Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. szeptember 8-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos, Boldizsár Márton, Emődi Flóra, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Csenki Tamás, Dukán András Ferenc, Hamow Kamirán Áron, Lakó Viktória, Polai Dóra, Prikoszovich Mihály, Ring Péter Dániel, Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 18:04-kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Jancsó Tamás javaslatára a Választmány 9 igen szavazattal támogatta a Bódvarákó beszámoló napirendi pont elhalasztását, mivel Szenes Áron nem jelent meg az ülésen.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Mentornap
3. Kémia GT beszámoló
4. Hallgatói delegált választása a Kari Doktori Tanácsba
5. Irodahasználat
6. Egyebek

1. Bejelentések (18:06)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Küldöttgyűlés időpontját szeptember 22-ről szeptember 29-re módosítaná, mivel szeptember 28-án lesz szenátusi ülés, aminek a határozatai a HÖK életére is hatással lehetnek.

A jövő heti Választmány időpontja 14-e hétfő, 17:00, a keddi Kari Tanács ülés miatt.

18:12 Lakó Viktória és Boldizsár Márton megérkezett az ülésre.

Jancsó Tamás elmondta, hogy az EHÖK elnöki pozíciójára két pályázat érkezett. A két elnökjelölt Fodor Judit és Szenes Áron. A két jelölt ellátogat a jövő heti Választmányra, ahol válaszolnak majd a felmerülő kérdésekre. A választás időpontja az EHÖK KGY szeptember 17-i ülése. A pályázatok nyilvánosak, Jancsó Tamás kiküldi őket a levelező listára.

2. Mentornap (18:27)

Hermann Gábor elmondta, hogy a mentorok Szabó Judit szervezésével vetélkedőket rendeznek az egyetem két épülete között szeptember 10-én délután. Az esti bulit Hermann Gábor szervezi TTK-s Nyitóbuli néven, a KCCSK-ban, mivel a Ráday Klub bezárt, a School Club pedig már foglalt aznap estére.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Mentornappal kapcsolatban a felelősségvállalás kérdése a fontos, mivel a gólyáknak sokat hirdetett rendezvényről van szó.

Hermann Gábor megkérte a jelen levőket, hogy terjesszék a rendezvényről az információkat. A plakátozást László Dávid szervezi, a hirdetésért pedig a mentorok is felelősek.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

104/2009 (IX.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy a 2009. szeptember 10-én megrendezésre kerülő Mentornapért anyagi felelősséget vállal.

3. Kémia GT beszámoló (18:27)

18:28 Ferenczi Kinga távozott az ülésről.

A beszámolót Tóth Máté küldte ki a képviselői levelezőlistára.

Tóth Máté elmondta, hogy a visszajelzések alapján a gólyák jól érezték magukat, a programok gördülékenyen zajlottak. A büfé olcsóbb volt, mint tavaly.

Árendás Ákos kérdésére válaszolva Tóth Máté elmondta, hogy azért jut az 50 gólyára 56 szervező, mert a vártnál jóval kevesebben jelentkeztek.

Dukán András Ferenc kérdésére válaszolva Tóth Máté elmondta, hogy a HÖK által nyújtott 300.000 Ft támogatást a szállás kifizetésére fordították. A büfében megmaradt készleteket a nagyker visszavásárolta. Az egyéb számlák az irodai anyagok beszerzésére vonatkoznak.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

105/2009 (IX.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2009-es Kémiás Gólyatábor beszámolóját.

4. Hallgatói delegált választása a Kari Doktori Tanácsba

Jancsó Tamás elmondta, hogy a doktori képzést irányító testületről van szó, ahol szakterületi és kari szintű bizottságokban folyik a munka. A bizottság tagja egy doktorandusz hallgató és egy olyan oktató, akit a kar doktoranduszai választanak.  

A HÖK doktorandusz delegáltját a Választmány delegálja. Jancsó Tamás jelöltje a biológus Radnai László.

A választmány titkosan szavazott a hallgatói delegált kérdésében:

107/2009 (IX.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal Radnai Lászlót delegálta a Kari Doktori Tanácsba.

Az oktató kérdésében Jancsó Tamás Szabó Pált adjunktust (Regionális Tudományi Tanszék) javasolja a jelölésre. Az oktató jelölése kézfeltartásos határozathozatallal történik.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

106/2009 (IX.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Szabó Pál adjunktust (Regionális Tudományi Tanszék) javasolja az ELTE TTK Doktori Tanácsa doktorandusz hallgatókat képviselő oktatói tagjának

 

5. Irodahasználat (18:46)

Jancsó Tamás elmondta, hogy szeretné, ha az irodák rendjére és tisztaságára fokozottan figyeljen mindenki. 

A választmányi tagok úgy állapodtak meg, hogy az Északi Hallgatói Irodához a tisztségviselőknek, az irodavezetőknek, Ónodi Ferenc Lászlónak és Klincsek Krisztinának legyen kulcsfelvételi joga.

A Déli Hallgatói Iroda kulcsfelvételi jogainak ügyében nem született határozat.

Tóth Máté elmondta, hogy az új fénymásoló tartalmaz olyan funkciót, ami lehetővé teszi, hogy mindenki saját kóddal fénymásoljon.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

108/2009 (IX.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy az Északi Hallgatói Irodában levő fénymásolóhoz a tisztségviselőknek és a képviselőknek saját kódot hozzunk létre.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a fogadóórák időpontját mindenki határozza meg vasárnapig.  Dukán András Ferenc elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottsággal azt tervezi, hogy a fogadóórákat faliújságon teszik közzé a hallgatók számára.

Tóth Máté elmondta, hogy zárcserét tervez mind a két irodában.

19:23 Árendás Ákos Tuzson távozott az ülésről.

6. Egyebek (19:25)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a választmányi hétvége 11-én pénteken 16:00-kor fog kezdődni a KCSSK-ban.

Jánosi Attila elmondta, hogy fontos kérdés, hogy a BSc-sek vehessenek-e fel MSc-s tárgyakat, és hogy hozzájárul-e a HÖK például ahhoz, hogy tavasszal változások legyenek a tantervben. Ezek a kérdések a következő választmányokon még felmerülnek.

Jancsó Tamás 19:32-kor lezárta az ülést.

 

 

Határozatok:

104/2009 (IX.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy a 2009. szeptember 10-én megrendezésre kerülő Mentornapért anyagi felelősséget vállal.

105/2009 (IX.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2009-es Kémiás Gólyatábor beszámolóját.

106/2009 (IX.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Szabó Pál adjunktust (Regionális Tudományi Tanszék) javasolta az ELTE TTK Doktori Tanácsa doktorandusz hallgatókat képviselő oktatói tagjának.

107/2009 (IX.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal Radnai Lászlót delegálta a Kari Doktori Tanácsba.

108/2009 (IX.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy az Északi Hallgatói Irodában levő fénymásolóhoz a tisztségviselőknek és a képviselőknek saját kódot hozzunk létre.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.