényért.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

124/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag anyagi felelősséget vállalt a Bódvarákó Afterpartyért.

12. Egyebek (19:53)

Tóth Máté kérdésére válaszolva Jancsó Tamás elmondta, hogy a kulcsfelvételi jogok listája a jövő héten kerül véglegesítésre.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy ha a fogadóórák időpontjában változás történne, azt a tisztségviselők neki is jelezzék. Pauer Eszter kérte, hogy a fogadóórák időpontját tegyék közzé a honlapon.

Boldizsár Márton arra kérte a tisztségviselőket és a képviselőket, hogy az Északi Haliban található polcot ne használják, mert ott tárolják a NYÚZ-okat.

19:59-kor Jancsó Tamás bezárta az ülést.

Határozatok:

116/2009 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Gólyatábor beszámolóját.

117/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bódvarákó Gólyatábor beszámolóját.

118/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a KCSSK gólyatábor pályázatát.

119/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta 40 ELTE-s póló megvásárlását, amiket a jövőben az egyetemi rendezvényeken dolgozók fognak használni.

120/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta 10.000 Ft-tal Jancsó Tamás részvételét a HÖOK Közgyűlésén.

121/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a Nemzeti parkos túra pályázatát.

122/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az 5vös 5km pályázatát.

123/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Matekos gólyaavató beszámolóját.

124/2009 (IX.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag anyagi felelősséget vállalt a Bódvarákó Afterpartyért.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.